AĞUSTOS 2006 Ayı - Mevzuat indeksi

 Temmuz 2006 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.08.2006 - Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.08.2006 - Özürlüler İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.08.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/60)

29.08.2006 - Futbolda Müşterek Bahis Oyunları Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2006 - Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2006 - Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2006 - Kampanyalı Satışlara İlişkin Uygulama usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2006 - Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2006 - Reklam Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2006 - Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2006 - Türk Standartları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2006 - Türk Standartları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.08.2006 - Türkiye-Avrupa Birliği Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 3)

29.08.2006 - Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Sıra No: 3)

29.08.2006 - 2006 Yılı Temmuz Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Listesi

29.08.2006 - 2006 Yılı Temmuz Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

29.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.08.2006 - Motorlu Araçların Motorlarından Çıkan Gazların Havayı Kirletmesine Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (70/220/AT)

28.08.2006 - Motorlu Araçlarda Kullanılan Dizel Motorlardan Çıkan Kirletici Emisyonlara Karşı Alınan Önlemler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2005/21/AT ile Değişik 72/306/AT)

28.08.2006 - Araçlarda Kullanılan Sıkıştırma Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz ve Partikül Kirleticilerin Emisyonlarına ve Araçlarda Kullanılan Doğal Gaz veya Sıvılaştırılmış Petrol Gazı ile Çalışan Pozitif Ateşlemeli Motorlardan Çıkan Gaz Halindeki Kirleticilerin Emisyonlarına Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (88/77/AT)

28.08.2006 - 2006/10857 Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Yönetmelik

28.08.2006 - Güllük Liman Yönetmeliği

26.08.2006 - Adli Tıp Kurumu Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına DairYönetmelik

26.08.2006 - 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Ek 5 inci Maddesinde Belirtilen ÖzelHesabın Oluşturulması, Kullanımı ve Denetimine DairYönetmelik

26.08.2006 - Sürücü Koltuğuna İlave OlarakSekizden Fazla Koltuğu Bulunan ve Yolcu TaşımakAmacıyla KullanılanAraçların Özel Hükümleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik (2001/85/AT)

26.08.2006 - Motorlu Araçların Karbon Dioksit Emisyonları ve YakıtTüketimi ile İlgili TipOnayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik (2004/3/AT ile Değişik 80/1268/AT)

26.08.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/59)

26.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.08.2006 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Sicil Amirleri Yönetmeliği

25.08.2006 - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

25.08.2006 - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 51)

25.08.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/57)

25.08.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/68)

25.08.2006 - Sermaye Piyasasında Uluslararası Değerleme Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri:VIII, No: 48)

25.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.08.2006 - Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına Dair Yönetmelik

24.08.2006 - Motorlu Araçların DışGürültü Emisyonları ve Egzoz Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (70/157/AT)

24.08.2006 - Motorlu Araçların Hız Sınırlayıcı Donanımları ve Bunların Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (92/24/AT)

24.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.08.2006 - 2006/10862 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

23.08.2006 - Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

23.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.08.2006 - Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Ana Statüsü

22.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.08.2006 - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 27)

22.08.2006 - Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 48)

20.08.2006 - Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile Îdari Yargı Hâkim Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20.08.2006 - PTT Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

20.08.2006 - Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.08.2006 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

19.08.2006 - İşaret Dili Tercümanlığı Hizmeti Verecek Personelin Yetiştirilmesi ile Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

19.08.2006 - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

19.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.08.2006 - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.08.2006 - Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.08.2006 - 2006/10855 Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

17.08.2006 - Bankalarda Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Bilgi Sistemleri Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.08.2006 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 362)

17.08.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/56)

17.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.08.2006 - 2006/10849 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

16.08.2006 - Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

16.08.2006 - Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.08.2006 - Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2006/2)

16.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.08.2006 - Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.08.2006 - Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği ile İlgili

15.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.08.2006 - Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemideki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik

13.08.2006 - Arıcılık Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2006 - 2006/10811 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

12.08.2006 - Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2006 - Elektrik Piyasasında Üretim Faaliyetinde Bulunmak Üzere Su Kullanım Hakkı Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2006 - Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.08.2006 - Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2006/43)

12.08.2006 - İşyeri Sendika Temsilcilerinin Faaliyetleri ile Çalışmaya Devam Eden Sendika Yöneticilerine Verilecek Haftada Bir Gün İznin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

12.08.2006 - Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2006/30)

12.08.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/51, K: 2006/57 Sayılı Kararı (1/3/2006 tarihli 5467 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu, Yükseköğretim Kanunu, Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Telsiz Kanunu ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile İlgili)

12.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.08.2006 - SOLAS ve MORPAL Sözleşmelerine Göre Bildirimlere İlişkin Yönetmelik

11.08.2006 - Özel Tiyatrolara Devlet Desteği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.08.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/55)

11.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.08.2006 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.08.2006 - Gümrük Hattı Dışı Eşya Satış Mağazaları ve Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.08.2006 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Peyzaj Mimarları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.08.2006 - e-Devlet Kapısının Kurulması, İşletilmesi ve Yönetilmesi ile İlgili 2006/22 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

10.08.2006 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 1947 Sayılı Kararı

10.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.08.2006 - Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği

09.08.2006 - Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü Hazine Avukatlığına Atanacaklar Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.08.2006 - Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği

09.08.2006 - Hayvancılık İşletmelerinin Kuruluş, Çalışma, Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

09.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.08.2006 - 2006/10693 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetlerini Korumaya Dair Sözleşmenin Oluşturduğu Denetim Mekanizmasının Değiştirilmesine İlişkin 14 Nolu Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

08.08.2006 - Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.08.2006 - Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.08.2006 - 2006/10739 Belediye Bütçe ve Muhasebe Usulü Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

06.08.2006 - 2006/10757 Gümrük Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü

06.08.2006 - 2006/10737 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

06.08.2006 - 2006/10809 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (720) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar

05.08.2006 - 2006/10788 İstanbul İli'nde Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulması Hakkında Karar

05.08.2006 - 2006/10808 Kamu İdarelerinin İç Denetçi Kadrolarında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre İstihdam Edilenlere Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Karar

05.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.08.2006 - 2006/10691 Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

04.08.2006 - 2006/10733 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

04.08.2006 - 2006/10784 İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Tesliminde Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi İstisnası Uygulanacak Sınır Kapılarına İlişkin Karar

04.08.2006 - 2006/10798 İhraç Edilecek Elektrik Üretiminde Kullanılacak Fuel Oil Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarına İlişkin Karar

04.08.2006 - Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

04.08.2006 - Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.08.2006 - İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.08.2006 - İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.08.2006 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/100, K: 2004/109 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 15/5/2002 Tarihli ve 4756 Sayılı Kanun ile İlgili)

04.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.08.2006 - 2006/10727 Bankalar Kanununun 14 üncü Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Uyarınca Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf,Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

03.08.2006 - Millî Eğitim Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.08.2006 - Kültür Bakanlığı Yerel, Ulusal ve Uluslar Arası Kültür Etkinliklerine Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

03.08.2006 - Turizm Bakanlığınca Mahallî, Millî ve Milletlerarası Turizm Faaliyetlerini Düzenleyen İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

03.08.2006 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/54)

03.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.08.2006 - Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülakat ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.08.2006 - Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.08.2006 - Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliği

02.08.2006 - İdarî Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.08.2006 - Jandarma Kriminâl Daire Başkanlığı ve Jandarma Bölge Kriminâl Laboratuvar Amirlikleri Kuruluş, Görev ve Yetkileri Yönetmeliği

01.08.2006 - Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.08.2006 - Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.08.2006 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları