Haziran 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.07.2009 -2009/15169 Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

31.07.2009 -Başbakanlık Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Başbakanlık Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Planlama Uzman Yardımcılığı Eleme Ve Giriş Sınavı İle Planlama Uzmanlığı Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sigorta Şirketleri Ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Emeklilik Şirketleri Kuruluş Ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Hazine Müsteşarlığı Hazine Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı İle Hazine Uzmanlığı Yeterlik Sınavına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Hazine Müsteşarlığı Programcı Ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Dış Ticaret Müsteşarlığı Programcı Ve Çözümleyici Kadrolarına Yapılacak Atamalara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma Ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerinin Sınav, Görev, Yetki, Sorumluluk, Çalışma, Atama Ve Yer Değiştirmeleri Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı Ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı İle Yetişme Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Gümrük Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Gümrükler Kontrol Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Özel Mesleki Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Uzman Yardımcısı Ve Özürlüler Uzmanı Sınavı, Yetiştirilmeleri, Görev Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye İstatistik Kurumu Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Türkiye İstatistik Kurumu Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atanma Ve Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -İcra Müdür Ve Yardımcılarının Sınav, Mülakat, Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama Ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Bütçe Kontrolörleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Bakanlığı Devlet Bütçe Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma Ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Maliye Bakanlığı (A) Grubu Kadroları Giriş Sınavlarının Duyurulması, Başvurular İle Atamada İstenilecek Belgelere İlişkin Yönetmelik

31.07.2009 -Gelir İdaresi Başkanlığı (A) Grubu Kadrolarına Giriş Sınavlarının Duyurulması, Sınavlara Başvurular İle Atamada İstenecek Belgelere İlişkin Yönetmelik

31.07.2009 -65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Özürlü Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Mesleki Ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Milli Egitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Milli Eğitim Bakanlığı Özel Akşam Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği

31.07.2009 -Çıraklık Eğitimi Merkezlerinde Parasız Yatılı Çırak Öğrenci Okutma Ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlar İle Pansiyonların Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Milli Eğitim Bakanlığı İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği

31.07.2009 -İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliginde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Yapı Tesis Ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Harita Mühendislik Hizmetlerini Yükümlenecek Müellif Ve Müellif Kuruluşlarının Ehliyet Durumlarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Merkezi Isıtma Ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma Ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri Ve Büroları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sağlık Bakanlığı Beşeri Tıbbi Ürünler İmalathaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 - Diş Protez Laboratuvarları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Hiperbarik Oksijen Tedavisi Uygulanan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Evde Bakım Hizmetleri Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Kordon Kanı Bankacılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama Ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Diş Protezciliği Dalında Kalfalık Belgesi Sahiplerine Diş Protez Teknisyenliği Meslek Belgesi Verilmesi

31.07.2009 -Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Profesyonel Sualtıadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Telsiz Operatör Yeterlikleri Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Hayvan Hastanelerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma Ve Denetlenme Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.07.2009 -Kontrol Laboratuvarlarının Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Zirai Karantina Fümigasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Yem Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.07.2009 -Antrenörler, Biniciler Ve Seyislere Verilecek Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Gıda Ve Gıda İle Temas Eden Madde Ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni Ve Gıda Sicili Ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Eğitim Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yurtdışı İşçi Hizmetleri Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Çalışma Genel Müdürlüğü Çalışma Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü Kooperatifler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Toptancı Hallerinin Kuruluş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet Ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türk –Yabancı, Yabancı –Türk Ticaret, Sanayi Ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş Ve Denetim Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü Kontrolörler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

31.07.2009 -Halk Ve Çocuk Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Kültür Yatırım Ve Girişimlerine Gelir Vergisi Stopajı, Sigorta Primi, İşveren Payı Ve Su Bedeli İndirimi İle Enerji Desteği Uygulamasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Çevre Ve Orman Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Köyceğiz Gölü Ve Dalyan Kanallarında Çalışacak Taşıma Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Mesire Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Alan Kılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Atık Pil Ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Avcı Eğitimi Ve Avcılık Belgesi Verilmesi Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Fahri Av Müfettişlerinin Seçimi, Eğitimi, Görev Ve Yetkileri İle Çalışma Esas Ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Çevre Ölçüm Ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Çevre Ve Orman Uzman Yardımcılığı Giriş Ve Çevre Orman Uzmanlığı Yeterlik Sınavları İle Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki Ve Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Yerli Ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Orman Yangınlarını Söndürme Çalışmaları Esnasında Ölenlere Ve Sakatlananlara Ödenecek Tazminata İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Uzman Ve Uzman Yardımcılığı Yetiştirme Ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri İle Dul Ve Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Toplu Konut Tasarruf Sistemi Ve Konut Kredileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti, İnceleme, Korunma Kararlarının Alınması Ve Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Resmi Kurum Ve Kuruluşlar Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Çocuk Ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Kamu Kurum Ve Kuruluşları Bünyesinde Açılacak Huzurevlerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum Ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması Ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Ayni Nakdi Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Bakıma Muhtaç Özürlülerin Tespiti Ve Bakım Hizmeti Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Çocuk Yuvaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Özel Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Kadın Konukevleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Yaşlı Hizmet Merkezlerinde Sunulacak Gündüzlü Bakım İle Evde Bakım Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Bakıma Muhtaç Özürlülere Yönelik Özel Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Huzurevleri İle Huzurevi Yaşlı Bakım Ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Kreş Ve Gündüz Bakımevleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüpleri Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağlı Toplum Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Yetiştirme Yurtlarının Kuruluş Ve İşleyişine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu'nca Bandrol Verilmesine İlişkin Usûl Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Uzman Yardımcılığı Ve Havacılık Uzmanlığı Sınav, Görev, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Ptt Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Uzman Yardımcılığı Ve Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Emlak Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye İş Kurumu İstihdam Ve Meslek Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı İle Uzman Yardımcılığı Atama, Görev Ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Mesleki Yeterlilik Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türk Patent Enstitüsü Patent Ve Marka Vekilleri Sınav Ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türk Patent Enstitüsünde Yabancı Uzman İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Uzman Yardımcılığı Ve Uzmanlığı Sınav, Atama, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Rekabet Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (Teiaş) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye Elektrik Ticaret Ve Taahhüt Anonim Şirketi (Tetaş) Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma, Kiraya Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 -Orman Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç Ve Ağaçcıklardan Sahiplerinin Faydalanma Şekil Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.07.2009 - 2009/15257 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında İmzalanan "Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

30.07.2009 - 2009/15272 Kalıcı Organik Kirleticilere İlişkin Stokholm Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

30.07.2009 - 2009/15245 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.07.2009 - Ulaştırma Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

30.07.2009 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Hizmetlerine Katılımın Sağlanması ve Katkıda Bulunanların Onurlandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.07.2009 - Telgraf Hizmetleri Yönetmeliği

30.07.2009 - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Olup CE İşareti Taşıması Mecburi Olmayan Yapı Malzemelerinin Tâbi Olacakları Ulusal Düzenlemeler Hakkında Tebliğ'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

30.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.07.2009 - 2009/15268 Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ile Romanya KOBİ'ler ve Kooperatifler Ulusal Kurumu Arasındaki Mutabakat ve İşbirliği Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

29.07.2009 - Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 154)

29.07.2009 - Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 155)

29.07.2009 - Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 156)

29.07.2009 - Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 157)

29.07.2009 - Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 158)

29.07.2009 - Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 159)

29.07.2009 - Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 160)

29.07.2009 - Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 161)

29.07.2009 - Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 162)

29.07.2009 - Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 163)

29.07.2009 - Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 164)

29.07.2009 - Yurtdışındaki İşletmede Bulunan Net Yatırımın Finansal Riskten Korunmasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 165)

29.07.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2009/14 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (4/6/2009 Tarihli ve 5903 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.07.2009 - 2009/15179 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Savunma Teçhizatı Araştırma, Geliştirme, Üretim, Tedarik, Hizmet İçi Destek ve Sınai İşbirliği Alanında İşbirliği Yapmaya İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

28.07.2009 - 2009/15180 Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Guvernörler Kurullarının 2009 Yıllık Toplantıları Münasebetiyle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Dünya Bankası Grubu ve Uluslararası Para Fonu Arasında Düzenlenen Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

28.07.2009 - 2009/15184 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Türkiye'de Bir Türk-Alman Üniversitesinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

28.07.2009 - 2009/15263 Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

28.07.2009 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

28.07.2009 - Kamu Personeli Genel Tebliği (Devlet Memurluğuna Alınma) (Seri No: 1)

28.07.2009 - Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ ile Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 112)

28.07.2009 - Numara Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.07.2009 - Yargıtay 17. Hukuk Dairesine Ait Karar

28.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.07.2009 - Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

27.07.2009 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/37)

27.07.2009 - 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

27.07.2009 - 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

27.07.2009 - Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

26.07.2009 - 2009/15244 Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

26.07.2009 - Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İç Denetim Yönetmeliği

25.07.2009 - 2009/15182 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Yük ve Yolcu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

25.07.2009 - 2009/15223 Türkiye Cumhuriyeti Jandarma Genel Komutanlığı ile Ukrayna İçişleri Bakanlığı İç Birlikler Ana Departmanı Arasında Güvenlik Alanında Personel Eğitimi ve Öğretimi İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

25.07.2009 - 2009/15227 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Afrika Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

25.07.2009 - 2009/15235 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleymaniye Külliyesi'nin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

25.07.2009 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Çocuk Evleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2009 - Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2009/1)

25.07.2009 - 21/7/2009 Tarihli ve 27295 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

25.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.07.2009 - 2009/15186 Dışişleri Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında Kuruluş Sözleşmesi

24.07.2009 - 2009/15134 Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Serbest Yeminli Meslek Mensupları Tüzüğü

24.07.2009 - 2009/15154 Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük

24.07.2009 - 2009/15187 Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar

24.07.2009 - 2009/15212 Deniz Turizmi Yönetmeliği

24.07.2009 - Türk Silahlı Kuvvetleri Çevre Denetimi Yönetmeliği

24.07.2009 - Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2009 - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliği

24.07.2009 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/36)

24.07.2009 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/35 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009-32/38)

23.07.2009 - E:2007/61 ;K: 2008/178 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/165 ;K: 2008/181 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/175 ;K: 2008/182 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/304 ;K: 2008/184 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/356 ;K: 2008/185 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/402 ;K: 2008/187 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/437 ;K: 2008/188 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/487 ;K: 2008/190 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/518 ;K: 2008/191 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/538 ;K: 2008/193 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/542 ;K: 2008/194 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/574 ;K: 2008/195 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/75 ;K: 2008/196 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/89 ;K: 2008/197 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/78 ;K: 2008/211 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/9 ;K: 2008/215 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/10 ;K: 2008/216 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/12 ;K: 2008/217 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/40 ;K: 2008/219 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/41 ;K: 2008/220 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/45 ;K: 2008/221 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/46 ;K: 2008/222 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/81 ;K: 2008/225 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/93 ;K: 2008/227 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/103 ;K: 2008/230 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/109 ;K: 2008/232 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/119 ;K: 2008/234 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/123 ;K: 2008/235 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/154 ;K: 2008/239 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/157 ;K: 2008/240 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/168 ;K: 2008/241 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/196 ;K: 2008/250 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/223 ;K: 2008/254 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/225 ;K: 2008/256 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/230 ;K: 2008/257 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/269 ;K: 2008/263 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/273 ;K: 2008/264 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/275 ;K: 2008/265 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/557 ;K: 2008/275 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/562 ;K: 2008/276 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/7 ;K: 2008/279 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/19 ;K: 2008/282 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/31 ;K: 2008/286 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/56 ;K: 2008/289 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/59 ;K: 2008/290 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/61 ;K: 2008/291 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E:2008/98 ;K: 2008/296 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/115 ;K: 2008/297 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/145 ;K: 2008/301 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/158 ;K: 2008/304 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/165 ;K: 2008/306 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/229 ;K: 2008/314 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/240 ;K: 2008/317 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/244 ;K: 2008/318 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/246 ;K: 2008/319 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/283 ;K: 2008/325 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/290 ;K: 2008/329 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/314 ;K: 2008/333 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/356 ;K: 2008/344 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/396 ;K: 2008/346 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/13 ;K: 2008/355 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/143 ;K: 2008/364 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/200 ;K: 2008/377 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/204 ;K: 2008/378 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/209 ;K: 2008/379 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/249 ;K: 2008/385 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/323 ;K: 2008/406 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/341 ;K: 2008/411 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/391 ;K: 2008/423 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/376 ;K: 2009/1 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/47 ;K: 2009/4 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/53 ;K: 2009/5 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/62 ;K: 2009/6 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/64 ;K: 2009/7 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/65 ;K: 2009/8 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/69 ;K: 2009/9 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/84 ;K: 2009/10 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/86 ;K: 2009/11 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/88 ;K: 2009/12 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/90 ;K: 2009/13 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/108 ;K: 2009/14 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/132 ;K: 2009/15 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/133 ;K: 2009/16 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/142 ;K: 2009/19 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/183 ;K: 2009/21 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/241 ;K: 2009/22 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/336 ;K: 2009/26 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/363 ;K: 2009/27 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/397 ;K: 2009/28 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/438 ;K: 2009/32 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2007/451 ;K: 2009/34 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/29 ;K: 2009/35 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/33 ;K: 2009/36 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/125 ;K: 2009/37 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/197 ;K: 2009/39 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/216 ;K: 2009/41 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/253 ;K: 2009/45 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/300 ;K: 2009/46 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/380 ;K: 2009/57 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/384 ;K: 2009/60 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/60 ;K: 2009/88 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/386 ;K: 2009/91 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/442 ;K: 2009/92 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/56 ;K: 2009/95 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/93 ;K: 2009/100 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/98 ;K: 2009/101 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/83 ;K: 2009/102 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/104 ;K: 2009/103 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/118 ;K: 2009/104 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/121 ;K: 2009/105 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/203 ;K: 2009/107 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/242 ;K: 2009/108 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/292 ;K: 2009/110 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/299 ;K: 2009/111 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/369 ;K: 2009/112 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/424 ;K: 2009/118 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/432 ;K: 2009/120 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/439 ;K: 2009/121 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/31 ;K: 2008/31 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Ceza Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/32 ;K: 2008/32 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Ceza Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/33 ;K: 2008/33 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Ceza Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/34 ;K: 2008/34 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/35 ;K: 2008/35 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/36 ;K: 2008/36 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/38 ;K: 2008/38 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2008/39 ;K: 2008/39 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/1 ;K: 2009/1 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/2 ;K: 2009/2 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/3 ;K: 2009/3 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/5 ;K: 2009/5 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/8 ;K: 2009/8 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/10 ;K: 2009/10 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/11 ;K: 2009/11 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/13 ;K: 2009/13 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/14 ;K: 2009/14 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

23.07.2009 - E: 2009/15 ;K: 2009/15 Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı (Hukuk Bölümü)

24.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.07.2009 - 2009/15228 Vakıflar Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

23.07.2009 - 2009/15229 Vakıflarda İntifa Haklarının Ne Suretle Tesbit ve İta Edileceği Hakkında 17/7/1936 Tarihli Vakıflar Nizamnamesine Ek Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

23.07.2009 - 2009/15230 Vakıf Zeytinlik, İncirlik, Fındıklık, Narenciye ve Meyvalıkların Satış Şekli Hakkındaki Nizamnamenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

23.07.2009 - 2009/15165 Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin 2/4/2004 Tarihli ve 2004/7113 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

23.07.2009 - 2009/15173 Türkiye Tarım Havzalarının Belirlenmesine İlişkin Karar

23.07.2009 - 2009/15191 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Karar

23.07.2009 - 2009/15233 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde, Bir Ortaklık Payının Değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına Yükseltilmesi Hakkında Karar

23.07.2009 - Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2009 - Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2009 - Sağlık Meslek Liselerinde Görevli Stajiyer Öğretmenlerin Yetiştirilmelerine ve Stajiyerliklerinin Kaldrılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

23.07.2009 - Sağlık Bakanlığına Bağlı Okullarda Okutulacak Ders Kitapları ile Eğitim Araçları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2009 - Sağlık Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarını Hizmete Açma, Kapatma ve Bunlara Ad Verme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

23.07.2009 - Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2009 - Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslek Liseleri Ödül ve Disiplin Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2009 - Sağlık Bakanlığı Anadolu Sağlık Meslek Liseleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2009 - Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2009 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu AR-GE Projeleri İhale Yönetmeliği

23.07.2009 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği

23.07.2009 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.07.2009 - 21/7/2009 tarihli ve 27295 sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan, Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile İlgili

23.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.07.2009 - 2009/15181 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

22.07.2009 - Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.07.2009 - Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.07.2009 - İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.07.2009 - Sosyal Güvenlik Kurumuna Yapılan Sigortalı ve İşyeri Bildirimlerinin Bazı Kurumlara Yapılması Gereken Bildirimler Yerine Geçmesine Dair Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

21.07.2009 - Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.07.2009 - Aracı Kuruluş Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 37)

21.07.2009 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun 16/7/2009 Tarihli ve 3263 Sayılı Kararı

21.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.07.2009 - 2009/15242 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Site'de Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasına Dair Karar

19.07.2009 - 2009/15216 Türkiye ile Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliğinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

19.07.2009 - Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

19.07.2009 - İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

18.07.2009 - 2009/15195 Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Alımı ve Satımı Hakkında Karar

18.07.2009 - 2009/15153 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği

18.07.2009 - Telsiz Çağrı Cihazları ve Halk Bandı Telsiz Cihazlarının Kurma ve Kullanma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.07.2009 - Özel Telsiz Sistemleri Yönetmeliği

18.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.07.2009 - 2009/15164 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

17.07.2009 - Diyanet İşleri Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.07.2009 - Telsiz Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.07.2009 - Anadolu Meteoroloji Meslek Lisesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.07.2009 - Telsiz İşlemlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

17.07.2009 - Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 10)

17.07.2009 - 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

17.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.07.2009 - 2009/15199 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

16.07.2009 - Milli Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2009 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2009 - 2009/15198 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlgili Düzeltme

16.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.07.2009 - 2009/15197 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

15.07.2009 - 2009/15198 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketi Tarafından Sağlanan Kredi, Garanti ve Sigorta Destekleri Hakkında Karar

15.07.2009 - 2009/15200 Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

15.07.2009 - 2009/15201 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar

15.07.2009 - 2009/15202 Fındık Alımı ve Satımı Hakkında Kararın Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Karar

15.07.2009 - 2009/15203 Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

15.07.2009 - Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2009 - Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2009 - Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2009 - Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/8)

15.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.07.2009 - 2009/15137 Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanması Hakkında Karar

14.07.2009 - Kaymakam Adayları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.07.2009 - Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2009/2)

14.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.07.2009 - 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

13.07.2009 - 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

13.07.2009 - 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

13.07.2009 - 2009 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

13.07.2009 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

13.07.2009 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

12.07.2009 - Motorlu Araçlar ve Römorklarının Isıtma Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2001/56/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçların ve Römorklarının Arka Tescil Plakasının Takıldığı ve Sabitlendiği Alan ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (70/222/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçların ve Römorklarının Yönlendirme (Direksiyon) Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (70/311/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçların ve Römorklarının Kapılarının Özelliklerine İlişkin Tip Onayı Yönetmeliğinde (70/387/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçların İzinsiz Kullanıma Karşı Koruma Cihazları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (74/61/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçların İç Donanımları (Bir Çarpma Halinde Direksiyon Mekanizmasının Davranışı) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (74/297/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçların İç Donanımı (Kumanda, İkaz ve Göstergelerin Tanımı) ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (78/316/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçlar ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (91/226/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçlar ve Römorklarının Emniyet Camları ve Cam Malzemeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (92/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçlar ve Römorklarının Lastikleri ve Bu Lastiklerin Takılması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (92/23/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - N Sınıfı Motorlu Araçların Kabin Arka Panelinin Önündeki Dış Çıkıntılar ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (92/114/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2009 - Motorlu Araçların Yandan Çarpma Halinde Araçta Bulunan Kişilerin Korunması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (96/27/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.07.2009 - Nükleer ve Radyolojik Tehlike Durumu Ulusal Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.07.2009 - Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.07.2009 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No : 2009-32/37)

11.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.07.2009 - 5917 Bütçe Kanunlarında Yer Alan Bazı Hükümlerin İlgili Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelere Eklenmesi ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

10.07.2009 - 2009/15124 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avusturalya Hükümeti Arasında İmzalanan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Ekonomik Komitesi VI. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar

10.07.2009 - Dış Ticaret Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

10.07.2009 - Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

10.07.2009 - Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.07.2009 - Aydınlatma Yönetmeliği

10.07.2009 - Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.07.2009 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Festival ve Benzeri Hizmetler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.07.2009 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Sekreterlik Basım ve Yayın Müdürlüğü Ofset Tesislerinin Kurum Dışı Hizmetlerinde Uygulanacak Satım, Alım, Yapım ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.07.2009 - Devlet Muhasebesi Standardı 6 (DMS 6) Konsolide ve Bireysel Mali Tablolar

10.07.2009 - Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesine Ait Karar

10.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.07.2009 - 5916 Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

09.07.2009 - 5918 Türk Ceza Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

09.07.2009 - 5919 Türkiye Cumhuriyeti ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

09.07.2009 - Özürlü Bireylere Uygulanacak Destek Eğitim Programları ve Eğitim Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelik

09.07.2009 - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Rafting Hakem Yönetmeliği

09.07.2009 - Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu Korfbol Hakem Yönetmeliği

09.07.2009 - Temerrüde Düşmüş Kredi Kartı Borçlarının Yapılandırılmasında Kullanılacak Endeks Katsayıları Hakkında Tebliğ

09.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.07.2009 - 2009/15125 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması (2004-2005) nın Onaylanması Hakkında Karar

08.07.2009 - 2009/15108 Savunma Sanayii Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

08.07.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/99, K: 2009/9 Sayılı Kararı (26/4/2006 Tarihli ve 5491 Sayılı Kanun ile İlgili)

08.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.07.2009 - 5911 Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.07.2009 - 5912 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

07.07.2009 - 5913 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.07.2009 - 5914 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İslam Konferansı Örgütüne Bağlı İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Arasında Ankara/Oran Diplomatik Sitede Arsa Tahsisine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

07.07.2009 - 5915 Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

07.07.2009 - İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebligat Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

07.07.2009 - 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 3)

07.07.2009 - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

07.07.2009 - 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaların Sayıları ve Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ

07.07.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2008/5, K: 2009/81 Sayılı Kararı (22/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/1/2003 Tarihli ve 4778 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.07.2009 - 2009/15104 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Küba Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Hakkında İşbirliği Programı"nın Onaylanmasına Dair Karar

06.07.2009 - 2009/15105 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan "Demiryolu Taşımacılığı Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanmasına Dair Karar

06.07.2009 - 2009/15116 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Slovak Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanmasına Dair Karar

04.07.2009 - 2009/15107 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Makedonya Cumhuriyeti, Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanını Önleme Bürosu Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

04.07.2009 - 2009/15112 Sigortalı İşsizler ile Türkiye İş Kurumuna Kayıtlı Diğer İşsizlere Yönelik İş Bulma, Danışmanlık Hizmetleri, Mesleki Eğitim, İşgücü Uyum ve Toplum Yararına Çalışma Hizmetleri ile İşgücü Piyasası Araştırma ve Planlama Çalışmaları Kapsamında Yapılacak Giderlerin Yıllık Miktarının 2009 ve 2010 Yılları İçin İşsizlik Sigortası Primi Olarak Bir Önceki Yıl İçinde İşsizlik Sigortası Fonuna Aktarılan Devlet Payının Yüzde Ellisine Çıkarılması Hakkında Karar

04.07.2009 - 2009/15127 Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.07.2009 - Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik

04.07.2009 - Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.07.2009 - 5904 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

03.07.2009 - 5905 Askeri Hakimler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.07.2009 - 5906 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.07.2009 - 5907 Türk Silahlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.07.2009 - 5910 Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun

03.07.2009 - 2009/15130 Dünya Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan İlişik Anlaşma ve Eki Mektubun, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

03.07.2009 - 2009/15147 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

03.07.2009 - 2009/15148 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanlarında İşbirliğine Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

03.07.2009 - 2009/15149 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

03.07.2009 - 2009/15146 Banka ve Sigorta İşçileri Sendikası ile Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi İşletmesi ve Bağlı İşyerleri Arasında Akdedilen Toplu İş Sözleşmesinin Aynı İşkolunda Faaliyette Bulunan Bazı İşyerlerine Teşmil Edilmesine İlişkin 19/3/2009 Tarihli ve 2009/14890 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

03.07.2009 - 2009/15150 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Kararın Yürürlüğe Konulmasına Dair Karar

03.07.2009 - 2009/15151 2009 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

03.07.2009 - Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

03.07.2009 - Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliği

03.07.2009 - Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2009 - Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği

03.07.2009 - 2022 Sayılı Kanun Kapsamında Aylık Alan Özürlülere Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Hastanelerin Belirlenmesi ile Sağlık Raporlarının Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

03.07.2009 - Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2009 - Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2009 - Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2009 - Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2009 - Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2009 - Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.07.2009 - Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2009/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

03.07.2009 - Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2009/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

03.07.2009 - Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

03.07.2009 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/34)

03.07.2009 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/35)

03.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.07.2009 - 2009/15129 Kısa Çalışma Süresinin Altı Ay Uzatılması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

02.07.2009 - 2009/15152 İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Arttırılması ve 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

02.07.2009 - Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği

02.07.2009 - Spektrum Yönetimi Yönetmeliği

02.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.07.2009 - Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2009 - Türkiye Muay Thai Federasyonu Ana Statüsü

01.07.2009 - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2009/6)

01.07.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları