TEMMUZ 2013 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Haziran 2013 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Temmuz.2013- 6496 Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.Temmuz.2013- 6497 Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

31.Temmuz.2013- 2013/5148 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

31.Temmuz.2013- 2013/5174 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 85 inci Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Bildirim ve Beyan Süresinin Uzatılması Hakkında Karar

31.Temmuz.2013- Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Temmuz.2013- 2013/5129 Dünya Sağlık Örgütü 63 üncü Avrupa Bölge Komitesi Toplantısının Türkiye’de Düzenlenmesine İlişkin Türkiye Hükümeti ve Dünya Sağlık Örgütü Arasında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

30.Temmuz.2013- 2013/5131 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

30.Temmuz.2013- Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği

30.Temmuz.2013- Çay Bahçesi Kuracak Olanlara Ruhsatname Verilmesinde Uygulanacak Esaslara Dair Yönetmelik

30.Temmuz.2013- 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

30.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

28.Temmuz.2013- Çalışanların Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik

28.Temmuz.2013- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Temmuz.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: - 2013/36)

28.Temmuz.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: - 2013/37)

28.Temmuz.2013- Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Sıralamaya Alınma Esaslarına Dair Tebliğ

28.Temmuz.2013- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/42)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: - 2013/47)

28.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Temmuz.2013- - 2013/5088 Üçüncü Türk-Yunan Turizm Karma Komisyonu Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

27.Temmuz.2013- - 2013/5110 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar

27.Temmuz.2013- Sigortacılık ve Özel Emeklilik Sektörlerinin Gözetim ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Temmuz.2013- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Temmuz.2013- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Sonuç ve Önlemlerinin Kaydı ve Bildirimi Yönetmeliği

27.Temmuz.2013- Genel Aydınlatma Yönetmeliği

27.Temmuz.2013- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun Kapsamına Alınan Münhasıran Sporda Kullanılan Ateşli ve Yivli Spor Silahları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Temmuz.2013- Aydınlatma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.Temmuz.2013- Piyasa Gözetimi ve Denetimi Tutanağı Usul ve Esaslarına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (Tebliğ No: 2010/25)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: - 2013/29)

27.Temmuz.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5411 Sayılı Kararı

27.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve 2012/665, Başvuru Numaralı Kararı

27.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/757, Başvuru Numaralı Kararı

27.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/1235, Başvuru Numaralı Kararı

27.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/1258, Başvuru Numaralı Kararı

27.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/1751, Başvuru Numaralı Kararı

27.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 13/6/2013 Tarihli ve - 2013/2428, Başvuru Numaralı Kararı

27.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Temmuz.2013- 2013/5044 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

26.Temmuz.2013- 2013/5046 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamız Hakkında Karar

26.Temmuz.2013- 2013/5087 RACVIAC-Güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

26.Temmuz.2013- 2013/5119 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

26.Temmuz.2013- 2013/4992 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Tunus Finansal Analiz Komitesi (CTAF) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

26.Temmuz.2013- Karayolu Dışında Kullanılan Hareketli Makinalara Takılan İçten Yanmalı Motorlardan Çıkan Gaz ve Parçacık Halindeki Kirletici Emisyonlara Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (97/68/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Temmuz.2013- İşkolları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Temmuz.2013- Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Temmuz.2013- Altı Köşe Başlı Cıvatalar-Mamul Kalitesi C ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4016) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/17)

26.Temmuz.2013- Altı Köşe Başlı Vidalar-Mamul Kalitesi A ve B ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4017) (Tebliğ No: MSG-MS-2013/18)

26.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2010/93, K: 2012/20 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/20, K: 2012/132 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/84, K: 2012/151 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/115, K: 2012/177 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/132, K: 2012/179 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/134, K: 2013/34 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/20, K: 2013/41 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/77, K: 2013/66 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2013/71, K: 2013/77 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2013- Yargıtay 15. Hukuk Dairesine Ait Karar

26.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4922 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brunei Darussalam Sultanlığı Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4932 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4979 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Yetkili Makamları Arasında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4994 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mesleki Eğitim İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4995 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5040 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara’da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5068 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijer Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5085 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 2013/5086 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2013- 2013/4792 Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliği Statüsü Hakkında Karar

25.Temmuz.2013- 2013/5125 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Temmuz.2013- Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği

25.Temmuz.2013- Spor Hizmetleri Uzmanlığı Yönetmeliği

25.Temmuz.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: - 2013/35)

25.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Temmuz.2013- Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Temmuz.2013- Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği

24.Temmuz.2013- Kadın Çalışanların Gece Postalarında Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmelik

24.Temmuz.2013- Yabancı Misyon Kimlik Kartı Yönetmeliği

24.Temmuz.2013- Tasfiye İşletme Bölge Müdürlükleri Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24.Temmuz.2013- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

24.Temmuz.2013- Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24.Temmuz.2013- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Temmuz.2013- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 5939 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun ve Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile 5664 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanuna 662 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 73 üncü Maddesi İle Eklenen Hükme Göre Tespit Edilen Hak Sahipleri Listesi

23.Temmuz.2013- Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği (SHY-DENİZ)

23.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/82, K: 2012/159 Sayılı Kararı

23.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Temmuz.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/34)

21.Temmuz.2013- 2013/5104 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane İşletme ve Devir Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

21.Temmuz.2013- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 17/7/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-(04/2) Sayılı Kararı

20.Temmuz.2013- Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği

20.Temmuz.2013- İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

20.Temmuz.2013- 2013 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ

20.Temmuz.2013- Organik Hayvancılık Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/43)

20.Temmuz.2013- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)

20.Temmuz.2013- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Askıya Alınmasına Dair Tebliğ

20.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Temmuz.2013- Egzoz Gazı Emisyon Ölçme Cihazları Muayene Yönetmeliği

19.Temmuz.2013- Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Hakkında Yönetmelik

19.Temmuz.2013- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Temmuz.2013- Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelik

19.Temmuz.2013- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Temmuz.2013- Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2013/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

19.Temmuz.2013- INSPECCO Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/13)

19.Temmuz.2013- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

19.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Temmuz.2013- 2013/4795 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Temmuz.2013- Hayvan Beslemede Kullanılan Yem Katkı Maddeleri Hakkında Yönetmelik

18.Temmuz.2013- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınavı ve Atama Yönetmeliği

18.Temmuz.2013- İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim Şirketi Merkezi Takas Yönetmeliği

18.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/82, K: 2012/150 Sayılı Kararı

18.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/13 Başvuru Numaralı Kararı

18.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/239 Başvuru Numaralı Kararı

18.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/338 Başvuru Numaralı Kararı

18.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/521 Başvuru Numaralı Kararı

18.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/726 Başvuru Numaralı Kararı

18.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin 2/7/2013 Tarihli ve 2012/1137 Başvuru Numaralı Kararı

18.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Temmuz.2013- İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik

17.Temmuz.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/33)

17.Temmuz.2013- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 10)

17.Temmuz.2013- Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 11)

17.Temmuz.2013- Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 12)

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/5, K: 2013/91 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/11, K: 2013/92 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/36, K: 2013/93 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/17, K: 2013/94 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/34, K: 2013/95 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/40, K: 2013/96 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/3, K: 2013/97 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/64, K: 2013/98 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/51, K: 2013/99 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/4, K: 2013/100 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/57, K: 2013/101 (Siyasi Parti Mali Denetimi) Sayılı Kararı

17.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

16.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Uyuşmazlık Mahkemesi Kararları ile İlgili

16.Temmuz.2013- Sağlık Kuralları Bakımından Günde Azami Yedi Buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik

16.Temmuz.2013- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2013- Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2013- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Temmuz.2013- 2013/4966 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci Maddesinin İkinci Fıkrası Uyarınca, Sigorta Primine Esas Kazanç Alt Sınırı Üzerinden Uygulanacak İlave Puan, İlave Puan Uygulanacak İller ve Uygulama Süresi Hakkında Karar

14.Temmuz.2013- Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Temmuz.2013- İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

14.Temmuz.2013- Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2009/2)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/32)

14.Temmuz.2013- Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2009/65)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/44)

13.Temmuz.2013- Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik

13.Temmuz.2013- Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

13.Temmuz.2013- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

13.Temmuz.2013- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

13.Temmuz.2013- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

13.Temmuz.2013- 2013 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

13.Temmuz.2013- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Temmuz.2013- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Temmuz.2013- 2013/5049 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tatbikatların İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteğine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

12.Temmuz.2013- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Temmuz.2013- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Yayın Yönetmeliği

12.Temmuz.2013- Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

12.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/35, K: 2012/203 Sayılı Kararı

12.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/143, K: 2013/18 Sayılı Kararı

12.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/92, K: 2013/31 Sayılı Kararı

12.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/133, K: 2013/33 Sayılı Kararı

12.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/21, K: 2013/57 Sayılı Kararı

12.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/108, K: 2013/64 Sayılı Kararı

12.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/39, K: 2013/65 Sayılı Kararı

12.Temmuz.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/47, K: 2013/72 Sayılı Kararı

12.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Temmuz.2013- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11.Temmuz.2013- Göç Uzmanlığı Yönetmeliği

11.Temmuz.2013- İl Göç Uzmanlığı Yönetmeliği

11.Temmuz.2013- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

11.Temmuz.2013- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Temmuz.2013- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Temmuz.2013- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Temmuz.2013- Hava Seyrüsefer Hizmet Sağlayıcılarının Sertifikalandırılmalarına İlişkin Yönetmelik (SHY-SEYRÜSEFER)

11.Temmuz.2013- Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Temmuz.2013- Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Eğitim ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Temmuz.2013- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Temmuz.2013- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2013/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

11.Temmuz.2013- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 34)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 134)

11.Temmuz.2013- Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1

11.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Temmuz.2013- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

10.Temmuz.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 4/7/2013 Tarihli ve 5409 Sayılı Kararı

10.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Temmuz.2013- 2013/4865 SHAPE Uluslararası Okulu İçin Yeni Tesislerin Plan ve İnşasına Fon Sağlamaya İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

09.Temmuz.2013- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Temmuz.2013- Sendika Üyeliğinin Kazanılması ve Sona Ermesi ile Üyelik Aidatının Tahsili Hakkında Yönetmelik

09.Temmuz.2013- EXPO 2016 Antalya Ajansı Sigorta, Akreditasyon, Fikri Mülkiyet Hakları ve Genel Düzenlemeler Yönetmeliği

09.Temmuz.2013- İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Temmuz.2013- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)

09.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Temmuz.2013- 6494 Yargı Hizmetleri ile İlgili Olarak Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.Temmuz.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/32)

06.Temmuz.2013- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

06.Temmuz.2013- 2013 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

06.Temmuz.2013- 2013 Yılı Mayıs Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

06.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Temmuz.2013 (1. Mükerrer) - 1041 Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar

05.Temmuz.2013- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Temmuz.2013- Hijyen Eğitimi Yönetmeliği

05.Temmuz.2013- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 428)

05.Temmuz.2013- Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2)

05.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Temmuz.2013- Milli Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yöneticilerinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmaları Hakkında Yönetmelik

04.Temmuz.2013- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

04.Temmuz.2013- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Temmuz.2013- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Sözleşmeli Statüde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Temmuz.2013- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu İşçi Sayılmayan Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Temmuz.2013- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Temmuz.2013- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 28)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 65)

04.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Temmuz.2013- Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

03.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Temmuz.2013- Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik

02.Temmuz.2013- Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Temmuz.2013- Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

02.Temmuz.2013- Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)

02.Temmuz.2013- Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği (III-56.1)

02.Temmuz.2013- Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ

02.Temmuz.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Temmuz.2013- Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik