TEMMUZ 2011 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Haziran 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.Temmuz.2011- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Temmuz.2011- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Temmuz.2011- Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Alım ve Satım Yönetmeliği

30.Temmuz.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20341 ;K: 2011/10152 )

30.Temmuz.2011- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/16455 ;K: 2011/871 )

30.Temmuz.2011- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/3358 ;K: 2011/6983 )

30.Temmuz.2011- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/9427 ;K: 2011/4922 )

30.Temmuz.2011- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/4011 ;K: 2011/6077 )

30.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Temmuz.2011- Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

29.Temmuz.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Planlama Mimar Mühendisleri Odası Serbest Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Temmuz.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği

29.Temmuz.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansörlere Ait Makina Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği

29.Temmuz.2011- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

29.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Temmuz.2011- 6236 Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

28.Temmuz.2011- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Temmuz.2011- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı İsim Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/104)

28.Temmuz.2011- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 122)

28.Temmuz.2011- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 29)

28.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Temmuz.2011- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 57)

27.Temmuz.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21/7/2011 Tarihli ve 4310 Sayılı Kararı

27.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Temmuz.2011- Türkiye Adalet Akademisi Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Temmuz.2011- Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Temmuz.2011- Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Temmuz.2011- Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/103)

26.Temmuz.2011- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2011/7)

26.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/2, K: 2011/13 Sayılı Kararı (31/10/2006 Tarihli ve 5553 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/24, K: 2011/14 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2011/15 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/11, K: 2011/16 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/9, K: 2011/17 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/36, K: 2011/18 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/54, K: 2011/19 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/6, K: 2011/20 Sayılı Kararı (Siyasi Parti Mali Denetimi)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/58, K: 2011/52 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/72, K: 2011/59 Sayılı Kararı (11/6/2008 Tarihli ve 5767 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/35, K: 2011/65 Sayılı Kararı (26/3/2008 Tarihli ve 5751 Sayılı ve 3/7/2005 Tarihli ve 5403 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/63, K: 2011/66 Sayılı Kararı (9/6/1930 Tarihli ve 1700 Sayılı, 26/5/1981 Tarihli ve 2464 Sayılı, 13/12/1983 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapan 25/6/2009 Tarihli ve 5917 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/79, K: 2011/74 Sayılı Kararı (3/7/2008 Tarihli ve 5782 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/24, K: 2011/75 Sayılı Kararı (31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı, 21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 15/1/2009 Tarihli ve 5831 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/31, K: 2011/77 Sayılı Kararı (21/6/1987 Tarihli ve 3402 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/2/2009 Tarihli ve 5841 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/68, K: 2011/114 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

23.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Temmuz.2011- Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

21.Temmuz.2011- Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik

21.Temmuz.2011- Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 45)

21.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Temmuz.2011- KHK/647 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

20.Temmuz.2011- Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Temmuz.2011- Ziraat Odaları Temsilciliklerinin Kuruluş ve Çalışmalarına Dair Yönetmelik

20.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/101)

20.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/102)

20.Temmuz.2011- Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: III, No: 46)

20.Temmuz.2011- Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.Temmuz.2011- Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 53)

20.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Temmuz.2011- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ ile Yayımlanan Tarife ve Talimat ile Genel Şartlar’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

19.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Temmuz.2011- 2011 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

17.Temmuz.2011- 2011 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

17.Temmuz.2011- 2011 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

17.Temmuz.2011- 2011 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

17.Temmuz.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

17.Temmuz.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

17.Temmuz.2011- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

16.Temmuz.2011- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2011- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2011- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2011- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2011- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Temmuz.2011- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görevli Sivil Memurlara Sicil Raporu Vermeye Yetkili Amirler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.Temmuz.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/100)

15.Temmuz.2011- 2011-2013 KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (KSEP) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 4/7/2011 Tarihli ve 2011/19 Sayılı Kararı

15.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Temmuz.2011- Kurullarda Görev Alacak Hükümet Üyeleri ile İlgili 2011/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

14.Temmuz.2011- 2010/6 Sayılı Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/10)

14.Temmuz.2011- Askeri Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2011/1, K: 2011/1)

14.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Temmuz.2011- Yabancı Plakalı Motorlu Kara Taşıtlarının Ülkemizde İşletilmesinden Kaynaklanan Hukuki Sorumluluk İçin Yaptırılacak Sigortaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

13.Temmuz.2011- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Temmuz.2011- Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 32)

12.Temmuz.2011- Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Temmuz.2011- Sarmalık Kıyılmış Tütün Mamullerinin Üretimi, Ambalajlanması ve Piyasaya Arzına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Temmuz.2011- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/84, K: 2010/121 Sayılı Kararı (28/3/2002 Tarihli ve 4749 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 16/7/2008 Tarihli ve 5787 Sayılı Kanun ile İlgili)

12.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/47, K: 2011/51 Sayılı Kararı (21/6/1934 Tarihli ve 2525 Sayılı Kanun ile İlgili)

12.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/3, K: 2011/53 Sayılı Kararı (14/12/2009 Tarihli ve 5941 Sayılı Kanun ile İlgili)

12.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/59, K: 2011/69 Sayılı Kararı (4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanun ile İlgili)

12.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/30, K: 2011/76 Sayılı Kararı (12/4/2000 Tarihli ve 4562 Sayılı, 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 18/2/2009 Tarihli ve 5838 Sayılı Kanun ile İlgili)

12.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Temmuz.2011- KHK/646 Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının Kurulması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

09.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/95)

09.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/96)

09.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/97)

09.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/98)

09.Temmuz.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/99)

09.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/1 (Değişik İşler), K: 2011/2 Sayılı Kararı (Anayasa Mahkemesinin E: 2007/1, K: 2009/4 Sayılı Kararı ile İlgili)

09.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/20 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/12 Sayılı Kararı

09.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2011/13 Sayılı Kararı

09.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/81, K: 2011/78 Sayılı Kararı (8/6/1949 Tarihli ve 5434 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 16/6/2010 Tarihli ve 5997 Sayılı Kanun ile İlgili

09.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Temmuz.2011- Bazı Kuruluşların Bağlı ve İlgili Oldukları Bakanlıkların Değiştirilmesine Dair Tezkere

08.Temmuz.2011- Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

08.Temmuz.2011- Görev Dağılımı ile İlgili 2011/7 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

08.Temmuz.2011- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar

08.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Temmuz.2011- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2011 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

07.Temmuz.2011- 2011 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

07.Temmuz.2011- 2011Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

07.Temmuz.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/20342;K: 2011/9075)

07.Temmuz.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/20333;K: 2011/9356)

07.Temmuz.2011- Yargıtay 2 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2010/20331;K: 2011/9444)

07.Temmuz.2011- Yargıtay 18 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2011/4594;K: 2011/6804)

07.Temmuz.2011- Yargıtay 18 Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2011/4595;K: 2011/6805)

07.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Temmuz.2011- Kaymakam Adayları Yönetmeliği

06.Temmuz.2011- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

06.Temmuz.2011- Bitki Koruma Ürünü Üretim Yerleri Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

06.Temmuz.2011- Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Temmuz.2011- Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Temmuz.2011- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

06.Temmuz.2011- Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

06.Temmuz.2011- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite ve Çevre Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-14)

06.Temmuz.2011- Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/30)

06.Temmuz.2011- Türk Standardları Enstitisü’nün Ölçü Aletleri Yönetmeliği (2004/22/AT) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2011/14)

06.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/37, K: 2010/114 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/87, K: 2011/30 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/82, K: 2011/32 Sayılı Kararı (26/12/2002 Tarihli ve 4776 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/6, K: 2011/54 Sayılı Kararı (14/12/2009 Tarihli ve 5941 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/56, K: 2011/71 Sayılı Kararı (4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/8/1983 Tarihli ve 2880 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/66, K: 2011/72 Sayılı Kararı (9/6/2004 Tarihli ve 5187 Sayılı ve 26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

06.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1890 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetim Bakanlığı Arasında Yerel Yönetim Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1892 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Asi Nehri Üzerinde “Dostluk Barajı” Adı Altında Ortak Baraj İnşa Edilmesi İçin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1895 Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1906 Uluslararası Kalkınma Hukuku Örgütünün Kuruluşu Hakkında Anlaşma’ya Katılmamız Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1907 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1923 Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bölgesel Silahların Kontrolü, Doğrulama ve Uygulama Yardım Merkezi (RACVIAC) Kurulmasına Dair Anlaşmanın Feshine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1947 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında TİKA Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetlerine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1949 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1951 Türkiye Cumhuriyeti, Afganistan İslam Cumhuriyeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümetleri Arasında Özellikle Uyuşturucuyla Mücadelede Üçlü Polis İşbirliği Programı Oluşturulmasına Dair Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1952 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maldivler Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1953 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye’nin ENPI Karadeniz Havzası Programı’na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2008 Yılı Finansman Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1954 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1955 Türkiye Cumhuriyeti ile Oman Sultanlığı Arasında Ticari Mübadele ve Ekonomik, Teknik, Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1956 Uluslararası Denizcilik Örgütü Sözleşmesinde Yapılan Değişiklikler’in Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1958 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kazakistan’da Kazak İnşaat İşçileri İçin Eğitim Merkezi Kurulmasına İlişkin İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1959 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arjantin Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Kültür ve Sanat Alanlarında 2011-2014 Yıllarına Ait İşbirliği Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1962 İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1969 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1971 Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma’nın Süresinin 15 Şubat 2011 Tarihinden İtibaren 1 Yıl Uzatılmasına İlişkin Notaların Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1976 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1980 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1987 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Mahalli İdareler Bakanlığı Arasında Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1991 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Sürdürülebilir Kalkınma İçin Doğal Kaynakların ve Çevrenin Korunması Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2009 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - 2011/2010 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Savunma Uzay İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/2017 6245 Sayılı Harcırah Kanununun 46 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Uyarınca Yurtdışı Yer Değiştirme Giderinin Mesafeye Göre Değişen Kısmının Hesaplanmasında Esas Alınan Cetvellere İlave Yapılması Hakkında Karar

05.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/2022 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

05.Temmuz.2011- Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Temmuz.2011- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Temmuz.2011- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

05.Temmuz.2011- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

05.Temmuz.2011- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü’nün Gerçekleştireceği Ulusal Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ (No: YİG/2011-16)

05.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/87, K: 2011/35 (Yürürlüğü Durdurma) Kararı (14.6.1973 Tarihli ve 1739, 2.3.1984 Tarihli ve 2985, 3.5.1985 Tarihli ve 3194, 22.2.2005 Tarihli ve 5302, 21.4.2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 24.7.2008 Tarihli ve 5793 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.Temmuz.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/95, K: 2011/61 Sayılı Kararı (22.5.1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 11.12.1935 Tarihli ve 2862 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.Temmuz.2011- Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

05.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - KHK/644 Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

04.Temmuz.2011 (1. Mükerrer) - KHK/645 Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1859 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1860 Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Tarım ve Köyişleri Bakanı ile Avusturya Cumhuriyeti Hükümetini Temsilen Federal Tarım, Orman, Çevre ve Su Yönetimi Bakanı Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1861 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1862 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı Arasında Polis Teşkilatlarınca Yürütülen Güvenlik Hizmetlerinde Etkinliğin Yükseltilmesine Yönelik Projeli Çalışmalarda İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1866 Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol ve İlgili Notaların Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1867 Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1873 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1874 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Hayvan Sağlığı Alanında İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1876 Güneydoğu Asya’da Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan 15 Aralık 1987 ve 25 Temmuz 1998 Tarihli Protokollere 23/7/2010 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Katılmamız Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1889 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1893 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1894 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik ve Mali İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1896 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bahreyn Krallığı Arasında Denizcilik Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1912 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında Nüfus İşlemleri Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1914 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Arasında Makedonya Cumhuriyeti’nde Yer Alan Bazı Osmanlı Dönemi Eserlerinin Onarımı ve Rekonstrüksiyonuna Yönelik Yapılan Görüşmelere İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1925 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1926 Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşme ve Taşınır Donanım Üzerindeki Uluslararası Teminatlar Hakkında Sözleşmeye İlişkin Hava Aracı Donanımına Özgü Konulara Dair Protokol’ün Beyanlar ile Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1941 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardımlaşma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1942 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Tesis Edilen Ortak Komitenin Anlaşmanın Tarım Tavizlerinin Değişimine İlişkin II Sayılı Protokolünün Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1943 Türkiye-Kenya Karma Ekonomik Komisyonu I.Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1944 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1946 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2011-2013 Yıllarına İlişkin Kültürel, Eğitsel, Bilimsel, Gençlik ve Spor Alanlarında Değişim Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1902 At Yarışları Müşterek Bahisler Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1903 At Yarışları Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1878 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1879 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Monako Prensliği, Finansal Ağları Kontrol ve Bilgi İdaresi (SICCFIN) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1880 Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar

04.Temmuz.2011 (2. Mükerrer) - 2011/1938 Milletlerarası Tiyatro Enstitüsü (ITI) Türkiye Milli Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Temmuz.2011- 2011/2021 Birleşmiş Milletler Dördüncü En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Birleşmiş Milletler ile Türkiye Hükümeti Arasındaki Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2011- 2011/1901 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

03.Temmuz.2011- 2011/2016 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

03.Temmuz.2011- 2011/1900 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Temmuz.2011- 2011/1979 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşları Telif Hakkı, Yayın ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Temmuz.2011- 2011/1898 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

02.Temmuz.2011- 2011/1922 Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye’ye Yapacakları Seyahatlerinde, Vizesiz Kalış Sürelerinin 31 Aralık 2011 Tarihine Kadar Tek Taraflı Olarak 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar

02.Temmuz.2011- 2011/2001 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Hazırlanan Karar

02.Temmuz.2011- 2011/2002 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

02.Temmuz.2011- 2011/2004 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2011 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar

02.Temmuz.2011- Başbakanlık Merkez Teşkilatı ve Basımevi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.Temmuz.2011- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Temmuz.2011- İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

02.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Temmuz.2011- Tek Sağlık Stratejisi Planlaması ve Ekonomik Analizi İçin Kurumsal Kapasite Güçlendirme Projesi ile İlgili IDF Hibesi Hakkında Anlaşma

01.Temmuz.2011- 2011/1985 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Temmuz.2011- 2011/2011 Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tıbbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

01.Temmuz.2011- Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Temmuz.2011- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Temmuz.2011- Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Temmuz.2011- Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Temmuz.2011- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

01.Temmuz.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri