Temmuz 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

- 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  01.07.2002 - 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  01.07.2002 - 2002 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01.07.2002 - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2)  02.07.2002 - 17/8/1999 ve 12/11/1999 Tarihlerinde Meydana Gelen Depremlerden Zarar Görenlerin Vergi Borçları ve Vergi Cezalarının Terkini Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  02.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4287 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında İmzalanan, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar  03.07.2002 - 2002/4287 Türkiye Cumhuriyeti ile Danimarka Krallığı Arasında İmzalanan, Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin ve Eki Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/2)  03.07.2002 - Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  03.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  04.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4313 Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar  05.07.2002 - 2002/4313 Akaryakıt Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazı Dağıtım ve Pazarlama Şirketlerinin Kurulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

- 2002/4329 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  05.07.2002 - 2002/4329 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 86)  05.07.2002 - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 86)

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 426)  05.07.2002 - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 426)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  06.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  18.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait iç ticaret; 2002/2 sayılı sirküler  08.07.2002- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait iç ticaret; 2002/2 sayılı sirküler

- 2002/4312 Hollanda - Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Haklarin Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar  09.07.2002- 2002/4312 Hollanda - Türkiye Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan ve Haklarin Meşruluğunu İlgilendiren Ek Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2002/4367 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar  09.07.2002 - 2002/4367 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  10.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  11.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4214 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  12.07.2002- 2002/4214 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  13.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 308)  14.07.2002- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 308)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  16.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  17.07.2002- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  17.07.2002- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  17.07.2002- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  17.07.2002- 2002 Haziran Ayı İçerisinde Verilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  17.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  20.07.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4393 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar  23.07.2002 - 2002/4393 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  23.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/48 Sayılı 2001 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/53)  24.07.2002 - 2002/48 Sayılı 2001 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/53)

- 2002/47 Sayılı 2001 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/54)  24.07.2002 - 2002/47 Sayılı 2001 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/54)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  24.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4412 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  25.07.2002- 2002/4412 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  26.07.2002 - 2002 Yılı Haziran Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  26.07.2002- 2002 Yılı Haziran Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  26.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  27.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2002/4480 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında Karar  30.07.2002 - 2002/4480 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespiti Hakkında Karar

- 2002/4481 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların, (I) Sayılı Listeye Dahil Olmayan Malların İmalinde Kullanılmak Üzere İthalatçıları veya İmalatçıları Tarafından Tesliminde, Her Bir Kilogram İçin Belirlenen Özel Tüketim Vergisi'nin 15.000 Türk Lirasını Aşan Kısmının Tecil Edilmesi Hakkında Karar  30.07.2002 - 2002/4481 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki Malların, (I) Sayılı Listeye Dahil Olmayan Malların İmalinde Kullanılmak Üzere İthalatçıları veya İmalatçıları Tarafından Tesliminde, Her Bir Kilogram İçin Belirlenen Özel Tüketim Vergisi'nin 15.000 Türk Lirasını Aşan Kısmının Tecil Edilmesi Hakkında Karar

- 2002/4482 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar  30.07.2002 - 2002/4482 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine Dair Karar

- 2002/4505 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  30.07.2002 - 2002/4505 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2002/4506 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Değişik 33 ncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  30.07.2002 - 2002/4506 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun Değişik 33 ncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti Hakkındaki 28/8/1998 Tarihli ve 98/11591 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/1)  30.07.2002 - Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/1)

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)  30.07.2002 - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  30.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 77)  31.07.2002 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 77)

- Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/2)  31.07.2002 - Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/2)

- Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esaslarıyla Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/3)  31.07.2002 - Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esaslarıyla Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı Alınması Hakkında Kararın Uygulanmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (PİGM-2002/3)

- Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/4)  31.07.2002 - Bazı Tebliğlerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (PİGM-2002/4)

- Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/41)  31.07.2002 - Doğrudan Gelir Desteği Ödemesi Yapılmasına ve Bu Amaçla Çiftçi Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/41)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  31.07.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları