Ocak 2001 Ayı - Mevzuat indeksi

- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ 02.01.2001- Mülga Dış Krediler Kur Farkı Fonu'ndan Kullanılmış Kredilere Uygulanacak Değişken Faiz Oranı Hakkında Tebliğ

- Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ 03.01.2001 - Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-1) 03.01.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 03.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-2) 05.01.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 05.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2000/1766 Marmara Depremi Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesini Teminen Kalıcı Konutlara Tahsis Edilmek Üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Kredinin 50 Milyon ABD Doları Tutarındaki İkinci Dilimine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar 07.01.2001- 2000/1766 Marmara Depremi Nedeniyle Oluşan Hasarların Giderilmesini Teminen Kalıcı Konutlara Tahsis Edilmek Üzere Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası'ndan Sağlanan Kredinin 50 Milyon ABD Doları Tutarındaki İkinci Dilimine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 09.01.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 10.01.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar 11.01.2001- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 11.01.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 248) 12.01.2001 - Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 248)

- Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1) 12.01.2001 - Hampetrol ve Petrol Ürünleri İthalinde Uygulanacak Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1)

- Bazı Petrol Yan Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1-A) 12.01.2001 - Bazı Petrol Yan Ürünlerinin İthalinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1-A)

- Yerli Olarak Üretilen Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Satışında Uyulması Gerekli Bulunan Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1-B) 12.01.2001 - Yerli Olarak Üretilen Petrol Ürünlerinin Yurt İçi Satışında Uyulması Gerekli Bulunan Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (2001/1-B)

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-3) 12.01.2001 - Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001-3)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 12.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 544, 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 01/1) 13.01.2001 - 544, 551, 554, 555 ve 556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler Gereğince Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Olan Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 01/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 13.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 16.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 17.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2000/1821 Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar 18.01.2001 - 2000/1821 Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Hakkında Karar

- 2000/1822 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar 18.01.2001 - 2000/1822 Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 18.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2000/1858 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 19.01.2001 - 2000/1858 Hampetrol ve Petrol Ürünlerinin Alım, Satım, Fiyatlandırma Esasları ile Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu'nun İşleyişi Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

- Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/1) 19.01.2001 - Türkiye'de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2001/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 19.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statülerinin Geri Alınmasına İlişkin Karar 20.01.2001- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statülerinin Geri Alınmasına İlişkin Karar

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 20.01.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.01.2001- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ 22.01.2001- 2000 Yılı Aralık Ayına Ait Yabancı Sermayeli Yatırım Teşvik Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

- Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair 22/11/2000 Tarihli ve 2000/1721 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/1) 23.01.2001- Yarım Kalmış, İşletme Sermayesi Yetersizliği Nedeniyle İşletmeye Geçememiş veya Kısmen İşletmeye Geçmiş Yatırımların Ekonomiye Kazandırılmasına Dair 22/11/2000 Tarihli ve 2000/1721 Sayılı Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2001/1)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 23.01.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 24.01.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 80) 25.01.2001- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 80)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 25.01.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/1) 26.01.2001- Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/1)

- Patates İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/2) 26.01.2001- Patates İhracatında İhracat İadesi Yapılmasına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (No: 2001/2)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 26.01.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 292) 27.01.2001 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 292)

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293) 27.01.2001 - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 293)

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları 27.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   30.01.2001- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurlar

- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/4)   31.01.2001- Petrol Ürünlerine Uygulanacak Akaryakıt Fiyat İstikrar Fonu Payları Hakkında Tebliğ (PİGM/AFİF 2001/4)

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/8 (3417 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/20 Sayılı Kararı   31.01.2001- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/8 (3417 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/20 Sayılı Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/9 (3320 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/21 Sayılı Kararı   31.01.2001- Anayasa Mahkemesinin E: 1996/9 (3320 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1996/21 Sayılı Kararı

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları   31.01.2001 - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları