Mart 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

-2002/3663 Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar  01.03.2002-2002/3663 Malatya Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar

- 2002/3727 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar  01.03.2002- 2002/3727 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 424)  01.03.2002- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 424)

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01.03.2002- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  01.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3669 Sıtkı Koçman Muğla Üniversitesini Geliştinne Vakfı'na Vakıf Resmi Senedine Uygun Faaliyette Bulunduğu Dönemlere Münhasır Olmak Üzere Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar  02.03.2002- 2002/3669 Sıtkı Koçman Muğla Üniversitesini Geliştinne Vakfı'na Vakıf Resmi Senedine Uygun Faaliyette Bulunduğu Dönemlere Münhasır Olmak Üzere Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  02.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-13)  05.03.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-13)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-14)  05.03.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-14)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  06.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3702 İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar  07.03.2002- 2001/3702 İstanbul Üniversitesi Araştırma ve Yardım Vakfı'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  07.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 6/12/2001 Tarih ve 24605 Sayılı Resmi Gazete'de İptalleri İlan Edilen İzin ve Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge  08.03.2002- 6/12/2001 Tarih ve 24605 Sayılı Resmi Gazete'de İptalleri İlan Edilen İzin ve Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-15)  08.03.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-15)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  08.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  10.03.2002- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  10.03.2002- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  13.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/47)  15.03.2002- 2001 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/47)

- 2001 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/48)  15.03.2002- 2001 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/48)

- 2001 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/49)  15.03.2002- 2001 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/49)

- 2001/3 Sayılı 2002 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2002/1)  15.03.2002- 2001/3 Sayılı 2002 Yılı Fuar Takvimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İTG-2002/1)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/26 (6570 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4531 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2000/48 Sayılı Kararı  15.03.2002- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/26 (6570 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4531 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2000/48 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/77 (6570 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4531 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2000/49 Sayılı Kararı  15.03.2002- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/77 (6570 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4531 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2000/49 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  15.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  16.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 85)  19.03.2002- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 85)

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar  19.03.2002- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Anayasa Mahkemesi'nin E: 1999/43 (4447 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/46 Sayılı Kararı  20.03.2002- Anayasa Mahkemesi'nin E: 1999/43 (4447 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/46 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  20.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)  21.03.2002- 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 4)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22 Martt 2002 Tarihli Resmi Gazete    Bu günkü Resmi Gazete

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  22.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  23.03.2002- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltmelerine İlişkin Tebliğ (No: İç Ticaret-2002/2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  23.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  24.03.2002- 2002/3788 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  26.03.2002- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Bağımsız Dış Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  26.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak İkinci Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik  27.03.2002- 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak İkinci Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sökterel Dağılımı Hakkında Tebliğ  27.03.2002- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sökterel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  27.03.2002- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  27.03.2002- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  27.03.2002- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  27.03.2002- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  27.03.2002- 2002 Yılı Şubat Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  27.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  28.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 ncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  29.03.2002- 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 ncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakında Yönetmelik  29.03.2002- Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakında Yönetmelik

- 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 ncü Maddesi Uyarınca Yapılacak İkinci Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik  29.03.2002- 4389 sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 ncü Maddesi Uyarınca Yapılacak İkinci Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/51 (4481 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/63 sayılı Kararı  29.03.2002- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/51 (4481 sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/63 sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  29.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  30.03.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları