Haziran 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

- 4759 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  01.06.2002 - 4759 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 2002/4109 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  01.06.2002 - 2002/4109 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01.06.2002 - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  01.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002/25)  05.06.2002 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002/25)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  06.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  07.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- Dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin karar  08.06.2002 - Dış ticaret sermaye şirketlerine ilişkin karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  08.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Kordinasyon Kurulu Kararı (No: 11)  11.06.2002 - Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Kordinasyon Kurulu Kararı (No: 11)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  11.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar 

- 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu  12.06.2002 - 4760 Özel Tüketim Vergisi Kanunu

-2002/4195 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 23 2002/4197 Antalya İli, Merkez İlçe, Pınarlı Belediye Başkanlığı'nın, Yapılacak Ara Seçim Sonucu Oluşacak Belediye Meclisince Başkan Vekili Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar  12.06.2002 -2002/4195 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 23 2002/4197 Antalya İli, Merkez İlçe, Pınarlı Belediye Başkanlığı'nın, Yapılacak Ara Seçim Sonucu Oluşacak Belediye Meclisince Başkan Vekili Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

- Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 36)  12.06.2002 - Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Değerleme Hizmeti Verecek Şirketlere ve Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 36)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  13.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar 

- 2002/4165 Tarımsal Destekleme Politikaları Çerçevesinde Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Karar  14.06.2002 - 2002/4165 Tarımsal Destekleme Politikaları Çerçevesinde Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulmasına İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar 

- 2002/4142 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  15.06.2002 - 2002/4142 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2002/4166 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar  15.06.2002 - 2002/4166 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar

- 2002/4199 2002 - 2003 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar  15.06.2002 - 2002/4199 2002 - 2003 Dönemi Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Karar

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  15.06.2002 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  15.06.2002 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  15.06.2002 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Uluslararası Pazar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  15.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar 

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 306)  18.06.2002 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 306)

- Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/36)  18.06.2002 - Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2002/36)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  18.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- 2002 Yılı mayıs ayına ait dahilde işleme izin belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ  19.06.2002 - 2002 Yılı mayıs ayına ait dahilde işleme izin belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ

- 2002 Yılı mayıs ayına ait yurt içi satış teslimler ile ilgili belgelerin sektörel dağılımı hakkında tebliğ  19.06.2002 - 2002 Yılı mayıs ayına ait yurt içi satış teslimler ile ilgili belgelerin sektörel dağılımı hakkında tebliğ

- 2002 Yılı mayıs ayına ait hariçte işleme izin belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ  19.06.2002 - 2002 Yılı mayıs ayına ait hariçte işleme izin belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ

- 2002 Yılı mayıs ayına ait vergi resim ve harç istisnası belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ  19.06.2002 - 2002 Yılı mayıs ayına ait vergi resim ve harç istisnası belgelerinin sektörel dağılımı hakkında tebliğ

- Reklam gelirleri üst kurul payı genel tebliği (seri no: 9)  19.06.2002 - Reklam gelirleri üst kurul payı genel tebliği (seri no: 9)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

  20.06.2002 - 2002/4296 2002 Dönemi haşhaş kapsülü ve tohumu destekleme alımı ve satımı hakkında karar  20.06.2002 - 2002/4296 2002 Dönemi haşhaş kapsülü ve tohumu destekleme alımı ve satımı hakkında karar

- Mevduat Kabulüne Yetkili Özel Sermayeli Bankaların Ara Dönem Mali Tablolarının Düzenlenmesine ve Yayımlanmasına İlişkin Yönetmelik  20.06.2002 - Mevduat Kabulüne Yetkili Özel Sermayeli Bankaların Ara Dönem Mali Tablolarının Düzenlenmesine ve Yayımlanmasına İlişkin Yönetmelik

  20.06.2002 - 2002/4296 2002 Dönemi haşhaş kapsülü ve tohumu destekleme alımı ve satımı hakkında karar  20.06.2002 - Dış Ticaret Sermaye Sirketlerine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  20.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- 2002/4236 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26. Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Antlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar  24.06.2002 - 2002/4236 14 Aralık 1972 Tarihli Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin 7 ve 26. Maddeleri Uyarınca, 5 Nisan 1966 Tarihli Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Revizyonunu Amaçlayan Hollanda Krallığı ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Antlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 76)  26.06.2002 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 76)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  26.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 307)  27.06.2002 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 307)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  27.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- 2002/4273 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  28.06.2002 - 2002/4273 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar'da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/1)  28.06.2002 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/1)

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/2)  28.06.2002 - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2002/2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  28.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- 2002/4369 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 8 Numaralı Bendinde Yer Alan Ödemelerden Yapılacak Vergi Tevkifatı Hakkında Karar  29.06.2002 - 2002/4369 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 ncü Maddesinin Birinci Fıkrasının 8 Numaralı Bendinde Yer Alan Ödemelerden Yapılacak Vergi Tevkifatı Hakkında Karar

- 2002/4370 Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar  29.06.2002 - 2002/4370 Dar Mükellefiyete Tabi Kurumların Tevkifata Tabi Kazanç ve İratlarından Yapılacak Tevkifat Nispetleri Hakkında Karar

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2002/1)  29.06.2002 - Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2002/1)

- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 56)  29.06.2002 - Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 56)

- Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Sürekli ve Sınırlı Denetlemeye Tabi Ortaklıklar ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 18)  29.06.2002 - Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmelik Hükümlerine Göre Sürekli ve Sınırlı Denetlemeye Tabi Ortaklıklar ve Kuruluşların Belirlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 18)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  29.06.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar