Şubat 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- Devlet İhaleleri Genelgesi (Sıra No: 2001/1)   01.03.2001- Devlet İhaleleri Genelgesi (Sıra No: 2001/1)

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 81)   01.03.2001- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 81)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 241)   01.03.2001- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 241)

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonundan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ   01.03.2001- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonundan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   01.03.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğe Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik   02.03.2001- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğe Geçici Bir Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 29)   02.03.2001- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 29)

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/42 (4447 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2001/1 Sayılı Kararı 17 (DÜZELTME) (Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile İlgili)  02.03.2001- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/42 (4447 Sayılı Yasa ile İlgili), K: 2001/1 Sayılı Kararı 17 (DÜZELTME) (Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile İlgili)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   02.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2000/2049 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar  03.03.2001 - 2000/2049 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar

- 2000/2050 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar   03.03.2001- 2000/2050 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6)  03.03.2001- 2001 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6)

- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 242)  03.03.2001- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 242)

- DÜZELTME (Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Kararı ile İlgili)  03.03.2001- DÜZELTME (Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Kararı ile İlgili)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   03.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   10.03.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  13.03.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.03.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-9)  15.03.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-9)

- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 8)   15.03.2001- Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 8)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   15.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  16.03.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  20.03.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.03.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  22.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/2067 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar  23.03.2001 - 2001/2067 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

 - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2001/1)  23.03.2001- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar ve Tebliğ Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Genelge (No: 2001/1)

- Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ (No: 2001/1)   23.03.2001- Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesi Hakkında Tebliğ (No: 2001/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   23.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-10)   24.03.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-10)

- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 14)   24.03.2001 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 14)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   24.03.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-11)   27.03.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-11)

- 2001 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ   27.03.2001- 2001 Yılı Şubat Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ   27.03.2001- 2001 Yılı Şubat Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgeleri Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   27.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   28.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- 2001/2175 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar   29.03.2001- 2001/2175 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   29.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   30.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 30)   31.03.2001- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 30)

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 415)   31.03.2001- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 415)

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 416)   31.03.2001- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 416)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   31.03.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları