Aralık 2008 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.01.2009 - İthalatta Gözetim Uygulanması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.01.2009 - İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.01.2009 - Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Reklâm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.01.2009 - Doçentlik Sınav Yönetmeliği

31.01.2009 - 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

31.01.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.01.2009 - 2009/14579 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine

30.01.2009 - 2008 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

30.01.2009 - 2008 Yılı Aralık Ayında Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

30.01.2009 - Kamu İhale Tebliği (No: 2009/1)

30.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

29.01.2009 - 2009/14597 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Hırvatistan Cumhuriyeti'nin Katılımına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

29.01.2009 - 2009/14598 Kuzey Atlantik Antlaşmasına Arnavutluk Cumhuriyeti'nin Katılımına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

29.01.2009 - Millî Eğitim Bakanlığı Okul Kütüphaneleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.01.2009 - Millî Eğitim Bakanlığı Yayınlarının Standartlaştırılması ve Numaralandırılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.01.2009 - 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.01.2009 - İhracat 2007/2 Sayılı Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2009/1)

29.01.2009 - 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdarî Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/1)

29.01.2009 - Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VI, No: 24)

29.01.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2006/158, K: 2008/150 Sayılı Kararı (19/9/2006 Tarihli ve 5543 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.01.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/64, K: 2008/154 Sayılı Kararı (29/6/2006 Tarihli ve 5535 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.01.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/73, K: 2008/158 Sayılı Kararı (15/11/2000 Tarihli ve 4603 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 18/4/2007 Tarihli ve 5626 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.01.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2008/46, K: 2008/163 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.01.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/2, K: 2008/5 Sayılı Kararı (2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.01.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/99, K: 2008/120 Sayılı Kararı (25/2/2003 Tarihli ve 4811 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.01.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2004/95, K: 2008/156 Sayılı Kararı (12/12/2003 Tarihli ve 5020 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.01.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/66, K: 2008/157 Sayılı Kararı (15/5/2007 Tarihli ve 5661 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.01.2009 - Anayasa Mahkemesinin E: 2007/58, K: 2008/178 Sayılı Kararı (22/5/1930 Tarihli ve 1632 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 14/6/1989 Tarihli ve 3574 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.01.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.01.2009 -5833 Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

28.01.2009 -5834 Karşılıksız Çek ve Prostestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun

28.01.2009 -Kültür Yatırımı ve Girişimlerinde Teşvik Kapsamında Çalıştırılacak Personele İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

28.01.2009 -Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

28.01.2009 -İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğ

28.01.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

28.01.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

28.01.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

28.01.2009 -Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

28.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.01.2009 -5831 Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

27.01.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/4)

27.01.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/5)

27.01.2009 -Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 26/12/2008 Tarihli ve 2008/206 sayılı Kararı

27.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.01.2009 -2009/14576 Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından Sağlanan Krediye İlişkin Türkiye Cumhuriyeti ile Adı Geçen Banka Arasında İmzalanan Anlaşma ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

25.01.2009 -Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2009/15)

25.01.2009 -Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/16)

25.01.2009 -Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/17)

25.01.2009 -Tütün Üretiminden Vazgeçip Alternatif Ürün Yetiştiren Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/18)

25.01.2009 -2008 Yılı Ürünü Hububat ve Baklagil Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2009/19)

25.01.2009 -2008 Yılı Ürünü Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola, Dane Mısır, Aspir ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/20)

25.01.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/3)

24.01.2009 -Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.01.2009 -Türkiye Kick Boks Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

24.01.2009 -2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 6)

24.01.2009 -2009 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

24.01.2009 -Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi İşlemlerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ

24.01.2009 -Bankalarda Bilgi Sistemleri Yönetiminde Esas?Alınacak İlkelere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

24.01.2009 -Anayasa Mahkemesinin E: 2004/70 (Yürürlüğü Durdurma), K: 2009/2 Sayılı Kararı (2872 ve 3213 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 26/5/2004 Tarihli ve 5177 Sayılı Kanun ile İlgili)

24.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.01.2009 -5832 Dernekler Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

23.01.2009 -Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

23.01.2009 -Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

23.01.2009 -Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

23.01.2009 -Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (SHY-14B)

23.01.2009 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2991 Sayılı Kararı

23.01.2009 -Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2995 Sayılı Kararı

23.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.01.2009 -Zirai Karantina İnspektör Yönetmeliği

22.01.2009 -Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

22.01.2009 -Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilmeleri Hakkında Yönetmelik

22.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

21.01.2009 -Taksi ve Servis Otobüsleri İşletmeleri Telsiz Sistemleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

21.01.2009 -Sigorta Tahkim Usûlü ve Sigorta Hakemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2009/1)

21.01.2009 -Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Teknik Karşılıklarının Yatırılacağı Yabancı Varlıklara İlişkin Tebliğ

21.01.2009 -Oydan Yoksun Paylara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: I, No: 36)

21.01.2009 -Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: II, No: 22)

21.01.2009 -Ortaklık Varantlarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Alım Satım İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: III, No: 36)

21.01.2009 -Giriş Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 23)

21.01.2009 -Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 37)

21.01.2009 -2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ ile İlgili

21.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.01.2009 -2009/14551 Avrupa Topluluğu'nun Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı'nın (2007-2013) Girişimcilik ve Yenilik Özel Programına Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

20.01.2009 -Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 4)

20.01.2009 -Tedavi Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ (Sıra No: 5)

20.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

19.01.2009 -2008/14561 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Yedinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı"nın Onaylanması Hakkında Karar

18.01.2009 -2008/14503 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Güney-Güney İşbirliği ve Yükselmekte Olan Yardım Verici Ülke Rolleri Arasında Köprü Oluşturmak: Türkiye'nin Uluslararası Kalkınma İşbirliğine Katılımını Güçlendirmek 2007-2010" Başlıklı Proje Belgesi ve Eklerinin Onaylanması Hakkında Karar

17.01.2009 - Bireysel Kredilerle Bağlantılı Sigortalar Uygulama Esasları Yönetmeliği

17.01.2009 - Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.01.2009 - Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.01.2009 - Etkin Piyasa Gücüne Sahip İşletmecilerin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17.01.2009 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 390)

17.01.2009 - Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2009/3)

17.01.2009 - 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2009 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

17.01.2009 - 2008 Yılı Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

17.01.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.01.2009 - 5830 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

16.01.2009 - 2008/14497 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Silahlı Kuvvetler Sağlık Personelinin Eğitim ve İş Birliği ile İlgili Protokol'de Yapılan 3 Numaralı Değişiklik"in Onaylanması Hakkında Karar

16.01.2009 - 2008/14502 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Türkiye'de Yasama Süreçlerine Etkin Sivil Katılım Projesi" Konulu Belgenin Onaylanması Hakkında Karar

16.01.2009 - Millî Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.01.2009 - Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.01.2009 - Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.01.2009 - Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16.01.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.01.2009 Mükerrer - 2009 Yılı Yatırım Programı

15.01.2009 - 2009/114571 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2009 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

15.01.2009 - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 36) - Yemlerin İthalatında İstenecek Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008/72) - Tıbbi Sülük (Hirudo Medicinalis) 2009 Yılı İhraç Kotasının Tahsisi Hakkında Tebliğ (No: 2009/1)

15.01.2009 - Bombus Arısı Kullanımına Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (No: 2009/2)

15.01.2009 - Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamilerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2009/1)

15.01.2009 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.01.2009 -2006 Yılı Türk-Alman Mali İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Aktedilen "Belediye Altyapı Programı IV Tamamlayıcı Tedbirler" Konulu Finans Anlaşması

14.01.2009 -2008/14526 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

14.01.2009 -Ulusal Gıda Referans Laboratuvar Müdürlüğü Kuruluş ve Görev Esaslarına Dair Yönetmelik

14.01.2009 -2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 3)

14.01.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/1)

14.01.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2009/2)

14.01.2009 -2008 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

14.01.2009 -2008 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

14.01.2009 -2008 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

14.01.2009 -2008 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

14.01.2009 -Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.01.2009 -Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Listesi

14.01.2009 -5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ

14.01.2009 -Yargıtay 13.Hukuk Dairesine Ait Karar

14.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.01.2009 -Hayat Sigortaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.01.2009 -Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.01.2009 -Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

13.01.2009 -Kültür ve Turizm Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınav, Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

13.01.2009 -Yargıtay 7. Hukuk Dairesine Ait Karar

13.01.2009 -Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

13.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.01.2009 -İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim?Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Görevlendirilme ve Şirket Kurabilmelerine İlişkin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10.01.2009 -2008/14564 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

 10.01.2009 -2009/14538 Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar

 10.01.2009 -2009/14539 İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam?Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

 10.01.2009 -2008/14468 Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) ile Çalışan Motorlu Taşıtlar İçin İkmal İstasyonlarının Kuruluş, Denetim, Emniyet ve Ruhsatlandırılma İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 10.01.2009 -Görev Dağılımı ile İlgili 2009/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

 10.01.2009 -2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

 10.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 09.01.2009 -Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 09.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 08.01.2009 -Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 08.01.2009 -2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

 08.01.2009 -Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 128)

 08.01.2009 -Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlıklar ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 5) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 129)

 08.01.2009 -Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 130)

 08.01.2009 -Stoklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 2) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 131)

 08.01.2009 -Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 132)

 08.01.2009 -Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 133)

 08.01.2009 -Hasılata İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 18) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 134)

 08.01.2009 -Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 135)

 08.01.2009 -Finansal Araçlar: Sunuma İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 32) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 136)

 08.01.2009 -Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 137)

 08.01.2009 -Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 138)

 08.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.01.2009 -Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 321)

 06.01.2009 -Sertifikalı Tohum Kullanımı ve Sertifikalı Meyve/Asma Fidanı/Çilek Fidesi ile Kapama Bağ/Bahçe Tesisi Desteklemeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/74)

 06.01.2009 -Yurtiçi Sertifikalı Tohumluk Üretimlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/75)

 06.01.2009 -2008 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 06.01.2009 -2008 Yılı Kasım Ayına Ait Yabancı Sermayeli Firmaların Yatırımları İçin Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

 06.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 05.01.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/89)

 05.01.2009 -İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/90)

 04.01.2009 -2008/14467 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2007 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması'nın Yürürlüğe Girmesine Dair Karar

 04.01.2009 -Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelik

 04.01.2009 -Sosyal Güvenlik Kontrol Memurları Yönetmeliği

 04.01.2009 -Ülkemizde Yapılacak Uluslararası Gençlik ve Spor Organizasyonlarının Giderlerinde Kullanmak Üzere Oluşturulan Özel Hesap Yönetmeliği

 03.01.2009 -İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik

 03.01.2009 -T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 02.01.2009 -Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Hurda İşletmesi Müdürlüğü Yurtiçi Pazarlama ve Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik