Şubat 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

 

29.03.2008 -Maliye Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2008 -Maliye Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2008 -Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2008 -Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2008 -Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/151, K: 2008/37 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.03.2008 -Türkiye Büyük Millet Meclisi Koruma Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.03.2008 -2008/13374 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Türk-Bulgar Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

28.03.2008 -Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.03.2008 -Ziraat Odaları Temsilciliklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.03.2008 -Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ödül Yönetmeliği

28.03.2008 -Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurullarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

28.03.2008 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Yatırım Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.03.2008 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

28.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.03.2008 -Türkiye İş Kurumu Personeline Yapılacak Ek Ödemenin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

27.03.2008 -5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 4)

27.03.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/33)

27.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.03.2008 -2008/13387 Gün Işığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

26.03.2008 -Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

26.03.2008 -Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

26.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.03.2008 -Tahsilat Genel Tebliği (Seri: B) (Sıra No: 1)

25.03.2008 -İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

25.03.2008 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

25.03.2008 -Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 7/12/2007 Tarihli ve E: 2005/2, K: 2007/1 Sayılı Kararı

25.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.03.2008 -2008/13366 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Haritacılık Alanında Eğitim, Teknik ve Bilimsel İşbirliğine Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

24.03.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.03.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Fen Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.03.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.03.2008 -Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.03.2008 -2008/13364 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Terörizm, Organize Suçlar, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddeler ile Bunların Katkı Maddeleri ve Benzerlerinin Kaçakçılığı ve Diğer Tiplerdeki Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

23.03.2008 -Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -2008/13389 Telekomünikasyon Kurumu Kadrolarında Çalıştırılacakların Unvan, Sayı ve Nitelikleri, Hizmet Sözleşmesi ve Sözleşme Usul ve Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

22.03.2008 -Ordu Evleri, Askerî Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -Milli Kütüphane Kullanıcı Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Ulusal ve Uluslararası Sportif Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.03.2008 -Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2008/12)

22.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/6, (Değişik İşler), K: 2008/4 Sayılı Kararı

22.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.03.2008 -2008/13345 "Beşinci Dünya Su Forumu Organizasyonu İçin Çerçeve Anlaşma" ile "Beşinci Dünya Su Forumu Anlaşma Mektubu"nun Onaylanması Hakkında Karar

21.03.2008 -2008/13353 Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 10 Eylül 1964 Tarihli 8 Numaralı "Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkında Sözleşmesi"nin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Sona Erme Tarihinin 30/9/2010 Olarak Tespiti Hakkında Karar

21.03.2008 -Diyanet İşleri Başkanlığı Hafızlık Tespit Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.03.2008 -Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.03.2008 -Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.03.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/30)

21.03.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/31)

21.03.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/32)

21.03.2008 -Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 35)

21.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.03.2008 -2008/13334 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğalistan Hükümeti Arasında İmzalanan "Kharkhorin-Khoskoo Arasındaki Bilge Kağan Yolunun Yapımına İlişkin Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

20.03.2008 -2008/13335 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında İmzalanan "Karşılıklı Vize Muafiyeti Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

20.03.2008 -2008/13338 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Moğalistan Merkez Bankası, Mali İstihbarat Birimi Arasında İmzalanan "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

20.03.2008 -2008/13354 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

20.03.2008 -2008/13357 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Uzun Vadeli Ekonomik İşbirliği Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

20.03.2008 -2008/13367 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Hindistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma"nın Onaylanması Hakkında Karar

20.03.2008 -2008/13324 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

20.03.2008 -Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.03.2008 -Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/2)

20.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/94, K: 2007/7 Sayılı Kararı (2/7/2005 Tarihli ve 5390 Sayılı Kanun ile İlgili)

20.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/3, K: 2008/47 Sayılı Kararı (6/11/2003 Tarihli ve 5000 Sayılı Kanun ile İlgili)

20.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/81, K: 2008/48 Sayılı Kararı (9/6/2004 Tarihli ve 5187 Sayılı Kanun ile İlgili)

20.03.2008 -Danıştay Başkanlar Kuruluna Ait Karar

20.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.03.2008 -2008/13347 Nükleer Güç Santrallarının Kurulması ve İşletilmesi ile Enerji Satışına İlişkin Kanun Kapsamında Yapılacak Yarışma ve Sözleşmeye İlişkin Usul ve Esaslar ile Teşvikler Hakkında Yönetmelik

19.03.2008 -2008/13349 Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.03.2008 -Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.03.2008 -Adlî Yargı Hâkim ve Savcı Adayları ile İdarî Yargı Hâkim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.03.2008 -Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.03.2008 -Patates Siğili, Patates Kahverengi Çürüklüğü ve Domateste Bakteriyel Solgunluk Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Destek Hakkında Tebliğ (No: 2008/13)

19.03.2008 -Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2008/1)

19.03.2008 -Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortakların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV No: 41)

19.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/76, K: 2008/46 Sayılı Kararı (18/4/2001 Tarihli ve 4646 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/5/2007 Tarihli ve 5669 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/100, K: 2008/50 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/30, K: 2008/55 Sayılı Kararı (15/7/1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 28/5/1988 Tarihli ve 3463 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/43, K: 2008/56 Sayılı Kararı (2/7/1941 Tarihli ve 4081 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/52, K: 2008/58 Sayılı Kararı (25/8/1971 Tarihli ve 1475 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/10/1980 Tarihli ve 2320 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.03.2008 -Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı Giriş ve Kültür ve Turizm Uzmanlığı Yeterlik Sınavları ile Atanma, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.03.2008 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 13/3/2008 Tarihli ve 2520 Sayılı Kararı

18.03.2008 -Anayasa Mahkemesinin E: 2005/52, K: 2007/35 Sayılı Kararı (21/4/2005 Tarihli ve 5335 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.03.2008 -2008/13224 NATO Deniz Vurucu ve Destek Kuvvet Karargahının Teşkilatlanması, Finansmanı, İdaresi ve Personel Tahsisi ile İlgili Mutabakat Muhtırası'na Fransa'nın İştirakine Dair "Katılım Belgesi"nin Onaylanması Hakkında Karar

16.03.2008 -Silivri Liman Yönetmeliği

16.03.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/25)

16.03.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/26)

16.03.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/27)

16.03.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/28)

16.03.2008 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/29)

15.03.2008 -Emniyet Teşkilatı Personeli Kimlik Kartları ile Polis Kimlik Kokartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.03.2008 -Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.Genel Müdürlüğü (TEDAŞ) İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği

15.03.2008 -Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

15.03.2008 -Milli Emlak Genel Tebliği (Sayı: 318)

15.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.03.2008 -Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2008/1)

14.03.2008 -Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2008-3)

14.03.2008 -Metal Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (No: SGM/2008-6)

14.03.2008 -2008 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

14.03.2008 -2008 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

14.03.2008 -2008Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

14.03.2008 -2008 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

14.03.2008 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.03.2008 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.03.2008 -Yargıtay 3. ve 18.Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

14.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.03.2008 -Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/3)

13.03.2008 -Yargıtay Başkanlar Kurulunun 7/3/2008 Tarihli ve 2008/6 Sayılı Kararı

13.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.03.2008 -5743 Yedek Subaylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanunu ile Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

12.03.2008 -5746 Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun

12.03.2008 -2008/13346 İhracatçı Birliklerinin 2008 Yılının En Geç Nisan Ayında Yapılması Gereken Organ Seçimlerinin 2008 Yılının Haziran Ayına, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2008 Yılının En Geç Temmuz Ayında Yapılması Gereken Organ Seçimlerinin 2008 Yılının Eylül Ayına Ertelenmesi Hakkında Karar

12.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.03.2008 -2008/13297 Türkiye Cumhuriyeti ile Uydu Destekli Arama Kurtarma Sistemi Sekreteryası Arasında 21. Dönem Birleşik Komite Toplantısının 12-19 Haziran 2007 Tarihleri Arasında İstanbul'da Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

11.03.2008 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.03.2008 - 2008/13284 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı

08.03.2008 - 2008/13295 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararı

08.03.2008 - 2008/13292 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.03.2008 - Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

08.03.2008 - Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.03.2008 - İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 39)

08.03.2008 - Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 40)

08.03.2008 - Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 28)

08.03.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.03.2008 - 5744 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.03.2008 - 5745 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

07.03.2008 - 2008/13248 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Arasında Yapılan Lokomotif, Vagon ve Diğer Ray Hizmetlerini de Kapsayan Demiryolu Araç ve Gereçlerinin Yapımı, Geliştirilmesi, Yenilenmesi, Bakımı ve Onarımı ile İlgili Karşılıklı Anlaşma Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

07.03.2008 - İstiklal Marşının Kabul Edildiği Günü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Hakkında Yönetmelik

07.03.2008 - Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC)

07.03.2008 - 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 3)

07.03.2008 - Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği (Seri No: 4)

07.03.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/24)

07.03.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.03.2008 - 5740 Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.03.2008 - 5741 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.03.2008 - 5742 İstiklal Madalyası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

06.03.2008 - Kreditanstalt für Wiederaufbau ve Türkiye Cumhuriyetini Temsilen Hazine Müsteşarlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Arasında Aktedilen "Samsun Katı Atık Yönetimi" Konulu Finansman ve Proje Anlaşması

06.03.2008 - İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.03.2008 - 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 2)

06.03.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/21)

06.03.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/22)

06.03.2008 - İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/23)

06.03.2008 - Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerince Alacakları İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

06.03.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.03.2008 - 2008/13261 Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

05.03.2008 - Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

05.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/3 (Değişik İşler), K: 2006/2 Sayılı Kararı

05.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/4 (Değişik İşler), K: 2006/3 Sayılı Kararı

05.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/5 (Değişik İşler), K: 2006/4 Sayılı Kararı

05.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/9 (Değişik İşler), K: 2006/5 Sayılı Kararı

05.03.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.03.2008 - 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)

04.03.2008 - Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 99)

04.03.2008 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2008 Tarihli ve 2493 Sayılı Kararı

04.03.2008 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2008 Tarihli ve 2503 Sayılı Kararı

04.03.2008 - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/2/2008 Tarihli ve 2506 Sayılı Kararı

04.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/46 Sayılı Kararı

04.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2005/10 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/47 Sayılı Kararı

04.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/1 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/48 Sayılı Kararı

04.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/8 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/49 Sayılı Kararı

04.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/36 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/50 Sayılı Kararı

04.03.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.03.2008 - Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.03.2008 - Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.03.2008 - Özel Teknelerin Donatımı, Kaydı ve Belgelendirilmesi ile Özel Tekneleri Kullanacak Kişilerin Yeterlikleri Hakkında Yönetmelik

02.03.2008 - Tarımsal Kuraklık Yönetiminin Görevleri, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

01.03.2008 - 5739 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

01.03.2008 - 2008/13301 Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Sağlanan Krediyle İlgili Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

01.03.2008 - 2008/13252 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar

01.03.2008 - 2008/13299 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 84 üncü Maddesi Gereğince 2008 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Oda ve Borsaların Organ Seçimlerinin, 2009 Yılının Ocak Ayında Başlayıp Şubat Ayında Tamamlanması Hakkında Karar

01.03.2008 - 2008/13288 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Teşkilat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2008 - Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelik

01.03.2008 - Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2008 - Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliği

01.03.2008 - Türk Silahlı Kuvvetleri Beslenme Bedellerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik

01.03.2008 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde Bulunan Hayvanların Beslenmesine Dair Yönetmelik

01.03.2008 - Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Temizlik Maddeleri Kullanım Esasları ve Usullerine Dair Yönetmelik

01.03.2008 - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Savaş Şartları ile Olağanüstü Durumlarda Besleme Desteği İhtiyaçlarının Karşılanmasına Dair Yönetmelik

01.03.2008 - Türk Silahlı Kuvvetlerinde Satın Alınacak Yemek Hizmeti Uygulamalarına Dair Yönetmelik

01.03.2008 - Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2008 - Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/42 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2008/37 Sayılı Kararı

01.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/35 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2008/38 Sayılı Kararı

01.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/2 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2008/39 Sayılı Kararı

01.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/6 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2008/40 Sayılı Kararı

01.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/13 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2008/41 Sayılı Kararı

01.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/5 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2008/42 Sayılı Kararı

01.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/39 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2008/43 Sayılı Kararı

01.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 1999/31 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2008/44 Sayılı Kararı

01.03.2008 - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/33 (Siyasi Parti Malî Denetimi), K: 2008/45 Sayılı Kararı

01.03.2008 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları