Temmuz 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

29.Ağustos.2009- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

29.Ağustos.2009- Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Kurumlarında Sözleşmeli veya Ek Ders Görevi ile Görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2009- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2009- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2009- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2009- Sanayi ve Ticaret Uzman ve Uzmanı Yardımcılarının Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ağustos.2009- Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliği

29.Ağustos.2009- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliği

29.Ağustos.2009- Uzak Mesafe Telefon Hizmetinin Sunulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

29.Ağustos.2009- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile ilgili Düzeltme

29.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Ağustos.2009- 2009 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

28.Ağustos.2009- 2009 Yılı Temmuz Ayında Yabancı Sermayeli Firmalara Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

28.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.Ağustos.2009- 2009/15310 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kore Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan “Karşılıklı Lojistik Destek İçin Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

27.Ağustos.2009- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ağustos.2009- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

27.Ağustos.2009- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Serbest İnşaat Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Ağustos.2009- 2009/15283 Aslında Vakıf Olan Tarihi ve Mimari Kıymeti Haiz Eski Eserlerin Vakıflar Genel Müdürlüğüne Devrine Dair 7044 Sayılı Kanunun Uygulanma Şeklini Gösteren Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

26.Ağustos.2009- Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü

26.Ağustos.2009- Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ağustos.2009- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliği

26.Ağustos.2009- Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/50)

26.Ağustos.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/44)

26.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Ağustos.2009 Mükerrer - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

25.Ağustos.2009- Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Ağustos.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/8/2009 Tarihli ve 3317 sayılı Kararı

25.Ağustos.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/8/2009 Tarihli ve 3320 sayılı Kararı

25.Ağustos.2009- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/8/2009 Tarihli ve 3323 sayılı Kararı

25.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Ağustos.2009- Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

22.Ağustos.2009- 2009/15282 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

22.Ağustos.2009- 2009/15315 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar

22.Ağustos.2009- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği

22.Ağustos.2009- Kamu İhale Genel Tebliği

22.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.Ağustos.2009- 2009/15294 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezini Oluşturan Düzeltilmiş Sözleşme’ye Katılmamız Hakkında Karar

21.Ağustos.2009- 2009/15295 Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İmtiyazları ve Dokunulmazlıklarına Dair Düzeltilmiş Protokol’e Katılmamız Hakkında Karar

21.Ağustos.2009- Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Kurulu Yönetmeliği

21.Ağustos.2009- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2009- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2009- Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2009- Adalet Bakanlığı Burslu Öğrenci Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2009- Adalet Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2009- Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2009- Kadastro Bilirkişileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2009- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2009- Türk Standartları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ağustos.2009- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-06)

21.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Ağustos.2009- 2009/15292 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

20.Ağustos.2009- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Ağustos.2009- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-07)

20.Ağustos.2009- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2009-08)

20.Ağustos.2009- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/2)

19.Ağustos.2009- 2009/15307 Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ağustos.2009- İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/43)

19.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Ağustos.2009- 5921 İşsizlik Sigortası Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.Ağustos.2009- Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

18.Ağustos.2009- Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Motorlu Araçlara ve Römorklarına Yerleştirmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (75/756/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2009- Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2009- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliği

18.Ağustos.2009- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2009- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ağustos.2009- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

18.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Ağustos.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

15.Ağustos.2009- İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik

15.Ağustos.2009- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ağustos.2009- Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ağustos.2009- Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ağustos.2009- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

15.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Ağustos.2009- Tarım Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.Ağustos.2009- Asansör Yönetmeliğinde (95/16/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ağustos.2009- Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ağustos.2009- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ağustos.2009- Türkiye Dans Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

14.Ağustos.2009- 2009 Yılı Temmuz Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

14.Ağustos.2009- 2009 Yılı Temmuz Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

14.Ağustos.2009- 2009 Yılı Temmuz Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

14.Ağustos.2009- 2009 Yılı Temmuz Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

14.Ağustos.2009- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Ağustos.2009- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Ağustos.2009- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ağustos.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik

13.Ağustos.2009- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 4)

13.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Ağustos.2009- Milli Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ağustos.2009- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

12.Ağustos.2009- 5811 Sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanuna İlişkin Genel Tebliğ (Seri No: 3)

12.Ağustos.2009- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 37)

12.Ağustos.2009- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 272)

12.Ağustos.2009- Türk Standartları Enstitüsünün Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Bulunan Ayak ve Bacak Koruyucuları Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

12.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Ağustos.2009- Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin *Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ağustos.2009- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

11.Ağustos.2009- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

11.Ağustos.2009- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

11.Ağustos.2009- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği

11.Ağustos.2009- Denetim Komisyonu Başkan ve Üyelerine İkramiye Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

11.Ağustos.2009- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Sigorta İşleri Yönetmeliği

11.Ağustos.2009- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

11.Ağustos.2009- İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 45)

11.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Ağustos.2009- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ağustos.2009- 2009/15188 Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

09.Ağustos.2009- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5380;K: 2009/1913)

09.Ağustos.2009- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5381;K: 2009/1911)

09.Ağustos.2009- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5382;K: 2009/1910)

09.Ağustos.2009- Danıştay Dördüncü Dairesine Ait Karar (E: 2008/5383;K: 2009/1912)

09.Ağustos.2009- Danıştay Onuncu Dairesine Ait Karar (E: 2006/1479;K: 2009/3492)

08.Ağustos.2009- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan, “Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi” ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektuplar

08.Ağustos.2009- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.08.2009 -Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.08.2009 -Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Gelirlerinin Tarh, Tebligat, Tahakkuk, Tahsilât Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

07.08.2009 -Sınıflandırma Çalışmalarına İlişkin Değerlendirme Formlarının Hazırlanmasına ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

07.08.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.08.2009 -Gülhane Askerî Tıp Akademisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.08.2009 -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

06.08.2009 -Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.08.2009 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Geçici Danışma Kurulları Yönetmeliği

06.08.2009 -Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.08.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/39)

06.08.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/40)

06.08.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/41)

06.08.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/42)

06.08.2009 -Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06.08.2009 -Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/9)

06.08.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.08.2009 -İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.08.2009 -Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Onsekizinci ve Ondokuzuncu Toplantısı ile İlgili 2009/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi - Kuzey Kore'ye Yönelik Yaptırımlar ile İlgili 2009/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

05.08.2009 -Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:2009/7614;K:2009/8737)

05.08.2009 -Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Kararlar (E:2009/7406;K:2009/9245)

05.08.2009 -Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

05.08.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.08.2009 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/7/2009 Tarihli ve 3280 Sayılı Kararı

03.08.2009 -Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği

03.08.2009 -Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.08.2009 -İcra Müdür ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.08.2009 -2009/15238 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Arnavutluk Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan "Kuçova Hava Meydanının Modernizasyonu Hakkında Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar
01.08.2009 -2009/15258 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Bilim ve Teknoloji Alanlarında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar
01.08.2009 -Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.08.2009 -İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.08.2009 -Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.08.2009 -Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
01.08.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/38)
01.08.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar
01.08.2009 -2009/1 sayılı "Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yerdeğiştirme Yönetmeliğin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ" ile İlgili
01.08.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları