NİSAN 2010 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Mart 2010 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

30.Nisan.2010- 2010/305 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

30.Nisan.2010- 2010/308 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

30.Nisan.2010- 2010/328 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

30.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.Nisan.2010- 2010/359 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Çadır-Lunga Şehri İçme Suyu Temini ve Şehir İçi Su Şebekesinin II. Kısmının Yapımına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Nisan.2010- Brusella ve Diğer Hayvan Hastalıklarıyla Mücadele Projesi’nin Kısmi Finansmanı Amacıyla Amerika Birleşik Devletleri’nden Sağlanacak Hibeye İlişkin Anlaşma

29.Nisan.2010- 2010/285 Savunma Sanayii Müsteşarlığında Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları Hakkında Karar

29.Nisan.2010- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/3508;K: 2010/4100)

29.Nisan.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E:2010/748;K:2010/4586)

29.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Nisan.2010- 2010/260 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 89 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Göre Uygulanan Gecikme Cezası Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar

28.Nisan.2010- 2010/287 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Japonya Ulusal Kamu Güvenliği Komisyonu, Mali İstihbarat Merkezi (JAFIC) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

28.Nisan.2010- 2010/299 Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Karar

28.Nisan.2010- 2010/290 İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Nisan.2010- Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracaatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Nisan.2010- Deniz Turizmi Yönetmeliği Uygulama Tebliği

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/44, K: 2009/148 Sayılı Kararı (28/3/2007 Tarihli ve 5615 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/68, K: 2010/2 Sayılı Kararı (4/1/2002 Tarihli ve 4734 ile 5/1/2002 Tarihli ve 4735 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/112, K: 2010/5 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/3/2003 Tarihli ve 4822 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/85, K: 2010/12 Sayılı Kararı (20/2/2001 Tarihli ve 4628 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 9/7/2008 Tarihli ve 5784 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/74, K: 2010/15 Sayılı Kararı (4/2/1983 Tarihli ve 2797 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/19, K: 2010/17 Sayılı Kararı (22/1/1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 5/2/1992 Tarihli ve 3771 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/95, K: 2010/18 Sayılı Kararı (21/9/2006 Tarihli ve 5544 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/25, K: 2010/20 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5395 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/70, K: 2010/21 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/112, K: 2010/31 Sayılı Kararı (18/3/1924 Tarihli ve 442 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/75, K: 2010/40 Sayılı Kararı (26/12/2006 Tarihli ve 5565 Sayılı Kanun ile İlgili)

28.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.Nisan.2010- Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 9) Hakkında Tebliğ (172)

27.Nisan.2010- Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (173)

27.Nisan.2010- İşletme Birleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 3) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (174)

27.Nisan.2010- Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 4) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (175)

27.Nisan.2010- Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar Ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (176)

27.Nisan.2010- Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (177)

27.Nisan.2010- Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (178)

27.Nisan.2010- Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (179)

27.Nisan.2010- Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler Ve Hatalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 8) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (180)

27.Nisan.2010- Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 12) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (181)

27.Nisan.2010- Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 18) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (182)

27.Nisan.2010- Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 21) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (183)

27.Nisan.2010- Konsolide Ve Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 27) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (184)

27.Nisan.2010- İştiraklerdeki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 28) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (185)

27.Nisan.2010- İş Ortaklıklarındaki Paylara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 31) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (186)

27.Nisan.2010- Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (187)

27.Nisan.2010- Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 36) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (188)

27.Nisan.2010- Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme Ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (Tms 39) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (189)

27.Nisan.2010- Türkiye Finansal Raporlama Standartları Yorumları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (190)

27.Nisan.2010- İmtiyazlı Hizmet Anlaşmalarına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (Tfrs Yorum 12) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (191)

27.Nisan.2010- Finansal Borçların Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlarla Ödenmesine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (Tfrs Yorum 19) Hakkında Tebliğ (192)

27.Nisan.2010- Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (193)

27.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Nisan.2010- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/5)

25.Nisan.2010- Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Nisan.2010- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

25.Nisan.2010- 2010 Yılı Mart Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

24.Nisan.2010- 5981 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

24.Nisan.2010- 2010/284 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan “2010-2011-2012 Yılları İçin Kültür Anlaşması Uygulama Programı”nın Onaylanması Hakkında Karar

24.Nisan.2010- 2010/329 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Akdedilen Bazı Protokollerin Onaylanması Hakkında Karar

24.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Askeri Yargıtay Üyesi Nuri NECİPOĞLU’nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/9)

24.Nisan.2010- Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2010- Bağlama Kütüğü Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2010- Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2010- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2010- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

24.Nisan.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Nisan.2010- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği-Kalite Çevre Kurulu İktisadi İşletmesinin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: YİG/2010-06)

24.Nisan.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/16)

24.Nisan.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/17)

24.Nisan.2010- Alberk Qa Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/3)

24.Nisan.2010- SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri Anonim Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM-2010/4)

24.Nisan.2010- Szutest Teknik Kontrol ve Belgelendirme Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM-2010/5)

24.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.Nisan.2010- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Nisan.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Nisan.2010- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve El Sanatları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

22.Nisan.2010- Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/15)

22.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.Nisan.2010- Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Nisan.2010- Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Nisan.2010- El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve El Sanatları Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği

22.Nisan.2010- Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/15)

22.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Nisan.2010- Dosyaya Giriş Hakkının Düzenlenmesine ve Ticari Sırların Korunmasına İlişkin Tebliğ (No: 2010/3)

17.Nisan.2010- Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Nisan.2010- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Nisan.2010- Tütün Ürünlerinin Tüketilmemesine ve Satışına İlişkin Yasal Uyarılar Hakkında Yönetmelik

17.Nisan.2010- Kamu İdarelerinin Denetim Elemanlarınca Yapılacak Tespitler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Nisan.2010- Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Nisan.2010- Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

17.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.Nisan.2010- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Nisan.2010- Merkezi Tüzel Kişilik Bilgi Sisteminin Ticaret Sicili Memurluklarında Uygulanması Hakkında Tebliğ (İç Ticaret 2010/1)

16.Nisan.2010- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

16.Nisan.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

16.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Nisan.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/15)

15.Nisan.2010- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

15.Nisan.2010- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Yurtiçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

15.Nisan.2010- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

15.Nisan.2010- 2010 Yılı Mart Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

15.Nisan.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Nisan.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Nisan.2010- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Nisan.2010- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2010/5)

15.Nisan.2010- Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 68)

15.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/120, K: 2009/151 Sayılı Kararı (2/9/1983 Tarihli ve 78 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 1/7/2006 Tarihli ve 5538 Sayılı Kanun ile İlgili)

15.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/63, K: 2009/152 Sayılı Kararı (16/7/1997 Tarihli ve 4283 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 18/4/2007 Tarihli ve 5625 Sayılı Kanun ile İlgili)

15.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Nisan.2010- Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Nisan.2010- Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

14.Nisan.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/14)

14.Nisan.2010- Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili

14.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.Nisan.2010- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik

13.Nisan.2010- Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/12)

13.Nisan.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 8/4/2010 Tarihli ve 3629 Sayılı Kararı

13.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Nisan.2010- Milli Savunma Bakanlığı Er Olarak Askere Sevk Edilecek Yükümlülerin Sınıflandırma İşlemlerine Ait Yönetmelik

11.Nisan.2010- Hazine Müsteşarlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

11.Nisan.2010- Tasfiye İşleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliği

11.Nisan.2010- DSİ Yeraltısuları Teknik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Nisan.2010- 5979 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10.Nisan.2010- 5980 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Milletvekili Seçimi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

10.Nisan.2010- 2010/270 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

10.Nisan.2010- 2010/262 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

10.Nisan.2010- 2010/263 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

10.Nisan.2010- Anayasa Mahkemesi Asil Üyeliğine, Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Engin YILDIRIM’ın Seçilmesine Dair Karar (No: 2010/7)

10.Nisan.2010- Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Nisan.2010- Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/13)

10.Nisan.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/13)

10.Nisan.2010- Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ile İlgili

10.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.Nisan.2010- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 2008-32/34 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge (Sayı: 2010/4)

09.Nisan.2010- Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

09.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Nisan.2010- 2010/218 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan “İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşma”nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Nisan.2010- 2010/245 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında İmzalanan "Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması”nın Onaylanması Hakkında Karar

08.Nisan.2010- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Nisan.2010- Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.Nisan.2010- 2010/247 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına Katılmamız Hakkında Karar

07.Nisan.2010- 2010/261 Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 24 Mart 2010 Tarihli Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

07.Nisan.2010- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Nisan.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

07.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Nisan.2010- 5978 Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun

06.Nisan.2010- 2010/139 Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

06.Nisan.2010- Hazine Müsteşarlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Nisan.2010- 11/2/1964 Tarihli ve 403 Sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

06.Nisan.2010- Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği

06.Nisan.2010- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

06.Nisan.2010- Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulama Esasları Tebliği (No: 2010/11)

06.Nisan.2010- Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

06.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.Nisan.2010- Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2009/5 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2010/4)

03.Nisan.2010- 2010 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

03.Nisan.2010- 2010 Yılı Şubat Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

03.Nisan.2010- Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 40)

03.Nisan.2010- Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 66)

03.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Nisan.2010- Gemi ve Su Araçlarının Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Nisan.2010- Posta Pulu Satıcılıkları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Nisan.2010- Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Nisan.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/12)

02.Nisan.2010- 2006/12 Sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/4)

02.Nisan.2010- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

02.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

01.Nisan.2010- Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Nisan.2010- Tarımsal Amaçlı Kooperatiflere Kullandırılacak Kredilere İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Nisan.2010- Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Nisan.2010- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2010 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

01.Nisan.2010- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2010 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

01.Nisan.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/11)

01.Nisan.2010- Kira Sertifikalarına ve Varlık Kiralama Şirketlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 43)

01.Nisan.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları