Nisan 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

31.Mayıs.2010 Mükerrer - Yüksek Seçim Kurulunun 31/5/2010 Tarihli ve 352 Sayılı Kararı

31.Mayıs.2010 Mükerrer - Yüksek Seçim Kurulunun 31/5/2010 Tarihli ve 353 Sayılı Kararı

30.Mayıs.2010- Yüksek Seçim Kurulunun 29/5/2010 Tarihli ve 347 Sayılı Kararı

29.Mayıs.2010- Türk Silahlı Kuvvetleri Ödül Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Mayıs.2010- Türkiye Vagon Sanayii A.Ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Mayıs.2010- Yüksek Seçim Kurulunun 25/5/2010 Tarihli ve 340 Sayılı Kararı

29.Mayıs.2010- Yüksek Seçim Kurulunun 28/5/2010 Tarihli ve 345 Sayılı Kararı

29.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Mayıs.2010- 2010/480 Büyükşehir Belediyeleri İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

28.Mayıs.2010- Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Mayıs.2010- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

28.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.Mayıs.2010- Tarımda İş Aracılığı Yönetmeliği

27.Mayıs.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Hazır Beton Birliği-Kalite Güvence Sistemi İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-05)

27.Mayıs.2010- Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/20)

27.Mayıs.2010- Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/21)

27.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Mayıs.2010- Entegre Sınır Yönetimi ile İlgili 2010/15 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

26.Mayıs.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/21)

26.Mayıs.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/22)

26.Mayıs.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/23)

26.Mayıs.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/24)

26.Mayıs.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/25)

26.Mayıs.2010- Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM 2010/8)

26.Mayıs.2010- Ulusal Meslek Standardlarına Dair Tebliğ

26.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.Mayıs.2010- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

25.Mayıs.2010- Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Mayıs.2010- 2010/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

25.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.Mayıs.2010- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Mayıs.2010- Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Mayıs.2010- 2010/401 Türkiye Cumhuriyeti ile Umman Sultanlığı Arasında İmzalanan “Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

22.Mayıs.2010- 2010/416 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünde Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

22.Mayıs.2010- 2010/418 2010 Yılında Meydana Gelen ve 5363 Sayılı Tarım Sigortaları Kanunu Kapsamı Dışında Kalan Don Afetleri Nedeniyle Zarar Gören Çiftçilere Telafi Edici Destek Ödemesi Yapılması ve Bu Çiftçilerin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile Tarım Kredi Kooperatiflerine Olan Tarımsal Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin Karar

22.Mayıs.2010- 2010/403 Sağlık Tesislerinin, Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile Tesislerdeki Tibbi Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanların İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Mayıs.2010- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Mayıs.2010- Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Mayıs.2010- Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

22.Mayıs.2010- Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliği (Seri No: 4)

22.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.Mayıs.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği

21.Mayıs.2010- Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Araçlarda Kullanılan Takograf Cihazları Hakkında Yönetmelik

21.Mayıs.2010- Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelikte (94/2/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Mayıs.2010- 2010/378 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan “Sınai İhracatın Geliştirilmesi Alanında Mutabakat Zaptı”nın Onaylanması Hakkında Karar

20.Mayıs.2010- 2010/404 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

20.Mayıs.2010- 2010/410 Büyükşehir Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarının Borçlarına Karşılık Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintilere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

20.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Mayıs.2010- 2010 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

18.Mayıs.2010- 2010 Yılı Nisan Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/2 (Değişik İşler), K: 2010/1 Sayılı Kararı

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/100, K: 2010/4 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/91, K: 2010/10 Sayılı Kararı (20/12/2000 Tarihli ve 4611 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/92, K: 2010/11 Sayılı Kararı (29/3/2003 Tarihli ve 4833 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/6, K: 2010/19 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/23 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/19 Sayılı Kararı

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/19 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2010/20 Sayılı Kararı

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/98, K: 2010/33 Sayılı Kararı (25/5/2004 Tarihli ve 5176 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38, K: 2010/39 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/99, K: 2010/42 Sayılı Kararı (10/7/1953 Tarihli ve 6136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/159, K: 2010/47 Sayılı Kararı (23/6/1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Mayıs.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/77, K: 2010/50 Sayılı Kararı (24/5/2007 Tarihli ve 5667 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Mayıs.2010- 2010/382 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovak Cumhuriyete Hükümeti Arasında İmzalanan "Askeri Mezarlık Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Mayıs.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Mayıs.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/5/2010 Tarihli ve 3681 Sayılı Kararı

15.Mayıs.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/5/2010 Tarihli ve 3683 Sayılı Kararı

15.Mayıs.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

15.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Mayıs.2010- 2010/371 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

14.Mayıs.2010- 2010/229 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Mayıs.2010- Maliye Bakanlığı Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.Mayıs.2010- Yerli ve Yabancı Hava Araçlarına Yapılan Emniyet Değerlendirmelerine Dair Yönetmelik (SHY-SAFA)

14.Mayıs.2010- Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ (No: 2010/19)

14.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Mayıs.2010 Mükerrer - Yüksek Seçim Kurulunun 13/5/2010 Tarihli ve 317 Sayılı Kararı

13.Mayıs.2010- 5982 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

13.Mayıs.2010- 2010/406 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

13.Mayıs.2010- Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Mayıs.2010- 2010/13 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

13.Mayıs.2010- 2010 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

13.Mayıs.2010- 2010 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

13.Mayıs.2010- 2010 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

13.Mayıs.2010- 2010 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

13.Mayıs.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Mayıs.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Mayıs.2010- Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2010- Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ahşap Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesine Dair Yönetmelik

12.Mayıs.2010- Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

12.Mayıs.2010- İhracata Dönük Üretim Stratejisi Değerlendirme Kurulu ile İlgili 2010/12 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

12.Mayıs.2010- İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

12.Mayıs.2010- Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğ

12.Mayıs.2010- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

12.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Mayıs.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Mayıs.2010- Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

11.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Mayıs.2010- Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimat

08.Mayıs.2010- İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Mayıs.2010- Sigorta Eksperleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Mayıs.2010- Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 41)

08.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.Mayıs.2010- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mayıs.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim, Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği

07.Mayıs.2010- Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)

07.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Mayıs.2010- 2010/387 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bulgaristan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Konusunda Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

06.Mayıs.2010- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mayıs.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

06.Mayıs.2010- Ölçü Aletleri Yönetmeliğinde (2004/22/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mayıs.2010- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mayıs.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/16476;K: 2010/6149)

06.Mayıs.2010- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:2009/16484;K:2010/6308)

06.Mayıs.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/747;K: 2010/4587)

06.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Mayıs.2010- Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Mayıs.2010- Milli Eğitim Şûrası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Mayıs.2010- TMS 19-Tanımlanmış Fayda Varlığının Sınırı, Asgari Fonlama Koşulları ve Bu Koşulların Birbiri ile Etkileşimine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 14) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 194)

04.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.Mayıs.2010- 2010/278 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

02.Mayıs.2010- 2010/304 Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Arasında İmzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Sahil Güvenlik Komutanlığına Ait Birliklere Sağlanacak Eğitim, Denetleme, Muhabere, Elektronik ve Bilgi Sistemleri, Lojistik ve Teknik Destek ile Harekat ve İstihbarat Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

02.Mayıs.2010- 2010/335 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

02.Mayıs.2010- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ (No: YİG/2010-07)

02.Mayıs.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/18)

02.Mayıs.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/19)

02.Mayıs.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/20)

02.Mayıs.2010- Ticari Kalite Denetim Yeterlik Belgesi İptaline İlişkin Tebliğ (No: 2010/32)

01.Mayıs.2010- Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Mayıs.2010- İstanbul Uluslararası Finans Merkezi İdari Yapılanması ile İlgili 2010/11 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

01.Mayıs.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları