ŞUBAT 2013 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 OCAK 2013 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

28.Şubat.2013- 2013/4385 2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

28.Şubat.2013- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Şubat.2013- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticileri Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

28.Şubat.2013- Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Şubat.2013- Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulunun 13/2/2013 Tarihli ve 2 Sayılı Kararı

28.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Şubat.2013- Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Şubat.2013- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

27.Şubat.2013- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 105)

27.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Şubat.2013- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 122)

26.Şubat.2013- Türk Akreditasyon Kurumunca Uygulanacak Akreditasyon Kullanım Ücreti/Payına İlişkin Tebliğ (TÜRKAK: 2013/1)

26.Şubat.2013- Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Statüsünün Kaldırılmasına Dair Tebliğ

26.Şubat.2013- Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2009/1, K: 2012/2)

26.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Şubat.2013- 2013/4345 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

24.Şubat.2013- Er ve Erbaş Sınıfından Askeri Araç Sürücülerinin Özel Sınavları ve Belge Verme İşlemlerinin Usulü ve Bu Belgelerle Hangi Cins Taşıtların Nerelerde Kullanılacağına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2013- Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Tarafından Yapılacak Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2013- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Araştırma Destek Programları Başkanlığı Tarafından Yürütülen Programlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2013- Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Şubat.2013- 2013/4286 Türkiye İhracat Kredi Bankası Anonim Şirketinin Kuruluş ve Görevlerine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

23.Şubat.2013- Turist Rehberliği Meslek Yönetmeliği

23.Şubat.2013- İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğ

23.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Şubat.2013- 2013/4284 Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı

22.Şubat.2013- Sosyal Güvenlik Denetmenliği ve Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Şubat.2013- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 63)

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/83, K: 2012/169 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/100, K: 2012/191 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/69 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/162 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/171 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/329 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/620 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/695 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/832 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/947 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1027 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1075 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin 12/2/2013 Tarihli ve 2012/1327 Sayılı Kararı

22.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Şubat.2013- 2013/4274 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

21.Şubat.2013- Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Şubat.2013- Enerji Sektörü Araştırma-Geliştirme Projeleri Destekleme Programına (ENAR) Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

21.Şubat.2013- Seyyar Yangın Söndürücüler Bölüm 8 ve Bölüm 9 ile İlgili Tebliğ (TS EN 3-8, TS EN 3-9/AC) (No: MSG-MS-2013/2)

21.Şubat.2013- Kimyevi ve Organik Gübre Piyasa ve Şikayet Denetimi İçin Alınacak Numunelerin Analizlerinin Yaptırılacağı Analiz ve Referans Kurum Laboratuvarları ile Analiz Ücretleri Hakkında Tebliğ (No: 2013/5)

21.Şubat.2013- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2013/6)

21.Şubat.2013- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 424)

21.Şubat.2013- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

21.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Şubat.2013- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/3)

20.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Şubat.2013- Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Yönetmelik

19.Şubat.2013- Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Şubat.2013- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Şubat.2013- Sektörel Tanıtım Gruplarının Kuruluşu ve Faaliyetlerine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/3)

19.Şubat.2013- Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No: 13)

19.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Şubat.2013- Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ile İlgili

16.Şubat.2013- 6413 Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu

16.Şubat.2013- 6414 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

16.Şubat.2013- 6415 Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun

16.Şubat.2013- 6416 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

16.Şubat.2013- 2013/4271 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

16.Şubat.2013- 2013/4278 Güneydoğu ve Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

16.Şubat.2013- Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Şubat.2013- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

16.Şubat.2013- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

16.Şubat.2013- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

16.Şubat.2013- 2013 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

16.Şubat.2013- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Listesi

16.Şubat.2013- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgelerin Listesi

16.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Şubat.2013- Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında Yönetmelik

15.Şubat.2013- Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Şubat.2013- Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Şubat.2013- Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Şubat.2013- Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Şubat.2013- Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

15.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Şubat.2013 (1. Mükerrer) - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Şubat.2013- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Şubat.2013- Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2013/2)

13.Şubat.2013- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2013/3)

13.Şubat.2013- 2012-2013 Eğitim ve Öğretim Yılında Organize Sanayi Bölgelerindeki Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Okullarında Öğrenim Gören Öğrencilere Destek Verilmesine İlişkin Tebliğ

13.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2010/41, K: 2012/19 Sayılı Kararı

13.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/125, K: 2012/46 Sayılı Kararı

13.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/129, K: 2012/81 Sayılı Kararı

13.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2011/134, K: 2012/83 Sayılı Kararı

13.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/6, K: 2012/131 Sayılı Kararı

13.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/69, K: 2012/149 Sayılı Kararı

13.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/29, K: 2012/155 Sayılı Kararı

13.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/39, K: 2012/156 Sayılı Kararı

13.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E. 2012/70, K: 2012/157 Sayılı Kararı

13.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Şubat.2013 (1. Mükerrer) - Uyuşmazlık Mahkemesine Ait Kararlar

12.Şubat.2013- Türkiye Halter Federasyonu Ana Statüsü

12.Şubat.2013- Türkiye Okçuluk Federasyonu Ana Statüsü

12.Şubat.2013- Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/4)

12.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Şubat.2013- Açık İşletme Madeninin Üretim Aşamasındaki Dekapaj Maliyetlerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu (TFRS Yorum 20) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 6)

11.Şubat.2013- TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 42)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 7)

11.Şubat.2013- Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 40)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 8)

10.Şubat.2013- Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Şubat.2013- İşletme Belgesi Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.Şubat.2013- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Hak Sahiplerinin Tahsis İşlemlerine İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

10.Şubat.2013- 5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (a) ve (b) Bendi Kapsamında Sigortalı Olanlar ile Bunların Hak Sahibi Çocuklarının Maluliyet İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

10.Şubat.2013- Genel Sağlık Sigortası Kapsamında Uygulanan “Medula” Sistemi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

10.Şubat.2013- İşverenler Tarafından Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesine (E-Bildirge Uygulaması) İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

10.Şubat.2013- Kamu İdarelerinde Çalışanlar ile Bunların Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişilerin Tesciline İlişkin Tebliğ (Seri No: 2)’in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

09.Şubat.2013- Sosyal Hizmet Merkezleri Yönetmeliği

09.Şubat.2013- Milli Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Şubat.2013- Elektronik Haberleşme Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Şubat.2013- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 351)

09.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Şubat.2013- Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

08.Şubat.2013- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Taşınır Mal Yönetmeliği

08.Şubat.2013- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Şubat.2013- Devlet Malzeme Ofisi Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Şubat.2013- 2012/4151 İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Şubat.2013- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Şubat.2013- Ortak Transit Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

07.Şubat.2013- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

07.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Şubat.2013- 2013/4246 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

06.Şubat.2013- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

06.Şubat.2013- Mali Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği

06.Şubat.2013- Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik

06.Şubat.2013- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Şubat.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/5)

06.Şubat.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/6)

06.Şubat.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/7)

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/49 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/11 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/12 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/60 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/13 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2008/38 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/14 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/3 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/15 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/16 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/21 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/17 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/41 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/18 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/40 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/19 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/59 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2013/20 Sayılı Kararı

06.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

05.Şubat.2013- 2013/4240 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Şubat.2013- Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği

05.Şubat.2013- Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Şubat.2013- Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği

05.Şubat.2013- Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/21)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/25)

05.Şubat.2013- Danıştay Beşinci Dairesine Ait Karar

05.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Şubat.2013- 6412 Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.Şubat.2013- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Müsabaka Yerlerine Serbest Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Şubat.2013- Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzeme Üreten İşletmelerin Kayıt İşlemleri ile İyi Üretim Uygulamalarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Şubat.2013- Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlarının Elde Ettiği Ticari İletişim Gelirlerinin Denetimi ve Bu Gelirler Üzerinden Alınacak Üst Kurul Paylarının Beyan ve ÖdenmesinE İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

02.Şubat.2013- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Şubat.2013- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.Şubat.2013- Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) Genel Müdürlüğüne İlk Defa Sözleşmeli Olarak Atanacak Personele İlişkin Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

02.Şubat.2013- KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2013/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

02.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Şubat.2013- 2012/3991 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Şubat.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/4)

01.Şubat.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri