83 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Ipa Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin Enpı Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2007 Yılı Finansman Anlaşmasına Dair Zeyilname No 1'in Onaylanması Hakkında Karar
Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No:3)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri)
Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (Shy-m)
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Oecd) Arasındaki Hibe Anlaşması Hakkında Karar
Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasının Mali Esaslarına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Sağlık Bakanlığı Adına Yemen Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçiliği Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma Hakkında Karar
Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Arkaya Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/298/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dar İzli Tekerlekli Tarım ve Orman Traktörlerinin Sürücü Koltuğu Önüne Monte Edilmiş Devrilmeye Karşı Koruma Çerçevesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (87/402/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İki Tekerlekli Motorlu Araçların Park Ayakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/78/at)
İki Tekerlekli Motorlu Araçların Yolcu El Tutamakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/79/at)
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlar İçin Zorunlu İşaretlemeler ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/139/at)
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçlara Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/67/at)
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Arka Tescil Plakasının Takılma Yeri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/62/at)
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Kumandaları, İkazları ve Göstergelerinin Tanıtımı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/80/at)
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (2007/46/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım veya Orman Traktörlerinin Elektromanyetik Uyumluluğu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/64/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazları ile İlgili Aksam Tip Onayı Yönetmeliği (2009/68/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Aydınlatma ve Işıklı Sinyal Cihazlarının Yerleştirilmesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/61/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Azami Tasarım Hızı ve Yük Platformu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/60/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Aksamları ve Karakteristikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/144/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Bazı Parçaları ve Özellikleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/63/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çalıştırma Alanı Sürüş Konumuna Geçişi, Kapıları ve Pencereleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (80/720/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Çeki Kancası ve Geri Hareket Tertibatı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/58/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapısı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/57/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Devrilmeye Karşı Koruyucu Yapısı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/75/at) (Statik Deney)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Direksiyon Donanımı ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/66/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Geri Görüş Aynaları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/59/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Görüş Alanı ve Ön Cam Silecekleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2008/2/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kumandalarının Takılması, Konumu, Çalışması ve Tanınması ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/415/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Kuyruk Mili ve Koruyucusu ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (86/297/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Sürücüsü Tarafından Algılanan Gürültü Seviyesi ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2009/76/at)
Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörlerinin Yolcu Oturakları ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (76/763/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20/11/2012
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Radyo-televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk-belarus Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizenin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında “bakü-tiflis-kars” Yeni Demiryolu Hattının “kars-akhalkalaki” Kısmı Üzerinde Gürcistan'da Yapılması Planlanan Demiryolu Tüneli İnşaatının Kolaylaştırılmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliğine İlişkin Uygulama Protokolü
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik 28/11/2012
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
Katılım Öncesi Yardım Aracı-geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşması ve Anlaşmaya İlişkin Beyanlara Dair Notaların Onaylanması Hakkında Karar
Rize Serbest Bölgesinin Sınırlarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Gaz Tüpleri-taşınabilir-tamamen Sarılmış Kompozit Tüpler ile İlgili Tebliğ (Ts En 12245+a1)
Uçtan Emişli Santrifüj Pompalar (Beyan Basıncı: 16 Bar)-kısa Gösterilişi, Anma Çalışma Noktası ve Boyutları ile İlgili Tebliğ (Ts En Iso 2858)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Federasyon Başkanları Seçim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Girdi Tedarik Stratejisi (Gites) ile Eylem Planı (2013-2015). Yüksek Planlama Kurulunca
Türkiye Demir-çelik ve Demir Dışı Metaller Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016)
Bağımsız Denetim Yönetmeliği
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği
Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Suriyeli Sığınmacılara Yardım Kampanyası Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Elektronik Haberleşme Hizmetlerinin Yürütülmesinde Geçiş Hakkına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Ekonomi Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği
Sabit ve Mobil Haberleşme Altyapısı veya Şebekelerinde Kullanılan Her Türlü Kablo ve Benzeri Gerecin Taşınmazlardan Geçirilmesine İlişkin Yönetmelik
Kamu Düzeni ve Güvenliği Uzmanlığı Yönetmeliği
Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2013 Yılı Tarifesi
Basın Kartı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (Euro 5 ve Euro 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayına İlişkin Yönetmelik (715/2007/at)'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
1111 Sayılı Askerlik Kanununun Geçici 46 Ncı Maddesi Uyarınca Bedelli Askerlik Uygulaması Kapsamında Toplanan Kaynağın Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine Dair Usul ve Esaslar
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan 4 Nisan 1996 Tarihli Gümrük Geçiş Noktaları Konusunda Anlaşma'da Değişiklik Yapan Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü
Elektrik Enerjisi Talep Tahminleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Serbest Tüketici Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Sermaye Piyasası Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kosova Öz-yönetim Geçici Kurumları Adına Hareket Eden Birleşmiş Milletler Kosova Geçici Yönetim Misyonu (Unmık) Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanmasına Dair 12/7/2010 Tarihli ve 2010/712 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 10/8/2010 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar
Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/ab)
Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 22 Nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 5 İnci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Arttırılmasına İlişkin Tebliğ
4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 25 İnci Maddesine Göre 2013 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10 Uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ
Pazar Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2011 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu
2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
Türk Patent Enstitüsü Patent ve Marka Vekilleri Sınav ve Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları ile Meslek Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşması
Yükseköğretim Kurumları Özürlüler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliği
İller Bankası Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kadın Konukevlerinin Açılması ve İşletilmesi Hakkında Yönetmelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları ile Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinin Organlarının Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sözleşmeli Erbaş ve Er Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği 
Türk-romen Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
Yem Hijyeni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Harçlar Kanunu 2012 Yılı Tarifeleri
2011 Yılı Damga Vergisi Tutarları
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
Danıştay Dava Daireleri Arasındaki İşbölümü Kararı Hakkında Danıştay Genel Kurulu Kararı
19.1.2012 Günlü, 6271 Sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.4.2001 Günlü, 4652 Sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
27.7.1967 Günlü, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
8.8.2011 Günlü, 650 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
9.2.2011 Günlü, 6110 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkıdna Anayasa Mahkemesi Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Kararı
VERGİ MEVZUATI
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği
Gelir Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği
Tahsilat Genel Tebliği
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik
Emeklilik Şirketleri Kuruluş ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları 
Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ (Sayı: 2008/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
Tehlikeli Maddeler İçin Yaptırılacak Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına İlişkin Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife ve Talimat
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genel Şartlar
Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
 Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Mevduat ve Kredi Faiz Oranları ve Katılma Hesapları Kar ve Zarara Katılma Oranları ile Özel Cari Hesaplar Dahil Bu İşlemlerde Sağlanacak Diğer Menfaatler Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
ÇALIŞMA MEVZUATI
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Denizkale Taşımacılık Tur. Oto. Pet. Org. Dağ. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Şahin Kurye Lojistik ve Nakliyat Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği
Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği
Aksa Akrilik Kimya San. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hakkında Karar
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkındaki Karar
Yayaların ve Diğer Korunmasız Karayolu Kullanıcılarının Korunması Hakkında Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (Sgm: 2010/9)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde ve Hizmet Dallarında Sağlık Hizmetlerinin Etkili ve Verimli Bir Şekilde Yürütülebilmesi Amacıyla, Sözleşmeli Sağlık Personeli İstihdam Edilecek Hizmet Birimlerinin, 2013 Yılında Uygulanmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Emek Apartman Yöneticiliği Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Aras Denizcilik ve Ticaret Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Platin Depo ve Antrepoculuk İnşaat Ticaret Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı İnsan Kaynakları Yönetmeliği
1/11/2012 - 30/11/2012 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/11/2012 - 30/11/2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ
SERBSET MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Serbest Muhasebecilik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Serbest Muhasebeciler, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yeminli Mali Müşavirler Odaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bağımsız Denetim Yönetmeliği
 2013 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 172)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Finansal Araçlara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 9) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 211)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Gerçeğe Uygun Değer Ölçümüne İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 13) Hakkında Tebliğ
Tfrs 7 Finansal Araçlar: Açıklamalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (Tfrs 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No:42)'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ  MEVZUATI
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Merkezi İstanbul'da Bulunan “türkiye Yeşilay Cemiyeti"nin İzin Almadan Yardım Toplayabilen Kuruluşlardan Sayılması Hakkında Karar
AVUKATLIK MEVZUATI
2013 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi
TİCARET MEVZUATI
 Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranının Belirlenmesi Hakkında Tebliğ
4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanunla Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının Yeni Değerlerinin Duyurulmasına İlişkin Tebliğ
Münfesih Olmasına veya Sayılmasına Rağmen Tasfiye Edilmemiş Anonim ve Limited Şirketler ile Kooperatiflerin Tasfiyelerine ve Ticaret Sicili Kayıtlarının Silinmesine İlişkin Tebliğ
 Türk Patent Enstitüsünce Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ
Enerji Verimliliği Hizmetlerini Yürütecek Kurum ve Kuruluşlara Yetki Belgesi Verilmesi Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
GİDER MEVZUATI
Milli Emlak Genel Tebliği

 

Yayın Tarihi : 7 Ocak 2013