Nisan 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.05.2009 -Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

31.05.2009 -Milli Prodüktivite Merkezi Uzman Yardımcılığı ve Verimlilik Uzmanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.05.2009 -Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.05.2009 -Milli Prodüktivite Merkezi Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.05.2009 -Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 57)

31.05.2009 -Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalıştırılacak İşçilerin Mesleki Eğitimlerine Dair Tebliğ

30.05.2009 -Gümrük Müsteşarlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

30.05.2009 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2009 -Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2009 -Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2009 -Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.05.2009 -Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 59)

30.05.2009 -Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler ile Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 60)

30.05.2009 -Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: VIII, No: 61)

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/60, K: 2008/97 sayılı Kararı (14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 1/5/2003 tarihli ve 4856 sayılı Kanun ile İlgili)

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/165, K: 2009/4 sayılı Kararı (9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/6/1956 tarihli ve 6762 sayılı Kanun ile İlgili)

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/107, K: 2009/23 sayılı Kararı (26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Kanun ile İlgili)

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/92, K: 2009/45 sayılı Kararı (4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2005 tarihli ve 5398 sayılı Kanun ile İlgili)

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2009/16, K: 2009/46 sayılı Kararı (24/6/1995 tarihli ve 555 sayılı KHK ile İlgili)

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/22 sayılı Kararı

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/23 sayılı Kararı

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/2 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/24 sayılı Kararı

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2008/25 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/25 sayılı Kararı

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/29 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/30 sayılı Kararı

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/32 sayılı Kararı

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/34 sayılı Kararı

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/43 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/35 sayılı Kararı

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 1999/18 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/36 sayılı Kararı

30.05.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2009/37 sayılı Kararı

30.05.2009 -Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile İlgili

30.05.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.05.2009 -İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.05.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.05.2009 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.05.2009 -Başarılı Sporculara Aylık Bağlanması ve Devlet Sporcusu Unvanı Verilmesi Hakkında Yönetmelik

28.05.2009 -Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği

28.05.2009 -İşletmecilere Ait Ticari Sırların Korunması ile Kamuoyuna Açıklanabilecek Bilgilerin Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28.05.2009 -Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

28.05.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.05.2009 -2009/14990 Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesine Dair Karar

27.05.2009 -2009/14991 Bitkisel Üretim Faaliyetinde Sertifikalı Fidan/Fide Kullanımının Desteklenmesine Dair Karar

27.05.2009 -2009/14999 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespiti Hakkında Karar

27.05.2009 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odası Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği

27.05.2009 -İş Kolu Tespit Kararı (No: 2009/25)

27.05.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.05.2009 -5899 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Süleymaniye Külliyesinin Korunması Hakkında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.05.2009 -2009/15020 Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Paylardan Yapılacak Kesintiler Hakkındaki Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

26.05.2009 -2009/15018 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.05.2009 -Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 8)

26.05.2009 -İş Kolu Tespit Kararı (No. 2009/23)

26.05.2009 -İş Kolu Tespit Kararı (No. 2009/24)

26.05.2009 -Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarının İstihdamı Hakkındaki Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

26.05.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.05.2009 -Seyir Yardımcıları Yönetmeliği

25.05.2009 -Orman Genel Müdürlüğü Teknik Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.05.2009 -Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

25.05.2009 -Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

23.05.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.05.2009 -2009/15013 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
22.05.2009 -Kuluçkahane ve Damızlık Kanatlı İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
22.05.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar
22.05.2009 -Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar
22.05.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.05.2009 -Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/45)
21.05.2009 -Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 43)
21.05.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.05.2009 - 2009/14948 Türk-Arnavut Ekonomik, Ticari, Sanayi ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Onuncu Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
20.05.2009 - 2009/14965 m-CPP (meta-chlorophenylpiperazin) İsimli Maddenin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar
20.05.2009 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14/5/2009 Tarihli ve 3183 Sayılı Kararı
20.05.2009 - Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

13.05.2009- 2009/14979 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Yönelik Kyoto Protokolü'ne Katılmamız Hakkında Karar
13.05.2009-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
13.05.2009-İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/20)
13.05.2009-İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/21)
13.05.2009-Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 149)
13.05.2009-Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 150)
13.05.2009-Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 151)
13.05.2009-Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 152)
13.05.2009-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.05.2009-Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
12.05.2009-
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.05.20092009 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
10.05.20092009 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
10.05.20092009 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
10.05.20092009 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
10.05.2009Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
10.05.2009Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi
09.05.2009Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Satış Yönetmeliği
09.05.2009
T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.05.2009KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2009/8 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
08.05.2009Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği (Sıra No: 1)
08.05.2009Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Kimyevi Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/41)
08.05.2009T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.05.2009Yükseköğretim Kurumlarının Yurtdışındaki Kapsama Dahil Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
07.05.2009Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
07.05.2009Kırsal Kakınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/38)
07.05.2009Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/18048/K: 2009/5250)
07.05.2009Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/18047 /K: 2009/5488)
07.05.2009Yargıtay 3. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/16826 /K: 2008/17966)
07.05.2009Yargıtay 3. Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/19284/K: 2009/1376)
07.05.2009T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Mayıs.2009 Mükerrer - 2009/14970 Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme’ye Katılmamız Hakkında Karar

06.05.2009-  Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.05.2009-  Ulusal Süt Konseyi Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.05.2009-  Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Koruma Bölge Kurulları Çalışmaları ile Koruma Yüksek Kuruluna Yapılacak İtirazlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
06.05.2009-  Orman Mühendisleri Odası Mesleki Deneyim Kazanma ve Meslek Mensupluğu Sınav Yönetmeliği
06.05.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.05.2009-  5891 Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
05.05.2009-  Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.05.2009-  Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
05.05.2009-  İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/19)
05.05.2009-  Nakit Dışı Varlıkların Ortaklara Dağıtımına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 147)
05.05.2009-  Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 148)
05.05.2009-  T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.05.2009-  2009/14870 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığına NATO Bakım ve İkmal Ajansı (NBİA) Tarafından Mühimmat Lojistik Desteği Sağlanmasına Dair TUR-39 Numaralı Satış Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
04.05.2009-  2009/14878 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu Arasındaki Anlayış Muhtırasının 2009 ve 2010 Yılları Yürütme Programının Onaylanması Hakkında Karar
03.05.2009-  2009/14821 Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Konseyi Arasında "Mahkeme Yönetim Sistemine Destek" ve "Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik"e Dair Avrupa Topluluğu/Avrupa Konseyi Ortak Projeleri Çerçevesinde Avrupa Konseyi Sekreteryası'nın Türkiye'de (Ankara) Kurulmuş Olan Program Destek Ofisi'ne İlişkin Olarak İmzalanan "Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar
03.05.2009-  

2009/14864 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport Hamillerine Karşılıklı Vize Muafiyeti Getirilmesine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
03.05.2009-  Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
03.05.2009-  Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ
02.05.2009-  Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)
02.05.2009-  Anayasa Mahkemesinin 17/1/2008 Tarihli ve E. 2002/54, K. 2008/43 Sayılı Kararı ile İlgili