Şubat 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-5)  01.02.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-5)

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ   01.02.2001- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   01.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/1890 Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlarda Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar'a Ek Karar  02.02.200 - 2001/1890 Birincil Yakıtı Doğal Gaz İkincil Yakıtı Akaryakıt Olan Elektrik Santrallarında Kullanılan Yakıtlarda Uygulanacak Akaryakıt Tüketim Vergisi Hakkında Karar'a Ek Karar

- 2001/1928 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar   02.02.2001- 2001/1928 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- 2001/1957 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar   02.02.2001- 2001/1957 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan İl Özel İdarelerine Yapılacak Yardımlara Dair Karar

- 2001/1958 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar   02.02.2001- 2001/1958 Tabii Afet Nedeniyle Gelir Kaybı ve Alt Yapı Hasarına Uğrayan Belediyelere Yapılacak Yardımlara Dair Karar

- 2000 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/1)   02.02.2001- 2000 Yılı Ürünü Zeytinyağının Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleriyle Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/1)

- 2000 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/2)   02.02.2001- 2000 Yılı Ürünü Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi ve Kanolanın Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/2)

- 2000 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/3)   02.02.2001- 2000 Yılı Ürünü Kütlü Pamuğun Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri ile Diğer Alıcılara Satışında Üreticilere Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2001/3)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   02.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 413)    03.02.2001- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 413)

- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 580)    03.02.2001- Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği (Sıra No: 580)

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar    03.02.2001- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları    03.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2001/2)   05.02.2001- Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2001/2)

- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/29, K: 1999/36 Sayılı Kararı (4393 Sayılı Kanun ile İlgili)   06.02.2001- Anayasa Mahkemesinin E: 1999/29, K: 1999/36 Sayılı Kararı (4393 Sayılı Kanun ile İlgili)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   06.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 414  06.02.2001- 1. Mükerrer - Tahsilat Genel Tebliği Seri No: 414 "Her türlü vergi, resim, harç, fon, vergi cezası ve gecikme faizi ile borç asıllarına uygulanan gecikme zammından olan borçların Tecili"

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 70)   07.02.2001 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 70)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   07.02.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   08.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  09.02.2001 - İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik   09.02.2001- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   09.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/1960 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  10.02.2001 - 2001/1960 Tabii Afet Nedeniyle Hayatını Kaybeden, Sakat Kalan ve Fiilen Oturduğu Konutları veya Kullandıkları İş Yerleri Hasar Görenlere Yapılacak Yardımlara Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-6)   10.02.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-6)

- Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2001/3)   10.02.2001- Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2001/3)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   10.02.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/1914 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar  10.02.2001 - 2001/1914 Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü'nün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-7)   13.02.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-7)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   13.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.02.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/1961 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar  15.02.2001 - 2001/1961 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-8)   15.02.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-8)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   15.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   16.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  17.02.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 

- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/1)  18.02.2001 - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/1)

- Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/1)  18.02.2001 - Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/1)

- 2001/1981 Marmara Depreminin Neden Olduğu Hasarların Giderilmesini Teminen, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Kalıcı Konutların İnşası İçin Sağlanan Kredinin Üçüncü Dilimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar   19.02.2001- 2001/1981 Marmara Depreminin Neden Olduğu Hasarların Giderilmesini Teminen, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Kalıcı Konutların İnşası İçin Sağlanan Kredinin Üçüncü Dilimine İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ (İhracat 2001/3)  20.02.2001- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Tebliğ (İhracat 2001/3)

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar   20.02.2001- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   20.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   21.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   22.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik  23.02.2001 - Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   23.02.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  24.02.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ    26.02.2001- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ    26.02.2001- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ   26.02.2001- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ    26.02.2001- 2000 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ    26.02.2001- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ    26.02.2001- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ    26.02.2001- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ    26.02.2001- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ    26.02.2001- 2001 Yılı Ocak Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ   26.02.2001- 2001 Yılı Ocak Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  27.02.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  28.02.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları