Mayıs 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonundan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01.05.2002- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonundan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/73 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3239 ve 3946 Sayılı Kanunlar ile İlgili), K: 1998/41 Sayılı Karar  01.05.2002- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/73 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3239 ve 3946 Sayılı Kanunlar ile İlgili), K: 1998/41 Sayılı Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  01.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3977 2002 Yılı Tütün Destekleme Kararı  05.05.2002- 2002/3977 2002 Yılı Tütün Destekleme Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  07.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  08.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri No:305  08.05.2002- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Seri No:305

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  10.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2002-32/27)  11.05.2002- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2002-32/27) 

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 75)  11.05.2002- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 75)

- 2001 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/50)  11.05.2002- 2001 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/50)

- 2001 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/51)  11.05.2002- 2001 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/51)

- 2001 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/52)  11.05.2002- 2001 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2002/52)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  11.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4035 Akrayakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar  14.05.2002- 2002/4035 Akrayakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002/23)  15.05.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002/23)

- Kamu İhale Tebliği (No: 2002/1)  15.05.2002- Kamu İhale Tebliği (No: 2002/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  15.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16 Mayıs 2002 Tarihli Resmi Gazete    Bu günkü Resmi Gazete

- 2002/3985 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar  16.05.2002- 2002/3985 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1. Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  16.05.2002- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  16.05.2002- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  16.05.2002- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  16.05.2002- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  16.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akrayakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-24)  17.05.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akrayakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-24)

- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Uygulanacak Iskonto ve Avans Faiz Oranları Hakkında Tebliğ  17.05.2002- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Uygulanacak Iskonto ve Avans Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  17.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  18.05.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 4756 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  21.05.2002 -4756 Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Basın Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 425)  21.05.2002 - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 425)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.05.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  22.05.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4100 Elektrik Abonesi Bazı Kişi ve Kuruluşların 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulması ve Uygulama Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  23.05.2002 - 2002/4100 Elektrik Abonesi Bazı Kişi ve Kuruluşların 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulması ve Uygulama Esaslarının Düzenlenmesine İlişkin Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)  23.05.2002 - Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)

- Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Genel Tebliği (Tebliğ No: 2002/1)  23.05.2002 - Muhasebe Uygulama ve Mali Raporlama Genel Tebliği (Tebliğ No: 2002/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  23.05.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  24.05.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.05.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/4043 4736 sayılı kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin karar  28.05.2002 - 2002/4043 4736 sayılı kanunun 1. Maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacakların tespitine dair karar'da değişiklik yapılmasına ilişkin karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  28.05.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  29.05.2002 - 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  29.05.2002 - 2002 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  29.05.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 4)  30.05.2002 - 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 4)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  30.05.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  31.05.2002 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar