Mayıs 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.Haziran.2010- 5999 Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.Haziran.2010- 6000 Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.Haziran.2010- 2010/566 Ticaret Gemilerinin Yükleme Sınırı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

30.Haziran.2010- 2010/565 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Norveç Krallığı, Ulusal Ekonomik Suçlar ve Çevre Suçları Soruşturma ve Kovuşturma İdaresi, Aklama Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

30.Haziran.2010- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.Haziran.2010- 2010/464 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

29.Haziran.2010- 2010/478 Turizm Belgeli Yatırım ve İşletmelere Elektrik Enerjisi Desteği Hakkında Karar

29.Haziran.2010- 2010/485 Gemi Bağlama Limanlarının Tabi Bulundukları Gemi Sicil Dairelerinin Coğrafi Sınırlarının Belirlenmesine Dair Karar

29.Haziran.2010- 2010/509 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

29.Haziran.2010- 2010/536 2010 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

29.Haziran.2010- 2010/569 Bazı Hizmetlerin Evrensel Hizmet Kapsamına Alınmasına İlişkin Karar

29.Haziran.2010- 2010/506 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Haziran.2010- 2010/508 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Haziran.2010- 2010/582 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Haziran.2010- 2010/591 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Haziran.2010- Gümrük Müsteşarlığı Gümrük Uzmanı ve Gümrük Uzman Yardımcıları Sınavı ile Yetişme ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Haziran.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Haziran.2010- Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

27.Haziran.2010- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

27.Haziran.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilirkişi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2010- Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2010- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeofizik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Haziran.2010- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Haziran.2010- İşkolu Tespit Kararları (2010/30)

25.Haziran.2010- İşkolu Tespit Kararları (2010/31)

25.Haziran.2010- İşkolu Tespit Kararları (2010/32)

25.Haziran.2010- İşkolu Tespit Kararları (2010/33)

25.Haziran.2010- İşkolu Tespit Kararları (2010/34)

25.Haziran.2010- 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/7)

25.Haziran.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/13196;K: 2010/6376)

25.Haziran.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/2508;K: 2010/7455)

25.Haziran.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/3768;K: 2010/7467)

25.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Haziran.2010- 5995 Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.Haziran.2010- 5998 Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

24.Haziran.2010- Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/21 Sayılı Kararı

24.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Haziran.2010- Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Öğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Haziran.2010- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Haziran.2010- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Haziran.2010- Eczaneler ve Eczane Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Haziran.2010- 2012 Olimpiyat Oyunlarına Hazırlanmak Amacıyla Yetiştirilecek Sporcuların Tespiti, Harçlıklarının Belirlenmesi, İaşe, İbate ve Yol Giderlerinin Karşılanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Haziran.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Haziran.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/28)

23.Haziran.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/29)

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/22 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/1 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/23 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/24 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/4 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/25 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/8 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/26 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/27 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/28 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/29 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/30 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/31 sayılı Kararı

23.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/55 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/32 sayılı Kararı

22.Haziran.2010- Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Haziran.2010- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Haziran.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/73, K: 2009/120 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/103, K: 2009/149 Sayılı Kararı (13/12/2004 Tarihli ve 5275 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2006 Tarihli ve 5485 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/20, K: 2010/23 Sayılı Kararı (22/6/2006 Tarihli ve 5525 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/27, K: 2010/29 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/28, K: 2010/30 Sayılı Kararı (10/7/2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/55, K: 2010/41 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/65, K: 2010/43 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 552 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 5/5/2007 Tarihli ve 5652 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/18, K: 2010/45 Sayılı Kararı (21/4/2005 Tarihli ve 5335 ve 31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/33, K: 2010/48 Sayılı Kararı (5/12/1951 Tarihli ve 5846 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/3/2004 Tarihli ve 5101 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/14, K: 2010/51 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/91, K: 2010/54 Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 31/5/2005 Tarihli ve 5358 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/110, K: 2010/55 Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/10, K: 2010/56 Sayılı Kararı (27/12/2008 Tarihli ve 5828 Sayılı Kanun ile İlgili)

22.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Haziran.2010- 2010/512 492 Sayılı Harçlar Kanununun Eki (6) Sayılı Tarifenin “I-Pasaport Harçları” Başlıklı Bölümünde Yer Alan Maktu Harç Tutarlarının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

20.Haziran.2010- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 62)

20.Haziran.2010- Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2010/1)

20.Haziran.2010- Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/24)

19.Haziran.2010- 5994 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerin Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait Bölümünde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

19.Haziran.2010- 5997 Bazı Kanunlarda ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.Haziran.2010- 2010/477 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Karar

19.Haziran.2010- 2010/504 Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2010- İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2010- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Haziran.2010- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

19.Haziran.2010- Devlet Muhasebesi Standardı 9 (DMS 9) Bedel Karşılığında Yapılan Faaliyetlerden Elde Edilen Gelirler

19.Haziran.2010- Devlet Muhasebesi Standardı 12 (DMS 12) Stoklar

19.Haziran.2010- Devlet Muhasebesi Standardı 13 (DMS 13) Kiralamalar

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:;K:)

19.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Haziran.2010- Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelik

18.Haziran.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2010- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Haziran.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-09)

18.Haziran.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/26)

18.Haziran.2010- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2010/1)

18.Haziran.2010- Danıştay Yedinci Dairesine Ait Karar

18.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.Haziran.2010- Çalışma Bakanlığı Merkez Birimleri Evrak ve Dosya Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.Haziran.2010- Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Haziran.2010- Şeker Kurumu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Haziran.2010- İstanbul Altın Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Haziran.2010- İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.Haziran.2010- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/6)

16.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Haziran.2010- Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2010- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2010- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliği

15.Haziran.2010- Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2010- Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2010- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Haziran.2010- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 43)

15.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Haziran.2010- 5983 Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5984 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5985 Türkiye Cumhuriyeti ile İrlanda Arasında Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5986 Asya-Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5987 İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Tüzüğünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5988 Milletlerarası İmar ve Kalkınma Bankasının Ana Sözleşmesinde Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5989 Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyinin Kurulmasına Dair Nahçıvan Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

13.Haziran.2010- 5990 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi Kalkınma İşbirliği Fonu Kredilerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5991 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Değiştirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5992 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığının COBRA Topçu Tespit Radarı Müşterek Programının Hizmet Safhasına Katılımı İçin 2 Şubat 2004 Tarihli Mutabakat Muhtırasında Yapılan 2 Numaralı Değişikliğin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5993 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Altyapı Projelerinde İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13.Haziran.2010- 5996 Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu

12.Haziran.2010- Dış Ticaret Müsteşarlığı Uzman Yardımcılığı Yarışma ve Uzmanlık Yeterlik Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Haziran.2010- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

12.Haziran.2010- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği

12.Haziran.2010- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğ

12.Haziran.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

11.Haziran.2010- İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhtisas Personeli Sınav ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Haziran.2010- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Haziran.2010- Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.Haziran.2010- Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)

11.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.Haziran.2010- Dış Ticaret Müsteşarlığınca Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Amacıyla Personel Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Haziran.2010- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Haziran.2010- Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

10.Haziran.2010- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Haziran.2010- Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 61)

10.Haziran.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010/08)

10.Haziran.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

10.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Haziran.2010- 2010 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

09.Haziran.2010- 2010 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

09.Haziran.2010- 2010 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

09.Haziran.2010- 2010 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

09.Haziran.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

09.Haziran.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

09.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Haziran.2010- Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelik

08.Haziran.2010- Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik

08.Haziran.2010- Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği

08.Haziran.2010- Nükleer ve Nükleer Çift Kullanımlı Eşyaların İhracatında İzne Esas Olacak Belgenin Verilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Haziran.2010- Gemi İnşa Yönetmeliği

05.Haziran.2010- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Haziran.2010- Türk Standartları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Haziran.2010- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Uygulama Tebliği (No: 2010/23)

05.Haziran.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/6/2010 Tarihli ve 3709 Sayılı Kararı

05.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Haziran.2010- 2010/357 Avusturya Cumhuriyeti, Bulgaristan Cumhuriyeti, Macaristan Cumhuriyeti, Romanya ve Türkiye Cumhuriyeti Arasında Nabucco Projesi Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

04.Haziran.2010- 2010/494 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Nükleer Kazaların Erken Bildirimine Dair Anlaşma’nın Yürürlük Tarihinin “10 Nisan 2009” Olarak Değiştirilmesi Hakkında Karar

04.Haziran.2010- Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliği

04.Haziran.2010- Tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak Düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Diğer Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Piyasaya Arzına Dair Yönetmelik

04.Haziran.2010- Motorlu Araçların Yeniden Kullanılabilirliği, Geri Dönüştürülebilirliği ve Geri Kazanılabilirliği Hakkında Tip Onayı Yönetmeliği (2005/64/AT)

04.Haziran.2010- Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

04.Haziran.2010- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

04.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Haziran.2010- Jandarma Genel Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Haziran.2010- Radyasyon Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Haziran.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

03.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Haziran.2010- Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

02.Haziran.2010- Özel Huzurevleri ile Huzurevi Yaşlı Bakım Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Haziran.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

02.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Haziran.2010- Milli Savunma Bakanlığı ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Bağlı Kurumlardaki Döner Sermayenin İşletilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2010- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2010- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Haziran.2010- Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları Sigorta Acenteleri Mesleki Sorumluluk Sigortası Klozu

01.Haziran.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/27)

01.Haziran.2010- Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

01.Haziran.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

01.Haziran.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları