Mayıs 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

29.06.2008 -Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2008 -İçişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2008 -İçişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2008 -Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2008 -Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.06.2008 -Türkiye Karate Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

29.06.2008 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri: A) (Sıra No: 2)

29.06.2008 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B) (Sıra No: 3)

29.06.2008 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 384)

29.06.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/45)

28.06.2008 -5772 Yükseköğretim Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.06.2008 -5773 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.06.2008 -2008/13790 Türk-Küba Ticari, Ekonomik ve Sınai İşbirliği Karma Komisyonu VIII. Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

28.06.2008 -2008/13799 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri Hükümeti Arasında İmzalanan "Diplomatik, Hususi ve Hizmet Pasaportu Hamillerine Karşılıklı Olarak Giriş Vizesi Muafiyeti Tanınması Hakkında Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

28.06.2008 -2008/13834 Orta Vadeli Program (2009-2011)'ın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

28.06.2008 -Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.06.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.06.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.06.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/14, K: 2008/92 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.06.2008 -2008/13791 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Halk Sağlığı Bakanlığı Arasında İmzalanan "Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Protokol"un Onaylanması Hakkında Karar

27.06.2008 -Odalar, Borsalar ve Birlik Bütçelerinden Ayrılan Payın Kullanılmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2008 -İç Ticaret Hizmetlerini Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik

27.06.2008 -Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2008 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.06.2008 -Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğ (No: 2008/40)

27.06.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/44

27.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.06.2008 -5767 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.06.2008 -Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu ile İlgili 2008/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

26.06.2008 -Gezi Tekneleri Yönetmeliği Kapsamında Türk Loydu Vakfı İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

26.06.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/42)

26.06.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/43)

26.06.2008 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

26.06.2008 -Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

26.06.2008 -Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

26.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.06.2008 -Türkiye Kano ve Rafting Federasyonunun İsminin, Türkiye Kano Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ

25.06.2008 -Türkiye Kayak ve Kızak Federasyonunun İsminin, Türkiye Kayak Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ

25.06.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/167, K: 2008/86 Sayılı Kararı (10/11/2005 Tarih ve 5429 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.06.2008 -5768 Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.06.2008 -5769 Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.06.2008 -5770 Çavuş ve Uzman Çavuş Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.06.2008 -5771 Harp Akademileri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.06.2008 -2008/13761 Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

24.06.2008 -Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Danıştay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 233)

24.06.2008 -Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 267)

24.06.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/41)

24.06.2008 -Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar

24.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.06.2008 -Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

23.06.2008 -2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

23.06.2008 -2008 Yılı Mayıs Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.06.2008 -Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği

22.06.2008 -Sigorta Eksperleri Yönetmeliği

22.06.2008 -Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2008 -Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2008 -Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.06.2008 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.06.2008 -2008/13759 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan "Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Gençlik ve Spor, Basın-Yayın ve Beşeri İlişkiler Alanlarında İşbirliği Çerçeve Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

21.06.2008 -2008/13805 2008 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar

21.06.2008 -Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik

21.06.2008 -Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği

21.06.2008 -Emniyet Genel Müdürlüğü Yurtdışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

21.06.2008 -Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun Onyedinci Toplantısı ile İlgili 2008/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

21.06.2008 -Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/33)

21.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.06.2008 -Avrupa Yatırım Bankası ile Akdedilen "Çevre ve Enerji Çerçeve Kredisi" Konulu Garanti, Tazminat Anlaşması ve Sözleşmesi

20.06.2008 -2008/13762 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

20.06.2008 -Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.06.2008 -Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personelİ Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.06.2008 -2008/13757 Türkiye-Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

18.06.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.06.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.06.2008 -Öncelikli Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Sosyal Gelişme Projeleri ile İlgili 2008/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

18.06.2008 -Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

18.06.2008 -Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

18.06.2008 -Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

18.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.06.2008 -Danıştay Üyeliğine, Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürü Yüksel ÖZTÜRK'ün Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/23)

17.06.2008 -2008/13709 Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.06.2008 -2008/13685 Türkiye Cumhuriyeti-Malezya Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

16.06.2008 -2008/13724 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat,Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Çerçeve Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

15.06.2008 -Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.06.2008 -Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.06.2008 -Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Burs-Kredi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.06.2008 -Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

14.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.06.2008 -2008/13676 Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

13.06.2008 -2008/13687 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

13.06.2008 -Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2008/31)

13.06.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/16, K: 2008/16 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (9/2/208 Tarihli ve 5735 Sayılı Kanun ile İlgili)

13.06.2008 -4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili

13.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.06.2008 -2008/13675 Diplomatik Pasaport Hamillerini Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutma Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Estonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Anlaşma'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Notalar ile Hizmet ve Hususi Pasaport Hamili Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Umuma Mahsus Pasaport Hamili Estonya Cumhuriyeti Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Getirilmesine Dair Notaların Onaylanmasına Dair Karar

12.06.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.06.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Öğretmen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.06.2008 -Tahsilat Genel Tebliği Seri: B, Sıra No: 2

12.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.06.2008 -2008/13694 Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar

11.06.2008 -Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği

11.06.2008 -Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

11.06.2008 -Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

11.06.2008 -Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

11.06.2008 -Kredi Türevlerinin Standart Metoda Göre Sermaye Yeterliliği Standart Oranı Hesaplanmasında Dikkate Alınmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

11.06.2008 -Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 36)

11.06.2008 -Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğ'inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 100)

11.06.2008 -Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/5)

11.06.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/12, K: 2008/101 Sayılı Kararı (4634 Sayılı Kanun ile İlgili)

11.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.06.2008 -2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

10.06.2008 -2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

10.06.2008 -2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

10.06.2008 -2008 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

10.06.2008 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

10.06.2008 -1/5/2008-31/5/2008 Tarihleri Arasında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi

10.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

09.06.2008 -Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2008 -Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.06.2008 -Ulaşımda Enerji Verimliliğinin Artırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

09.06.2008 -Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.06.2008 -Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen Dördüncü İhracat Finansmanı Aracılık Projesi Konulu Garanti ve Kredi Anlaşmaları ile Ek Mektuplar

08.06.2008 -Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT)

07.06.2008 -Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunun 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

07.06.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/40)

07.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.06.2008 -Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği

06.06.2008 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.06.2008 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.06.2008 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.06.2008 -Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

06.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.06.2008 -2008/13677 Sermaye Piyasası Kurulu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

05.06.2008 -Kanser Kayıt Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.06.2008 -Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.06.2008 -Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

05.06.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/33, K: 2008/15 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (26/4/1961 Tarihli ve 298 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 13/3/2008 Tarihli ve 5749 Sayılı Kanun ile İlgili)

05.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

04.06.2008 -2008/13728 Kamu İdaresi Sağlık Hizmeti Sunucuları Dışındaki Vakıf Üniversiteleri Dahil Sözleşmeli Sağlık Hizmeti Sunucuları Tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca Belirlenen Sağlık Hizmetleri Bedeline Ek Olarak Alınabilecek İlave Ücretin Belirlenmesine İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

04.06.2008 -İl Özel İdarelerinde Geçici İş Pozisyonlarında İşçi Çalıştırılmasına Dair Yönetmelik

04.06.2008 -Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 383)

04.06.2008 -Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar İçin Yapılacak Merkezi Sınava Girecekler ile Eğitim Düzeyleri İtibarıyla Merkezi Sınav Dışında Kalanlar ve Bunların İşe Yerleştirilmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

04.06.2008 -2008 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

04.06.2008 -2008 Yılı Nisan Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

04.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 

01.06.2008 - Sigortacılık Eğitim Merkezi Yönetmeliği

01.06.2008 - Tekstil Ürünlerinin İsimlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte (97/37/AT ve 2004/34/AT ile Değişik 96/74/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.06.2008 - İkili Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.06.2008 - Üçlü Tekstil Lif Karışımlarının Kantitatif Analiz Metotları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.06.2008 - Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.06.2008 - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2008-03)

01.06.2008 - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti .'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG-15/2008-04)

01.06.2008 - Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Kararlar

03.06.2008 -Tek Adımda Yatırım Bürosu ile İlgili 2008/10 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

03.06.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/1 (Değişik İşler), K: 2008/2 Sayılı Kararı

03.06.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/2 (Değişik İşler), K: 2008/3 Sayılı Kararı

03.06.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2002/106, K: 2008/51 Sayılı Kararı (10/8/1993 Tarihli ve 491 Sayılı KHK'de Değişiklik Yapan 14.6.2000 Tarihli ve 602 Sayılı KHK ile İlgili)

03.06.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/92, K: 2008/85 Sayılı Kararı (10/6/2004 Tarihli ve 5188 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.06.2008 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

03.06.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları