Ocak 2003 Ayı - Mevzuat indeksi

 

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ  02.01.2003 - Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  02.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  03.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  04.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/5030 Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Arasında İmzalanan OECD-Ankara Çok Tarafalı Vergi Merkezi'nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin "Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar  03.01.2003 - 2002/5030 Türkiye ile İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilatı (OECD) Arasında İmzalanan OECD-Ankara Çok Tarafalı Vergi Merkezi'nde Çok Taraflı Vergi Programının Uygulanmasına İlişkin "Mutabakat Muhtırası"nın Onaylanması Hakkında Karar

- 2002/5034 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 28 Nisan 1994 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması ve 3/1/2002 Tarihli ve 2002/3562 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar  03.01.2003 - 2002/5034 Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın 28 Nisan 1994 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması ve 3/1/2002 Tarihli ve 2002/3562 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı'nın Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  03.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30)  06.01.2003 - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  07.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/5099 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar  08.01.2003 - 2002/5099 Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik  08.01.2003 - Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  03.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  08.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  09.01.2003 Gelir Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu, 4306 Sayılı Kanun, 4481 Sayılı Kanun ve 4562 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

  09.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  09.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2003/5141 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vegisi Oranlarının Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar  09.01.2003 - 2003/5141 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Eki (III) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vegisi Oranlarının Ekli Kararda Belirtildiği Şekilde Tespiti Hakkında Karar

- 2002/5089 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde, Bir Ortaklık Payının Değerinin 1,000,000.- (birmilyon) Liraya Yükseltilmesi Hakkında Karar  10.01.2003 - 2002/5089 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununa Tabi Kooperatiflerde, Bir Ortaklık Payının Değerinin 1,000,000.- (birmilyon) Liraya Yükseltilmesi Hakkında Karar

- 2002/5094 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  10.01.2003 - 2002/5094 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

  10.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  10.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

 - 4778 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun  11.01.2003 - 4778 Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

- 4782 Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  11.01.2003- 4782 Uluslararası Ticari İşlemlerde Yabancı Kamu Görevlilerine Rüşvet Verilmesinin Önlenmesi İçin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2003/5142 Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar 24 2003/5143 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 24 2003/5144 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar  11.01.2003 2003/5142 Özel Tüketim Vergisi Hasılatından Ayrılacak Paylara İlişkin Oranların Belirlenmesine İlişkin Karar 24 2003/5143 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar 24 2003/5144 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Karar

  10.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  11.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı  13.01.2003 - 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı

- 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı  13.01.2003 - 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı

- 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı  13.01.2003 - 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı

- 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı  13.01.2003 - 1/12/2002-31/12/2002 Tarihleri Arasında Verilen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı

- 2002 Yılı Aralık Ayında Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri  13.01.2003 - 2002 Yılı Aralık Ayında Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri

- 2002 Yılı Aralık Ayında Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri  13.01.2003 - 2002 Yılı Aralık Ayında Resen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri

  14.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  14.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Anayasa Mahkemesinin E: 1998/35, (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili) K: 1998/70 Sayılı Kararı  15.01.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 1998/35, (506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile İlgili) K: 1998/70 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  15.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4784 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun  15.01.2003 1. Mük - 4784 Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu, Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir veya Aylık Almakta Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılması Hakkında Kanun

- 4785 Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  15.01.2003 1. Mük - 4785 Türk Ceza Kanunu, Cezaların İnfazı Hakkında Kanun ve Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- 4786 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  15.01.2003 1. Mük - 4786 Cezaların İnfazı Hakkında Kanunda ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  16.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2003/5145 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Bağlanmış veya Bağlanacak Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar  17.01.2003 - 2003/5145 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Yaşlılık, Malullük ve Ölüm Aylığı Bağlanmış veya Bağlanacak Olanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

- 2003/5146 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir ve Aylık Alanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar  17.01.2003 - 2003/5146 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Gelir ve Aylık Alanlara Sosyal Destek Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  17.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Üretimlerini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)  18.01.2003 - Üretimlerini Likit Petrol Gazı ile Yapan Üreticilerin Zararlarının Karşılanmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  19.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 59)  21.01.2003 - Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: V, No: 59)

- Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 60)  21.01.2003 - Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 60)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  21.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  22.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/5115 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar  23.01.2003 - 2002/5115 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 nci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/36, K: 2003/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı  23.01.2003 - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/36, K: 2003/1 (Yürürlüğü Durdurma) Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  23.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2003/5147 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar  24.01.2003 - 2003/5147 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  24.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  25.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  28.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/5125 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar  29.01.2003 - 2002/5125 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  29.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)  30.01.2003 - Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 3)

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 79)  30.01.2003 - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 79)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  30.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 312)  31.01.2003 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 312)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları  31.01.2003 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları