Ocak 2002 Ayı - Mevzuat indeksi

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2002/1) 03.01.2002- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2002/1)

- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (No: İhracat-2001/8) 02.01.2002- İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ (No: İhracat-2001/8)

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ 02.01.2002- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 02.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2002/1) 03.01.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 03.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi (Sayı: 2002/1) 04.01.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 04.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3463 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 05.01.2002- 2001/3463 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-3) 05.01.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-3)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 05.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 06.01.2002- İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinin 40 ve 41 inci Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- 2001/3482 İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar 08.01.2002- 2001/3482 İhracatçı Birliklerinin Kuruluşu, İşleyişi, İştigal Sahaları, Organları, Üyelerin Hak ve Yükümlülüklerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 08.01.2002- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Disiplin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

- Doğal Gaz Satış Fiyatı Tespit Kararı Tebliği 08.01.2002- Doğal Gaz Satış Fiyatı Tespit Kararı Tebliği

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 08.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 09.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 10.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3438 Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 11.01.2002- 2001/3438 Fındık Üretiminin Planlanması ve Dikim Alanlarının Belirlenmesi ile Fındık Yerine Alternatif Ürün Yetiştirmeyi Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine Dair Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 11.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 12.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 15.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 16.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2002/1) 17.01.2002- 2002 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2002/1)

- Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 22) 17.01.2002- Sermaye Piyasasında Konsolide Mali Tablolara ve İştiraklerin Muhasebeleştirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: XI, No: 22)

- Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: XI, No: 23) 17.01.2002- Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: XI, No: 23)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/35 (595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/90 Sayılı Kararı 17.01.2002- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/35 (595 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İlgili), K: 2001/90 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/276 (4389 ve 1211 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2001/91 Sayılı Kararı 17.01.2002- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/276 (4389 ve 1211 Sayılı Kanunlarla İlgili), K: 2001/91 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 17.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3510 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar 18.01.2002- 2001/3510 Akaryakıt Tüketim Vergisi Tutarlarının Tespitine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 18.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4736 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 19.01.2002- 4736 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- 4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun) 19.01.2002- 4737 Endüstri Bölgeleri Kanunu (Endüstri Bölgeleri Kanunu ve Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun)

- 2001/3500 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci Maddelerinde Anonim ve Limited Şirketler İçin Öngörülen Asgari Esas Sermaye Miktarlarının Artırılmasına İlişkin Karar 19.01.2002- 2001/3500 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 272 ve 507 nci Maddelerinde Anonim ve Limited Şirketler İçin Öngörülen Asgari Esas Sermaye Miktarlarının Artırılmasına İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri 19.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 74) 21.01.2002- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 74)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-4) 22.01.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-4)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 22.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-5) 23.01.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-5)

- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 23.01.2002- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 23.01.2002- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 23.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 24.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2001/3534 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Emeklilik Sandığı Vakfı'nın, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu'na Devredilmesi Hakkında Karar 25.01.2002- 2001/3534 Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketi Memur ve Hizmetlileri Sağlık ve Emeklilik Sandığı Vakfı'nın, Bütün Aktif ve Pasifleriyle Birlikte Sosyal Sigortalar Kurumu'na Devredilmesi Hakkında Karar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-6) 25.01.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-6)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 25.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 32) 26.01.2002- Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 32)

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39) 26.01.2002- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 39)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-7) 26.01.2002- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİP 2002-7)

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/382 (4706 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2002/2 Sayılı Kararı 26.01.2002- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/382 (4706 Sayılı Kanun ile İlgili) K: 2002/2 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 26.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 28.01.2002- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 28.01.2002- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 28.01.2002- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 28.01.2002- 2001 Yılı Aralık Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 29.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 3) 30.01.2002- 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 3)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 30.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2002/3545 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar 31.01.2002- 2002/3545 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

- 2002/3550 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar 31.01.2002- 2002/3550 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Ekli Karar'ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

- Danıştay İçtüzüğü 31.01.2002- Danıştay İçtüzüğü

- Danıştay Tetkik Hakimlerinin Görev Yaptıkları Daire ve Kurulların Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 31.01.2002- Danıştay Tetkik Hakimlerinin Görev Yaptıkları Daire ve Kurulların Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

- Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 31.01.2002- Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

- Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Görev Yönetmeliği 31.01.2002- Danıştay Tasnif ve Yayın Bürosu Kuruluş ve Görev Yönetmeliği

- Danıştay Arşiv Yönetmeliği 31.01.2002- Danıştay Arşiv Yönetmeliği

- Danıştay Kıyafet Yönetmeliği 31.01.2002- Danıştay Kıyafet Yönetmeliği

- Danıştay Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği 31.01.2002- Danıştay Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliği

- Danıştay Memurları Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği 31.01.2002- Danıştay Memurları Disiplin Kurulu ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

- Danıştay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik 31.01.2002- Danıştay Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

- Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6) 31.01.2002- Akaryakıt Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 6)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 303) 31.01.2002- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 303)

- 3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun Hakkında Tebliğ (Seri No: 2002/1) 31.01.2002- 3417 Sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun Hakkında Tebliğ (Seri No: 2002/1)

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 19) 31.01.2002- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 19)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 31.01.2002- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 4743 Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 31.01.2002 Mük- 4743 Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

- Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik 31.01.2002 Mük- Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

- Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelik 31.01.2002 Mük- Bağımsız Denetim Yapacak Kuruluşların Yetkilendirilmesi ve Yetkilerinin Geçici veya Sürekli Olarak Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

- Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik 31.01.2002 Mük- Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 2001/3170 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2002/2) 31.01.2002 Mük- 2000/467 Sayılı Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair 2001/3170 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği (Tebliğ No: 2002/2)