Şubat 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

- Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik  01.02.2002- Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

- 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik  01.02.2002- 4389 Sayılı Bankalar Kanununun Geçici 4 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Özel Bağımsız Denetimin Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-8)  01.02.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-8)

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  01.02.2002- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  01.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 421)  02.02.2002- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 421)

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 422)  02.02.2002- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 422)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  02.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3592 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar  03.02.2002- 2002/3592 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- 2002/3594 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine, Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Karar  04.02.2002- 2002/3594 Tiftik ve Yaş İpekböceği Kozası Üreticisinin Desteklenmesine, Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Kozabirlik) Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Karar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-9)  05.02.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-9)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-10)  05.02.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-10)

- DÜZELTME (Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ile İlgili)  05.02.2002- DÜZELTME (Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılandırma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik ile İlgili)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  05.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/1)  06.02.2002- Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  06.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/76 (4393 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2001/9 Sayılı Kararı  07.02.2002- Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2002/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  07.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3654 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar  08.02.2002- 2002/3654 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  08.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3554 Türkiye Tanıtım, Araştırma, Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV)'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar  09.02.2002- 2001/3554 Türkiye Tanıtım, Araştırma, Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV)'na Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3562 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar  10.02.2002- 2002/3562 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi; (Sayı: 2002/2)  11.02.2002- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi; (Sayı: 2002/2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  12.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  13.02.2002- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  13.02.2002- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  13.02.2002- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ  13.02.2002- 2002 Yılı Ocak Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  13.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 423)  14.02.2002- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 423)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-11)  14.02.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-11)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği [Kozabirlik] Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/1)  15.02.2002- Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansman ile Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği [Kozabirlik] Tarafından Yaş İpekböceği Kozası Üreticilerine Ücretsiz Dağıtılan İpekböceği Tohumu Bedellerinin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/1)

- Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/2)  15.02.2002- Tiftik Üreticilerinin Desteklenmesine ve Doğrudan Destek Ödemeleri İçin Gerekli Finansmanın Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Karşılanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2002/2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  15.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  16.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 7/10/2001 Tarih ve 24541 Sayılı Resmi Gazete'de İptalleri İlan Edilen Yatırım Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge  19.02.2002- 7/10/2001 Tarih ve 24541 Sayılı Resmi Gazete'de İptalleri İlan Edilen Yatırım Teşvik Belgelerinden İptal İşlemleri Kaldırılan Belgeler Hakkında Genelge

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20 Şubat 2002 Tarihli Resmi Gazete    Bu günkü Resmi Gazete

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  20.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3699 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar  21.02.2002- 2002/3699 Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- 2002/3700 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar  21.02.2002- 2002/3700 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar

- 2002/3701 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar  21.02.2002- 2002/3701 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  27.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  28.02.2002- Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik  28.02.2002- Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik  28.02.2002- Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik

- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik  28.02.2002- Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik

- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı  28.02.2002- Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-12)  28.02.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-12)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  28.02.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları