Haziran 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Temmuz.2010- 6010 Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşması ile Andlaşmada Değişiklik Yapan Protokollere Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Temmuz.2010- 6011 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) Kuruluş Yasası ve Sözleşmesinde Değişiklik Yapan Antalya Tam Yetkili Temsilciler Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Temmuz.2010- 6012 Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) 2003 Dünya Radyokomünikasyon Konferansı Sonuç Belgelerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Temmuz.2010- 6013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik, Petrol, Gaz ve Maden Kaynakları Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Temmuz.2010- 6014 Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.Temmuz.2010- 2010/646 Sağlık Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

31.Temmuz.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Temmuz.2010- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Temmuz.2010- Radyasyon Güvenliği Denetimleri ve Yaptırımları Yönetmeliği

31.Temmuz.2010- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Temmuz.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9298;K: 2010/11001)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/9299;K: 2010/11210)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13519;K: 2010/19362)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13520;K: 2010/19363)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13521;K: 2010/19364)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13522;K: 2010/19365)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13523;K: 2010/19366)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13524;K: 2010/19367)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13525;K: 2010/19368)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13526;K: 2010/19369)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13527;K: 2010/19370)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13529;K: 2010/19372)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13530;K: 2010/19373)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13531;K: 2010/19374)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13534;K: 2010/19377)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13535;K: 2010/19378)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13536;K: 2010/19379)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13538;K: 2010/19381)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13539;K: 2010/19382)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13540;K: 2010/19383)

31.Temmuz.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/5491;K: 2010/8684)

31.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.Temmuz.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Temmuz.2010- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Temmuz.2010- Nükleer Yakıt Çevrimi Tesislerinin Güvenliği İçin Özel İlkeler Yönetmeliği

30.Temmuz.2010- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Temmuz.2010- 2010 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

30.Temmuz.2010- 2010 Yılı Haziran Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

30.Temmuz.2010- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.Temmuz.2010- 2010/622 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerle Bunların Katkı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Temmuz.2010- Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar

29.Temmuz.2010- 3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2)

29.Temmuz.2010- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/7)

29.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Temmuz.2010- 2010/605 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Temmuz.2010- Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarına ve Bu Karşılıkların Yatırılacağı Varlıklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Temmuz.2010- Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Temmuz.2010- Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliği

28.Temmuz.2010- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Temmuz.2010- Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2010 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2010/1)

28.Temmuz.2010- Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2010/1)

28.Temmuz.2010- 4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğin Değiştirilmesine Dair Tebliğ

28.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.Temmuz.2010- 2010/610 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

27.Temmuz.2010- 2010/673 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ukrayna Devlet Mali Denetleme Komitesi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

27.Temmuz.2010- 2010/592 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

27.Temmuz.2010- 2010/619 Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Katılım Desteğine Dair Karar

27.Temmuz.2010- 2010/627 Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Karar

27.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Temmuz.2010- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Temmuz.2010- 6008 Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

25.Temmuz.2010- 2010/703 İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğü'nün Onaylanması Hakkında Karar

25.Temmuz.2010- 2010/668 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar

25.Temmuz.2010- 2010/616 Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Taşınır Mal Yönetmeliği

25.Temmuz.2010- 2010/671 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Temmuz.2010- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

25.Temmuz.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Teknik Uygulama Sorumluluğu Uygulama Esasları Yönetmeliği

24.Temmuz.2010- İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik

24.Temmuz.2010- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığına Bağlı Merkezlerin Kuruluş ve İşletmesine İlişkin Çerçeve Yönetmelik

24.Temmuz.2010- Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/30)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/42)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/43)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/44)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/45)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/46)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/47)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/48)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/49)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/50)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/51)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/52)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/53)

24.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (2010/54)

24.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Temmuz.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Temmuz.2010- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13514;K: 2010/19357)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13515;K: 2010/19358)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13516;K: 2010/19359)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13517;K: 2010/19360)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13518;K: 2010/19361)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13528;K: 2010/19371)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13532;K: 2010/19375)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13533;K: 2010/19376)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13537;K: 2010/19380)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13541;K: 2010/19384)

23.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13542;K: 2010/19385)

23.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.Temmuz.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Temmuz.2010- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/38)

22.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E. 2010/29, (Yürürlüğü Durdurma) K. 2010/21 Sayılı Kararı

22.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.Temmuz.2010- 6005 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

21.Temmuz.2010- 6006 Milletlerarası Para Fonu ile Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasına Katılmak İçin Hükümete Yetki Verilmesine Dair Kanuna Ek Milletlerarası Para Fonu Ana Sözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

21.Temmuz.2010- 6007 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyetinde Akkuyu Sahasında Bir Nükleer Güç Santralinin Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliğine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

21.Temmuz.2010- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Temmuz.2010- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

21.Temmuz.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Gemi Kontrolü Yetkilendirme Yönetmeliği

21.Temmuz.2010- Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (No: 2010/1)

21.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/41)

21.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/33 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/34 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/35 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/36 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/37 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/38 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/39 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/40 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/41 Sayılı Kararı

21.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Temmuz.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Temmuz.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Temmuz.2010- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliği

17.Temmuz.2010- Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

17.Temmuz.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Temmuz.2010- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu IPTV Yayın Lisans ve İzin Yönetmeliği

17.Temmuz.2010- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

17.Temmuz.2010- İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Temmuz.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/39)

17.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/40)

17.Temmuz.2010- İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Temmuz.2010- 2010/213 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2010- Ulusal Hububat Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

16.Temmuz.2010- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Temmuz.2010- Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16.Temmuz.2010- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

16.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Temmuz.2010- 2010/658 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında “Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik AB Mali Yardımına İlişkin İşbirliği ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Beşinci Bileşeni-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Kapsamındaki Yardımın Uygulanması İçin Kurallar Hakkında Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Temmuz.2010- 2010/700 “Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Temmuz.2010- 2010/660 İstihdam ve Mesleki Eğitim İlişkisinin Güçlendirilmesi Eylem Planı Hakkında Karar

15.Temmuz.2010- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

15.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/36)

15.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/37)

15.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/38)

15.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Temmuz.2010- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Temmuz.2010- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Temmuz.2010- Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelik

14.Temmuz.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne Ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Temmuz.2010- 2010 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

14.Temmuz.2010- 2010 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

14.Temmuz.2010- 2010 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

14.Temmuz.2010- 2010 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

14.Temmuz.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Temmuz.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Temmuz.2010- 6001 Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

13.Temmuz.2010- 6002 Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.Temmuz.2010- 6004 Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

13.Temmuz.2010- 2010/624 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun Uygulanacağı İller Hakkında Karar

13.Temmuz.2010- 2010/659 4458 Sayılı Gümrük Kanunu Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

13.Temmuz.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

13.Temmuz.2010- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/18183;K: 2010/2653)

13.Temmuz.2010- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/21450;K: 2010/5045)

13.Temmuz.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2008/25343;K: 2010/16169)

13.Temmuz.2010- Yargıtay 16. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/4127;K: 2010/3784)

13.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Temmuz.2010- Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Temmuz.2010- İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetleri Yönetmeliği

10.Temmuz.2010- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Temmuz.2010- Ortez-Protezleri Ismarlama Olarak Üreten ve/veya Uygulayan Merkezler ile İşitme Cihazı Satış ve Uygulaması Yapan Merkezler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Temmuz.2010- Denizcilik Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Temmuz.2010- Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Temmuz.2010- Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Temmuz.2010- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

10.Temmuz.2010- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Temmuz.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Bilirkişilik Yönetmeliği

10.Temmuz.2010- Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

10.Temmuz.2010- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korunmaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Temmuz.2010- İhracat: 2010/9 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” ile İlgili

10.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Temmuz.2010- 2010/652 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hibe Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

09.Temmuz.2010- 2010/653 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projelerinde İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

09.Temmuz.2010- 2010/654 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

09.Temmuz.2010- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 19)

09.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Temmuz.2010- Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile İmzalanan, “Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredisi” ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektuplar

08.Temmuz.2010- Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

08.Temmuz.2010- Vergi Usul Kanunu Gene Tebliği (Sıra No: 399)

08.Temmuz.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/35)

08.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.Temmuz.2010- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaların Sayıları ve Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2010 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

07.Temmuz.2010- 2010 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

07.Temmuz.2010- 2010 Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

07.Temmuz.2010- Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat 2010/9)

07.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/18, K: 2010/65 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/48, K: 2010/70 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Temmuz.2010- Elektrik Piyasasında Dağıtım Sistemi Yatırımlarının Düzenlenmesi ve Planlardaki Gerçekleşmelerin Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/114, K: 2010/53 Sayılı Kararı (16/5/2006 Tarihli ve 5502 Sayılı Kanun ile İlgili)

06.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Temmuz.2010 Mükerrer - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

04.Temmuz.2010- 6003 Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

04.Temmuz.2010- 2010/438 Türkiye’de, Enerjide Maksimum Talebin Karşılanması İçin Optimal Güç Üretimi Konusunda Yürütülecek Ortak Çalışmaya İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2010- 2010/457 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı Program Koordinasyon Ofisinin Faaliyetine İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2010- 2010/489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan "Felaketlerin Sonuçlarının Önlenmesi, Sınırlandırılması ve Hafifletilmesi Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Temmuz.2010- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 28)

03.Temmuz.2010 Mükerrer - 2010/445 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan “Serbest Ticaret Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/433 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/434 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İmzalanan “Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/441 Türkiye Cumhuriyeti ile MERCOSUR Arasında İmzalanan “Bir Serbest Ticaret Alanı Kurulmasına Yönelik Çerçeve Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/443 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Karşılıklı Kültür Merkezleri Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/453 Türkiye Cumhuriyeti ve Tayland Krallığı Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/455 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Guyana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/456 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/463 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Bahreyn Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan “Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/490 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan “Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/496 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Svilengrad-Kapıkule Demiryolu Sınır Geçişi Faaliyetlerinin ve Kapıkule Sınır Mübadele Garındaki Demiryolu Sınır Hizmetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İçişleri Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Eğitim İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/530 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Fas Krallığı Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan “İşbirliği Konusunda Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/533 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan “Kanun Uygulayıcı Birimlerin İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/555 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Sırbistan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan “Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/575 Türkiye Cumhuriyeti ile Makedonya Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Uygulanmasına İlişkin 21/8/1998 Tarihli İdari Anlaşma’da Yapılan Değişiklikler ve İlavelere Ait Ek İdari Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- 2010/577 Türkiye Cumhuriyeti Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Yerel Yönetimler Bakanlığı Arasında İmzalanan “Gecekondu Bölgelerinin Kalkınması Alanında İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Temmuz.2010- Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Daire Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

03.Temmuz.2010- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 195)

03.Temmuz.2010- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 196)

03.Temmuz.2010- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 16/6/2010 Tarihli ve 2010/28 Sayılı İşkolu Tespit Kararı ile İlgili

03.Temmuz.2010- Anayasa Mahkemesi Başkanlığının 13/5/2010 Tarihli ve E: 2008/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/30 Sayılı Kararı ile İlgili

03.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Temmuz.2010- 2010/439 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

02.Temmuz.2010- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasındaki Türkiye-Suriye Bölgesel İşbirliği Programına (TSBİP) Katılıma İlişkin Teknik Yardım Anlaşması (HİBE)

02.Temmuz.2010- 2010/547 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

02.Temmuz.2010- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Temmuz.2010- Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Temmuz.2010- Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Temmuz.2010- Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Temmuz.2010- Avrupa Meslek Yüksekokulu Ana Yönetmeliği

02.Temmuz.2010- Avrupa Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

02.Temmuz.2010- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 398)

02.Temmuz.2010- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 119)

02.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Temmuz.2010- 2010/436 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burkina Faso Hükümeti Arasında İmzalanan “Ticaretin Geliştirilmesi ve Ekonomik ve Teknik İşbirliği Mutabakat Protokolü”nün Onaylanması Hakkında Karar

01.Temmuz.2010- Milli Eğitim Bakanlığı İzcilik Yönetmeliği

01.Temmuz.2010- Yurtiçinde Üçüncü Şahıslarca Üretilen Yük Vagonu ve Vagon Ana Aksamlarının Teknik Kabulü Hakkında Yönetmelik

01.Temmuz.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Temmuz.2010- Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

01.Temmuz.2010- İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ

01.Temmuz.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları