ŞUBAT 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 OCAK 2012 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

29.Şubat.2012- 6279 Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu

29.Şubat.2012- 6280 İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Şubat.2012- 6281 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Şubat.2012- 2012/2801 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

29.Şubat.2012- Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Şubat.2012- Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Şubat.2012- At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Şubat.2012- Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği

29.Şubat.2012- 2012 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

29.Şubat.2012- 2012 Yılı Ocak Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

29.Şubat.2012- Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 59)

29.Şubat.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Şubat.2012- 2012/2797 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

28.Şubat.2012- 2012/2798 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-Türkmen Komisyonu Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

28.Şubat.2012- Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği

28.Şubat.2012- Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Şubat.2012- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Şubat.2012- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Şubat.2012- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

28.Şubat.2012- Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 17/2/2012 Tarihli ve 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Genel Kurul Kararı

28.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Şubat.2012- 6282 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

27.Şubat.2012- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2012- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2012- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2012- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Şubat.2012- Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 20/2/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı

25.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Şubat.2012- Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2012- Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2012- Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Şubat.2012- Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No: 282/1)

24.Şubat.2012- Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı (No: 282/2)

24.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

24.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Şubat.2012- 2011/2588 “CE” İşareti Yönetmeliği

23.Şubat.2012- 2011/2621 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği

23.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Şubat.2012- 6275 Çukurova Üniversitesinin KKTC’de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Şubat.2012- 6276 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Şubat.2012- 6277 Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

22.Şubat.2012- 2012/2778 Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (f) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

22.Şubat.2012- 2012/2781 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

22.Şubat.2012- 2012/2782 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

22.Şubat.2012- 2012/2783 4/11/2011-14/11/2011 Tarihleri Arasında Bitlis’te Yaşanan Don Afeti ile 23/10/2011 Tarihinde Van’da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Zarar Gören Bitlis’teki Gerçek ve Tüzel Kişilerin Düşük Faizli Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin 2011/2534 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

22.Şubat.2012- 2012/2777 Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Şubat.2012- Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

22.Şubat.2012- Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Şubat.2012- Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye’de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

22.Şubat.2012- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği

22.Şubat.2012- Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Şubat.2012- Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (EGO) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22.Şubat.2012- Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği

22.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Şubat.2012- Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Şubat.2012- İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Şubat.2012- Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik

21.Şubat.2012- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Şubat.2012- Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Şubat.2012- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

21.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Şubat.2012- 6278 Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

18.Şubat.2012- 2012/2771 Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

18.Şubat.2012- 2012/2769 Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Şubat.2012- İhracatı Geliştirme Uzmanlığı Yönetmeliği

18.Şubat.2012- Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Şubat.2012- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Şubat.2012- Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

18.Şubat.2012- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Taşınmaz Satın Alınması, Satılması, Trampa Yapılması, İrtifak Hakkı ve Benzeri Ayni Nitelikteki Hakların Tesisi ile Taşınmaz Kiralanması ve Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik

18.Şubat.2012- Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Şubat.2012- Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

18.Şubat.2012- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 414)

18.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/1, K: 2011/82 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/5/2005 Tarihli ve 5353 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/10, K: 2011/110 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli ve 1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/93, K: 2012/9 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanun, 13/12/1983 Tarihli ve 178 Sayılı KHK, 9/1/1985 Tarihli ve 3146, 1/6/1989 Tarihli ve 3568, 29/6/2001 Tarihli ve 4706, 22/5/2003 Tarihli ve 4857 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 23/7/2010 Tarihli ve 6009 Sayılı Kanun ile İlgili)

18.Şubat.2012- Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 9/2/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı

18.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Şubat.2012- Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Şubat.2012- İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği

17.Şubat.2012- Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller ile İlgili Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu Kararı

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/15097;K: 2011/15909)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/1978;K: 2011/16879)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/18621;K: 2011/19302)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19546;K: 2011/20063)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19545;K: 2011/20064)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19547;K: 2011/20065)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/19548;K: 2011/20066)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20328;K: 2011/20283)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20330;K: 2011/20285)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20332;K: 2011/20286)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20336;K: 2011/20287)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20337;K: 2011/20288)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20338;K: 2011/20289)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20339;K: 2011/20290)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20340;K: 2011/20291)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/20335;K: 2011/20293)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2010/22580;K: 2011/21616)

17.Şubat.2012- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12018;K: 2011/22739)

17.Şubat.2012- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/2504;K: 2011/11925)

17.Şubat.2012- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/13319;K: 2011/12779)

17.Şubat.2012- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/13318;K: 2011/12780)

17.Şubat.2012- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/13317;K: 2011/12781)

17.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Şubat.2012- 2012 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

16.Şubat.2012- 2012 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

16.Şubat.2012- 2012 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

16.Şubat.2012- 2012 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

16.Şubat.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.Şubat.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

16.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Şubat.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/5)

15.Şubat.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/2/2012 Tarihli ve 4593 Sayılı Kararı

15.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

14.Şubat.2012- Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

14.Şubat.2012- Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmeliğin (96/57/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2012- Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmeliğin (2000/55/AT) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2012- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2012- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2012- Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2012- Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2012- Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2012- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/55, K: 2011/140 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/4/2008 Tarihli ve 5754 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/75, K: 2011/150 Sayılı Kararı (29/6/2001 Tarihli ve 4708 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 30/6/2004 Tarihli ve 5205 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/11, K: 2011/153 Sayılı Kararı (25/10/1984 Tarihli ve 3065 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/119, K: 2011/165 Sayılı Kararı (21/6/1934 Tarihli ve 2525 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/96, K: 2011/168 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/7, K: 2011/172 Sayılı Kararı (31/12/1960 Tarihli ve 193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4/6/2008 Tarihli ve 5766 Sayılı Kanun ile İlgili)

14.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/97, K: 2011/173 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili

14.Şubat.2012- Yargıtay 3. Hukuk Dairesine Ait Karar

14.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Şubat.2012- 6274 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

11.Şubat.2012- Vakıfbank İklim Değişikliği Kredisi Konulu Kredi, Garanti ve Tazminat Anlaşmaları

11.Şubat.2012- Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11.Şubat.2012- Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Şubat.2012- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Şubat.2012- Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslararası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği

11.Şubat.2012- Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik

11.Şubat.2012- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2012/1)

11.Şubat.2012- Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Seri: IV, No: 56)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 57)

11.Şubat.2012- Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 58)

11.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Şubat.2012- Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Şubat.2012- Polis Koleji Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği

10.Şubat.2012- Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Şubat.2012- 2012/2715 Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

09.Şubat.2012- Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Şubat.2012- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Şubat.2012- Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği

09.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Şubat.2012- Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

08.Şubat.2012- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

08.Şubat.2012- Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 9809-2, TS EN ISO 9809-3) (No: MSG-MS-2012/01)

08.Şubat.2012- Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları-Açık Ağızlı Anahtarlar ile İlgili Tebliğ (TS 81) (No: MSG-TD-2012/2)

08.Şubat.2012- Kasnaklar-Kayışlara Dair Tebliğ (TS 148) (No: MSG-TD-2012/03)

08.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Şubat.2012- Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği

07.Şubat.2012- Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/89, K: 2011/40 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/28, K: 2011/139 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 12/5/1982 Tarihli ve 2670 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/71, K: 2011/143 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/114, K: 2011/148 Sayılı Kararı (25/10/1963 Tarihli ve 353 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 19/6/2010 Tarihli ve 6000 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/11, K: 2011/151 Sayılı Kararı (26/5/2005 Tarihli ve 5355 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/12/2005 Tarihli ve 5445 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/26, K: 2011/161 Sayılı Kararı (4/1/1961 Tarihli ve 213 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 25/6/2009 Tarihli ve 5917 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/113, K: 2011/164 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/17, K: 2011/171 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

07.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Şubat.2012- 2012/2727 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Yürürlüğe Konulan 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

04.Şubat.2012- 2012/2718 Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, HEK ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

04.Şubat.2012- Danıştay İkinci Dairesine Ait Karar

04.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Şubat.2012 (1. Mükerrer) - 6273 Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

03.Şubat.2012- 6272 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

03.Şubat.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/8)

03.Şubat.2012- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

03.Şubat.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/10, K: 2009/68 Sayılı Kararı (10/12/2003 Tarihli ve 5018 Sayılı Kanun ile İlgili)

03.Şubat.2012- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar

03.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Şubat.2012- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Şubat.2012- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Şubat.2012- Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Şubat.2012- Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi Kapsam Dışı Personel Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Şubat.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/7)

02.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

01.Şubat.2012- 2012/2711 Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu (MIGA) Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişiklikler'in 14/11/2010 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar

01.Şubat.2012- 2012/2713 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Arasında Karayolu Master Planı Uygulama Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

01.Şubat.2012- Organ ve Doku Nakli Hizmetleri Yönetmeliği

01.Şubat.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/6)

01.Şubat.2012- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 339)

01.Şubat.2012- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 340)

01.Şubat.2012- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 341)

01.Şubat.2012- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 342)

01.Şubat.2012- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 343)

01.Şubat.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri