Temmuz 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ 01.07.2001- Kıymetli Madenler Borsasında İşlem Görecek Altın Standardı ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ

- Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 01.07.2001- Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların İş ve İşlemlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ 02.07.2001- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 03.07.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/53 (1567 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3521 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 1998/62 Sayılı Kararı 04.07.2001- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/53 (1567 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3521 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 1998/62 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 04.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 2001/1 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No: 2001/2) 05.07.2001- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin 2001/1 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (No: 2001/2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 05.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2561 4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 06.07.2001- 2001/2561 4487 Sayılı Kanun Uyarınca Kurulan Özel Fonun İşleyişine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2001/1) 06.07.2001- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2001/1)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-21) 06.07.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-21)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 06.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 07.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2001/2) 08.07.2001 - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2001/2)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 297) 08.07.2001- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 297)

- 4697 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10.07.2001- 4697 Bazı Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 4702 Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 10.07.2001- 4702 Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kağıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 10.07.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2647 Şişli Camii Şerifi Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 7/13333 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 11.07.2001- 2001/2647 Şişli Camii Şerifi Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 7/13333 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 11.07.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2698 Bazı Fonların Tasfiye Edilmesi ve "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar"da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 12.07.2001- 2001/2698 Bazı Fonların Tasfiye Edilmesi ve "Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar"da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 12.07.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2705 Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar 13.07.2001 - 2001/2705 Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Karar

- Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4) 13.07.2001 - Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 14.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun E: 1999/3, K: 2001/3 Sayılı Kararı  16.07.2001 - Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun E: 1999/3, K: 2001/3 Sayılı Kararı 

- 2001/2631 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar 17.07.2001 - 2001/2631 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/22) 17.07.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/22)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 17.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 18.07.2001 - 4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 2001/2605 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 18.07.2001 - 2001/2605 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 18.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 19.07.2001 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik 19.07.2001 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası İşlem ve Üyeliğine İlişkin Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmelik 19.07.2001 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlemler Piyasası Takas Merkezi Üyeliği ve İşlemlerine İlişkin Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 19.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 31) 20.07.2001 - Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 31)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-23) 20.07.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-23)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2001/2716 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 21.07.2001 - 2001/2716 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ 21.07.2001 - Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.07.2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2001/2719 2001 Yılı Tütün Destekleme Kararı'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 22.07.2001- 2001/2719 2001 Yılı Tütün Destekleme Kararı'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 24.07.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2676 Türkiye Anıt-Çevre-Turizm Değerlerini Koruma Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 7/10/1977 Tarihli ve 7/14177 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar 25.07.2001- 2001/2676 Türkiye Anıt-Çevre-Turizm Değerlerini Koruma Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkındaki 7/10/1977 Tarihli ve 7/14177 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 25.07.2001- Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumunca 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 25.07.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2001/1) 26.07.2001- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2001/1)

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2001/2) 26.07.2001- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2001/2)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-24) 26.07.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-24)

- 2001 Yılı Haziran Ayında Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 26.07.2001- 2001 Yılı Haziran Ayında Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Haziran Ayında Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 26.07.2001- 2001 Yılı Haziran Ayında Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Haziran Ayında Verilen Yurt İçi Satış Teslimler İle İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 26.07.2001- 2001 Yılı Haziran Ayında Verilen Yurt İçi Satış Teslimler İle İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 26.07.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 72) 27.07.2001- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 72)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 27.07.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2762 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar 28.07.2001- 2001/2762 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-25) 28.07.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-25)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 28.07.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-26) 31.07.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-26)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 31.07.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları