MART 2013 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 ŞUBAT 2013 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Mart.2013- Hayvan Islahı Komitesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

31.Mart.2013- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

31.Mart.2013- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

31.Mart.2013- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

31.Mart.2013- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

30.Mart.2013- 6446 Elektrik Piyasası Kanunu

30.Mart.2013- 6448 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Mart.2013- 6449 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Mektupların ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

30.Mart.2013- 6450 Stratejik Deniz Taşımacılığı Taahhütlerine İlişkin Çok Uluslu Uygulama Düzenlemesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Mart.2013- 6451 Federal Almanya Cumhuriyeti Federal Savunma Bakanlığı, Fransa Cumhuriyeti Savunma Bakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan Cobra Topçu Tespit Radarı 2013-2015 Arası Hizmet Desteği ile İlgili Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Mart.2013- 6452 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Mart.2013- 6453 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Mart.2013- 6454 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Mart.2013- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2013- Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2013- Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik

30.Mart.2013- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

30.Mart.2013- İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2013- Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2013- Karayolları Genel Müdürlüğü Tasarrufundaki Taşınmazların Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

30.Mart.2013- 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2013- Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesinin Türkiye’de Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2013- Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2013- Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Mart.2013- Freze Bıçakları-Metaller ile İlgili Tebliğ (TS 303) (No: MSG-MS-2013/5)

30.Mart.2013- Sayaçlar Komisyonunun Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: MSG/2013-5)

30.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Mart.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4465 17/1/2013 Tarihli ve 6398 Sayılı Kanunla Katılmamız Uygun Bulunan 4/8/1963 Tarihli Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamız Hakkında Karar

29.Mart.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4470 “Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşması”na, Anlaşmanın Bazı Hükümlerine İhtirazi Kayıt Derpiş Olunmak Kaydıyla Katılmamız Hakkında Karar

29.Mart.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4471 Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Mart.2013- 2013/4483 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Kaldırılması Hakkında Anlaşmanın Türkiye ve Hırvatistan Arasında Uygulanmasının 1 Nisan 2013 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

29.Mart.2013- İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.Mart.2013- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılmasına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Sıra No: 1)

29.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Mart.2013 (1. Mükerrer) - Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

28.Mart.2013 (1. Mükerrer) - Kamu Denetçiliği Uzmanlığı Yönetmeliği

28.Mart.2013 (1. Mükerrer) - Kamu Denetçiliği Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

28.Mart.2013- Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Mart.2013- TÜLOMSAŞ Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Mart.2013- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/5)

28.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/45, K: 2011/88 Sayılı Kararı

28.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/109, K: 2012/145 Sayılı Kararı

28.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3, K: 2012/153 Sayılı Kararı

28.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/4, K: 2012/154 Sayılı Kararı

28.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/27, K: 2012/173 Sayılı Kararı

28.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/68, K: 2012/182 Sayılı Kararı

28.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/93, K: 2013/8 Sayılı Kararı

28.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Mart.2013 (1. Mükerrer) - 2013/4407 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

27.Mart.2013- Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

27.Mart.2013- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2013- Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2013- Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Mart.2013- Ulaştırma ve Haberleşme Uzmanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uzmanlığı ile Denizcilik Uzmanlığı Yönetmeliği

27.Mart.2013- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 425)

27.Mart.2013- Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/30 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/73 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/74 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/475 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/491 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/644 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/743 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/754 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/829 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/837 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin 5/3/2013 Tarihli ve 2012/883 Sayılı Kararı

27.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Mart.2013- Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Mart.2013- Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Mart.2013- Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

26.Mart.2013- Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Mart.2013- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Mart.2013- Gümrük Genel Tebliği (Fikri ve Sınai Haklar) (Seri No: 1)

26.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Mart.2013- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği

23.Mart.2013- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 352)

23.Mart.2013- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2013/1)

23.Mart.2013- Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 3)

23.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/7 Sayılı Kararı

23.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Mart.2013 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

22.Mart.2013- 6445 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokole Değişikliklerin ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

22.Mart.2013- 6447 On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

22.Mart.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/8)

22.Mart.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/9)

22.Mart.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/10)

22.Mart.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/12)

22.Mart.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/13)

22.Mart.2013- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Eurogap Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti.’nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (No: MHG/2013-1)

22.Mart.2013- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Polistren Üreticileri Derneği Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2012-07)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-2)

22.Mart.2013- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Yapı Araştırma Derneği-İnşaat Teknik ve Bilimsel Araştırma Kurulu İktisadi İşletmesi’nin Gerçekleştireceği Teknik Onay Yayımlama Faaliyetlerine Dair Tebliğ (Tebliğ No: MHG/2011-01)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: MHG/2013-3)

22.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Mart.2013- 2013/4329 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Yardımı ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni 2007 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 2 ile Ek No 2’ye İlişkin Beyanları İçeren Notaların Onaylanması Hakkında Karar

21.Mart.2013- 2013/4377 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

21.Mart.2013- 2013/4383 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

21.Mart.2013- Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

21.Mart.2013- T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/13)

21.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Mart.2013- 2013/4355 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hastane Hizmetlerinin Geliştirilmesi ve Hastane Yönetimi Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

20.Mart.2013- 2013/4371 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasa Dışı İthal, İhraç ve Mülkiyet Devrinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

20.Mart.2013- 2013/4381 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

20.Mart.2013- 2013/4399 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

20.Mart.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/11)

20.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Mart.2013- 2013/4305 Türk-Kazak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

19.Mart.2013- 2013/4331 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Geliştirilmesi Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İlaç Takip Sistemi Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

19.Mart.2013- 2013/4388 Türk-Moldova Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

19.Mart.2013- 2013/4389 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Tüzüğü Hakkında Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

19.Mart.2013- 2013/4400 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma ile Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas Pipeline Company B.V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

19.Mart.2013- Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Mart.2013- Emniyet Genel Müdürlüğü Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Okutma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Mart.2013- Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Mart.2013- Kamu Denetçiliği Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

19.Mart.2013- Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

19.Mart.2013- İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Mart.2013- Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Beşeri Tıbbi Ürünler Bilimsel Danışmanlık ve Ruhsatlandırma Komisyonlarının Teşkili ve Görevleri Hakkında Yönetmelik

19.Mart.2013- Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2012/42)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/8)

19.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Mart.2013- 2013/4391 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

17.Mart.2013- 2013/4348 Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile EFTA Ülkeleri ve EFTA Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”nin Ekinde Değişiklik Yapılmasına Dair 3/2012 ve 4/2012 sayılı AB-EFTA Ortak Transit Ortak Komitesi Kararlarına Katılmamız Hakkında Karar

17.Mart.2013- 2013/4342 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

17.Mart.2013- 2013/4344 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

17.Mart.2013- 2013/4397 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

17.Mart.2013- 2013/4380 Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Mart.2013- Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

16.Mart.2013- Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2013/7)

16.Mart.2013- Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/4)

16.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Mart.2013- 6429 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6430 Türkiye Cumhuriyeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Arasında Tesis Edilen Ortak Komitenin 1/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6431 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6432 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6433 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6434 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6435 Türkiye-Tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol II’nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6436 Türkiye Cumhuriyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6437 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Yapan Taşıtlarda Çalışan Personelin Çalışmalarına İlişkin Avrupa Anlaşmasının 4 üncü, 5 inci ve 6 ncı Değişikliklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6438 1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1997 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6439 2001 Gemi Yakıtlarından Kaynaklanan Petrol Kirliliği Zararının Hukuki Sorumluluğu Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6440 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6441 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6442 Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

15.Mart.2013- 6443 Mera Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.Mart.2013- 6444 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun ile Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

15.Mart.2013- Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Mart.2013- Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

15.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Mart.2013- 2013/4357 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Stratejik Planlarının Geliştirilmesi ve Sağlık Sistemlerinin Güçlendirilmesi Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

14.Mart.2013- 2013/4358 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Acil Sağlık Hizmetleri ve Afet Yönetimine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

14.Mart.2013- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Mart.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 7/3/2013 Tarihli ve 5225 Sayılı Kararı

14.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Mart.2013- 2013/4356 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlıkta Performans Uygulamaları Alanında İşbirliğine Dair Çalışma Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

13.Mart.2013- 2013/4384 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

13.Mart.2013- 2013/4361 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

13.Mart.2013- 2013/4312 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Güney Afrika Cumhuriyeti Mali İstihbarat Merkezi (FIC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

13.Mart.2013- Meteoroloji Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

13.Mart.2013- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

13.Mart.2013- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

13.Mart.2013- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

13.Mart.2013- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

13.Mart.2013- 2013 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

13.Mart.2013- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Mart.2013- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Mart.2013- Re’sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/44, K: 2012/99 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/64, K: 2012/168 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/21 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/22 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/12 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/23 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/36 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/24 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/28 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/25 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/53 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/26 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/27 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/47 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/28 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/33 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/29 Sayılı Kararı

13.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Mart.2013- 2013/4311 Ortaklıkların Denetimine Dair Tüzüğün Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tüzük

12.Mart.2013- 2013/4283 Atatürk Uluslararası Barış Ödülü Yönetmeliği

12.Mart.2013- Türkiye Büyük Millet Meclisinde Basın ve Yayın Mensuplarının Çalışmaları Hakkında Yönetmelik

12.Mart.2013- Denetimli Serbestlik Müdür ve Müdür Yardımcılığına Atama Yönetmeliği

12.Mart.2013- Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mart.2013- Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mart.2013- Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mart.2013- Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Mart.2013- Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği

12.Mart.2013- Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Mart.2013- Deterjanlar ve Deterjanlarda Kullanılan Yüzey Aktif Maddeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Mart.2013- Deterjan, Mekanik Temizleme Tozu, Çamaşır Sularından Numune Alınırken Uyulacak Kurallar ile Numune Alma İşlemlerine İlişkin Hususların Belirlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Mart.2013- Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Mart.2013- Hava Aromatize Edici Ürünlerin Üretimine, İthalatına, Piyasa Gözetimi ve Denetimine ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Mart.2013- Havuz Suyunda Kullanılan Yardımcı Kimyasal Maddelerin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Mart.2013- Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Mart.2013- Oyuncaklar Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Mart.2013- Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

12.Mart.2013- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 19) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 9)

12.Mart.2013- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 28/3/2013 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/05] Sayılı Kararı

12.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Mart.2013- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 32. Maddesinin (B) Fıkrasında Belirtilen Ağız Protezleri ile İlgili Olarak Yapılacak Yardıma İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 2167 Sayılı Kanunla Değiştirilen 102 nci Maddesinde Belirtilen, Yol Paraları ile Zaruri Masraf Karşılıklarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Eş ve Çocuklara Temin Edilecek Protez Araç ve Gereçlerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

11.Mart.2013- Bağ-Kur Genel Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- Bağ-Kur Sigortalılarının Yurt Dışında Tedavilerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

11.Mart.2013- Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- Sosyal Sigortalar Kurumu Yönetim Kurulu Çalışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Kurul Temsilcilerinin Seçimi ve Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatının Düzenlenmesi Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

11.Mart.2013- T.C. Emekli Sandığı Borç Para Verme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- Elektronik Haberleşme Sektöründe Hizmet Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Mart.2013- Taşınabilir, Tekrar Doldurulabilir, Kullanımdaki Çelik LPG Tüpler ile İlgili Tebliğ (TS 5306) (No: MSG-MS-2013/3)

10.Mart.2013- Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 2)

10.Mart.2013- Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)

10.Mart.2013- Elektrik Piyasasında Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ ile ilgili

09.Mart.2013- 6428 Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Tesis Yaptırılması, Yenilenmesi ve Hizmet Alınması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

09.Mart.2013- Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği

09.Mart.2013- Nükleer Tesislerde Serbestleştirme ve Sahanın Düzenleyici Kontrolden Çıkarılmasına İlişkin Yönetmelik

09.Mart.2013- Beşinci Türkiye İktisat Kongresi ile İlgili 2013/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

09.Mart.2013- Sermaye Piyasası Kurulunun 22/2/2013 Tarihli ve 203 Sayılı Kararı

09.Mart.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2013 Tarihli ve 5219 Sayılı Kararı

09.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Mart.2013- 2013/4279 Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

07.Mart.2013- Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2013- Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Koroları ve Toplulukları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2013- Kültür ve Turizm Bakanlığı Senfoni Orkestraları Solist Sanatçılarının Çalışma Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2013- Doğal Mineralli Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2013- İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2013- Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2013- Türk Standardları Enstitüsü Organlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Mart.2013- Devlet Ormanlarındaki Yayla Alanlarının Tespiti ve İdaresi Hakkında Yönetmelik

07.Mart.2013- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013-32/42)

07.Mart.2013- Benart Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2013/3)

07.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Mart.2013- Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği

06.Mart.2013- Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

06.Mart.2013- Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Mart.2013- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY TD-01)

06.Mart.2013- Elektrik Piyasasında Uygulanacak Fiyat Eşitleme Mekanizması Hakkında Tebliğ

06.Mart.2013- Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

06.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/40, K: 2012/8 Sayılı Kararı

06.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/106, K: 2012/190 Sayılı Kararı

06.Mart.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/117, K: 2012/204 Sayılı Kararı

06.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Mart.2013- Güvence Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2013- Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2013- Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2013- Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik

05.Mart.2013- Denetimli Serbestlik Hizmetleri Yönetmeliği

05.Mart.2013- Bazı Askeri Hastanelerde Döner Sermayenin İşletilmesine ve Hizmetlerden Yararlanacaklara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Mart.2013- Mesire Yerleri Yönetmeliği

05.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Mart.2013- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

03.Mart.2013- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

02.Mart.2013- Lastiklerin Yakıt Verimliliği ve Diğer Esas Parametreler Gözetilerek Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik (1222/2009/AT)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Mart.2013- Vakıflar Genel Müdürlüğü Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Mart.2013- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Mart.2013- İstirahatli Olan Sigortalıların İşyerinde Çalışmadıklarına Dair Bildirimin İşverenlerce Sosyal Güvenlik Kurumuna Gönderilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

02.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Mart.2013- 6417 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği İçin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6418 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jersey Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması ve Anlaşmanın Yorumlanması veya Uygulanmasına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6419 9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur’da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6420 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6421 Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6422 Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının, Personelinin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6423 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6424 Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6425 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Oman Sultanlığı Savunma Bakanlığı Arasında Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Süresinin Uzatılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6426 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

01.Mart.2013- 6427 Yeraltı Suları Hakkında Kanun ile Kamulaştırma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

01.Mart.2013- 2013/4308 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

01.Mart.2013- 2013/4346 İthalat Rejimi Kararına Ek Karar

01.Mart.2013- Deniz Ticareti İstatistiklerini Düzenleme Yönetmeliği

01.Mart.2013- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı Tarafından Yürütülecek Programlara İlişkin Yönetmelik

01.Mart.2013- Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

01.Mart.2013- Tarımsal Faaliyette Bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Tarımsal Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ

01.Mart.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri