Haziran 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ 01.06.2001 - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 01.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  02.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/5)  03.06.2001- Elma İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/5)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  06.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  07.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  08.06.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13.06.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2001/657, K: 2001/1510 Sayılı Kararı 14.06.2001 - Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2001/657, K: 2001/1510 Sayılı Kararı

- Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2001/656, K: 2001/1511 Sayılı Kararı  14.06.2001- Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2001/656, K: 2001/1511 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 296)  15.06.2001- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 296)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  15.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  16.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-19)  17.05.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-19)

- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  18.06.2001- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  18.06.2001- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 18.06.2001- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 18.06.2001- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 19.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği Sıra No:  19.06.2001 Mük.- Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği 

- Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 6) (Yatırım Teşvik) 20.06.2001 - Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 6) (Yatırım Teşvik)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  20.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2493 Çay Bahçelerinin Islahı ve Kaliteli Çay Üretiminin Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine İlişkin Karar  21.06.2001- 2001/2493 Çay Bahçelerinin Islahı ve Kaliteli Çay Üretiminin Temini Amacıyla Budamaya Tabi Tutulan Çaylıklar Nedeniyle Üreticilerin Uğradığı Gelir Kaybının Tazminine İlişkin Karar

- Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik  21.06.2001- Aracı Kurumların Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

- Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği  21.06.2001- Yatırımcıları Koruma Fonu Yönetmeliği

- Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Bu Amaçla Oluşturulacak Çiftçi Kayıt Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2001/15)  21.06.2001- Doğrudan Gelir Desteği Yapılması ve Bu Amaçla Oluşturulacak Çiftçi Kayıt Sistemine İlişkin Uygulama Tebliği (No: 2001/15)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  22.06.2201- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-20)  22.06.2201- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-20)

- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  22.06.2201- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  22.06.2201- 2001 Yılı Mayıs Ayına Ait Yabancı Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  22.06.2201- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 23.06.2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 26.06.2001- 4680 Üretimini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanması Hakkında Kanun

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 26.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2582 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 27.06.2001- 2001/2582 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- 2001/2622 2001 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar 27.06.2001- 2001/2622 2001 Dönemi Haşhaş Kapsülü ve Tohumu Destekleme Alımı ve Satımı Hakkında Karar

- Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair 22/11/2000 Tarihli ve 2000/1721 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin 2001/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/2) 27.06.2001- Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair 22/11/2000 Tarihli ve 2000/1721 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin 2001/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2001/2)

- Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/3) 27.06.2001- Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/3)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 27.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 28.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 83) 29.06.2001- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 83)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 29.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/5 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4008 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 1996/26 Sayılı Kararı 30.06.2001 - Anayasa Mahkemesinin E: 1996/5 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4008 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 1996/26 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/11 (3100 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1997/4 Sayılı Kararı 30.06.2001- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/11 (3100 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1997/4 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/293 (4628 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/7 Sayılı Kararı 30.06.2001- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/293 (4628 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/7 Sayılı Kararı

- Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2001/655, K: 2001/1831 Sayılı Kararı 30.06.2001- Danıştay Dördüncü Dairesinin E: 2001/655, K: 2001/1831 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 30.06.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları