Nisan 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ 02.04.2001 - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- 2000/2172 Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında Uygulama Başlatılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  03.04.2001 - 2000/2172 Tarımda Mevcut Destekleme Politikalarının Değiştirilerek Çiftçilere Doğrudan Gelir Desteği Sağlanması ve Kayıt Sisteminin Oluşturulması Amacıyla Ülke Çapında Uygulama Başlatılmasına İlişkin Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-12)  03.04.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-12)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  03.04.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2134 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar   04.04.2001- 2001/2134 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  04.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-13)   05.04.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-13)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  06.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu  07.04.2001- 4632 Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu

- 2001/2171 Marmara Depreminin Neden Olduğu Hasarların Giderilmesini Teminen Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Kalıcı Konutların İnşası İçin Sağlanan Kredinin Dördüncü Dilimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar  07.04.2001- 2001/2171 Marmara Depreminin Neden Olduğu Hasarların Giderilmesini Teminen Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Kalıcı Konutların İnşası İçin Sağlanan Kredinin Dördüncü Dilimine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  07.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  10.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 11.04.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Hazine Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Faizi Oranı Hakkında Tebliğ 12.04.2001- Hazine Alacaklarına Uygulanacak Gecikme Faizi Oranı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 12.04.2001- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 12.04.2001- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 12.04.2001- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 12.04.2001- 2001 Yılı Ocak ve Şubat Aylarına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 12.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13.04.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-14)  14.04.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-14)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2224 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine, Destekleme Primi ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar 15.04.2001 - 2001/2224 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine, Destekleme Primi ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Karar

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 294) 17.04.2001 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 294)

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 49)  17.04.2001- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 49)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  17.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  18.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/4) 19.04.2001 - Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/4)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  20.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2201 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 21.04.2001  - 2001/2201 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2185 2000 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 2,000,000,000.- (İkimilyar) TL.'yi Aşan Kısmın İade Edilmesii Hakkında Karar 24.04.2001 - 2001/2185 2000 Yılında İndirimli Orana Tabi İşlemlere İlişkin Olarak Yüklenilen ve İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyen Vergilerden 2,000,000,000.- (İkimilyar) TL.'yi Aşan Kısmın İade Edilmesii Hakkında Karar

- 2001/2218 Fındık Alanlarının Tespitine ve Sökülen Fındık Bahçeleriyle Birlikte Yerine Alternatif Ürün Yetiştireceklerin Desteklenmesine Dair Karar  24.04.2001- 2001/2218 Fındık Alanlarının Tespitine ve Sökülen Fındık Bahçeleriyle Birlikte Yerine Alternatif Ürün Yetiştireceklerin Desteklenmesine Dair Karar

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 25.04.2001 - 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  25.04.2001- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  25.04.2001- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  25.04.2001- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  25.04.2001- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  25.04.2001- 2001 Yılı Mart Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2234 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  26.04.2001- 2001/2234 588 Sayılı Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2001/2308 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar  26.04.2001- 2001/2308 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-15)  26.04.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-15)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  26.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar 27.04.2001 - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

- Danıştay Başkanlık Kurulunun 7 No.lu Kararı  27.04.2001- Danıştay Başkanlık Kurulunun 7 No.lu Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  27.04.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 28.04.2001  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları