NİSAN 2013 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 MART 2013 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

30.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4417 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

30.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4423 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

30.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4449 Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

30.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4460 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanması Hakkında Karar

30.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4509 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

30.Nisan.2013- 6459 İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.Nisan.2013- 6460 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.Nisan.2013- Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik

30.Nisan.2013- Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik

30.Nisan.2013- Türkiye-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik

30.Nisan.2013- Askeri Hakim Sicil Yönetmeliği

30.Nisan.2013- Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Nisan.2013- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği

30.Nisan.2013- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

30.Nisan.2013- 2013 Yılı Mart Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

30.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Nisan.2013- Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Nisan.2013- 2013/4415 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Oylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4419 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4455 Türkiye-Tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4472 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4479 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4498 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında İşbirliğine Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4499 Türk-Rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4501 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4502 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4505 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4506 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4507 Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4511 17/1/2013 Tarihli ve 6400 Sayılı Kanunla Onaylanması Uygun Bulunan Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanması Hakkında Karar

27.Nisan.2013- 2013/4552 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

27.Nisan.2013- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Nisan.2013- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Nisan.2013- Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Nisan.2013- Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik

27.Nisan.2013- Flanşlar ve Bağlantıları ile İlgili Tebliğ (TS EN 1092-2) (No: MSG-MS-2013/8)

27.Nisan.2013- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/16)

27.Nisan.2013- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/18)

27.Nisan.2013- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/20)

27.Nisan.2013- İş Kolu Tespit Kararı (No: 2013/21)

27.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Nisan.2013- 2013/4416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

26.Nisan.2013- 2013/4422 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

26.Nisan.2013- 2013/4448 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tunus Silahlı Kuvvetleri UH-1/AB-205 Helikopteri Pilot Gece Görüş Gözlüğü Eğitimlerine İlişkin Uçuş ve Teknik Eğitim Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

26.Nisan.2013- 2013/4454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

26.Nisan.2013- 2013/4478 Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

26.Nisan.2013- 2013/4513 Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük

26.Nisan.2013- 2013/4458 Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar

26.Nisan.2013- 2013/4425 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

26.Nisan.2013- 2013/4530 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Nisan.2013- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Nisan.2013- Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Nisan.2013- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği

26.Nisan.2013- Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Nisan.2013- Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Nisan.2013- Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Nisan.2013- Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketinde 2011, 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)

26.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Nisan.2013- Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Nisan.2013- İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

25.Nisan.2013- G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi ile İlgili 2013/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

25.Nisan.2013- Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No: 2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade) (Seri No:4)

25.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Nisan.2013- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik

24.Nisan.2013- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2013- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2013- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/15)

24.Nisan.2013- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/17)

24.Nisan.2013- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/19)

24.Nisan.2013- İşkolu Tespit Kararı No: (2013/22)

24.Nisan.2013- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

24.Nisan.2013- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

24.Nisan.2013- Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

24.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Nisan.2013- Adli Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2013- Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2013- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2013- Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Nisan.2013- Kamu İç Denetim Genel Tebliği

19.Nisan.2013- Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

18.Nisan.2013- 6456 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.Nisan.2013- 6457 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18.Nisan.2013- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Nisan.2013- Sayıştay Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Nisan.2013- 01/12/2012 Tarihli ve 28484 Sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan 28/11/2012 Tarihli ve 7108 Sayılı Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı

18.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/65, K: 2012/128 Sayılı Kararı

18.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/2 (Siyasi Parti-İhtar), K: 2013/2 Sayılı Kararı

18.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2013/4, K: 2013/35 Sayılı Kararı

18.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/129, K. 2013/40 Sayılı Kararı

18.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Nisan.2013- 2013/4469 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar

17.Nisan.2013- 2013/4534 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

17.Nisan.2013- Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Nisan.2013- Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Nisan.2013- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.Ş.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: YİG/2009-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-4)

17.Nisan.2013- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

17.Nisan.2013- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

17.Nisan.2013- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

17.Nisan.2013- 2013 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

17.Nisan.2013- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

17.Nisan.2013- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

17.Nisan.2013- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

17.Nisan.2013- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/6)

17.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - Danıştay Onbirinci ve Onikinci Dairesine Ait Kararlar

16.Nisan.2013- İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Nisan.2013- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

16.Nisan.2013- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Nisan.2013- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Destekleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.Nisan.2013- Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Ödül Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

16.Nisan.2013- Rekabet Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Nisan.2013- Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik

16.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Nisan.2013- Milli Saraylar Geleneksel Sanatlar, Restorasyon ve Konservasyon Uygulama Programları Yönetmeliği

13.Nisan.2013- Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2013- Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik

13.Nisan.2013- Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik

13.Nisan.2013- Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2013- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2013- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2013- Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2013- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Nisan.2013- Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ

13.Nisan.2013- Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

13.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Nisan.2013- 2013/4461 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar3p style="margi3-top: 0; margin-bottom: 0"> 12.Nisan.2013- Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı Arasında Yapılan “Elektrik İletim Hatlarında Akıllı Şebeke Uygulamaları Projesi” ile İlgili Hibe Anlaşması

12.Nisan.2013- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği

12.Nisan.2013- Fındık Lisanslı Depo Tebliği

12.Nisan.2013- Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği

12.Nisan.2013- Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği

12.Nisan.2013- Pamuk Lisanslı Depo Tebliği

12.Nisan.2013- Zeytin Lisanslı Depo Tebliği

12.Nisan.2013- Zeytinyağı Lisanslı Depo Tebliği

12.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Nisan.2013- 6455 Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11.Nisan.2013- 6458 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu

11.Nisan.2013- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

11.Nisan.2013- Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği (No: 2013/11)

11.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Nisan.2013- 2013/4467 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Nisan.2013- 2013/4489 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Nisan.2013- 2013/4492 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel Değişim Programı’nın Onaylanması Hakkında Karar

10.Nisan.2013- 2013/4379 İstatistik Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Nisan.2013- 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 2478 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesi Gereğince Yurda Sokulmasına İzin Verilecek Silahlara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.Nisan.2013- 6136 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Bıçak ve Diğer Aletler ile Benzerlerinden Bir Sanat veya Mesleğin İcrası İçin Kullanılması Zorunlu Bulunanların Yapım, Kullanım ve Nakline Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.Nisan.2013- Yivli Ve Yivsiz Av Tüfekleri, Nişan Tüfek ve Tabancaları, Bunların Aksamı ile Mermilerinin Yurda Geçici Olarak Sokulmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.Nisan.2013- Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1)

10.Nisan.2013- Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği (No: 2013/12)

10.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Nisan.2013- Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik

09.Nisan.2013- Altıköşe Başlı Cıvatalar-Mamul Kalitesi A ve Mamul Kalitesi B ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 4014) (No: MSG-MS-2013/7)

09.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Nisan.2013- 2013/4409 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

08.Nisan.2013- 2013/4463 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar

08.Nisan.2013- 2013/4485 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

07.Nisan.2013- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

07.Nisan.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/14)

06.Nisan.2013- Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Nisan.2013- Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği

06.Nisan.2013- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 64)

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Siyasi Parti Mali Denetimi ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- Anayasa Mahkemesinin Bireysel Başvurular ile İlgili Kararları

06.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Nisan.2013- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Nisan.2013- Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Nisan.2013- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Nisan.2013- Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Nisan.2013- Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2013- Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

04.Nisan.2013- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Koordinasyon Ofisleri Yönetmeliği

04.Nisan.2013- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Nisan.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 5261 Sayılı Kararı

04.Nisan.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 5263 Sayılı Kararı

04.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Nisan.2013- Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği

03.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/59, K: 2012/34 Sayılı Kararı

02.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - Anayasa Mahkemesinin E: 2012/54, K: 2012/188 Sayılı Kararı

02.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - Anayasa Mahkemesinin E: 2011/106, K: 2012/192 Sayılı Kararı

02.Nisan.2013 (1. Mükerrer) - Anayasa Mahkemesinin E: 2012/102, K: 2012/207 Sayılı Kararı

02.Nisan.2013- Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Nisan.2013- Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Nisan.2013- Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası ile İlgili 2013/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

02.Nisan.2013- Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği (No: 2013/9)

02.Nisan.2013- Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/10)

02.Nisan.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Nisan.2013- Kozmetik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik