Mayıs 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.06.2009 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.06.2009 -Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şart

30.06.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/5574)

30.06.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/3618)

30.06.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/3617)

30.06.2009 -Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2009/3309)

30.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.06.2009 -2009/15074 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arap Devletleri Ligi Genel Sekreterliği Arasında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

28.06.2009 -2009/15078 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Avustralya Tarım, Balıkçılık ve Ormancılık Bakanlığı Arasındaki Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

28.06.2009 -2009/15090 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Suudi Arabistan Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

28.06.2009 -4749 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Hibe Alınması, Hibe Verilmesi ve Hibelerin Takibine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik

28.06.2009 -Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/AT)

28.06.2009 -Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.06.2009 -Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.06.2009 -Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

28.06.2009 -2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

28.06.2009 -2009 Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

27.06.2009 -2009/15029 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Suudi Arabistan Krallığı Turizm Yüksek Komisyonu Arasında İmzalanan "Turizm İşbirliği Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -2009/15045 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -2009/15052 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ticaret İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -2009/15055 Türkiye-Etiyopya Karma Ekonomik, Ticari ve Teknik İşbirliği Komisyonu 5. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -2009/15062 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -2009/15065 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Kaçakçılık ve Gümrük Suçları Veri Bankasının Kurulması ve İşletilmesine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -2009/15073 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (BMSKÖ) Arasındaki Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Merkezinin Kurulması ve İşletilmesi (UHETEM) Proje'sinin Süresinin 31 Aralık 2010'a Kadar Uzatılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -2009/15076 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Diplomatik, Resmi, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -2009/15077 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve Filistin Ulusal Yönetimi Tarım Bakanlığı Arasında İmzalanan "Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -2009/15088 Türkiye-Mali Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu I. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2009 -Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2009 -Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2009 -Numaralandırma Yönetmeliği

27.06.2009 -Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmelik

27.06.2009 -Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2009 -Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2009 -Yargıtay 13. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/15792)

27.06.2009 -Yargıtay 13. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/15042)

27.06.2009 -Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2009/1267)

27.06.2009 -Yargıtay 19. Hukuk Dairelerine Ait Karar (2008/11178)

27.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.06.2009 -2009/15030 Türkiye-Suudi Arabistan Ekonomik Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

26.06.2009 -2009/15047 Türk-Yemen Ortak Komitesi Dördüncü Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

26.06.2009 -2009/15051 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Bahreyn Krallığı Sağlık Bakanlığı Arasında İmzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

26.06.2009 -2009/15053 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması ve Eki Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

26.06.2009 -2009/15057 Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

26.06.2009 -2009/15058 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

26.06.2009 -Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik

26.06.2009 -Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.06.2009 -Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.06.2009 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.06.2009 -Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 11/6/2009 Tarihli ve 2009/23 Sayılı Kararı

26.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.06.2009 -2009/15059 Uluslararası Karayolu Yolcu ve Eşya Taşımacılığına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ve Portekiz Cumhuriyeti Arasında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

25.06.2009 -Orman Sayılan Alanlarda Verilecek İzinler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.06.2009 -Adli Yargı Hâkimleri ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 55 inci Maddesi Uyarınca Tespit edilen Yıllık Ara Vermeden (Adli Tatil) Yararlanma Koşul ve Yöntemlerine İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No:10)

25.06.2009 -1/5/1983 Tarihli ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli ve 1 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakîm ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 19 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Kademe İlerlemesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararırın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında İlke Kararı

25.06.2009 -1/5/1983 Tarihli ve 18034 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 7/4/1983 Tarihli ve 2 Sayılı Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 21 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında İlke Kararı

25.06.2009 -Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 15 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olma Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No:189/1)

25.06.2009 -Adli Yargı Hâkim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hâkim ve Savcıları Hakkında 2802 Sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 33 ve 118 inci Maddeleri Uyarınca Tespit Edilen Birinci Sınıf Olan Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No:189/2)

25.06.2009 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 391)

25.06.2009 -Müşterilerden Varlık Transferlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 18) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 153)

25.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/72, K: 2009/24 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/19, K: 2009/32 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2009/17, K: 2009/47 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/14, K: 2009/48 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile 23/3/2005 Tarihli ve 5320 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/9, K: 2009/49 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/42, K: 2009/50 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/45, K: 2009/53 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.06.2009 -5908 Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında Akdedilen 27 Nisan 1988 Tarihli Konsolosluk Sözleşmesinin Bazı Maddelerinin Tadiline İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Arasında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.06.2009 -5909 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.06.2009 -Balıkçı Gemilerinin Emniyeti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.06.2009 -2009/15031 Avrupa Topluluğu ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Topluluk İstihdam ve Sosyal Dayanışma Programı (PROGRESS)'na Katılımı Hakkında Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

20.06.2009 -2009/15092 Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük

20.06.2009 -Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.06.2009 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Ambar Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

20.06.2009 -Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.06.2009 -2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

20.06.2009 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 18/6/2009 Tarihli ve 3236 Sayılı Kararı

20.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.06.2009 -2009/15032 Türkiye Cumhuriyeti ve Avustralya Arasında İmzalanan "Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

19.06.2009 -Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Malî Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -Doğal Afet Sigortaları Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personelinin Konser, Festival ve Benzeri Sanat Faaliyetlerinde Görevlendirilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -İstanbul Altın Borsası Bütçe, Muhasebe ve Alım Satım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.06.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/30)

18.06.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/31)

18.06.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/32)

18.06.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/33)

18.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.06.2009 -5902 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

17.06.2009 -5903 Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devleti Arasındaki Kara Sınırı Boyunca Yapılacak Mayın Temizleme Faaliyetleri ile İhale İşlemleri Hakkında Kanun

17.06.2009 -İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.06.2009 -İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

17.06.2009 -Kamu İşletmelerinin Faaliyetlerinin İzlenmesi ve Raporlanmasına Dair Tebliğ

17.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.06.2009 Mükerrer - 2009/15081 Bazı Mallara Uygulanacak Katma Değer Vergisi ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Belirlenmesine Dair Karar

16.06.2009 -2009/15082 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

16.06.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Güzel Sanatlar ve Spor Liseleri Yönetmeliği

16.06.2009 -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

16.06.2009 -Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 6/5/2009 Tarihli ve 2009/19 Sayılı Kararı

16.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.06.2009 -Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü eDevlet Merkezi Yönetmeliği

15.06.2009 -Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yerel Yönetimler Merkezi Yönetmeliği

15.06.2009 -Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Dış İlişkiler Merkezi Yönetmeliği

13.06.2009 -Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

13.06.2009 -Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Ortaklığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.06.2009 -1 Sıra Nolu Genel Yönetim Mali İstatistikleri Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ (Sıra No: 3)

13.06.2009 -Denizlerde Kurulan Balık Yetiştiriciliği Tesislerinin İzlenmesine İlişkin Tebliğ

13.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10, K: 2009/7 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)

13.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/85, K: 2009/8 Sayılı Kararı (Yürürlüğü Durdurma ile İlgili)

13.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.06.2009 -5901 Türk Vatandaşlığı Kanunu

12.06.2009 -Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Denetçi Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Denetçiliğe Atama Yönetmeliği

12.06.2009 -Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.06.2009 -Rüzgar Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularının Teknik Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.06.2009 -Enerji Uzman ve Uzman Yardımcılarının Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12.06.2009 -Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

12.06.2009 -Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2009/5)

12.06.2009 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/6/2009 Tarihli ve 3215 Sayılı Kararı

12.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.06.2009 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.06.2009 -Karayolu Taşıma Yönetmeliği

11.06.2009 -2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

11.06.2009 -2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

11.06.2009 -2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

11.06.2009 -2009 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

11.06.2009 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.06.2009 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/69, K: 2009/6 Sayılı Kararı (27/5/2004 Tarihli ve 5179 Sayılı Kanun ile İlgili)

11.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/70, K: 2009/7 Sayılı Kararı (9/8/1983 Tarihli ve 2872 ve 4/6/1985 Tarihli ve 3213 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 26/5/2004 Tarihli ve 5177 Sayılı Kanun ile İlgili)

11.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2009/7, K: 2009/29 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

11.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.06.2009 -Sahil Sağlık Denetleme Merkezleri Yönetmeliği

10.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/57, K: 2009/19 Sayılı Kararı (24/6/1995 Tarihli ve 551 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 22/6/2004 Tarihli ve 5194 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/116, K: 2009/27 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/93, K: 2009/41 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2005 Tarihli ve 5377 Sayılı Kanun ile İlgili)

10.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.06.2009 -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2009 -Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2009 -Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünce 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilere İlişkin Yönetmelik

09.06.2009 -Gezi Tekneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2009 -Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2009 -Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2009 -Türkiye Barolar Birliği Baro Hakem Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2009 -Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/27)

09.06.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/28)

09.06.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/29)

09.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.06.2009 -İçişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.06.2009 -İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.06.2009 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.06.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/26)

06.06.2009 -Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik

06.06.2009 -Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

06.06.2009 -Kent Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.06.2009 -Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi Verilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Tebliğ (No: 2009/33)

06.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.06.2009 -5900 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

05.06.2009 -2009/15012 Resmî Gazete'nin Sureti Neşir ve Muamelatının Tarzı İcrasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.06.2009 -Başbakan ve Bakanların Karşılanma ve Uğurlanmaları ile İlgili 2009/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

05.06.2009 -Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Çerçevesinde Uygulanacak Ücretler ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2009/3)

05.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/40, K: 2009/17 Sayılı Kararı (24/5/1983 Tarihli ve 2829 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/96, K: 2009/34 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/154, K: 2009/35 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/46, K: 2009/36 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/22, K: 2009/37 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/85, K: 2009/42 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/3, K: 2009/44 Sayılı Kararı (30/4/1992 Tarihli ve 3797 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/4/1998 Tarihli ve 4359 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2009/23, K: 2009/56 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.06.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

05.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.06.2009 -Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.06.2009 -Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.06.2009 -Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/43)

04.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/5 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/28 Sayılı Kararı

04.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/3 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/29 Sayılı Kararı

04.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/38 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/33 Sayılı Kararı

04.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2001/18 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/38 Sayılı Kararı

04.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/27 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2009/39 Sayılı Kararı

04.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.06.2009 -2009/15022 Kanuni veya İş Merkezi Kanada'da Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye'de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilme Esasları Hakkında Karar

03.06.2009 -Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Gayrisıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (SYH-33A) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.06.2009 -Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

03.06.2009 -Türkiye Eskrim Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

03.06.2009 -Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2009/32)

03.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.06.2009 -2009 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

01.06.2009 -2009 Yılı Nisan Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

02.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/6 (Değişik İşler), K: 2008/6 Sayılı Kararı

02.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/91, K: 2009/25 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/69, K: 2009/26 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/107, K: 2009/28 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/17, K: 2009/33 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.06.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/123, K: 2009/43 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/2005 Tarihli ve 5377 Sayılı Kanun ile İlgili)

02.06.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları