MAYIS 2011 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Nisan 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.Mayıs.2011- 2011/1717 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

31.Mayıs.2011- Köpekli Arama Timi Çalışma ve Sınav Yönetmeliği

31.Mayıs.2011- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2011- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Mayıs.2011- Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

31.Mayıs.2011- Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13898;K: 2011/3806)

31.Mayıs.2011- Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/13897 ;K: 2011/4703 )

31.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Mayıs.2011- 2011/1751 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyonlarda Çalışan Diplomatik, Konsüler, İdari ve Teknik Personelin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Mayıs.2011- 2011/1703 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Beyaz Rusya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

29.Mayıs.2011- 2011/1736 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Demiryolu Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Mayıs.2011- 2011/1738 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1694 Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı ile NATO Bakım ve İkmal Ajansı Arasında İmzalanan “TOW Silah Sisteminin Lojistik Desteği Hakkında TUR-044 Numaralı Satış Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1701 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının Türkiye Cumhuriyetindeki İşbirliği ve Faaliyetleri Hakkında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1702 Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının Statüsü’nün Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1704 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Kaçakçılığın Tespiti ve Önlenmesine İlişkin Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1705 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki 27 Ağustos 1973 Tarihli Ham Petrol Boru Hattı Anlaşması ve Sonrasındaki İlgili Anlaşmalar, Protokoller, Toplantı Tutanakları ile Eklerinin Tadiline İlişkin Değişiklik Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1706 Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Irak Cumhuriyeti Petrol ve Elektrik Bakanlıkları Arasında Enerji Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1707 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Asya Kalkınma Bankası Arasında Asya Kalkınma Bankasının Bölgesel Ofisinin Kurulmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1715 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Uruguay Doğu Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1716 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu Kaçakçılığı, Organize Suçlar ve Terörizmle Mücadelede İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1718 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1719 Türkiye–EFTA Ortak Komitesinin EFTA Devletleri ile Türkiye Arasında Anlaşmanın Devlet Yardımlarına İlişkin 18 ve 23. Maddelerinin ve II Sayılı Ekinin Değiştirilmesi ve X ve XI Sayılı Eklerinin İptaline İlişkin 1/2005 Sayılı Kararının Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1729 Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması’nın ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1732 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Veterinerlik Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1733 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin Anlaşma’ya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol II’nin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2009 Sayılı Kararı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1734 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Kalitesinin İyileştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1735 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1737 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Denizcilik İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1739 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Su Kaynaklarının Verimli Kullanımı ve Kuraklıkla Mücadele Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1740 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Meteoroloji Alanında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1743 Uluslararası Ticaret Finansmanı İslami Kurumu Kurucu Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1745 Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Gümrük Mevzuatının Doğru Bir Şekilde Uygulanması ve Gümrük Suçlarının Önlenmesi, Soruşturulması ve Bu Suçlarla Mücadele Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1746 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Enformasyon Bakanlığı Arasında Basın Yayın Alanlarında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1748 Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1749 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Meksika Devletleri Hükümeti Arasında Diplomatik ve Konsüler Misyon Üyelerinin Yakınlarının Kazanç Getirici Bir İşte Çalışmalarına Olanak Sağlayan Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1758 Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1759 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Dicle Nehrinden Su Çekilmesi İçin Suriye Topraklarında Pompa İstasyonu Kurulması Konusundaki Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1760 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü’nün Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1771 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliği Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1791 Türkiye Cumhuriyeti ile Uruguay Doğu Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İş Birliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1792 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011 (1. Mükerrer) - 2011/1793 Türkiye Cumhuriyeti ve Suriye Arap Cumhuriyeti Arasında Hükümlülerin Nakline Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011- 2011/1720 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Belarus Cumhuriyeti, Devlet Denetleme Komitesi Finansal İzleme Departmanı Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011- 2011/1722 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Krallık Ağır Organize Suçlarla Mücadele Teşkilatı Mali İstihbarat Birimi (UKFIU) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011- 2011/1790 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Kanada Finansal İşlem ve Bildirim Analiz Merkezi (FINTRAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanına İlişkin Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

28.Mayıs.2011- Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.Mayıs.2011- Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2011- Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2011- Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/85)

28.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Mayıs.2011- 2011/1782 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

27.Mayıs.2011- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408)

27.Mayıs.2011- Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/27)

27.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Mayıs.2011- Gümrük Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Mayıs.2011- Ambarlı Liman Yönetmeliği

26.Mayıs.2011- Enez Liman Yönetmeliği

26.Mayıs.2011- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Mayıs.2011- Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

26.Mayıs.2011- Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/84)

26.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Mayıs.2011- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

25.Mayıs.2011- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

25.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Mayıs.2011- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Mayıs.2011- 2011/1773 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

21.Mayıs.2011- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

21.Mayıs.2011- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Mayıs.2011- Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylığı Giriş Sınavı Yönetmeliği

21.Mayıs.2011- İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında 2 Sıra Numaralı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 4)

21.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/79)

21.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/80)

21.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/81)

21.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/82)

21.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/83)

21.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/86)

21.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/61, K: 2011/38 Sayılı Kararı (24/3/1950 Tarihli ve 5659 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2006 Tarihli ve 5524 Sayılı Kanun ile İlgili)

21.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Mayıs.2011- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Mayıs.2011- Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliği

20.Mayıs.2011- Türkiye Hokey Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

20.Mayıs.2011- 2010/6 Sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/7)

17.Mayıs.2011- Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri Sicil Amirleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Yabancı Uyruklu Kişilerle Evlenen Subay, Astsubay, Sözleşmeli Subay, Sözleşmeli Astsubay, Uzman Jandarma ve Uzman Erbaşlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Temin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Çevre ve Orman Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Sosyal Güvenlik Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Orman Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Mayıs.2011- 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2011/7)

17.Mayıs.2011- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2011/43)

17.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Mayıs.2011- Teknik Müşavirlik Şirketlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ (No: 2011/4)

16.Mayıs.2011- 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2011/5)

16.Mayıs.2011- 2009/5 sayılı “Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ”de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2011/6)

15.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/77)

15.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/78)

14.Mayıs.2011- 2011/1763 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

14.Mayıs.2011- 2011/1765 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/103, K: 2010/118 Sayılı Kararı (21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/96, K: 2011/3 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/39, K: 2011/23 Sayılı Kararı (4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/42, K: 2011/26 Sayılı Kararı (26/5/1981 Tarihli ve 2654 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/12/1985 Tarihli ve 3239 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/83, K: 2011/29 Sayılı Kararı (21/7/1953 Tarihli ve 6183 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/5, K: 2011/31 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 2/5/1995 Tarihli ve 4108 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/58, K: 2011/37 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 22/7/1998 Tarihli ve 4369 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/51, K: 2011/46 Sayılı Kararı (12/3/1982 Tarihli ve 2634 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 7/5/2008 Tarihli ve 5761 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/90, K: 2011/47 Sayılı Kararı (20/2/2001 Tarihli ve 4628 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/106, K: 2011/55 Sayılı Kararı (4/6/1937 Tarihli ve 3201 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/4/2001 Tarihli ve 4638 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Mayıs.2011- 2011/1762 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

13.Mayıs.2011- 2011/1768 Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2010 Yılı Yaş Çay Ürünü Fark Ödemesi Desteğine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

13.Mayıs.2011- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Yönetmeliği

13.Mayıs.2011- Su Yapıları Denetim Hizmetleri Uygulama Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

13.Mayıs.2011- Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartları

13.Mayıs.2011- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

13.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Mayıs.2011- Sigorta Şirketleri ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Ulaştırma Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- İzmit Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Ticari Amaçlı Patateslerin İzlenebilirliği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Milli Sporcu Belgesi Verilmesi Hakkında Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Karayolları Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Orman Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Görev Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- Adnan Menderes Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2011- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

12.Mayıs.2011- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

12.Mayıs.2011- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

12.Mayıs.2011- 2011 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

12.Mayıs.2011- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

12.Mayıs.2011- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

12.Mayıs.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15100;K: 2011/4476)

12.Mayıs.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/3711;K: 2011/5583)

12.Mayıs.2011- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/3710;K: 2011/5584)

12.Mayıs.2011- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/7239;K: 2011/8281)

12.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Mayıs.2011- 2011/1700 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İpsala-Kipi Sınır Geçiş Bölgesinde İki Ülke Arasında İkinci Bir Karayolu Sınır Geçiş Köprüsü İnşa Edilmesine İlişkin Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

11.Mayıs.2011- Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2011/25)

11.Mayıs.2011- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat ve İhracatında Uygulanacak İşlemlere Dair Yönetmelik Kapsamında Ölçü ve Ölçü Aletlerinin İthalat Denetimine Dair Tebliğ (No: ÖSGM/2011-6)

11.Mayıs.2011- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2009/1 Sayılı Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2011/1)

11.Mayıs.2011- 2011 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

11.Mayıs.2011- 2011 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

11.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Mayıs.2011- 2011/1712 Afgan Ulusal Polisinin Eğitilmesi ve Kapasitesinin Geliştirilmesi Hususunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Mayıs.2011- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/5/2011 Tarihli ve 4179 Sayılı Kararı

10.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ile Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Mayıs.2011- 2011/1696 Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

07.Mayıs.2011- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3-n Maddesi Kapsamında İçişleri Bakanlığı ve Bazı Bağlı Kuruluşlarınca Yapılacak Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Yönetmelik

07.Mayıs.2011- İşverenlerin Çalıştırdıkları İşçileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirmeleri ile Sendika ve Konfederasyonlarca Düzenlenecek Üye Kayıt Fişleri ve Defterlerinin Şekli ve İçeriği Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/55)

07.Mayıs.2011- Türkiye Judo ve Kuraş Federasyonunun İsminin Türkiye Judo Federasyonu Olarak Değiştirilmesine Dair Tebliğ

07.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Mayıs.2011- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mayıs.2011- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mayıs.2011- Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mayıs.2011- Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 2)

06.Mayıs.2011- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Meyer Yönetim ve Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2011-09)

06.Mayıs.2011- Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2011/26)

06.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/76)

06.Mayıs.2011- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Mayıs.2011- Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)

05.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/75)

05.Mayıs.2011- Türkiye Otomotiv Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014 ile Türkiye Makina Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2011-2014'ün Kabulüne İlişkin 2011/10 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

05.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Mayıs.2011- Yabancı Öğrenci Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

04.Mayıs.2011- Sayıştay Yönetim Mensuplarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mayıs.2011- Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/73)

04.Mayıs.2011- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/74)

04.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Mayıs.2011- 6223 Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu

03.Mayıs.2011- 2011/1579 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

03.Mayıs.2011- 2011/1439 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

03.Mayıs.2011- 2011/1437 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Mayıs.2011- İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Mayıs.2011- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri