OCAK 2012 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Aralık 2011 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.Ocak.2012- Su Hayvanlarının Sağlık Koşulları ile Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

31.Ocak.2012- Savunma Sanayii Güvenliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.Ocak.2012- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 162)

31.Ocak.2012- Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/1)

31.Ocak.2012- Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 32)

31.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

28.Ocak.2012- 2012/2690 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

28.Ocak.2012- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

28.Ocak.2012- Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çalışma Grupları Yönetmeliği

28.Ocak.2012- Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Ocak.2012- Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi Teftiş Kurulu Yönetmeliği

28.Ocak.2012- Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.Ocak.2012- Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu Yönetmeliği

28.Ocak.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/4)

28.Ocak.2012- 2011 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

28.Ocak.2012- Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2012/2)

28.Ocak.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/1/2012 Tarihli ve 4563 Sayılı Kararı

28.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

27.Ocak.2012- 2012/2697 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

27.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

26.Ocak.2012- 6267 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Ocak.2012- 6268 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ürdün Haşimi Krallığı Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Ocak.2012- 6269 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

26.Ocak.2012- 6270 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

26.Ocak.2012- 6271 Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu

26.Ocak.2012- Yargıtay 9. Hukuk Dairesine Ait Karar

26.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

25.Ocak.2012- 2012/2680 Milli Güvenlik Bilgisi Öğretimi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

25.Ocak.2012- Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

25.Ocak.2012- Motorlu Araçların ve Bunlar İçin Tasarlanan Römorklar, Sistemler, Aksamlar ve Ayrı Teknik Ünitelerin Genel Güvenliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (661/2009/AT)

25.Ocak.2012- Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.Ocak.2012- Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

25.Ocak.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/2)

25.Ocak.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/51, K: 2011/137 Sayılı Kararı (1/7/2003 Tarihli ve 4915 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 23/1/2008 Tarihli ve 5728 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.Ocak.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/1, K: 2011/149 Sayılı Kararı (4/12/2004 Tarihli ve 5271 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/12/2006 Tarihli ve 5560 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.Ocak.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/77, K: 2011/163 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.Ocak.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/20, K: 2011/166 Sayılı Kararı (4/11/1981 Tarihli ve 2547 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.Ocak.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/65, K: 2011/169 Sayılı Kararı (31/5/2006 Tarihli ve 5510 Sayılı Kanun ile İlgili)

25.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri24.Ocak.2012- 2012/2695 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması ile Eki Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

24.Ocak.2012- 2012/2688 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

24.Ocak.2012- 2012/2693 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2012 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Ödenmesi Hakkında Karar

24.Ocak.2012- 2011/2606 Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Genel Direktörlüğünün Yönetim ve Denetim Şekilleri ile Örgütlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Ocak.2012- Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Ocak.2012- Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Reklam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.Ocak.2012- Kamu İhale Tebliği (No: 2012/1)

24.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

21.Ocak.2012- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

21.Ocak.2012- Sayıştay Denetim Geliştirme ve Eğitim Merkezi Yönetmeliği

21.Ocak.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/3)

21.Ocak.2012- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

21.Ocak.2012- Anayasa Mahkemesinin E: 2010/90, K: 2012/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı (9/6/1932 Tarihli ve 2004 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 17/7/2003 Tarihli ve 4949 Sayılı Kanun ile İlgili)

21.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

20.Ocak.2012- 2011/2655 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

20.Ocak.2012- 2012/2662 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afganistan Kara Harp Okulu Öğrencilerine Türkiye’de Verilecek Yaz Kampı Eğitimine İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

20.Ocak.2012- 2011/2668 Türkiye-Azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planı’nın Onaylanması Hakkında Karar

20.Ocak.2012- 2011/2669 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

20.Ocak.2012- Bulaşıcı Hayvan Hastalıkları ile Mücadelede Uygulanacak Genel Hükümlere İlişkin Yönetmelik

20.Ocak.2012- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 412)

20.Ocak.2012- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 413)

20.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

19.Ocak.2012- 2011/2607 Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

19.Ocak.2012- 2011/2666 İstanbul Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

19.Ocak.2012- Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ocak.2012- Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ocak.2012- Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ocak.2012- Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (No: 2012/1)

19.Ocak.2012- 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2012 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/2)

19.Ocak.2012- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 5)

19.Ocak.2012- Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 89)

19.Ocak.2012- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 116)

19.Ocak.2012- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 282)

19.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

18.Ocak.2012- Canlı Hayvan Ticareti Yapan Satıcıların Çalışma ve Denetlenmesi ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

18.Ocak.2012- Kuduz Hastalığından Korunma ve Kuduz Hastalığı ile Mücadele Yönetmeliği

18.Ocak.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Mekanik Tesisat Fenni Mesuliyet Hizmetleri Yönetmeliği

18.Ocak.2012- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Petrol Mühendisleri Odası Serbest Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Asgari Ücret Yönetmeliği

18.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

17.Ocak.2012- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ocak.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2012/1)

17.Ocak.2012- Danıştay Onbeşinci Dairesine Ait Karar

17.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

16.Ocak.2012- 2011/2560 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Ocak.2012- 2011/2563 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Ocak.2012- 2011/2575 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

16.Ocak.2012- 2011/2582 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Protokolü’nün Onaylanması Hakkında Karar

15.Ocak.2012- 2011/2561 Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

15.Ocak.2012- 2012/2675 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

14.Ocak.2012 (1. Mükerrer) - 18 Ekim 2011 Gün ve 28088 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 11 Ekim 2011 Gün ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2012 Yılı Yatırım Programı

14.Ocak.2012- 6264 Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi Statüsüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Ocak.2012- 6265 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Su İhtiyacının Karşılanmasına İlişkin Hükümetlerarası Çerçeve Andlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

14.Ocak.2012- 2011/2585 Türk Kamu Görevlilerinin Avrupa Komisyonu’nda Görevlendirilmelerine İlişkin Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Mutabakat Zaptı’nın Onaylanması Hakkında Karar

14.Ocak.2012- 2011/2625 Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında NATO Evrensel Silah Arayüzü Hassas Güdüm Kiti Gösterim Projesi Düzenlenmesi ile İlgili Olarak NATO Hava Silahlanma Grubu (NAFAG) Gösterim Projelerinin Geliştirme ve Uygulanması Konulu Mutabakat Muhtırası Kapsamında Gösterim Projesi Düzenlenmesi No.5’in Onaylanması Hakkında Karar

14.Ocak.2012- 2012/2639 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’ne Yönelik AB Mali Yardımına İlişkin İşbirliği ve Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Beşinci Bileşeni-Kırsal Kalkınma Bileşeni (IPARD) Kapsamındaki Yardımın Uygulanması İçin Kurallar Hakkında Anlaşma’da Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla İmzalanan Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

14.Ocak.2012- 2011/2489 Tazminatlı Havyan Hastalıkları ve Tazminat Oranlarına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2012- Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik

14.Ocak.2012- Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliği

14.Ocak.2012- Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2012- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Seçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.Ocak.2012- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

14.Ocak.2012- UDEM Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2011/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (SGM: 2012/1)

14.Ocak.2012- Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/9)

14.Ocak.2012- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 12/1/2012 Tarihli ve 4529 Sayılı Kararı

14.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

13.Ocak.2012 (1. Mükerrer) - 6266 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

13.Ocak.2012- 2011/2510 Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi’nin Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar

13.Ocak.2012- 2012/2645 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce Yürütülmekte Olan Ankara-İstanbul Hızlı Tren Projesi’nin Ek Finansmanı Amacıyla Avrupa Yatırım Bankası ile İmzalanan Krediye İlişkin Sözleşme’nin Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

13.Ocak.2012- Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

13.Ocak.2012- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ocak.2012- Türk Süsleme Sanatları ve Geleneksel El Sanatları Kursları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.Ocak.2012- Sivil Havacılıkta Emniyet Yönetim Sistemi Yönetmeliği (SHY-SMS)

13.Ocak.2012- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

13.Ocak.2012- Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 3)’nde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

13.Ocak.2012- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Merkezi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

13.Ocak.2012- Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Alberk QA Uluslararası Teknik Kontrol ve Belgelendirme Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

13.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

12.Ocak.2012- 2011/2562 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında Uygulama Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

12.Ocak.2012- 2011/2580 Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

12.Ocak.2012- 2011/2624 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol’ün Onaylanması Hakkında Karar

12.Ocak.2012- Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliği

12.Ocak.2012- Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.Ocak.2012- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2012/2)

12.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

11.Ocak.2012- 2011/2519 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

11.Ocak.2012- 2011/2595 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

11.Ocak.2012- 2011/2603 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bünyesinde Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim, Kurs ve Seminer Faaliyetlerinde Ücretle Okutulacak Ders Saatlerinin Sayısı, Ders Görevi Alacakların Nitelikleri ve Diğer Hususların Tespitine İlişkin Esaslar Hakkında Karar

11.Ocak.2012- 2011/2473 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Teşkilat Yönetmeliğinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik

11.Ocak.2012- Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği

11.Ocak.2012- Genel Sağlık Sigortalısı Gelir Tespiti İşlemleri ile İlgili 2012/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

11.Ocak.2012- 2011 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

11.Ocak.2012- 2011 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

11.Ocak.2012- 2011 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

11.Ocak.2012- 2011 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

11.Ocak.2012- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Ocak.2012- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

11.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

10.Ocak.2012- 2011/2541 Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar Hakkında Karar

10.Ocak.2012- 2011/2543 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

10.Ocak.2012- 2012/2663 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

10.Ocak.2012- 2012/2664 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli (I) Sayılı Cetvele Unvan Eklenmesi ve Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

10.Ocak.2012- 2012/2665 Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar

10.Ocak.2012- Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Araştırma, Etüt ve Proje Yaptırma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2012- Köy Korucuları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2012- Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2012- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2012/1)

10.Ocak.2012- Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün (TSE) Gerçekleştireceği Ulusal Teknik Onay Uygunluk Değerlendirme Faaliyetleri ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Kapsamında Avrupa Teknik Onay Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (No: MHG/2012-01)

10.Ocak.2012- 6260 sayılı “2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu" eki cetvel ile ilgili

10.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

09.Ocak.2012- Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ocak.2012- Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.Ocak.2012- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıkları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

08.Ocak.2012- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2012-8)

07.Ocak.2012- Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği

07.Ocak.2012- Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği

07.Ocak.2012- Yurtdışına veya Uluslararası Kuruluşlara Geçici Görevli veya Aylıksız İzinli Olarak Gönderilecek Emniyet Teşkilatı Personeline İlişkin Yönetmelik

07.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

06.Ocak.2012- Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Ek Kredisi ile İlgili Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş. ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi ve Garanti Anlaşmaları

06.Ocak.2012- Özel Sektör Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Projesi Ek Kredisi ile İlgili Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki Kredi ve Garanti Anlaşmaları

06.Ocak.2012- Pazara Hazırlık Teklifi İçin Hibe Anlaşması Pazara Hazırlık Ortaklığı (PMR) Çoklu Donör Fonu ile İlgili Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Yapılan Anlaşma

06.Ocak.2012- Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

06.Ocak.2012- Uçak Mürettebatı Belgelerinin Düzenlenmesine Ait Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ocak.2012- İklim Değişikliği Koordinasyon Kurulu ile İlgili 2012/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

06.Ocak.2012- Yargıtay 23. Hukuk Dairesine Ait Karar

06.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri05.Ocak.2012- 2011/2630 Resmi İstatistik Programı (2012-2016)’nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

05.Ocak.2012- Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik ((AT) 715/2007)’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.Ocak.2012- En Az Gelişmiş Ülkelere Yönelik Ekonomik ve Teknik İşbirliği Paketi ile İlgili 2012/1 Sayılı Başkanlık Genelgesi

05.Ocak.2012- İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/138)

05.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri04.Ocak.2012- Sığır Vebası, Koyun ve Keçi Vebası, Domuzların Veziküler Hastalığı, Mavi Dil Hastalığı, Geyiklerin Epizootik Hemorajik Hastalığı, Koyun Keçi Çiçeği, Veziküler Stomatitis, Sığırların Nodüler Ekzantemi, Afrika Domuz Vebası, Klasik Domuz Vebası ve Rift Vadisi Hummasına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

04.Ocak.2012- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.Ocak.2012- Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliği

04.Ocak.2012- Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (No: 2012/2)

04.Ocak.2012- Türk Gıda Kodeksi Koyulaştırılmış Süt ve Süttozlarının Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği (No: 2012/3)

04.Ocak.2012- Türk Gıda Kodeksi Gluten İntoleloransı Olan Bireylere Uygun Gıdalar Tebliği (No: 2012/4)

04.Ocak.2012- Türk Gıda Kodeksi Belirli Gıdalarda Dioksinlerin ve Dioksin Benzeri Poliklorlu Bifenillerin Seviyesinin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma, Numune Hazırlama ve Analiz Metodu Kriterleri Tebliği (No: 2012/5)

04.Ocak.2012- Türk Gıda Kodeksi Yenilebilir Kazein ve Kazeinatların Kimyasal Analizi İçin Numune Alma Metotları Tebliği (No: 2012/6)

04.Ocak.2012- Türk Gıda Kodeksi Gıdaların Ait Olduğu Partiyi Tanımlayan İşaretler veya Numaralar Hakkında Tebliğ (No: 2012/7)

04.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri03.Ocak.2012- Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile Türkiye Halk Bankası Arasındaki Özel Sektör Yenilenebilir Enerji Verimliği Projesi ile İlgili Kredi ve Garanti Anlaşmaları

03.Ocak.2012- 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Yükseköğretim Kurumlarına İlişkin) (Sıra No: 1)

03.Ocak.2012- Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 281)

03.Ocak.2012- Yargıtay 9 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/43739;K: 2011/33748)

03.Ocak.2012- Yargıtay 9 Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2011/12534;K: 2011/12782)

03.Ocak.2012- Danıştay Üçüncü Dairesine Ait Karar (E: 2011/3445;K: 2011/5067)

03.Ocak.2012- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri01.Ocak.2012- Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 161) (666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hükümlerine İlişkin)

01.Ocak.2012- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2012/1)