OCAK 2013 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Aralık 2012 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Ocak.2013- 6401 2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Ocak.2013- 6402 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Ocak.2013- 6403 Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Ocak.2013- 6404 1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Ocak.2013- 6405 1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesine İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karara Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

31.Ocak.2013- 6406 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Ocak.2013- 6407 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Ocak.2013- 6408 Elektrik Piyasası Kanunu ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.Ocak.2013- 6409 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovakya Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

31.Ocak.2013- 6410 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.Ocak.2013- 6411 Ceza Muhakemesi Kanunu ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

31.Ocak.2013- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği

31.Ocak.2013- İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ocak.2013- İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ocak.2013- Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ocak.2013- Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ocak.2013- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ocak.2013- Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ocak.2013- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ocak.2013- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

31.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

30.Ocak.2013- 6393 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Ocak.2013- 6394 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Ağır Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Ocak.2013- 6395 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Ocak.2013- 6396 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Ocak.2013- 6397 Uluslararası Bitki Koruma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Ocak.2013- 6398 Afrika Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Ocak.2013- 6399 Afrika Kalkınma Fonu Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Ocak.2013- 6400 Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

30.Ocak.2013- 2013/4245 Fındık Üreticilerine Alan Bazlı Gelir Desteği ve Alternatif Ürüne Geçen Üreticilere Telafi Edici Ödeme Yapılmasına Dair Karar

30.Ocak.2013- Türk Silahlı Kuvvetleri Hava Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği

30.Ocak.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/3)

30.Ocak.2013- Kamu İhale Tebliği (No: 2013/1)

30.Ocak.2013- Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

30.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Ocak.2013- Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Tarafından Verilecek İdari Para Cezaları Hakkında Yönetmelik (SHY-İPC)

29.Ocak.2013- Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ocak.2013- Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ocak.2013- KOSGEB Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ocak.2013- Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 67)

29.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

29.Ocak.2013 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

29.Ocak.2013 (1. Mükerrer) - Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

28.Ocak.2013- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 102)

28.Ocak.2013- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 103)

28.Ocak.2013- Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 104)

27.Ocak.2013- 2013/4209 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

27.Ocak.2013- 2013/4220 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Filipinler Cumhuriyeti Mali İstihbarat Birimi Karapara Aklamayla Mücadele Konseyi (AMLC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

27.Ocak.2013- 2012/4242 Ulusal Gençlik ve Spor Politikası Belgesinin Kabul Edilmesi Hakkında Karar

27.Ocak.2013- 2012/4093 Ticaret Sicili Yönetmeliği

27.Ocak.2013- Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ocak.2013- 2013/4172 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Savunma Sanayisi İşbirliği Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

26.Ocak.2013- 2013/4179 Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Kapsamındaki 2009 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Zeyilname No 2’nin İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

26.Ocak.2013- 2013/4185 Türk-Ukrayna Uluslararası Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

26.Ocak.2013- 2013/4198 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Tarafından Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Bünyesinde Kurulması Öngörülen Bölgesel Konut Edindirme Programı Fonuna Hibe Sağlanmasına İlişkin Karar

26.Ocak.2013- 2013/4207 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

26.Ocak.2013- 2013/4178 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

26.Ocak.2013- 2012/4097 Muhasebe Yetkilisi Adaylarının Eğitimi, Sertifika Verilmesi ile Muhasebe Yetkililerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ocak.2013- 2012/4130 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ocak.2013- Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

26.Ocak.2013- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ocak.2013- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.Ocak.2013- 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2013 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

26.Ocak.2013- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 423)

26.Ocak.2013- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/2)

26.Ocak.2013- Yargıtay Büyük Genel Kurulunun 21/1/2013 Tarihli ve 2013/1 Sayılı Kararı

26.Ocak.2013- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

26.Ocak.2013- Danıştay Beşinci Dairesine Ait Karar

26.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Ocak.2013- 2013/4180 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

25.Ocak.2013- 2013/4212 Günışığından Daha Fazla Yararlanmak Amacıyla Bütün Yurtta Saatlerin Yeniden Düzenlenmesi Hakkında Karar

25.Ocak.2013- 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

25.Ocak.2013- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

25.Ocak.2013- Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Ocak.2013- Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği

25.Ocak.2013- Bağımsız Denetim Resmi Sicil Tebliği

25.Ocak.2013- Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

25.Ocak.2013- Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği

25.Ocak.2013- Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği

25.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

24.Ocak.2013- 6386 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Ocak.2013- 6387 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Ocak.2013- 6388 Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Ocak.2013- 6389 Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Ocak.2013- 6390 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Çerçeve Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

24.Ocak.2013- 6391 Türkiye Cumhuriyeti ile Kore Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Ocak.2013- 6392 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

23.Ocak.2013- 2012/4069 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

23.Ocak.2013- 2012/4071 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan “Sarp-Sarpi, Çıldır/Aktaş-Kartsakhi ve Posof/Türkgözü-Akhaltsikhe Kara Gümrük Geçiş Noktalarındaki Yolcu, Araç ve Eşya Hareketine İlişkin İşlemlerin ve Çalışma Saatlerinin Uyumlaştırılması ile İşbirliğine Dair Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

23.Ocak.2013- 2012/4121 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

23.Ocak.2013- 2012/4136 Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası Hakkında Karar

23.Ocak.2013- 2012/4138 Tarım Sigortaları Havuzu Tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

23.Ocak.2013- 2013/4199 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

23.Ocak.2013- 2012/4213 Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

23.Ocak.2013- Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ocak.2013- Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23.Ocak.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/1)

23.Ocak.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2013/2)

23.Ocak.2013- Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2013/1)

23.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/80, K: 2013/16 Sayılı Kararı

23.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

22.Ocak.2013- Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

22.Ocak.2013- 2012 Yılı Aralık Ayında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Ocak.2013- 2012 Yılı Aralık Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Ocak.2013- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2013-3)

20.Ocak.2013- 2012 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

20.Ocak.2013- 2012 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

20.Ocak.2013- 2012 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

20.Ocak.2013- 2012 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

20.Ocak.2013- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Belgelerin Listesi

20.Ocak.2013- Re’sen Kapatılan Belgelerin Listesi

19.Ocak.2013- 6384 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılmış Bazı Başvuruların Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümüne Dair Kanun

19.Ocak.2013- 6385 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

19.Ocak.2013- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ocak.2013- Elektronik Tebligat Yönetmeliği

19.Ocak.2013- Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ocak.2013- Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/3, K: 2013/1 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/9, K: 2013/2 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/20, K: 2013/3 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/25, K: 2013/4 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/28, K: 2013/5 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/36, K: 2013/6 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/49, K: 2013/7 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/50, K: 2013/8 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/57, K: 2013/9 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/67, K: 2013/10 Sayılı Kararı

19.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Ocak.2013 (1. Mükerrer) - 2012/4147 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Ulaştırma” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması’nın Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

18.Ocak.2013 (1. Mükerrer) - 2012/4148 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Çevre” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması’nın Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

18.Ocak.2013 (1. Mükerrer) - 2012/4149 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “Bölgesel Kalkınma” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “Bölgesel Rekabet Edebilirlik” Operasyonel Programı ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Finansman Anlaşması’nın Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

18.Ocak.2013 (1. Mükerrer) - 2012/4150 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasındaki Türkiye’ye İlişkin “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi” Bileşeni Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı Operasyonel Program “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” ile İlgili Finansman Anlaşmasını Değiştiren Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar

18.Ocak.2013- 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna İlişkin Uygulama Yönetmeliği

18.Ocak.2013- İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik

18.Ocak.2013- Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2013- Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2013- Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2013- Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2013- Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2013- Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2013- Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2013- Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.Ocak.2013- Gaz Kaynak Donanımları-Kaynak Yapma, Kesme ve Benzeri İşler İçin Lastik Hortumlar ile İlgili Tebliğ (TS EN ISO 3821) (No: MSG-MS-2012/43)

18.Ocak.2013- Atıkların Karayolunda Taşınmasına İlişkin Tebliğ

18.Ocak.2013- Kamu Personeli Genel Tebliği (Seri No: 3)

18.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Ocak.2013- 6365 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6366 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşmaya İlişkin Değişikliklere Dair Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6367 Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6368 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6369 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6370 Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6371 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6372 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6373 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6374 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6375 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşma ile Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolıan Gas Pıpelıne Company B.V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6376 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6377 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6378 Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6379 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Hava Hizmetleri Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6380 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6381 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6382 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 6383 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

17.Ocak.2013- 2012/4096 Serbest Avukatlardan Hizmet Satın Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

17.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/128, K: 2013/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

17.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Ocak.2013- 2013/4156 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Kapsamındaki Personelin Mali ve Sosyal Haklarına ve Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar

16.Ocak.2013- Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ocak.2013- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

16.Ocak.2013- 2872 Sayılı Çevre Kanununun 20 nci Maddesinin (k) Bendi Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2013/1)

16.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

15.Ocak.2013- Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin ve Vakıfların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ocak.2013- İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ocak.2013- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ocak.2013- Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ocak.2013- Sivil Havacılık İşletmeleri Yetkili Denetim Kuruluşları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (SHY-YDK)

15.Ocak.2013- Türkiye Atletizm Federasyonu Ana Statüsü

15.Ocak.2013- 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

15.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Ocak.2013- Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ocak.2013- Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 10/1/2013 Tarihli ve B.07.6.KGK.0.01.00-050.01.04-[01/15] Sayılı Kararı

12.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Ocak.2013 (1. Mükerrer) - 18 Ekim 2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 4 Ekim 2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Yatırım Programı

11.Ocak.2013- Veteriner Tıbbi Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ocak.2013- Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Ocak.2013- Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

10.Ocak.2013- Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği

10.Ocak.2013- Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2013- Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2013- Medya Hizmet Sağlayıcı Kuruluşlar ile Platform ve Altyapı İşletmecilerinin Uymaları Gereken İdari ve Mali Şartlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2013- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2013- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2013- Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2013- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

10.Ocak.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/1/2013 Tarihli ve 5127 Sayılı Kararı

10.Ocak.2013- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 3/1/2013 Tarihli ve 5128 Sayılı Kararı

10.Ocak.2013- 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği ile ilgili

10.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Ocak.2013- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Uzman Yönetmeliği

09.Ocak.2013- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ocak.2013- Türk Veteriner Hekimleri Birliği Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ocak.2013- İntegra 96 Uluslararası Ürün ve Sistem Belgelendirme Bağımsız Denetim Gözetim Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2012/22)

09.Ocak.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/84)

09.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

08.Ocak.2013- Orman Kanununun 17 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

07.Ocak.2013- Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/1)

07.Ocak.2013- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (İhracat: 2005/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2013/2)

05.Ocak.2013- 2012/4083 Türk-Romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

05.Ocak.2013- Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik

05.Ocak.2013- Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ocak.2013- Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ocak.2013- Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ocak.2013- Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ocak.2013- Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

05.Ocak.2013- Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2013/1)

05.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/22 Başvuru Numaralı Kararı

05.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/51 Başvuru Numaralı Kararı

05.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/95 Başvuru Numaralı Kararı

05.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin 25/12/2012 Tarihli ve 2012/388 Başvuru Numaralı Kararı

05.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

04.Ocak.2013- 2012/4054 İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

04.Ocak.2013- Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

04.Ocak.2013- Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Ocak.2013- İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği

04.Ocak.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/81)

04.Ocak.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/83)

04.Ocak.2013- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 350)

04.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

03.Ocak.2013- 2012/4068 Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

03.Ocak.2013- Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ocak.2013- Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

03.Ocak.2013- Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

03.Ocak.2013- Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ocak.2013- Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ocak.2013- Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

03.Ocak.2013- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/82)

03.Ocak.2013- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2013/1)

03.Ocak.2013- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2012/2798;K: 2012/3332)

03.Ocak.2013- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2012/2799;K: 2012/3333)

03.Ocak.2013- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2012/3285;K: 2012/3591)

03.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

02.Ocak.2013- Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ocak.2013- Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.Ocak.2013- 2012/4116 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar

01.Ocak.2013- 2012/4133 Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

01.Ocak.2013- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

01.Ocak.2013- Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61)

01.Ocak.2013- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69)

01.Ocak.2013- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 70)

01.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/29, K: 2012/49 Sayılı Kararı

01.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/90, K: 2012/71 Sayılı Kararı

01.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/30, K: 2012/96 Sayılı Kararı

01.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2011/113, K: 2012/108 Sayılı Kararı

01.Ocak.2013- Anayasa Mahkemesinin E: 2012/28, K: 2012/134 Sayılı Kararı

01.Ocak.2013- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri