Mart 2003 Ayı - Mevzuat indeksi

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/345 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2002/86 Sayılı Kararı  - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/345 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2002/86 Sayılı Kararı

-  Anayasa Mahkemesinin E: 2001/353 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2002/87 Sayılı Kararı  - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/353 (213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4369 Sayılı Yasa ile İlgili) K: 2002/87 Sayılı Kararı

- Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılmak Üzere İthal Edilen İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/1)  - Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılmak Üzere İthal Edilen İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu'ndan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2003/1)

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtiçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Yurtiçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2003 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen ve Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Ocak Ayına Ait İptal Edilen ve Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/1)  -  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2002/1 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2003/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4814 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  - 4814 Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 2003/5268 Hazineye Ait Bazı Taşınmaz Malların 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar 9 2003/5299 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  - 2003/5268 Hazineye Ait Bazı Taşınmaz Malların 29/6/2001 Tarihli ve 4706 Sayılı Kanunun 5 inci Maddesi Çerçevesinde Kullanılmak Üzere Tespiti Hakkında Karar 9 2003/5299 2003 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2003/5303 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 13 2003/5306 16 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar  - 2003/5303 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 13 2003/5306 16 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)  - Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No:1)

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/32 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/25 Sayılı Kararı  - Anayasa Mahkemesinin E: 1997/32 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/25 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2003/5305 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Statü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  - 2003/5305 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Statü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2003/5323 T. Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar  - 2003/5323 T. Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

- 2003/5334 İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  - 2003/5334 İçişleri Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı - Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2003/5336 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar  - 2003/5336 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20) - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 20)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  - Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2003/5313 "Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptı" ile "Ulusal Fon'un Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar  - 2003/5313 "Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin Kurulmasına İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Birliği Komisyonu Arasındaki Mutabakat Zaptı" ile "Ulusal Fon'un Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

- Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-6 Sayılı Kararı  - Kamu İhale Kurulunun 2003/UK.T-6 Sayılı Kararı

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 247)  - Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 247)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 313)  - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 313)

- Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 30)  - Oydan Yoksun Hisse Senetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 30)

- Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 27)  - Kar ve Zarar Ortaklığı Belgelerinin Kurul Kaydına Alınmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No: 27)

- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 62)  - Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 62)

- Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 63)  - Aracılık Faaliyetlerinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 63)

- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 15)   - Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 15)

- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 21)  - Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 21)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2)  - Vergi Barışı Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  - 2003 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ  - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/14 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2003/6 Sayılı Kararı  - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/14 (657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2003/6 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/6 Sayılı 2003 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2003/1)   - 2002/6 Sayılı 2003 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2003/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları