TEMMUZ 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Haziran 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Temmuz.2012- 2012/3393 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni- Kısım 1 Çerçevesinde 2008 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 3 ile İlişik Notaların Onaylanması Hakkında Karar

31.Temmuz.2012- Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Temmuz.2012- Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (1222/2009/AT)

31.Temmuz.2012- Motorlu Araçların Çekme Tertibatları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1005/2010)

31.Temmuz.2012- Belirli Motorlu Araçların Çamurlukları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/1009/2010)

31.Temmuz.2012- Motorlu Araçların ve Römorklarının Araç Tanıtım Numarası ve İmalatçının Zorunlu Levhaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (AB/19/2011)

31.Temmuz.2012- Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Temmuz.2012- Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Temmuz.2012- Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği

31.Temmuz.2012- Er ve Erbaş Harçlıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Temmuz.2012- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

31.Temmuz.2012- Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Disiplin Yönetmeliği

31.Temmuz.2012- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Bilim Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

31.Temmuz.2012- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.Temmuz.2012- Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.Temmuz.2012- Rekabet Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

31.Temmuz.2012- Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı ile İlgili 2012/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

31.Temmuz.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/48)

31.Temmuz.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 92)

31.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

29.Temmuz.2012- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Karar

28.Temmuz.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/45)

28.Temmuz.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/46)

28.Temmuz.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/47)

28.Temmuz.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.Temmuz.2012- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İlgili

28.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Temmuz.2012- Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyo Paraziti) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (72/245/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Temmuz.2012- Taşınmaza Yönelik Aracılık Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

27.Temmuz.2012- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Temmuz.2012- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

27.Temmuz.2012- Devlet Gelir Uzmanlığı Yönetmeliği

27.Temmuz.2012- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

27.Temmuz.2012- SZUTEST Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2009/19)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/12)

27.Temmuz.2012- Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliği (No: 2012/58)

27.Temmuz.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 93)

27.Temmuz.2012- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 283)

27.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Temmuz.2012- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Aksamın Yurt İçinde İmalatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Temmuz.2012- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) ve Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamındaki Yapı Malzemelerinin Tabi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-04)

26.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/6 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/48 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/7 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/8 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/32 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/9 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/10 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2012/11 Sayılı Kararı

26.Temmuz.2012- Danıştay Üçüncü Daire Kararı

26.Temmuz.2012- Danıştay Onuncu Daire Kararı

26.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Temmuz.2012- Sahil Güvenlik Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

25.Temmuz.2012- Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Temmuz.2012- Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Temmuz.2012- Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standartlara Dair Tebliğ

25.Temmuz.2012- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında, Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıflarına, Yapı Elemanlarının Yangına Dayanıklılığına, Çatı ve Çatı Kaplamalarının Dış Yangın Performansına Dair Tebliğ (No: MHG/2012-05)

25.Temmuz.2012- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Polistren Üreticileri Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2012-07)

25.Temmuz.2012- Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)

25.Temmuz.2012- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinde Bulunmasına İzin Verilen Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/56)

25.Temmuz.2012- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 91)

25.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Temmuz.2012- Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

24.Temmuz.2012- Organik Hayvancılık İlave Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/60)

24.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Temmuz.2012- 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

22.Temmuz.2012- 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

22.Temmuz.2012- 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

22.Temmuz.2012- 2012 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

22.Temmuz.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

22.Temmuz.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

22.Temmuz.2012- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Açık İlköğretim Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Güzel Sanatlar Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Yurtdışı Vatandaşlar Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Kültürel ve Sosyal İlişkiler Eşgüdüm Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/74, K: 2012/15 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/6, K: 2012/16 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/28, K: 2012/22 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/114, K: 2012/28 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/51, K: 2012/32 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/116, K: 2012/39 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/13, K: 2012/45 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/108, K: 2012/55 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/37, K: 2012/69 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/58, K: 2012/70 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/110, K: 2012/79 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Temmuz.2012- Kamu İç Denetim Faaliyetinin Güçlendirilmesi Projesi ile İlgili Dünya Bankası ile İmzalanan Hibe Anlaşması

20.Temmuz.2012- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/55)

20.Temmuz.2012- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/7)

20.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Temmuz.2012- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Temmuz.2012- Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

19.Temmuz.2012- Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelik

19.Temmuz.2012- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

19.Temmuz.2012- Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Başasistanlık Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Temmuz.2012- Bağımsız Spor Federasyonlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

19.Temmuz.2012- Ormancılık ve Orman Ürünleri Bürolarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

19.Temmuz.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kimya Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Temmuz.2012- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Temmuz.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/43)

19.Temmuz.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/44)

19.Temmuz.2012- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Gider Tahakkuk Memurluğu, Sıra No: 4) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

19.Temmuz.2012- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Harcama Esasları, Sıra No: 5) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

19.Temmuz.2012- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Özel Gider İndirimi, Sıra No: 13) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

19.Temmuz.2012- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğinin (Yeni Türk Lirası İşlemleri, Sıra No: 21) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

19.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Temmuz.2012- 2012/3383 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

17.Temmuz.2012- Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Temmuz.2012- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Temmuz.2012- Havacılık Uzmanlığı Yönetmeliği

17.Temmuz.2012- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2007-2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-06)

17.Temmuz.2012- Hayvan Genetik Kaynakları Yerinde Koruma ve Geliştirme Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2012/54)

17.Temmuz.2012- Aylıkların Banka Aracılığıyla Ödenmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

17.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Temmuz.2012- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Temmuz.2012- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Temmuz.2012- Gayrimenkul Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

15.Temmuz.2012- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

14.Temmuz.2012- Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Temmuz.2012- Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği

14.Temmuz.2012- Gelir İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.Temmuz.2012- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği

14.Temmuz.2012- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/1 (Değişik İşler), K: 2012/2 Sayılı Kararı

14.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/2 (Değişik İşler), K: 2012/3 Sayılı Kararı

14.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Temmuz.2012- Avrupa Birliği İşleri Uzmanlığı Yönetmeliği

13.Temmuz.2012- Avrupa Birliği Bakanlığı Mütercim Yarışma Sınavı ve Atama Yönetmeliği

13.Temmuz.2012- Avrupa Birliği Bakanlığı İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

13.Temmuz.2012- Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

13.Temmuz.2012- Avrupa Birliği Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

13.Temmuz.2012- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Temmuz.2012- Sportif Değerlendirme ve Geliştirme Kurulu Yönetmeliği

13.Temmuz.2012- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

13.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Temmuz.2012- 6342 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyetinden Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Temmuz.2012- 6343 Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezinin Çalışmalarına Türkiye Cumhuriyetinin Katılımı ile İlgili Olarak Avrupa Topluluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Temmuz.2012- 6344 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdenizde Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Temmuz.2012- 6345 1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişikliklerine Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

12.Temmuz.2012- 6346 1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişikliklerine Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

12.Temmuz.2012- 6347 Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Akademisi Kurucu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Temmuz.2012- 6348 1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmenin 2003 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Temmuz.2012- 6349 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

12.Temmuz.2012- 6350 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Temmuz.2012- 6351 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12.Temmuz.2012- 6353 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.Temmuz.2012- 6354 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.Temmuz.2012- Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelik

12.Temmuz.2012- Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Temmuz.2012- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

12.Temmuz.2012- Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü

12.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Temmuz.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartları Dair Tebliğ

11.Temmuz.2012- 6338 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesine Dair Kanun

11.Temmuz.2012- 6339 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesinin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Temmuz.2012- 6340 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Temmuz.2012- 6341 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

11.Temmuz.2012- Genel Sağlık Sigortası Verilerinin Güvenliği ve Paylaşımına İlişkin Yönetmelik

11.Temmuz.2012- Hal Hakem Heyeti ve Toptancı Hal Konseyi Hakkında Yönetmelik

11.Temmuz.2012- Ormanlarda ve Orman İçinde Bulunan Otlak, Yaylak ve Kışlaklarda Hayvan Otlatılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

11.Temmuz.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/41)

11.Temmuz.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Temmuz.2012 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartları Dair Tebliğ

10.Temmuz.2012-  2012/3378  631  Sayılı  Kanun  Hükmünde  Kararname  Kapsamındaki  Personelin  Mali  ve  Sosyal  Haklarına  İlişkin  Karar

10.Temmuz.2012-  Dış  Ticaret  Uzmanlığı  Yönetmeliği

10.Temmuz.2012-  İşkolu  Tespit  Kararı  (No:  2012/40)

10.Temmuz.2012-  İşkolu  Tespit  Kararı  (No:  2012/42)

10.Temmuz.2012-  T.C.  Merkez  Bankasınca  Belirlenen  Döviz  Kurları  ve  Devlet  İç  Borçlanma  Senetlerinin  Günlük  Değerleri

08.Temmuz.2012-  2012/3334  Türk  Bayrağı  Tüzüğünde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Tüzük

08.Temmuz.2012-  2012/3339  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  4  üncü  Maddesinin  (C)  Fıkrası  Kapsamında  Geçici  Personel  Çalıştırılması  Hakkındaki  Bazı  Bakanlar  Kurulu  Kararlarında  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kararın  Yürürlüğe  Konulması  Hakkında  Karar

08.Temmuz.2012-  2012/3152  Kamu  Gözetimi,  Muhasebe  ve  Denetim  Standartları  Kurumunun  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Yönetmelik

08.Temmuz.2012-  2012/3327  Vekalet  Ücretlerinin  Dağıtımına  Dair  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik

08.Temmuz.2012-  Sosyal  Güvenlik  Kurumu  Asgari  İşçilik  Tespit  Komisyonunca  Belirlenen  Çeşitli  İşkollarına  Ait  Asgari  İşçilik  Oranlarını  Gösterir  Tebliğde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Tebliğ

07.Temmuz.2012-  Asgari  Ücret  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  İlişkin  Yönetmelik

07.Temmuz.2012-  Ekonomi  Bakanlığı  Taşra  Teşkilatı  Personelinin  Yer  Değiştirme  Suretiyle  Atanmasına  Dair  Yönetmelik

07.Temmuz.2012-  Enerji  ve  Tabii  Kaynaklar  Bakanlığı  Disiplin  Amirleri  Yönetmeliği

07.Temmuz.2012-  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı  Yer  Değiştirme  Yönetmeliği

07.Temmuz.2012-  Tahıl  Tohumu  Sertifikasyonu  ve  Pazarlaması  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

07.Temmuz.2012-  Sebze  ve  Meyve  Ticareti  ve  Toptancı  Halleri  Hakkında  Yönetmelik

07.Temmuz.2012-  Eğitimde  Fatih  Projesi  Kapsamında  Yapılacak  Mal  ve  Hizmet  Alımları  ile  Yapım  İşlerine  Dair  Yönetmelik

07.Temmuz.2012-  Orman  Kanununun  16  ncı  Maddesinin  Uygulama  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

07.Temmuz.2012-  Orman  Kanununun  17  ve  18  inci  Maddelerinin  Uygulama  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

07.Temmuz.2012-  Gençlik  ve  Spor  Genel  Müdürlüğü  Özerk  Spor  Federasyonları  Çerçeve  Statüsünün  Yürürlükten  Kaldırılmasına  Dair  Statü

07.Temmuz.2012-  İstanbul  Altın  Borsası  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

07.Temmuz.2012-  T.C.  Merkez  Bankasınca  Belirlenen  Döviz  Kurları  ve  Devlet  İç  Borçlanma  Senetlerinin  Günlük  Değerleri

06.Temmuz.2012  (1.  Mükerrer)  -  2012/3373  Kamu  Görevlerine  İlk  Defa  Atanacaklar  İçin  Yapılacak  Sınavlar  Hakkında  Genel  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

06.Temmuz.2012-  Avrupa  Birliği  Genel  Sekreterliği  Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Yönetmeliğin  Yürürlükten  Kaldırılmasına  Dair  Yönetmelik

06.Temmuz.2012-  Avrupa  Birliği  Genel  Sekreterliği  Personeli  Sicil  Amirleri  Yönetmeliğinin  Yürürlükten  Kaldırılmasına  Dair  Yönetmelik

06.Temmuz.2012-  Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliği  Disiplin  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

06.Temmuz.2012-  Anayasa  Mahkemesinin  E:  2011/53,  K:  2012/27  Sayılı  Kararı

06.Temmuz.2012-  T.C.  Merkez  Bankasınca  Belirlenen  Döviz  Kurları  ve  Devlet  İç  Borçlanma  Senetlerinin  Günlük  Değerleri

05.Temmuz.2012-  6337  Türk  Akreditasyon  Kurumu  Kuruluş  ve  Görevleri  Hakkında  Kanunda  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Kanun

05.Temmuz.2012-  6352  Yargı  Hizmetlerinin  Etkinleştirilmesi  Amacıyla  Bazı  Kanunlarda  Değişiklik  Yapılması  ve  Basın  Yayın  Yoluyla  İşlenen  Suçlara  İlişkin  Dava  ve  Cezaların  Ertelenmesi  Hakkında  Kanun

05.Temmuz.2012-  Kırsal  Kalkınma  Programı  İzleme  Komitesinin  Teşekkülü  ve  Çalışma  Esasları  Hakkında  Yönetmelik

05.Temmuz.2012-  Gümrük  ve  Ticaret  Bakanlığı  Döner  Sermaye  İşletmesi  Yönetmeliği

05.Temmuz.2012-  Sağlık  Hizmetlerinde  İyonlaştırıcı  Radyasyon  Kaynakları  ile  Çalışan  Personelin  Radyasyon  Doz  Limitleri  ve  Çalışma  Esasları  Hakkında  Yönetmelik

05.Temmuz.2012-  İşkolu  Tespit  Kararı  (No:  2012/39)

05.Temmuz.2012-  Anayasa  Mahkemesinin  E:  2011/62,  K:  2012/2  Sayılı  Kararı

05.Temmuz.2012-  T.C.  Merkez  Bankasınca  Belirlenen  Döviz  Kurları  ve  Devlet  İç  Borçlanma  Senetlerinin  Günlük  Değerleri

04.Temmuz.2012-  2012/3307  Bayındırlık  ve  İskan  Bakanlığı  Teftiş  Kurulu  Tüzüğünün  Yürürlükten  Kaldırılmasına  Dair  Tüzük

04.Temmuz.2012-  2012/3178  Hukuki  Uyuşmazlık  Değerlendirme  Komisyonunun  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Yönetmelik

04.Temmuz.2012-  2012/3309  Tabii  Afetlerden  Zarar  Gören  Çiftçilere  Yapılacak  Yardımlar  Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasın  Dair  Yönetmelik

04.Temmuz.2012-  Adalet  Uzmanlığı  Yönetmeliği

04.Temmuz.2012-  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığı  Disiplin  Amirleri  Yönetmeliği

04.Temmuz.2012-  Ekonomi  Bakanlığı  Döner  Sermaye  İşletmesi  Yönetmeliği

04.Temmuz.2012-  Tarımsal  Üretici  Birlikleri  ile  Tarımsal  Üretici  Merkez  Birliklerinin  Denetlenmesi  Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

04.Temmuz.2012-  Bruselloz  ile  Mücadele  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

04.Temmuz.2012-  Hakimler  ve  Savcılar  Yüksek  Kurulu  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Hakkında  Yönetmelik

04.Temmuz.2012-  Tütün  Mamullerinin  Üretim  ve  Ticaretine  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

04.Temmuz.2012-  Emniyet  Genel  Müdürlüğü  Kurum  İçi  Bireysel  Performans  Değerlendirme  Yönetmeliği

04.Temmuz.2012-  Elektrik  Piyasasında  Üretim  Faaliyetinde  Bulunmak  Üzere  Su  Kullanım  Hakkı  Anlaşması  İmzalanmasına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

04.Temmuz.2012-  2012  Yılı  Mayıs  Ayına  Ait  Yatırım  Teşvik  Belgeleri  Listesi

04.Temmuz.2012-  2012  Yılı  Mayıs  Ayında  İptal  Edilen  Yatırım  Teşvik  Belgeleri  Listesi

04.Temmuz.2012-  Milli  Emlak  Genel  Tebliği  (Sıra  No:  345)

04.Temmuz.2012-  Varlık  Finansmanı  Fonlarına  ve  Varlığa  Dayalı  Menkul  Kıymetlere  İlişkin  Esaslar  Hakkında  Tebliğde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Tebliğ  (Seri:  III,  No:  47)

04.Temmuz.2012-  T.C.  Merkez  Bankasınca  Belirlenen  Döviz  Kurları  ve  Devlet  İç  Borçlanma  Senetlerinin  Günlük  Değerleri

03.Temmuz.2012-  Bilim,  Sanayi  ve  Teknoloji  Bakanlığı  Yatırım  Programında  Yer  Alan  Küçük  Sanayi  Sitesi  Yapı  Kooperatiflerinin  Kredi  Kullanımına  İlişkin  Usul  ve  Esaslar  Hakkında  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

03.Temmuz.2012-  Doğrudan  Yabancı  Yatırımlar  Kanunu  Uygulama  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

03.Temmuz.2012-  Tarım  Arazilerinin  Korunması  ve  Kullanılmasına  Dair  Yönetmeliğin  Yürürlükten  Kaldırılmasına  Dair  Yönetmelik

03.Temmuz.2012-  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  Besleme  Kanunu  Temizlik  Maddeleri  Kullanım  Esasları  ve  Usullerine  Dair  Yönetmelikte  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

03.Temmuz.2012-  İşkolu  Tespit  Kararı  (No:  2012/38)

03.Temmuz.2012-  Enerji  Verimliliği  Destekleri  Hakkında  Tebliğ  (Sıra  No:  2012/3)

03.Temmuz.2012-  Kırsal  Kalkınma  Yatırımlarının  Desteklenmesi  Programı  Kapsamında  Makine  ve  Ekipman  Alımlarının  Desteklenmesi  Hakkında  Tebliğ  (No:  2012/36)

03.Temmuz.2012-  Çiğ  Sütün  Değerlendirilmesine  Yönelik  Destekleme  Uygulama  Esasları  Tebliği  (No:  2012/52)

03.Temmuz.2012-  T.C.  Merkez  Bankasınca  Belirlenen  Döviz  Kurları  ve  Devlet  İç  Borçlanma  Senetlerinin  Günlük  Değerleri

01.Temmuz.2012-  Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliği  Elektrik  Mühendisleri  Odası  Yapı  Elektronik  Sistemleri  ve  Tesisatlarına  Ait  Mühendislik  Hizmetleri  Yönetmeliği

01.Temmuz.2012-  Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliği  Şehir  Plancıları  Odası  Serbest  Şehircilik  Hizmetleri,  Büro  Tescil,  Mesleki  Denetim  ve  En  Az  Ücret  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik

01.Temmuz.2012-  Türk  Mühendis  ve  Mimar  Odaları  Birliği  Şehir  Plancıları  Odası  Ana  Yönetmeliğinde  Değişiklik  Yapılmasına  Dair  Yönetmelik