HAZİRAN 2013 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Mayıs 2013 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.Haziran.2013- 2013/4962 Kanuni veya İş Merkezi Maldivler’de Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye’de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilme Esasları Hakkında Karar

30.Haziran.2013- Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği

29.Haziran.2013- EXPO 2016 Antalya Ajansı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ve Tasfiye Yönetmeliği

29.Haziran.2013- Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ

29.Haziran.2013- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/11)

29.Haziran.2013- Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.Haziran.2013- Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ

29.Haziran.2013- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 427)

29.Haziran.2013- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.Haziran.2013- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/8, K: 2013/65 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/17, K: 2013/66 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/52, K: 2013/67 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/45, K: 2013/68 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/15, K: 2013/69 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/31, K: 2013/70 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/10, K: 2013/71 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/58, K: 2013/72 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/55, K: 2013/73 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/51, K: 2013/74 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/53, K: 2013/75 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/13, K: 2013/76 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/48, K: 2013/77 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/50, K: 2013/78 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/22, K: 2013/79 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/15, K: 2013/80 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/26, K: 2013/81 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/29, K: 2013/82 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/5, K: 2013/83 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/4, K: 2013/84 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/19, K: 2013/85 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/62, K: 2013/86 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/45, K: 2013/87 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/54, K: 2013/88 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/17, K: 2013/89 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/42, K: 2013/90 Sayılı Kararı

29.Haziran.2013- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ile İlgili

29.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Haziran.2013- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik

28.Haziran.2013- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

28.Haziran.2013- Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik

28.Haziran.2013- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/28)

28.Haziran.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/30)

28.Haziran.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/31)

28.Haziran.2013- Van’da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/60)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/33)

28.Haziran.2013- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Haziran.2013- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5)’nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

28.Haziran.2013- Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2)

28.Haziran.2013- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No: 22)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 28)

28.Haziran.2013- Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

28.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4778 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4788 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2014-2015 Yılları İçin Kültür, Eğitim, Bilim, Basın, Gençlik ve Spor Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4802 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4804 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Mektupların ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4833 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4834 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol”e Değişikliklerin ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4835 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4839 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4844 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 3 Mart 2008 Tarihinde Bükreş’te İmzalanan Eğitim, Kültür ve Sanat, Basın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programını Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4845 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4846 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4847 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-Afganistan-Pakistan Özel Kuvvetler Tatbikatı ve Doğal Afet Arama ve Kurtarma Tatbikatı’nın İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4853 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4854 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4855 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4858 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4863 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Türkiye’deki Işık Muharebe Arama Kurtarma (MAK)-2012 Tatbikatı Süresince Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Desteğe Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4870 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4871 1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamız Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4909 İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Giriş Bölümünün Birinci ve Beşinci Paragrafları ile 1 inci Maddesi, 2 nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (xi) Bendi, 12 nci Maddesi ve 15 inci Maddesine “Anayasamız, Kanunlarımız ve Bağlı Olduğumuz Anlaşmalar Hükümlerinin Saklı Olduğu” Şeklinde İhtirazi Kayıt Derpiş Olunmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

27.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4872 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar

27.Haziran.2013- 6493 Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun

27.Haziran.2013- 2013/4880 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Haziran.2013- 2013/4881 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Haziran.2013- 2013/4895 Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

27.Haziran.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 20/6/2013 Tarihli ve 5389 Sayılı Kararı

27.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Haziran.2013- Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

26.Haziran.2013- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/27)

26.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Haziran.2013- 2013/4777 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

25.Haziran.2013- 2013/4789 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

25.Haziran.2013- 2013/4827 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

25.Haziran.2013- Tasfiye Yönetmeliği

25.Haziran.2013- İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliği

25.Haziran.2013- Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

25.Haziran.2013- Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 5)

25.Haziran.2013- Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Akaryakıt Seri No: 26)

25.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/150, K: 2013/30 Sayılı Kararı

25.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Haziran.2013- 2013/4878 Katılım Öncesi Yardım Aracı - Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni - Kısım 1-B Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması ile Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notaların Onaylanması Hakkında Karar

22.Haziran.2013- 2013/4796 İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

22.Haziran.2013- 2013/4805 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

22.Haziran.2013- Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Haziran.2013- İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1)

22.Haziran.2013- Pay Tebliği (VII-128.1)

22.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Haziran.2013- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Haziran.2013- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

21.Haziran.2013- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları ile İlgili Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/6/2013 Tarihli ve 2013/4 Sayılı Kararı

21.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Haziran.2013- 2013/4890 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planının Kabulü Hakkında Karar

20.Haziran.2013- Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği

20.Haziran.2013- Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20.Haziran.2013- Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

20.Haziran.2013- Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Haziran.2013- Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Haziran.2013- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği

20.Haziran.2013- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/4)

20.Haziran.2013- Danıştay İkinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Onbirinci Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- Danıştay Ondördüncü Dairesine Ait Kararlar

20.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Haziran.2013- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2013- Silah Taşıma ve Bulundurma Yetkisine Sahip Emekli Kamu Görevlileri için Düzenlenecek Kimlik Kartları ile Diğer Belgeler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2013- Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2013- Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2013- SCA Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/20)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2013/9)

19.Haziran.2013- 2013 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

19.Haziran.2013- 2013 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

19.Haziran.2013- 2013 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

19.Haziran.2013- 2013 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

19.Haziran.2013- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

19.Haziran.2013- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

19.Haziran.2013- Re’sen İptal Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

19.Haziran.2013- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 356)

19.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait 249 Adet Karar

18.Haziran.2013- 6492 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.Haziran.2013- 2013/4902 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni- Kısım 1 Çerçevesinde 2008 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 4 ile İlişik Belge ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar

18.Haziran.2013- 2013/4906 Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 11 inci Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen Kurucu Anlaşmanın 33 üncü Maddesinin Tadiline İlişkin GA11/4/432 Nolu Kararın Onaylanması Hakkında Karar

18.Haziran.2013- 2013/4907 Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye’de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar

18.Haziran.2013- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

18.Haziran.2013- İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik

18.Haziran.2013- Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği Fihristinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2013- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: MHG/2013-08)

18.Haziran.2013- Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

18.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Haziran.2013- Türkiye Cumhuriyeti ile Küresel Çevre Fonunun Uygulayıcı Kuruluşu Konumunda Bulunan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 6 Mayıs 2013 Tarihli Küresel Çevre Fonu Hibe Anlaşması (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliği Projesi)

15.Haziran.2013- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2013- Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik

15.Haziran.2013- Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik

15.Haziran.2013- Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2013- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)

15.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Haziran.2013- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Haziran.2013- Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Haziran.2013- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Haziran.2013- Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ

14.Haziran.2013- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2013/31)

14.Haziran.2013- Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ

14.Haziran.2013- Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 15)

14.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/113, K: 2011/102 Sayılı Kararı

14.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/12, K: 2011/119 Sayılı Kararı

14.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Haziran.2013- Ergene Havzası Koruma Eylem Planı ile İlgili 2013/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

13.Haziran.2013- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/9)

13.Haziran.2013- Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)

13.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Haziran.2013- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2013- Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

12.Haziran.2013- Altı Köşe Başlı Vidalar - Mamul Kalitesi C ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4018) (No: MSG - MS - 2013/12)

12.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Haziran.2013- 6487 Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

11.Haziran.2013- 6488 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Haziran.2013- 6489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Haziran.2013- 6490 Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-Borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

11.Haziran.2013- 6491 Türk Petrol Kanunu

11.Haziran.2013- Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

11.Haziran.2013- Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (SHY-145)

11.Haziran.2013- Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

11.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Haziran.2013- Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
08.Haziran.2013- Ulusal Kırmızı Et Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

08.Haziran.2013- Ulusal Süt Konseyi Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

08.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Haziran.2013- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Proje Hazırlama, Geliştirme ve Uygulama Yönetmeliği

07.Haziran.2013- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

07.Haziran.2013- Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Haziran.2013- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

07.Haziran.2013- Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Haziran.2013- Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Haziran.2013- Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İşgücü Piyasası Bilgi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

07.Haziran.2013- Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik

07.Haziran.2013- Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

07.Haziran.2013- Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)

07.Haziran.2013- Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1

07.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Haziran.2013- 2013/4774 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

06.Haziran.2013- Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Haziran.2013- Yatırımcı Tazmin Merkezine İlişkin Yönetmelik

06.Haziran.2013- Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar ile İlgili Tebliğ (TS ISO 2725-1) (No: MSG-MS-2013/13)

06.Haziran.2013- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 4)

06.Haziran.2013- Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)

06.Haziran.2013- Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06.Haziran.2013- Devlet Muhasebesi Standardı 10 (DMS 10) Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama

06.Haziran.2013- Devlet Muhasebesi Standardı 20 (DMS 20) İlişkili Taraf Açıklamaları

06.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4613 Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda ve Türkiye ile NATO Komuta, Kontrol ve Danışmanlık Ajansı (ESO) Genel Müdürü Tarafından Temsil Edilen NATO Komuta, Kontrol ve Danışmanlık Organizasyonu Arasında “Brüksel’de ESO’da TACOMS İlave Uluslararası Proje Ofisinin Ev Sahipliği ve TACOMS İlave Projesine ESO Destek Hizmetlerinin Tedariği İçin Ev Sahipliği Anlaşması” ile Aynı Ülkeler Arasında “TACOMS Uygulama Faz 1 İçin TACOMS Standardizasyon Anlaşmalarının Referans Uygulaması ve Bakımı ile TACOMS Uygulama Faz 2 İçin TACOMS Standardizasyon Anlaşmalarının Geliştirilmesi Üzerine Mutabakat Muhtırasının” Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4706 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4723 Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4596 Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4727 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4746 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında AMAN-2013 Tatbikatına Katılıma İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4757 9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur’da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4720 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4770 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4775 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4722 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi’ne İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karara Katılmamız Hakkında Karar

05.Haziran.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4728 Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamız Hakkında Karar

05.Haziran.2013- Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

05.Haziran.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 30/5/2013 Tarihli ve 5357 Sayılı Kararı

05.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Haziran.2013- 2013/4794 Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II’nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar

04.Haziran.2013- Ulaştırma, Denizcilik, Haberleşme, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Şûrası Yönetmeliği

04.Haziran.2013- Ateşli Silahlar-Yivsiz-Setsiz Tüfekler ile İlgili Tebliğ (TS 870) (No: MSG-MS-2013/14)

04.Haziran.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/29)

04.Haziran.2013- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında MEYER Belgelendirme Hizmetleri A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG-15/2008-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-7)

04.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Haziran.2013- Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği (No: 2013/30)

02.Haziran.2013- 2013 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

02.Haziran.2013- 2013 Yılı Nisan Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

02.Haziran.2013- 24/5/2013 tarihli ve 28656 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

01.Haziran.2013- Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2013- Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelik

01.Haziran.2013- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2013/28)

01.Haziran.2013- Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

01.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

01.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

01.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

01.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

01.Haziran.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvuru Kararı

01.Haziran.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri