Aralık 2007 ve önceki aylar Mevzuat değişiklikleri için Resmi Gazete Bölümüne Bakınız

 

31.01.2008-2008/13159 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2008 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar

31.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/40, K: 2007/96 Sayılı Kararı (13/4/1994 Tarihli ve 3984 Sayılı Kanun'un 4756 Sayılı Yasa ile Değiştirilen 13. üncü Maddesi ile İlgili)

31.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/136, K: 2008/3 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun'un 125 inci Maddesi ile İlgili)

31.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

30.01.2008-2007/13070 Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Türk-Hırvat Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

30.01.2008-Ro-Ro Yolcu Gemileri ve Yüksek Hızlı Yolcu Tekneleri Yönetmeliği

30.01.2008-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.01.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/6)

30.01.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/7)

30.01.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/8)

30.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/102, K: 2007/97 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4262 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/105, K: 2007/98 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3493 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/75, K: 2008/1 Sayılı Kararı (26/9/2004 Tarihli ve 5237 Sayılı Kanun ile İlgili)

30.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.01.2008 Mükerrer -2007/13064 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile İsveç Krallığı, Finanspolisen Rikskriminalpolisen (NFIS) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

28.01.2008 Mükerrer -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/11 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/16 Sayılı Kararı

28.01.2008 Mükerrer -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/12 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/17 Sayılı Kararı

28.01.2008 Mükerrer -Anayasa Mahkemesinin E: 2007/28 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/18 Sayılı Kararı

28.01.2008 Mükerrer -Anayasa Mahkemesinin E: 2003/18 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/19 Sayılı Kararı

28.01.2008 Mükerrer -Anayasa Mahkemesinin E: 2006/34 (Siyasî Parti Malî Denetimi), K: 2008/20 Sayılı Kararı

26.01.2008-2007/13052 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İsrail Devleti Hükümeti Arasında İmzalanan "Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi ve Metroloji Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

26.01.2008-Terörle Mücadelede Görev Alan Personelin, Bu Görevlerinin İfasından Doğduğu İddia Edilen Suçlardan Dolayı Yapılan Soruşturma ve Kovuşturmalarda Müdafi Olarak Belirlediği Avukat veya Avukatların Ücretlerinin Ödenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

26.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/131, K: 2007/4 Sayılı Kararı (1/7/2006 Tarihli ve 5538 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/59, K: 2007/75 Sayılı Kararı (22/4/1983 Tarihli ve 2820 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/4/2005 Tarihli ve 5341 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/162, K: 2007/89 Sayılı Kararı (22/11/2001 Tarihli ve 4721 Sayılı Kanun ile İlgili)

26.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.01.2008-Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2008-Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2008-Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2008-Özel Beden Eğitimi ve Spor Tesisleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2008-Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.01.2008-Türkiye Briç Federasyonu Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

25.01.2008-Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Kurul Kararı (No: 179)

25.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/30 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/11 Sayılı Kararı

25.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/26 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/12 Sayılı Kararı

25.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/13 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/13 Sayılı Kararı

25.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/17 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/14 Sayılı Kararı

25.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/22 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/15 Sayılı Kararı

25.01.2008-Yargıtay 2. ve 19. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

25.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.01.2008-2008/13059 Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

24.01.2008-2008/13061 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

24.01.2008-2008/13062 Ankara İli, Çubuk İlçesinde Bulunan ve Listede Parsel Numaraları Gösterilen Taşınmazların, Çubuk Hayvancılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Sınırları İçerisinde Kalmaları Nedeniyle, Adı Geçen Organize Sanayi Bölgesi Adına Ankara İl Özel İdaresi Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar

24.01.2008-Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.01.2008-Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.01.2008-Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24.01.2008-Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Mesleki Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

24.01.2008-Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

24.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2001/27 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/6 Sayılı Kararı

24.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/7 Sayılı Kararı

24.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/6 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/8 Sayılı Kararı

24.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/9 Sayılı Kararı

24.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/31 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/10 Sayılı Kararı

24.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

23.01.2008-Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: IV, No: 38)

23.01.2008-Teknoloji Transferi Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği (No: 2008/2)

23.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/9 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/1 Sayılı Kararı

23.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/34 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/2 Sayılı Kararı

23.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/14 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/3 Sayılı Kararı

23.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/37 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/4 Sayılı Kararı

23.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/11 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2008/5 Sayılı Kararı

23.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

22.01.2008-2007/13058 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Alım-Satım-Kiralama ve Kiraya Verme İhale Yönetmeliği

22.01.2008-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 380)

22.01.2008-2007 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

22.01.2008-2007 Yılı Aralık Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

22.01.2008-Kamu İhale Tebliği (No: 2008/1)

22.01.2008-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/1/2008 Tarihli ve 2441 Sayılı Kararı

22.01.2008-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/1/2008 Tarihli ve 2452 Sayılı Kararı

22.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2002/35, K: 2007/95 Sayılı Kararı (27/1/2000 Tarihli ve 4502 Sayılı, 5/4/1983 Tarihli ve 2813 Sayılı Kanunlar ile İlgili)

22.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

20.01.2008-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Spor Masörü Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20.01.2008-2007 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

20.01.2008-2007 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

20.01.2008-2007Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

20.01.2008-2007 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

20.01.2008-2007 Yılı Aralık Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi

20.01.2008-2007 Yılı Aralık Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi

19.01.2008-5727 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

19.01.2008-Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

19.01.2008-Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.01.2008-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

19.01.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/1)

19.01.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/2)

19.01.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/3)

19.01.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/4)

19.01.2008-İşkolu Tespit Kararı (No: 2008/5)

19.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/67, K: 2007/83 Sayılı Kararı (31/8/1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Kanunda DeğişiklikYapan 17/6/2004 Tarihli ve 5192 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.01.2008-Danıştay Üyeliğine, Merkez Valisi Mevlüt ÇETİNKAYA'nın Seçilmesine Dair Karar (No: 2008/1)

18.01.2008-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Sebze Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

18.01.2008-Tehlikeli Kimyasallar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Kürek Federasyonu Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Kürek Federasyonu Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Halk Oyunları Hakem,Gözlemci ve Saha Komiseri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Halk Oyunları Yarışma Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Basketbol Yarışma, Disiplin ve Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Karate Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Karate-Do Kyu ve Dan Sınav Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

18.01.2008-Yargıtay 18.Hukuk Dairesine Ait Kararlar

18.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

17.01.2008-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği

17.01.2008-Yemeklik Tane Baklagil ve Yem Bitkileri Tohum Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008-Pancar Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008-Patates Tohumluğu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008-Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008-Sebze Fidesi Üretim ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008-Yağlı, Lifli, Tıbbi ve Aromatik Bitki Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008-Meyve/Asma Fidan ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği

17.01.2008-Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği

17.01.2008-Motorlu Araçlar ve Römorklarının Yakıt Depoları ve Arka Koruma Donanımlarına Dair Tip Onayı Yönetmeliği (70/221/AT)

17.01.2008-Motorlu Araçlar ve Römorklarının Isıtma Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (2001/56/AT)

17.01.2008-2821 Sayılı Sendikalar Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2008 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ

17.01.2008-Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

17.01.2008-Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

17.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/79, K: 2007/6 Sayılı Kararı (23/7/2004 Tarihli ve 5216 Sayılı Kanun ile İlgili)

17.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.01.2008-5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu'nun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)

16.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/35, K: 2007/48 Sayılı Kararı (22/12/1934 Tarihli ve 2644 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 29/12/2005 Tarihli ve 5444 Sayılı Kanun ile İlgili)

16.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.01.2008-İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Danışma Kurulu ile İlgili 2008/1 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

15.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

15.01.2008 Mükerrer -2008 Yılı Yatırım Programı

14.01.2008-Motorlu Araçların Dış Çıkıntıları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (74/483/AT)

14.01.2008-İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (93/14/AT)

14.01.2008-Çıraklık Eğitimi Uygulaması Yapılmayan Meslek Dallarında Mesleki Belgelerin Verilmesine İlişkin Yönetmelik

13.01.2008-Tohumculuk Piyasasında Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği

13.01.2008-Tohumluk Sertifikasyon İşlemlerinde Yetki Devri Yönetmeliği

13.01.2008-Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliği

12.01.2008-Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği

12.01.2008-Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008-Adlî ve İdarî Yargıda Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav, Mülâkat ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008-İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçileri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008-Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008-Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşları İdari ve Mali Şartlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008-Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008-Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (G) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12.01.2008-Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2008/2)

12.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.01.2008-2007/13040 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Hibe Anlaşması'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

11.01.2008-2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 2)

11.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.01.2008-2007/13043 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

10.01.2008-Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)

10.01.2008-2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

10.01.2008-26/12/2007 Tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile İlgili

10.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

09.01.2008-2007/12991 Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

09.01.2008-2007/13012 Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik

09.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

08.01.2008-Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

08.01.2008-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.01.2008-Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odalarında Kurulacak Meslek Komiteleri Hakkında Yönetmelik

08.01.2008-Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)

08.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.01.2008-2007/12971 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında İmzalanan "Karayolları Ulaşımı Altyapısı Teknik ve Bilimsel İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

07.01.2008-2007/12983 Avrupa Konseyi Bünyesinde Oluşturulan Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Gücü Tarafından Yürütülecek "Aile İçi Şiddet Dahil, Kadınlara Yönelik Şiddetle Mücadele Kampanyası" Çerçevesinde Avrupa Konseyince Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

07.01.2008-2007/13004 Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-Hersek Arasında İmzalanan "Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması"nın Onaylanması Hakkında Karar

06.01.2008-2007/12970 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi Arasında İmzalanan "İki Yıllık İşbirliği Anlaşması 2008/2009"un Onaylanması Hakkında Karar

06.01.2008-2007/12986 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "2006-2009 Yıllarına Ait Kültürel İşbirliği Uygulama Programı"nın Onaylanması Hakkında Karar

05.01.2008-5726 Tanık Koruma Kanunu

05.01.2008-2007/12985 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan "Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşmanın Tadiline İlişkin Protokol"ün Onaylanması Hakkında Karar

05.01.2008-2007/13013 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan "2006 Yılı Mali İşbirliği Anlaşması"nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar

05.01.2008-2007/13015 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Portekiz Cumhuriyeti, Unidade de Informaço Financeira (UIF) Arasında İmzalanan "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

05.01.2008-2007/13020 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolü"nün Onaylanması Hakkında Karar

05.01.2008-2008/13055 Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar İle Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

05.01.2008-2008/13056 8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

05.01.2008-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.01.2008-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

05.01.2008-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 379)

05.01.2008-2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1)

05.01.2008-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife

05.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.01.2008-2007/12987 Karayolu Taşımacılığı Konusunda Düzenlenen Türk-Tunus Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

04.01.2008-2007/13018 T.C. Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Makedonya Cumhuriyeti Kültür Eserlerini Koruma Kurumu Milli Konzervasyon Merkezi Arasında Makedonya-Üsküp Mustafa Paşa Camii Restorasyonu Projesi Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

04.01.2008-2007/13035 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Denizlerde Karasuların Ötesindeki Olayların Önlenmesine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

04.01.2008-2007/12984 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.01.2008-Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 107)

04.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/98, K: 2006/3 Sayılı Kararı (24/11/1994 Tarihli ve 4046, 3/5/1985 Tarihli ve 3194, 4/4/1990 Tarihli ve 3621 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 3/7/2005 Tarihli ve 5398 Sayılı Kanun ile İlgili)

04.01.2008-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/62, K: 2007/66 Sayılı Kararı (5660 Sayılı Kanunun Tümünün Kabulüne İlişkin 31/5/2007 Günlü TBMM Kararı ile İlgili)

04.01.2008-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

31.12.2007-Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2007-Motorlu Araçların Koltukları, Bağlantıları ve Koltuk Başlıkları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (74/408/AT)

31.12.2007-Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri Bağlantı Parçaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (765/115/AT)

31.12.2007-Motorlu Araçların Emniyet Kemerleri ve Bağlama Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (77/541/AT)

31.12.2007-Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31.12.2007-4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunun 12 nci Maddesinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Arttırılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/20)

30.12.2007-2007/13010 Tarım Sigortaları Havuzu tarafından Kapsama Alınacak Riskler, Ürünler ve Bölgeler ile Prim Desteği Oranlarına İlişkin Karar

30.12.2007-2007/13033 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar

30.12.2007-2007/13044 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Ekli Karar

30.12.2007-2007/13045 T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar

30.12.2007-2007/13046 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar

30.12.2007-2007/13048 Fakir Ailelere Kömür Yardımı Yapılmasına İlişkin Karar

30.12.2007-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Tarafından Desteklenen veya Yürütülen Bilim ve Toplum Proje ve Etkinliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.12.2007-Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

30.12.2007 1. Mükerrer-5724 2008 Yılı Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu

30.12.2007 1. Mükerrer-5725 2006 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu

29.12.2007-Bandırma Liman Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2007-Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

29.12.2007-Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerde Değişiklik Yapılmasına Dair Esas ve Usuller

29.12.2007-Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2007-Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29.12.2007-Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

29.12.2007-Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

29.12.2007-Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

29.12.2007-Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife ve Talimat

29.12.2007-2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

29.12.2007-Beşeri İlaçların Fiyatlandırılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

29.12.2007-Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2007/1)

29.12.2007-Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret: 2007/2)

29.12.2007-4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2008 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/1)

29.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/32, K: 2007/3 Sayılı Kararı (22/2/2005 Tarihli ve 5302 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/95, K: 2007/5 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/148, K: 2007/16 Sayılı Kararı (24/2/1983 Tarihli ve 2802 Sayılı Kanunda Değişiklik, Yapan 22/12/2005 Tarihli ve 5435 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/39, K: 2007/53 Sayılı Kararı (3/7/2005 Tarihli ve 5393 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/3/2007 Tarihli ve 5594 Sayılı Kanun ile İlgili)

29.12.2007-Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

29.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

28.12.2007-Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28.12.2007-İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü

28.12.2007-Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu'nun 20 Kasım 2007 Tarihli Kararları ile İlgili 2007/33 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

28.12.2007-Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2007-1)

28.12.2007-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 266)

28.12.2007-Yerli Hayvan Irk ve Hatlarının Tescili Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/52) - Belirli Tekstil ve Konfeksiyon Ürünlerinin İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2007/6)

28.12.2007-Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2007/3)

28.12.2007-Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

28.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

27.12.2007-2007/12966 Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerinin İsimleri ile Yardım Tutarlarının Yer Aldığı Listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine Teslimine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar

27.12.2007-Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkında Yönetmelik - Ağrı Dağı Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği

27.12.2007-2007 Yılı Kasım Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

27.12.2007-2007 Yılı Kasım Ayına Ait Belgeler ve Yararlandırılan Teşvik Unsurları Listesi

27.12.2007-2007 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi

27.12.2007-2007 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi

27.12.2007-2007 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi

27.12.2007-2007 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi

27.12.2007-2007 Yılı Kasım Ayında İptal Edilen Belgelerin Listesi

27.12.2007-2007 Yılı Kasım Ayında Re'sen Kapatılan Belgelerin Listesi

27.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/53, K: 2007/61 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 6/3/2003 Tarihli ve 4822 Sayılı Kanun ile İlgili)

27.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

26.12.2007-2007/12952 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

26.12.2007-2007/12962 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bitki Karantina ve Bitki Koruma Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

26.12.2007-Millî Eğitim Bakanlığı İlk Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26.12.2007-2008 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

26.12.2007-Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)

26.12.2007-Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 29)

26.12.2007-Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 34)

26.12.2007-Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

26.12.2007-Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

26.12.2007-Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 52)

26.12.2007-Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 54)

26.12.2007-Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

26.12.2007-Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 378)

26.12.2007-Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

26.12.2007-İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/13)

26.12.2007-3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun Kooperatiflerde Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2007/1)

26.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2003/27, K: 2007/84 Sayılı Kararı (20/3/1997 Tarihli ve 570 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili)

26.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

25.12.2007-2007/12889 Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

24.12.2007-5722 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

24.12.2007-2007/12902 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

24.12.2007-2007/12904 Moğolistan Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 'Moğolistan'daki Türk Anıtlarının Korunması, Araştırılması ve Restorasyonu Projesi' Kapsamında 2006-2007 Yıllarında Orhun Vadisinde Yapılacak Çalışmalara İlişkin İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

24.12.2007-2007/12905 Türk-Jamaika Karma Ekonomik Komisyonu I. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

24.12.2007-İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çevre Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

24.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2004/114, K: 2007/85 Sayılı Kararı (14/7/1965 Tarihli ve 657 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.12.2007-2007/12937 Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik

19.12.2007-Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar ile Kanun Kapsamındaki Toksik Kimyasal Maddeler ve Prekürsörleri ile Farklı Kimyasal Maddelerin Bildirimlerinin Yapılması Hakkında Yönetmelik

19.12.2007-Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi ve CO2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2007-Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2007-Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2007-İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2007-Milli Prodüktivite Merkezi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2007-Yeminli Malî Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2007-Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2007-Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2007-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2000/8, K: 2003/104 Sayılı Kararı (15/12/1999 Tarihli ve4487 Sayılı Kanun ile İlgili)

19.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

18.12.2007-5721 Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18.12.2007-5723 Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

18.12.2007-2007/12941 2007 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

18.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/71)

18.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/72)

18.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/73)

18.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/74)

18.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/75)

18.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/76)

18.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/77)

18.12.2007-Yargıtay 8. Hukuk Dairesine Ait Karar

18.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

16.12.2007-Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik15.12.2007-2007/12886 Türkiye Cumhuriyeti-İran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 24 üncü Dönem Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

15.12.2007-Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

15.12.2007-Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 2)

15.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2005/139, K: 2007/33 Sayılı Kararı (19/10/2005 Tarihli ve 5411 Sayılı Kanun ile İlgili)

15.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

14.12.2007-2007/12939 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

14.12.2007-2007/12830 Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14.12.2007-2007/12879 Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

14.12.2007-Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği

14.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

13.12.2007-2007/12938 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine Dair 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

13.12.2007-Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Hasılat Dağıtım Yönetmeliği

13.12.2007-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

13.12.2007-Yargıtay 2. Hukuk Dairelerine Ait Karar

13.12.2007-Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar

13.12.2007-Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar

13.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

12.12.2007-5718 Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun

12.12.2007-Yolcu Gemilerinin Emniyetine ve Gemilerdeki Yolcuların Kayıt Altına Alınmasına İlişkin Yönetmelik

12.12.2007-Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

12.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

11.12.2007-Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

11.12.2007-Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

11.12.2007-Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanlığı ile Uzman Yardımcılığı Atama,Görev ve Çalışma Yönetmeliği

11.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21, K: 2006/38 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

11.12.2007-Yargıtay 7. Hukuk Dairelerine Ait Karar

11.12.2007-Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar

11.12.2007-Yargıtay 18. Hukuk Dairelerine Ait Karar

11.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

10.12.2007-2007/12846 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan, "Türkiye'de Ülke İçinde Yerinden Olmuş Kişiler Programının Geliştirilmesine Destek" Başlıklı Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

10.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/65)

10.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/66)

10.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/67)

10.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/68)

10.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/69)

10.12.2007-İşkolu Tespit Kararı (No: 2007/70)

09.12.2007-2007/12828 Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyonu 20. Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

09.12.2007-Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik

09.12.2007-4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 25 inci Maddesine ve 5560 Sayılı Kanunla Değişik 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2007/3)

09.12.2007-4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ (No: TRKGM-2007/4)

08.12.2007-2007/12836 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İspanya Krallığı Hükümeti Arasında Eğitsel ve Kültürel Alanlarda İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

08.12.2007-2007/12877 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında Teknik,Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar

08.12.2007-2007/12887 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesine Dair Karar

08.12.2007-Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

08.12.2007-Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.12.2007-Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

08.12.2007-Anayasa Mahkemesinin E: 2007/4, K: 2007/81 Sayılı Kararı (15/7/1950 günlü, 5682 sayılı Kanunu Değiştiren 28/5/1988 günlü, 3463 sayılı Kanun ile İlgili)

08.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

07.12.2007-2007/12845 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

07.12.2007-2007/12866 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

07.12.2007-2007/12847 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Anlaşması'nın, 1/1/2007 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Feshine Dair Karar

07.12.2007-2007/12875 Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesine Dair Karar

07.12.2007-2007/12876 Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonunun 10 Eylül 1964 Tarihli 8 Numaralı "Vatandaşlığın Kazanılması Konusunda Karşılıklı Bilgi Verilmesi Hakkında Sözleşme"sinin Türkiye Cumhuriyeti Bakımından Sona Erdirilmesine Dair Karar

07.12.2007-Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

07.12.2007-Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

07.12.2007-Danıştay Üçüncü Dairesinin 19/9/2007 Tarihli ve E: 2007/2274, K: 2007/2428 Sayılı Kararı

07.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

06.12.2007-2007/12787 Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Endonezya Cumhuriyeti, Finansal İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi (INTRAC) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası'nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

06.12.2007-2007/12848 Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ile Bosna-Hersek Adalet Bakanlığı Arasında İşbirliği Konusunda Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

06.12.2007-2007/12888 Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar

06.12.2007-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik

06.12.2007-Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

06.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

05.12.2007-2007/12781 Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Savunma Enerji Destek Merkezi Tarafından Temsil Edilen ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasındaki Deniz Ana ve Deniz Hava Yataklarının Mübadelesi ve bedelinin Ödenmesi Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

05.12.2007-Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

05.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

04.12.2007-5712 Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

04.12.2007-5714 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.12.2007-5715 Türk Silahlı Kuvvetleri Hasta Besleme Kanunu

04.12.2007-5716 Askerlik Kanunu ile Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.12.2007-5717 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun

04.12.2007-5719 Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.12.2007-5720 Hâkimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

04.12.2007-Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile Ambulans Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

04.12.2007-Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 265)

04.12.2007-Anayasa Mahkemesi Başkanlığının E: 2006/2 (Siyasî Parti-İhtar), K: 2007/1 Sayılı Kararı (5/4/2004 tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

04.12.2007-Anayasa Mahkemesi Başkanlığının E: 2007/1 (Siyasî Parti-İhtar), K: 2007/2 Sayılı Kararı (22/4/1983 tarihli ve 2820 Sayılı Kanun ile İlgili)

04.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

03.12.2007-Türkiye Motosiklet Federasyonu Ana Statüsü

02.12.2007-İskân Kanunu Uygulama Yönetmeliği

01.12.2007-2007/12776 Türkiye-Belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

01.12.2007-Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Yatırım Bankası Arasında Akdedilen, İzmir Banliyö Treni Projesi Garanti ve Tazminat Anlaşması ile Finans Sözleşmesi

01.12.2007-Sözleşmeli Sağlık Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.12.2007-Sahil Sağlık Denetleme Merkezlerinde Uygulanacak Sağlık İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.12.2007-Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

01.12.2007-Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

01.12.2007-T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları