TEMMUZ 2007 Ayı Mevzuat Indeksi

 

 HAZİRAN 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.07.2007 - 2007 Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

31.07.2007 - 2007 Haziran Ayında Verilen Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

31.07.2007 - 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

31.07.2007 - 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

31.07.2007 - 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

31.07.2007 - 2007 Yılı Haziran Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

31.07.2007 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

31.07.2007 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

31.07.2007 - Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

31.07.2007 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/7/2007 Tarihli ve 2248 Sayılı Kararı

31.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.07.2007 - 2007/12394 Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

29.07.2007 - 2007/12410 Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar

29.07.2007 - 2007/12415 2007-2011 Döneminde Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği,Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

29.07.2007 - 2007/12434 Hububat Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Karar

29.07.2007 - 2007/12436 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

28.07.2007 - 2007/12433 10 Kasım 1972, 23 Ekim 1978 ve 19 Mart 1991 Tarihlerinde Cenevre'de GözdenGeçirilen 2 Aralık 1961 Tarihli "Yeni Bitki Çeşitlerinin Korunması Uluslararası Sözleşmesi"ne Katılmamız Hakkında Karar

28.07.2007 - Türk Hava Sahasında Uçuş Yapan Türk ve Yabancı Sivil Hava Araçlarının Yaptırması Gereken Üçüncü Şahıs Malî Mesuliyet Sigortası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

28.07.2007 - Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.07.2007 - Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına DairYönetmelik

28.07.2007 - Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzmanyardımcılığı ile Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yeterlik İmtihanı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

28.07.2007 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 106) - Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2007/17)

28.07.2007 - 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, TürkMalı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY(r)'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/2)

28.07.2007 - Eğitim ve Danışmanlık Yardımı Hakkında Tebliğ (No: 2007/3)

28.07.2007 - 97/5 Sayılı "İhrT.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları acata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ"de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/4)

28.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

27.07.2007 - Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.07.2007 - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 312)

27.07.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/42)

27.07.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/43)

27.07.2007 - Offset Uygulamalarına İlişkin Tebliğ (İhracat: 2007/6)

27.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.07.2007 - Hazine Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

26.07.2007 - Güvence Hesabı Yönetmeliği

26.07.2007 - Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Uzlaştırmanın Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

26.07.2007 - Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.07.2007 - Motorlu Araçların Elektromanyetik Uyumluluk (Radyoparaziti) ile İlgili TipOnayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.07.2007 - Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2007 - Gençlik ve Spor GenelMüdürlüğü Türkiye Hentbol Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2007 - Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Voleybol Yarışma ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2007 - Badminton Federasyonu Hakem ve Gözlemci Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2007 - Badminton Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2007 - Türkiye İzcilik Federasyonu İzcilik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2007 - Buz Sporları Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2007 - Halter Hakem Yönetmeliğinin YürürlüktenKaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.07.2007 - BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

25.07.2007 - Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliği

25.07.2007 - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/7)

25.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.07.2007 - Bankalarda Bağımsız Denetim Gerçekleştirecek Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2007 - Bankaların Destek Hizmeti Almalarına ve Bu Hizmeti Verecek Kuruluşların Yetkilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2007 - Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2007 - Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2007 - Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.07.2007 - 2007/12348 Türkiye Cumhuriyeti ile Mikronezya Federe Devletleri Arasında Diplomatik İlişkilerin Kurulmasına İlişkin Ortak Açıklama'nın Onaylanması Hakkında Karar

21.07.2007 - 2007/12362 Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar

21.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.07.2007 - 2007/12377 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

20.07.2007 - 2007/12379 Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.07.2007 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeline Görevlerinde Kullanılmak Üzere Bedeli Mukabili Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelikte DeğişiklikYapılması Hakkında Yönetmelik

20.07.2007 - Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.07.2007 - Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.07.2007 - Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/AT)

20.07.2007 - Türkiye Odalar ve BorsalarBirliği ile Odalar ve Borsalar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.07.2007 - Sivil Kullanım Amaçlı Patlayıcı Maddelerin Belgelendirilmesi Piyasaya Arzı ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte (93/15/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.07.2007 - Sosyal Güvenlik Kurumu Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği

20.07.2007 - Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Konseyi Kurulması ile İlgili 2007/20 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

20.07.2007 - Banka Promosyonları ile İlgili 2007/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

20.07.2007 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2006/3 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

20.07.2007 - Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

20.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.07.2007 - 2007/12358 Türkiye Birleşmiş Milletler Kalkınma Yardımı Çerçevesi 2006-2010'unOnaylanması Hakkında Karar

19.07.2007 - Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Birimleri Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.07.2007 - Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.07.2007 - 2007/12392 Bazı İşlemlerde Uygulanacak Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespitine İlişkin Karar

18.07.2007 - Hayat Sigortaları Yönetmeliği

18.07.2007 - Hac ve Umre Seyahatleriyle İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

18.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.07.2007 - Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY 145-01)

17.07.2007 - 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2007 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

17.07.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/41)

17.07.2007 - Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 94)

17.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.07.2007 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2007 - Akım ve Gerilim Ölçü Transformatörleri Muayene Yönetmeliği

16.07.2007 - Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.07.2007 - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2007 - Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2007 - Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.07.2007 - Faaliyet Bölümlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 8) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 45)

15.07.2007 - Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)

15.07.2007 - Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 47)

15.07.2007 - Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 48)

15.07.2007 - Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 49)

15.07.2007 - Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 50)

15.07.2007 - Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 8) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 51)

15.07.2007 - Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 10) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 52)

15.07.2007 - Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 53)

15.07.2007 - Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 54)

15.07.2007 - Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 55)

15.07.2007 - Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 56)

15.07.2007 - Hisse Başına Kazanca İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 33) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 57)

15.07.2007 - Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 58)

15.07.2007 - Karşılıklar, Koşullu Borçlar ve Koşullu Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 37) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 59)

15.07.2007 - Maddi Olmayan Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 38) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 60)

15.07.2007 - Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 61)

15.07.2007 - Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 62)

15.07.2007 - Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 63)

15.07.2007 - Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Bazı Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 64)

15.07.2007 - İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 65)

14.07.2007 - 2007/12380 Uygulanmakta Olan Ekonomi Programı Kapsamında; Yatırım Ortamı, İşgücü Piyasası, Kredi ve Sermaye Piyasaları ile Bilgi ve Teknoloji Kullanımı Alanlarında Uygulanacak Reformların Desteklenmesi Amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

14.07.2007 - Sigorta ve Reasürans Şirketleri İle Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelik

14.07.2007 - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik

14.07.2007 - Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.07.2007 - Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik

14.07.2007 - Sanayinin Rekabet Gücünün Geliştirilmesi Daimi Özel İhtisas Komisyonu ile İlgili 2007/19 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

14.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.07.2007 - Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Maliye Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Maliye Bakanlığı Hesap Uzmanları Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Maliye Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı Maliye Uzmanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Mali Suçları Araştırma Kurulu Mali Suçları Araştırma Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Bütçe Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Maliye Bakanlığı Muhasebat Kontrolörleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12.07.2007 - Muhasebat Genel Müdürlüğü Devlet Muhasebe Uzmanları Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12.07.2007 - Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Denetmenleri Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12.07.2007 - Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Muhasebe Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12.07.2007 - Maliye Bakanlığı Milli Emlak Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12.07.2007 - Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Devlet Malları Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Denetmenlerinin Görev, Yetki, Çalışma ve Atama Usulüne İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12.07.2007 - Milli Emlak Genel Müdürlüğü Milli Emlak Uzmanlığı Görev, Çalışma ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

12.07.2007 - Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Yargıtay Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.07.2007 - 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununun 4 üncü Maddesine Göre Tespit Edilen İhbarı Mecburi Hastalıklar Hakkında Tebliğ (No: 2007/32)

12.07.2007 - 5553 Sayılı Tohumculuk Kanununa Tabi Tohumluk Çeşitleri Hakkında Tebliğ (No: 2007/33)

12.07.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/40)

12.07.2007 - Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 51)

12.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.07.2007 - Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsü

11.07.2007 - Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

11.07.2007 - İflas İdaresi Ücreti, Yazı ve Tebliğ Masrafı Tarifesi Hakkında Tebliğ

11.07.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/38)

11.07.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/39)

11.07.2007 - Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 52)

11.07.2007 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/7/2007 Tarih ve 2232 Sayılı Kararı

11.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.07.2007 - Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücüsü Tarafından Algılanan Gürültü Seviyesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (77/311/AT)

10.07.2007 - Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.07.2007 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

10.07.2007 - Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü

10.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.07.2007 - 2007/12285 Türk-Danimarka Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

08.07.2007 - 2007/12329 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Arasında Merkez Anlaşmasına Yeni Hükümler Derceden Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

07.07.2007 - Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Garanti, Kredi Anlaşmaları ve Ek Mektuplar

07.07.2007 - 2007/12342 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması ile 9/6/2006 Tarihli ve 2006/10603 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

07.07.2007 - 2007/12343 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

07.07.2007 - Kamu Görevlileri Sendikalarının ve Konfederasyonlarının Üye Sayılarının Tespitine İlişkin Tebliğ

07.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.07.2007 - Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 3201 Sayılı Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.07.2007 - Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.07.2007 - Bazı Akademik Kadrolara Öğretim Elemanı Dışındaki Kadrolardan Naklen Yapılacak Atamalarda ya da Açıktan Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.07.2007 - Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

06.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.07.2007 - Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.07.2007 - Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

05.07.2007 - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliği

05.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.07.2007 - 2007/12289 Her İki Akit ya da Üçüncü Ülke Yetkili Makamlarınca Uluslararası Batum Havalimanının Ortak Kullanımına Dair Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gürcistan Hükümeti Arasında Anlaşma ile Belirtilen Yolcu, Bagaj, Kargo ve Postanın Geri Gönderilmesi Durumunda Takip Edilecek Prosedüre Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

03.07.2007 - 2007/12314 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan Merkez Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

03.07.2007 - 2008-2010 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Bütçe Hazırlama Rehberi

03.07.2007 - Orta Vadeli Mali Plan (2008-2010)'un Kabulüne Dair 15/6/2007 Tarihli ve 2007/33 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

03.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.07.2007 - Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

02.07.2007 - Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde DeğişiklikYapılmasına DairYönetmelik

01.07.2007 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2007 - Savunma Sanayii Müsteşarlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.07.2007 - Orman Yol Ağı Planlarının Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

04.07.2007 - 2007/12290 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Madagaskar Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

04.07.2007 - 2007/12292 Türk-Sloven Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

04.07.2007 - 2007/12298 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

04.07.2007 - 2007/12308 Türk-Makedon Karma Ekonomik Komisyonu Dördüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

04.07.2007 - 2007/12309 "Belediye Altyapı Programı V" ve "Samsun Katı Atık Yönetimi" Projeleri İçin Kaynak Tahsisine İlişkin Olarak İmzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2005 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması"nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

04.07.2007 - 2007/12311 Türkiye-Sudan Bakanlararası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu 10. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

04.07.2007 - 2007/12339 2007 Yılı İlkbahar Döneminde Türkiye'nin Çeşitli İllerinde Meydana Gelen Kuraklık Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Nakdi Desteğin Hibe Olarak Verilmesine ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

04.07.2007 - Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınmasına Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.07.2007 - Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.07.2007 - Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü

04.07.2007 - Vatandaşlık Kartı Projesi ile İlgili 2007/16 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.07.2007 - Eğitim ve Öğretimde Koordinasyon ile İlgili 2007/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

04.07.2007 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/37)

04.07.2007 - Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2007/1)

04.07.2007 - 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

04.07.2007 - 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

04.07.2007 - 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

04.07.2007 - 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

04.07.2007 - 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

04.07.2007 - 2007 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

04.07.2007 - 2007 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Listesine İlave Edilen Kayıt

04.07.2007 - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

04.07.2007 - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

04.07.2007 - Yargıtay 3. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

04.07.2007 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları