86 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu
Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu-gerekçe ve Komisyon Raporları
İnsan Hakları ve İfade Özgürlüğü Bağlamında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun
Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Yer Alan Engelli Bireylere Yönelik İbarelerin Değiştirilmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna-hersek Cumhuriyeti Arasında Kültür Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişiminin Kurumsal Çerçevesi Hususunda Mutabakat Muhtırasının ve Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kosova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Cezai Konularda Karşılıklı Adli Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya Hükümeti Arasında 27 Eylül 1994 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bolivya Çokuluslu Devleti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasını Değiştiren Protokole Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının I Sayılı Protokolünün Iı Sayılı Ekinin Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2010 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Tanzanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşmasının Ekinde Değişiklik Yapılması Hakkındaki 1/2012 Sayılı Türkiye-tunus Ortaklık Konseyi Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Posta Hizmetleri Kanunu
Racvıac-güvenlik İşbirliği Merkezi Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
1978 Protokolü ile Değişik 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmenin Iıı ve Iv Üncü Eklerine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1988 Protokolüne Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
1972 Denizde Çatışmanın Önlenmesine İlişkin Uluslararası Kurallar Hakkında Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
1989 Uluslararası Kurtarma Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Deniz Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye'de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumu Kurucu Anlaşmanın Tadiline İlişkin Genel Kurul Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
22/12/2005 Tarihli ve 5436 Sayılı Kanunla İhdas Edilen İç Denetçi Kadrolarından (480) Adedinin Sınıf ve Derecelerinin Değiştirilerek Kamu Kurumlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 Uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Tahsisi Hakkında Karar
 Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ile Amerika Birleşik Devletleri Ticaret ve Kalkınma Ajansı Arasında Yapılan “elektrik İletim Hatlarında Akıllı Şebeke Uygulamaları Projesi” ile İlgili Hibe Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ekonomik ve Ticari İşbirliği Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (Masak) ile Almanya Federal Cumhuriyeti, Federal Suç Dairesi (Bka), Şüpheli İşlemler Bildirim Merkezi Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişimine Dair Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşvikine İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik Düzenlemeler, Standardizasyon, Uygunluk Değerlendirmesi, Akreditasyon ve Metroloji Alanlarında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Kamu Personel Yönetiminin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Alanlarında İşbirliğine İlişkin Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bermuda Hükümeti Arasında Vergi Konularında Bilgi Değişimi Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Botsvana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması
Milletlerarası Finansman Kurumu Ana Anlaşmasının Tadil Edilmesine İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Ankara ile Uluslararası Patates Merkezi Lima-peru Arasında Düzenlenen Patates Islahı İçin Araştırma ve Eğitim Konularında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşma Muhtırasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Tarafından, Mısır, Ürdün, Libya, Tunus, Fas ve Yemen'in Ekonomik Dönüşümünü Desteklemek Amacıyla, Dünya Bankası Bünyesinde Oluşturulan Geçiş Fonuna 5.000.000 Abd Doları Tutarında Nakdi Hibe Verilmesine İlişkin Olarak Banka ile İmzalanan Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığı'nın, Personeli'nin ve Üyelerin Temsilcilerinin Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına İlişkin Sözleşme
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Danimarka Krallığı Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Etyopya Federal Demokratik Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Büyükelçilik ile Misyon Şefi ve Diplomatlar İçin İkametgah İnşaası İçin Arsa Değişimi Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gana Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ve Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Yönelik Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kongo Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti ile Lübnan Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Alanı Tesis Eden Ortaklık Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lübnan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik ve Spor Alanında İşbirliği Programı
Türkiye Cumhuriyeti ile Malta Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çalışma ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sivil Havacılık Alanında İşbirliğini Geliştirme Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Elektrik ve Enerji Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Haritacılık Alanında İşbirliğine Dair Protokol
Türk-özbek Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Peru Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma
Türk-rus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü
Umuma Mahsus Pasaport Hamili Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Türkiye'ye Yapacakları Seyahatlerinde, 180 Gün İçinde Toplamda 90 Günü Aşmamak Kaydıyla 30 Gün Olan Vizesiz Kalış Sürelerinin 60 Güne Çıkarılması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Konulu Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti ile Slovakya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Slovenya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilgi ve İletişim Teknolojileri Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültürel Değişim Programı
Türkiye-tacikistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarımsal İşbirliği Alanında Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tunus Silahlı Kuvvetleri Uh-1/ab-205 Helikopteri Pilot Gece Görüş Gözlüğü Eğitimlerine İlişkin Uçuş ve Teknik Eğitim Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti ile Türkmenistan Arasında Hukuki ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2015 Yıllarına İlişkin Eğitim, Bilim, Kültür ve Sanat, Kitle İletişim Araçları, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Geçici 21 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usullerin Belirlenmesine Dair Karar
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Tebliğ
Ticaret Sicili Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük
Trabzon Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Zonguldak Limanı Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Giresun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Samsun Liman Tüzüğünün Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tüzük
Adalet Bakanlığı Memur Sınav-atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adli Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Destekleme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bağlı Kuruluşları Ödül Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İstatistik Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Erat Sevkıyat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik
Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Basın-yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vaizlik, Kur'an Kursu Öğreticiliği, İmam-hatiplik ve Müezzin-kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Şeker Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hazır Ambalajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelik (76/211/at)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinde (2007/46/at) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2000/25/at)' Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunun Toplanması, Çalışması, Temsilcilerin Görevlendirilmesi ve Yönetim Kurulunun Seçilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik
Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tabiat Varlıkları ve Doğal Sit Alanları ile Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Bulunan Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin İdaresi Hakkında Yönetmelik
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasasında İnşaatına Başlanmış Olan Tesislere Yeni Üretim Lisansı Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik
Maden Kanununun I (A) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Gençlik Faaliyetlerine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları İhale Yönetmeliği
Doğal Çiçek Soğanlarının Üretimi, Doğadan Toplanması ve İhracatına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Takviye Edici Gıdaların İthalatı, Üretimi, İşlenmesi ve Piyasaya Arzına İlişkin Yönetmelik
Expo 2016 Antalya Ajansının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Expo 2016 Antalya Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Expo 2016 Antalya Ajansı Mal ve Hizmet Alım-satım ve Yapım İşleri İhale Yönetmeliği
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği
Türkiye - Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 2478 Sayılı Kanunla Değişik 2 Nci Maddesi Gereğince Yurda Sokulmasına İzin Verilecek Silahlara İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
6136 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Bıçak ve Diğer Aletler ile Benzerlerinden Bir Sanat veya Mesleğin İcrası İçin Kullanılması Zorunlu Bulunanların Yapım, Kullanım ve Nakline Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yivli ve Yivsiz Av Tüfekleri, Nişan Tüfek ve Tabancaları, Bunların Aksamı ile Mermilerinin Yurda Geçici Olarak Sokulmasına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kosgeb Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gelir İdaresi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Görevleri ile Avukatların Mesleğe Alınmaları, Davaların Takip Usulü ve Çalışmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Mill? Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Uzmanlığı Yönetmeliği
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Askeri Hakim Sicil Yönetmeliği
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Soruların Hazırlanması, Soru Havuzunun Oluşturulması ve Soruların Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Yönetmelik
Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler Değerlendirme ve Satış Yönetmeliği
Verici Tesis ve İşletim Şirketi ile Multipleks İşletmecileri Hakkında Yönetmelik
Rekabet Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çevre Sağlığı Denetimi ve Denetçileri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Gıda Maddeleri Üreten İşyerlerinde Verilen Çalışma İznine Ait İşletmeler İçin Alınacak Ücretlerin Tahsil ve Harcama, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığı Hizmet Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sayıştay Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sermaye Piyasasında Bağımsız Dış Denetleme Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Merkezi Takas Kuruluşlarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik
Genel Havacılık Yönetmeliği (Shy-6b)
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Fazla veya Yersiz Ödemelerin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Akreditasyon Uzmanlığı Yönetmeliği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği
Türk Patent Enstitüsü Patent Uzmanlığı ve Marka Uzmanlığı Yönetmeliği
Atom Enerjisi Uzmanlığı Yönetmeliği
Milli Saraylar Geleneksel Sanatlar, Restorasyon ve Konservasyon Uygulama Programları Yönetmeliği
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İhtiyaç Fazlası ve İhtiyaç Dışı Malzemeler ile İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği
Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmelik
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Güvenliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Beşeri Tıbbi Ürünlerin İmalathaneleri Hakkında Yönetmelik
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Sağlık Denetçileri Yönetmeliği
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Yönetim Hizmetleri Uzman Yardımcılığı ve Uzmanlığı Sınavları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu Yönetmeliği
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Uluslararası Öğrenciler Mahalli Heyetlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Koordinasyon Ofisleri Yönetmeliği
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Yurt İdare ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ekmek İsrafını Önleme Kampanyası Hakkında Başbakanlık Genelgesi
G-20 Dönem Başkanlığı Yönlendirme Komitesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Yusufeli Barajı ve Hes Projesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile Tunus Cumhuriyeti Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Ahıska-borçka Enterkonneksiyon Hattı Yoluyla Sınır Ötesi Elektrik Ticaretine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türk Petrol Kanunu
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun
Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni- Kısım 1 Çerçevesinde 2008 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 4 ile İlişik Belge ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar
Özel Sektörün Geliştirilmesi İslami Kurumunun 11 İnci Genel Kurul Toplantısında Kabul Edilen Kurucu Anlaşmanın 33 Üncü Maddesinin Tadiline İlişkin Ga11/4/432 Nolu Kararın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile İslam Kalkınma Bankası Grubu Arasında Türkiye'de İslam Kalkınma Bankası Grubu Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma ile Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve 2013-2014 Eylem Planı
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar
Katılım Öncesi Yardım Aracı - Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni - Kısım 1-b Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması
Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Umman Sultanlığı Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2013-2014-2015 Yılları İçin Kültür, Eğitim, Bilim, Basın, Gençlik ve Spor Değişim Programının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Mektupların ve Anlaşmada Değişiklik Yapılmasına Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür Varlığının Yasadışı İthali ve İhracının, Transitinin ve Mülkiyet Transferinin Yasaklanması ve Önlenmesine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 13 Aralık 1993 Tarihli “türkiye Cumhuriyeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Antalya İlinin Kemer İlçesindeki Taşınmazın Kazakistan Cumhuriyetine Kullandırılmasına İlişkin Protokol”e Değişikliklerin ve Eklemelerin Yapılmasına Dair Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında 3 Mart 2008 Tarihinde Bükreş'te İmzalanan Eğitim, Kültür ve Sanat, Basın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programını Tadil Eden Protokolün Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Çalışma, Sosyal Güvenlik ve İstihdam Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
2000 Tarihli Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Kirlenme Olaylarına Karşı Hazırlıklı Olma, Müdahale ve İşbirliği Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-afganistan-pakistan Özel Kuvvetler Tatbikatı ve Doğal Afet Arama ve Kurtarma Tatbikatı'nın İcrasına ve Ev Sahibi Ülke Desteği Hükümlerine Dair Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile İtalya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Toplu Konut Alanında İşbirliği Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilim ve Teknoloji Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakanlık Müsteşarlığı ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti İdareyi Geliştirmeden Sorumlu Devlet Bakanlığı Arasında Kamu Yönetimi Alanında İşbirliği Hakkında Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Türkiye'deki Işık Muharebe Arama Kurtarma (Mak)-2012 Tatbikatı Süresince Ev Sahibi Ülke Tarafından Sağlanacak Desteğe Yönelik Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belarus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
1978 Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşmeye İlişkin Değişikliklerin Kabulü Hakkında Karara Katılmamız Hakkında Karar
İslam Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının Giriş Bölümünün Birinci ve Beşinci Paragrafları ile 1 İnci Maddesi, 2 Nci Maddesinin Birinci Fıkrasının (Xi) Bendi, 12 Nci Maddesi ve 15 İnci Maddesine “anayasamız, Kanunlarımız ve Bağlı Olduğumuz Anlaşmalar Hükümlerinin Saklı Olduğu” Şeklinde İhtirazi Kayıt Derpiş Olunmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar
2013/4872 1974 Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolüne Katılmamız Hakkında Karar
Kanuni veya İş Merkezi Maldivler'de Olup Uluslararası Hava Yolu Taşımacılığı Yapan Dar Mükellef Kurumların Türkiye'de Elde Ettikleri Hava Taşımacılık Kazançlarının Vergilendirilme Esasları Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Küresel Çevre Fonunun Uygulayıcı Kuruluşu Konumunda Bulunan Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasındaki 6 Mayıs 2013 Tarihli Küresel Çevre Fonu Hibe Anlaşması (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimliliği Projesi)
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No: 15)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-sınıflandırma Kararları)
Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri)
Havza Yönetim Heyetlerinin Teşekkülü, Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
Hükümlü ve Tutuklulara Yakınlarının Ölümü veya Hastalığı Nedeniyle Verilebilecek Mazeret İzinlerine Dair Yönetmelik
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Basın-yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Haberleşme Sektöründe Tüketici Hakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği
Teknolojik Ürünlerin Tanıtım ve Pazarlanmasına İlişkin Destek Yönetmeliği
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik
Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Expo 2016 Antalya Ajansı Bütçe, Muhasebe Uygulamaları ve Tasfiye Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tasfiye Yönetmeliği
Silah Taşıma ve Bulundurma Yetkisine Sahip Emekli Kamu Görevlileri İçin Düzenlenecek Kimlik Kartları ile Diğer Belgeler Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İçişleri Uzmanlığı Yönetmeliği
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Uzman Erbaş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği
Onaylı Hava Aracı Bakım Kuruluşları Yönetmeliği (Shy-145)
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Hakkında Düzeltme
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik
Uluslararası Emniyet Yönetimi Kodunun Türk Bayraklı Gemilere ve İşletmecilerine Uygulanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Postada Kullanılan Değerli Kağıtlar Yönetmeliği Fihristinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Ergene Havzası Koruma Eylem Planı Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Türkiye-tunus Ortaklık Konseyinin Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol Iı'nin A ve B Tablolarının Değiştirilmesine İlişkin 2/2012 Sayılı Kararın Onaylanması Hakkında Karar
Belçika, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsveç, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda ve Türkiye ile Nato Komuta, Kontrol ve Danışmanlık Ajansı (Eso) Genel Müdürü Tarafından Temsil Edilen Nato Komuta, Kontrol ve Danışmanlık Organizasyonu Arasında “brüksel'de Eso'da Tacoms İlave Uluslararası Proje Ofisinin Ev Sahipliği ve Tacoms İlave Projesine Eso Destek Hizmetlerinin Tedariği İçin Ev Sahipliği Anlaşması” ile Aynı Ülkeler Arasında “tacoms Uygulama Faz 1 İçin Tacoms Standardizasyon Anlaşmalarının Referans Uygulaması ve Bakımı ile Tacoms Uygulama Faz 2 İçin Tacoms Standardizasyon Anlaşmalarının Geliştirilmesi Üzerine Mutabakat Muhtırasının” Onaylanması Hakkında Karar
Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı Yazmanlığının Statüsü
1979 Denizde Arama ve Kurtarma Uluslararası Sözleşmesi'ne İlişkin Değişikliklerin Kabulüne Dair Karar
Emniyetli Konteynerler Hakkında Uluslararası Sözleşme
Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Spor Alanında İkili İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim Alanında İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Aman-2013 Tatbikatına Katılıma İlişkin Mutabakat Muhtırası
9 Temmuz 1999 Tarihinde Singapur'da İmzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Bitki Koruma ve Bitki Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması
Ateşli Silahlar-yivsiz-setsiz Tüfekler ile İlgili Tebliğ (Ts 870)
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük Kontrolü Altında İşleme)
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri)
Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunun Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
30.3.2011 Günlü, 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
3.6.2011 Günlü, 637 Sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
8.8.2011 Günlü, 648 Sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
30.3.2011 Günlü, 6216 Sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 59. ve 60. Maddeleri Uyarınca Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Reddi ile 23.8.2011 Günlü, 653 Sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
17.2.2012 Günlü, 6278 Sayılı Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.5.2003 Günlü, 4857 Sayılı İş Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
29.6.2001 Günlü, 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
30.3.2012 Günlü, 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
7.6.2012 Günlü, 6326 Sayılı Turist Rehberliği Meslek Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
14.6.2012 Günlü, 6328 Sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.7.2012 Günlü, 6353 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
3.12.2010 Günlü, 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.1.1987 Günlü, 3402 Sayılı Kadastro Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.9.2004 Günlü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
İtiraz Yoluna Başvuran : Antalya 15. Asliye Ceza Mahkemesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.9.2004 Günlü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Gönül Birliği Yeşiller Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Halkın Sesi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Hak ve Özgürlükler Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Ebedi Nizam Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Emekçi Hareket Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Bağımsız Türkiye Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Liberal Demokrat Parti Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Millet Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Yüce Diriliş Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Doğru Yol Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Halkın Kurtuluş Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Bağımsız Cumhuriyet Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Genç Parti Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Barış ve Demokrasi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Büyük Birlik Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Ezilenlerin Sosyalist Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Özgürlük ve Dayanışma Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Hak ve Hakikat Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
İşçi Kardeşliği Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Toplumcu Kurtuluş Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Adaletçi Kurtuluş Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Alternatif Parti Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Hak ve Hakikat Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Gönül Birliği Yeşiller Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Devrimci Sosyalist İşçi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Barış ve Demokrasi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Ebedi Nizam Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Türkiye İşçi Köylü Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Bağımsız Cumhuriyet Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Sağduyu Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Bağımsız Türkiye Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Millet Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Liberal Demokrat Parti Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Halit Abdullah Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Ahmet Soysal Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Ahmet Dağcı Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Ayşe Zıraman ve Cennet Yeşilyurt Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Özgür Yıldırım Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Bireysel Başvuru Kararı
Bireysel Başvuru Kararı
Doğan Kasadolu Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Ümit Tekin Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Tufan Şahin Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Ali Gürsoy Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Y. C. K. Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Bayram Gök Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Bireysel Başvuru Kararı
Onurhan Solmaz Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
İsmail Buğra İşlek Hakkında Bireysel Başvuru Kararı
Bireysel Başvuru Kararı
Bireysel Başvuru Kararı
Bireysel Başvuru Kararı
Bireysel Başvuru Kararı
Bireysel Başvuru Kararı
Bireysel Başvuru Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
10.12.2003 Günlü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
10.12.2003 Günlü, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
11.10.2011 Günlü, 663 Sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Lider Türkiye Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Lider Türkiye Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Millet Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
İşçilerin Sosyalist Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Bizim Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Emek Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 Saadet Partisinin Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 Türkiye İşçi Köylü Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Güçlenen Türkiye Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Güçlenen Türkiye Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
İşçi Kardeşliği Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
 Bizim Parti Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Ayyıldız Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Alternatif ve Değişim Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Güçlü Türkiye Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Yüce Diriliş Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Türkiye İşçi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Türkiye İşçi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Halkın Sesi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Büyük Birlik Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Halkın Kurtuluş Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Müdafaa-i Hukuk Hareketi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Ayyıldız Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay Onbirinci Daire Kararı
Danıştay İkinci Daire Kararı
 Danıştay Ondördüncü Daire Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
VERGİ MEVZUATI
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Bazı Maddelerinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri ve Vergi Kesintisi Oranları Hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 1)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 5)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Yurt Dışındaki Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Geçici 20 Nci Maddesi Kapsamındaki Bankalar, Sigorta ve Reasürans Şirketleri, Ticaret Odaları, Borsalar veya Bunların Teşkil Ettikleri Birlikler Personeli İçin Kurulmuş Bulunan Sandıkların İştirakçileri ile Aylık veya Gelir Bağlanmış Olanlar ile Bunların Hak Sahiplerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Devredilmesine İlişkin Sürenin Bir Yıl Uzatılması Hakkında Karar
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kısa Vadeli Sigorta Kolları Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Kredi İşlemlerinde Faiz Dışında Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Mesleki Sorumluluk Sigortası Genel Şartları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları
ÇALIŞMA MEVZUATI
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
Trenkwalder Grup Yönetim Hizmetleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Burak Enerji Güv. Gıda Akaryakıt İnş. Med. Tem. Tic. ve San. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Şenkaya Sos. Hiz. Elektrik Bilgisayar Özel Güvenlik Hizmetleri Özel Sağlık Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ektem İnş. Mad. Pet. Day. Tük. Gıda Elek. Tem. Sos. Hiz. Nak. Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Trenkwalder Good To Great Stok Sayım Hizmetleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Trenkwalder Gut Temizlik Hizmetleri Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Sit Otomotiv Taşımacılık ve Lojistik Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Trenkwalder Good To Great Personel Hizmetleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Trenkwalder Vanlıoğlu Temizlik ve Sosyal Hiz. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Asmin Gıda Nakliye İnşaat Sosyal Hizmetler Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
B.g. Seyhan İnş. Taah. Eksp. Öz. Güv. ve Tem. Hiz. Sağ. Bil. Kon. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
İtemsan Tem. Güv. Sis. Taşıma İkram Hizm. Tur. Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Trenkwalder Ebru Med. ve Temizlik İnş. Tur. Gıda Peyzaj Taş. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı
Kent Konut İnş. San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri, Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketi ve İller Bankası Anonim Şirketinde 2011, 2012 ve 2013 Yıllarında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının Kadro ve Pozisyon İptal ve İhdas İşlemlerine İlişkin Tebliğ
Kamu Personeli Genel Tebliği
Nurkim İş Organizasyonu-fatma Nurcan Özdemir Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatını Oluşturan Birimlerin Nitelik, Kurulduğu Şehir ve Ülke, Görev Alanı, Akredite Edildiği Ülkeler ve Bağlı Bulunduğu Misyonlar Hakkındaki 13/4/1999 Tarihli ve 99/12770 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ
Türk Hava Yolları Teknik A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Erşanlı Bilgisayar Oto Yem. Tem. İnş. İml. San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
İdeal Makine Dan. İth. İhr. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Asbest Sökümü ile İlgili Eğitim Programlarına İlişkin Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
TEŞVİK MEVZUATI
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ
Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği
Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Patates Siğili Görülen Alanlarda ve Güvenlik Kuşağında Uygulanacak Desteğe İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği
Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği
01.03.2013 - 31.03.2013 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
01.03.2013 - 31.03.2013 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeler
1/3/2013 - 31/3/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
1/3/2013 - 31/3/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
1/3/2013 - 31/3/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
1/3/2013 - 31/3/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
1/4/2013 - 30/4/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
1/4/2013 - 30/4/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
1/4/2013 - 30/4/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
1/4/2013 - 30/4/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
1/4/2013-30/4/2013 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/4/2013-30/4/2013 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Bitkisel Üretimde Biyolojik Ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği
01.03.2013 - 31.03.2013 TARİHLERİ ARASINDA İPTAL EDİLEN YATIRIM TEŞVİK BELGELER
1/5/2013 - 31/5/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
1/5/2013 - 31/5/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
1/5/2013 - 31/5/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
1/5/2013 - 31/5/2013 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ (İhracat: 2010/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Van'da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/60)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları ile İlgili Para-kredi ve Koordinasyon Kurulunun 17/6/2013 Tarihli ve 2013/4 Sayılı Kararı
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği
Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi ile İlgili Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı
Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliğ
Kamu İç Denetim Genel Tebliği
Borçlanma Araçları Tebliği
Kira Sertifikaları Tebliği
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği
İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği
Pay Tebliği
Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ
SERBSET MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI
 Devlet Muhasebesi Standardı 20 (Dms 20)
Devlet Muhasebesi Standardı 10 (Dms 10)
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatif Birliklerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ
İHALE MEVZUATI
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
TİCARET MEVZUATI
Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Analiz Metotları Tebliği
İş Yerleri-yangın Söndürme Cihazlarına Bakım ve Dolum Hizmeti Veren-genel Kurallar ile İlgili Tebliğ (Ts 11827)
Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ (Sgm-2012/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Mahrece İade)
Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (Sgm-2011/18)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Flanşlar ve Bağlantıları ile İlgili Tebliğ (Ts En 1092-2)
Altıköşe Başlı Cıvatalar-mamul Kalitesi A ve Mamul Kalitesi B ile İlgili Tebliğ (Ts En Iso 4014)
Ev Tipi Çamaşır Kurutma Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ
Türk Gıda Kodeksi Baharat Tebliği
Kuru Kayısı Lisanslı Depo Tebliği
Elektrik ve Elektronik Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğ (Sgm 2004-9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği
Türk Gıda Kodeksi Buğday Unu Tebliği
Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği (Tebliğ No: 2012/2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Düz Havşa Başlı (Genel Baş Stili) Tip H veya Tip Z Yıldız Tornavida Yuvalı Vidalar ile İlgili Tebliğ (Ts En Iso 7046-1, Ts En Iso 7046-2)
Kaynak Sarf Malzemeleri-alaşımsız ve İnce Taneli Çeliklerin Elle Yapılan Metal Ark Kaynağı İçin Örtülü Elektrotlar-sınıflandırma ile İlgili Tebliğ (Ts En Iso 2560)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Tebar Test Belgelendirme Araştırma ve Geliştirme Ticaret A.ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig/2009-04)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2013 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2013 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Türk Standartları Enstitüsü'nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig-15/2007-02)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Era Laboratuvarları A.ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig/2009-09)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zeytinyağı Lisanslı Depo Tebliği
Zeytin Lisanslı Depo Tebliği
Pamuk Lisanslı Depo Tebliği
Fındık Lisanslı Depo Tebliği
01/12/2012 Tarihli ve 28484 Sayılı Resmî Gazete'de Yayımlanan 28/11/2012 Tarihli ve 7108 Sayılı Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 İnci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kurul Kararı
Cıvata ve Somunlar İçin Montaj Takımları-kare Uçlu Geçme Anahtarlar ile İlgili Tebliğ (Ts Iso 2725-1)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Meyer Belgelendirme Hizmetleri A.ş.'nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig-15/2008-04)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 Tahsilat İşlemleri Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Altı Köşe Başlı Vidalar - Mamul Kalitesi C ile İlgili Tebliğ (Ts En Iso 4018)
Sca Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Sgm: 2011/20)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Anonim ve Limited Şirketlerin Sözleşmelerinin Türk Ticaret Kanununa Uyumlu Hale Getirilme Süresinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğ
Yüksek Yoğunluklu Tatlandırıcı İthalatı İçin Uygunluk Belgesi Düzenlenmesi ve İzlenmesine İlişkin Tebliğ Amaç
AVUKATLIK MEVZUATI
2013 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi
GİDER MEVZUATI
Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliği