Şubat 2003 Ayı - Mevzuat indeksi

- Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)  01.02.2003 - Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  01.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4793 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  04.02.2003 - 4793 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  04.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2003/5203 Fındık Üreticisinin 2002 Yılındaki Gelir Kaybının Telafi Edilmesi Amacıyla Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Karar  05.02.2003 - 2003/5203 Fındık Üreticisinin 2002 Yılındaki Gelir Kaybının Telafi Edilmesi Amacıyla Ek Ödeme Yapılmasına İlişkin Karar

- 2003/5222 Fındık Üreticisinin Fiyat Hareketlerinden Korunması ve Tarım Reformu Uygulama Projesi Gözetilerek Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla, Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Karar  05.02.2003 - 2003/5222 Fındık Üreticisinin Fiyat Hareketlerinden Korunması ve Tarım Reformu Uygulama Projesi Gözetilerek Piyasa İstikrarının Sağlanması Amacıyla, Arz Fazlası 2002 Yılı Ürünü Kabuklu Fındığın Devlet Adına Satın Alınmasına İlişkin Karar

 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.02.2003  - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  06.02.2003 - 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  06.02.2003 - 2002 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  06.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  07.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  08.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

- 4806 Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  10.02.2003 Mük - 4806 Türk Ceza Kanunu ile Hapishane ve Tevkifhanelerin İdaresi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 2003/5227 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar  10.02.2003 Mük - 2003/5227 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- 2003/5228 28/12/2001 Tarihli ve 4731 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinde Yer Alan Terkin Oranlarının Uygulanması Hakkında Karar  10.02.2003 Mük - 2003/5228 28/12/2001 Tarihli ve 4731 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinde Yer Alan Terkin Oranlarının Uygulanması Hakkında Karar

- 2003/5229 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  10.02.2003 Mük - 2003/5229 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 28)  18.02.2003 - Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 28)

- Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 29)  18.02.2003 - Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Anonim Ortaklıkların Genel Kurullarında Birikimli Oy Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 29)

- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 61)  18.02.2003 - Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 61)

- Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 36)  18.02.2003 - Sermaye Piyasası Araçlarının Halka Arzında Satış Yöntemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 36)

- Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 20)  18.02.2003 - Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No: 20)

- Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 24)  18.02.2003 - Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 24)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  18.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

- 2003/5207 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  19.02.2003 - 2003/5207 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 

- Sermaye Piyasası Kuruluna Ait İki Adet Tebliğ ile İlgili  19.02.2003 - Sermaye Piyasası Kuruluna Ait İki Adet Tebliğ ile İlgili

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  20.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  22.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

- 6/12/2001 Tarih ve 24605 Sayılı Resmi Gazetede İptalleri İlan Edilen İzin ve Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge  26.02.2003 - 6/12/2001 Tarih ve 24605 Sayılı Resmi Gazetede İptalleri İlan Edilen İzin ve Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  26.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

- 4811 Vergi Barışı Kanunu  27.02.2003 - 4811 Vergi Barışı Kanunu

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  27.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  28.02.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları