OCAK 2010 AYI MEVZUAT İNDEKSİ

 Aralık 2009 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

 

30.Ocak.2010- 5947 Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

30.Ocak.2010- 2009/15730 Ticaret Gemilerinin Tonilatolarını Ölçme Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük

30.Ocak.2010- 2010/31 Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

30.Ocak.2010- 2010/38 Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Ocak.2010- Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.Ocak.2010- Ev Tipi Buzdolapları, Derin Dondurucular, Buzdolabı Derin Dondurucular ve Bunların Bileşimlerinin Enerji Etiketlemesine Dair Yönetmelik (94/2/AT)

30.Ocak.2010- Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler ile İlgili 2010/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

30.Ocak.2010- Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü ile İlgili 2010/3 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

30.Ocak.2010- KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2010/4 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

30.Ocak.2010- İhracat 2008/6 Sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2010/1)

30.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.Ocak.2010- 5948 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında İşbirliği İçin Ortak Komite Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Ocak.2010- 5949 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşmanın onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Ocak.2010- 5950 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Arasında Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

29.Ocak.2010- 2010/13 Türkiye Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) ve İslam Konferansı Teşkilatı-İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Arasında Süleymaniye Kitap Hastanesi Projesi Oluşturulması Hakkında Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanması Hakkında Karar

29.Ocak.2010- 2009/15758 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

29.Ocak.2010- 2009/15760 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

29.Ocak.2010- 2010/5 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

29.Ocak.2010- 2010/6 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

29.Ocak.2010- Türkiye Noterler Birliği Alım Satım ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.Ocak.2010- Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (Sayı: 2010/1)

29.Ocak.2010- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

29.Ocak.2010- Yargıtay 2 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2008/18444;K: 2009/22256)

29.Ocak.2010- Yargıtay 2 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9776;K: 2009/22011)

29.Ocak.2010- Yargıtay 19 uncu Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9789;K: 2009/11354)

29.Ocak.2010- Yargıtay 19 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9788;K: 2009/11567)

29.Ocak.2010- Yargıtay 19 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/9554;K: 2009/12029)

29.Ocak.2010- Yargıtay 19 inci Hukuk Dairelerine Ait Karar (E: 2009/10490;K: 2009/12052)

29.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.Ocak.2010- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca Yargıtay Üyeliklerine Seçilenler Hakkında Karar (No: 55)

28.Ocak.2010- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezleri Yönetmeliği

28.Ocak.2010- Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 1)

28.Ocak.2010- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 8/1/2010 Tarihli ve 2010/3 Sayılı Kararı

28.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.Ocak.2010- Dış Temsilciliklerin Korunmasında Geçici Süreli Görevlendirilecek Emniyet Genel Müdürlüğü Personeli Hakkında Yönetmelik

27.Ocak.2010- Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ocak.2010- Turizmi Teşvik Kanununun Cezai Hükümlerinin Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ocak.2010- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27.Ocak.2010- Hava Trafik Yönetimi Yazılımları Hakkında Yönetmelik

27.Ocak.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/1/2010 Tarihli ve 3501 Sayılı Kararı

27.Ocak.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 22/1/2010 Tarihli ve 3509 Sayılı Kararı

27.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2009/52, K: 2010/5 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

27.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.Ocak.2010- Personel Görevlendirmesi ile İlgili 2010/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

26.Ocak.2010- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

26.Ocak.2010- Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/1/2010 Tarihli ve 5225 Sayılı Kararı

26.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.Ocak.2010- Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

23.Ocak.2010- Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 59)

23.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.Ocak.2010- 5946 Serbest Bölgeler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

22.Ocak.2010- 2010/34 Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar

22.Ocak.2010- Camilerin Bakım Onarım ve Çevre Tanzimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

22.Ocak.2010- Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

22.Ocak.2010- 2009 Yılı Aralık Ayında 28/8/2006 Tarihli ve 2006/10921 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Ocak.2010- 2009 Yılı Aralık Ayında 14/7/2009 Tarihli ve 2009/15199 Sayılı Kararnameye Göre Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Ocak.2010- 2009 Yılı Aralık Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.Ocak.2010- Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21.Ocak.2010- Kamu İhale Tebliği (No: 2010/1)

21.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.Ocak.2010- Gıda ve Yem Amaçlı Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerinin İthalatı, İşlenmesi, İhracatı, Kontrol ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.Ocak.2010- Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: YİG/2010/01)

20.Ocak.2010- Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)

20.Ocak.2010- Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (BİK/TPE: 2010/2)

20.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.Ocak.2010- Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde Klinik Şefi, Klinik Şef Yardımcısı ve Başasistan Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.Ocak.2010- Mezarlık Yerlerinin İnşaası ile Cenaze Nakil ve Defin İşlemleri Hakkında Yönetmelik

19.Ocak.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/2)

19.Ocak.2010- Yerel Ağa Ayrıştırılmış Erişime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

19.Ocak.2010- Yargıtay 19. Hukuk Dairesine Ait Karar

19.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.Ocak.2010- İşkolu Tespit Kararı (No: 2010/1)

18.Ocak.2010- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6233;K: 2009/5541)

18.Ocak.2010- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6386;K: 2009/5848)

18.Ocak.2010- Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/6387;K: 2009/5849)

18.Ocak.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/8811;K: 2009/12227)

17.Ocak.2010- Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ocak.2010- Uluslararası Birimler Sistemine Dair Yönetmelikte (80/181/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.Ocak.2010- Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/4)

16.Ocak.2010- Milli Savunma Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ocak.2010- Türk Patent Enstitüsü Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.Ocak.2010- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 395)

16.Ocak.2010- Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/66)

16.Ocak.2010- İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/67)

16.Ocak.2010- Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 30)

16.Ocak.2010- Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 115)

16.Ocak.2010- Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 25/9/2009 Tarihli ve 2009/37 Sayılı Kararı

16.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.Ocak.2010- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/AT) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ocak.2010- Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği

15.Ocak.2010- PTT Acentelikleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.Ocak.2010- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 394)

15.Ocak.2010- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

15.Ocak.2010- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

15.Ocak.2010- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

15.Ocak.2010- 2009 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

15.Ocak.2010- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Ocak.2010- Re’sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

15.Ocak.2010- Yargıtay 1. Hukuk Dairesine Ait Karar

15.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Ocak.2010- 2010/8 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2010 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

14.Ocak.2010- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına Dair Tebliğ (No: 2010/1)

14.Ocak.2010- 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde Bir Ortaklık Payının Değerinin 100 (Yüz) Türk Lirasına Yükseltilmesi ve Yeni Pay Değerine Göre Kooperatiflerce Yapılması Gerekli Olan İşlemlere İlişkin Tebliğ (No: 2010/2)

14.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.Ocak.2010 Mükerrer - 2009/15753 Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

14.Ocak.2010 Mükerrer - Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası ile Akdedilen “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Finansmana Erişimi Projesi Ek Kredi II” ile İlgili Garanti, Kredi Anlaşması ve Ek Mektuplar

14.Ocak.2010 Mükerrer - 17 Ekim 2009 Gün ve 27379 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan 12 Ekim 2009 Gün ve 2009/15513 Sayılı 2010 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2010 Yılı Yatırım Programı

13.Ocak.2010- Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimi Hakkında Yönetmelik

13.Ocak.2010- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 326)

13.Ocak.2010- Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Gerçekleştirilecek Banka Bilgi Sistemleri ve Bankacılık Süreçlerinin Denetimine İlişkin Rapor Hakkında Tebliğ

13.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.Ocak.2010- 2010/7 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

12.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.Ocak.2010- Ölçü Aletleri ve Metrolojik Kontrol Yöntemleri Hakkında Yönetmelik (2009/34/AT)

10.Ocak.2010- Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.Ocak.2010- Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.Ocak.2010- 2009/15698 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

09.Ocak.2010- 2009/15755 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

09.Ocak.2010- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

09.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.Ocak.2010- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

08.Ocak.2010- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

08.Ocak.2010- 2010 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

08.Ocak.2010- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2010/1)

08.Ocak.2010- Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2004/22, K: 2009/67 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/129, K: 2009/121 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/116, K: 2009/125 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2005/29, K: 2009/138 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/105, K: 2009/142 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/95, K: 2009/144 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/119, K: 2009/145 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2006/124, K: 2009/146 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/16, K: 2009/147 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- Anayasa Mahkemesinin E: 2007/12, K: 2009/153 Sayılı Kararı

08.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.Ocak.2010- Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

07.Ocak.2010- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği İç Koordinasyon ve Uyum Komitesinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

07.Ocak.2010- Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Ocak.2010- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Ocak.2010- Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Ocak.2010- Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

07.Ocak.2010- Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Kapsamında Sistem Belgelendirme Konusunda Onaylanmış Kuruluş Olarak Türk Standartları Enstitüsünün Görevlendirilmesine Dair Tebliğ

07.Ocak.2010- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2010/1)

07.Ocak.2010- Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2010/1)

07.Ocak.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7567;K: 2009/11207)

07.Ocak.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7566;K: 2009/11208)

07.Ocak.2010- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar (E: 2009/7568;K: 2009/11209)

07.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.Ocak.2010- 2009/15692 Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ocak.2010- Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.Ocak.2010- Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Avrupa Birliği İşleri Uzman Yardımcılığı Giriş ve Uzman Yeterlik Sınavı Yönetmeliği ile İlgili)

06.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.Ocak.2010- 2009/15689 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Bosna Hersek, Finansal İstihbarat Dairesi (FID) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

05.Ocak.2010- 2009/15693 Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti ve İslam Kalkınma Bankası Arasındaki Türkiye Cumhuriyeti’nin Kalkınma İçin İslami Dayanışma Fonuna Katılımı ile İlgili Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

05.Ocak.2010- 2009/15697 İstanbul Teknik Üniversitesi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Eğitim-Araştırma Yerleşkeleri (İTÜ-KKTC) Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

05.Ocak.2010- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 31/12/2009 Tarihli ve 3474 Sayılı Kararı

05.Ocak.2010- Yargıtay 14. Hukuk Dairesine Ait Karar

05.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

02.Ocak.2010- 2009/15720 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ocak.2010- Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülüklere Uyum Programı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

02.Ocak.2010- Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 9)

02.Ocak.2010- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları