Mayıs 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ 01.05.2001 - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  01.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  02.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/3) 03.05.2001 - Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/3)

- Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/4)   03.05.2001- Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Destekleme Primi ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/4)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  03.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 04.05.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-16) 05.05.2001  - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-16)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 71)  06.05.2001- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 71)

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2001/5) 08.05.2001- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2001/5)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  08.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4655 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 09.05.2001- 4655 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 4663 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 09.05.2001- 4663 Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- 4664 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 09.05.2001- 4664 Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2344 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 10.05.2001- 2001/2344 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 82) 10.05.2001- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 82)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  10.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 11.05.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 57) 12.05.2001  - Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğ (Seri No: 57)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 295) 14.05.2001 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 295)

- 2001/2380 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nce Ekonomik Faaliyetleri Münhasıran Küçük ve Orta Boy Tarımsal İşletmelerin İşletilmesinden İbaret Olan Üreticilere Doğrudan ve/veya Tarım Kredi Kooperatifleri Aracılığıyla Kullandırılmış Olan Tarımsal Krediler ile T. Halk Bankası A.Ş.'nce Esnaf ve Sanatkarlara, Genç ve Kadın Girişimcilere Açılmış Kredilerin Faiz Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Karar  15.05.2001 - 2001/2380 T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nce Ekonomik Faaliyetleri Münhasıran Küçük ve Orta Boy Tarımsal İşletmelerin İşletilmesinden İbaret Olan Üreticilere Doğrudan ve/veya Tarım Kredi Kooperatifleri Aracılığıyla Kullandırılmış Olan Tarımsal Krediler ile T. Halk Bankası A.Ş.'nce Esnaf ve Sanatkarlara, Genç ve Kadın Girişimcilere Açılmış Kredilerin Faiz Oranlarının Düşürülmesine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 15.05.2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2325 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Maddelerin, Dahilde İşleme Veya Geçici Kabul İzin Belgesi Sahibi İmalatçı İhracatçılara Karar'da Belirtildiği Şekilde Teslim Edilmesi Hakkında Karar 16.05.2001  - 2001/2325 Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimi Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde Kullanılacak Maddelerin, Dahilde İşleme Veya Geçici Kabul İzin Belgesi Sahibi İmalatçı İhracatçılara Karar'da Belirtildiği Şekilde Teslim Edilmesi Hakkında Karar

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2001/9) 16.05.2001  - 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2001/9)

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20.05.2001  - Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik 20.05.2001  - Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20.05.2001  - 12/5/1988 Tarih ve 88/12944 Sayılı Kararnameye İlişkin Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 30)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20.05.2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği 21.05.2001  - Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 21.05.2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.05.2001  - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.05.2001  - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.05.2001  - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.05.2001  - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.05.2001  - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.05.2001  - 2001 Yılı Nisan Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 22.05.2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Muamelat Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 23.05.2001- Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları Muamelat Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

- Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik 23.05.2001  - Türkiye Ticaret Borsaları Muamelat Yönetmeliğinin 25 inci Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-17) 23.05.2001  - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-17)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 23.05.2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 417 24.05.2001  - Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 417

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-18) 24.05.2001  - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-18)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 24.05.2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

-2001/2382 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar  25.05.2001 -2001/2382 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 25.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2381 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  26.05.2001 - 2001/2381 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  26.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  29.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 30.05.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  31.05.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları