82 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Oryantiring Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Oryantiring Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Hava Emisyonları Koordinasyon Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Kırsal Kalkınma Planının İzlenmesi Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Gençlik ve Spor Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Kültür ve Tabiat Varlıklarıyla İlgili Olarak Yapılacak Araştırma, Sondaj ve Kazılar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Dağıtım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kısa Mesafe Erişimli Telsiz (Ket) Cihazları Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması
Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Borç Silme Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Kredi ve Hibe Anlaşmaları'nın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Undp-istanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (Iıcpsd) Kuruluşu ile İlgili Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının 21 İnci Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Karar'ın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (Eit) Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti (Donör) ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (Undp) Arasında Undp Kalkınmada Özel Sektör Kurum Fonuna Katkı ile İlgili Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Arnavutluk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Taşınmaz Satın Alınması, Satılması, Trampa Yapılması, İrtifak Hakkı ve Benzeri Ayni Nitelikteki Hakların Tesisi ile Taşınmaz Kiralanması ve Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Haberleşme, Uzay ve Havacılık Sektöründe Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik
Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği
Şehir İçi Yollar - Kaldırım ve Yaya Geçitlerinde Ulaşılabilirlik İçin Yapısal Önlemler ve İşaretlemelerin Tasarım Kuralları ile İlgili Tebliğ 
Şehir İçi Yollar - Yaya Kaldırımlarındaki Koruyucu Engeller İçin Tasarım Kuralları ile İlgili Tebliğ
Şehir İçi Yollar - Yaya Yolu ve Yaya Bölgeleri Tasarım Kuralları ile İlgili Tebliğ 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği 
Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Karayolları Genel Müdürlüğü Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
Kümelenme Destek Programı Yönetmeliği
Uyuşturucu Maddelerin Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İller Bankası İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yer Tabanlı Radyo Seyrüsefer Sistemleri Uçuş Kontrol Yönetmeliği (Shy-uk)
Diyanet İşleri Başkanlığı Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2006/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2007/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2008/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2009/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında Tebliğin (Tebliğ No: 2010/1) Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri, Sokak Sağlıklaştırma, Çevre Düzenleme Projeleri ve Bunların Uygulamaları ile Değerlendirme, Muhafaza, Nakil İşleri ve Kazı Çalışmalarına İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında (Tebliğ No: 2011/1) Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Karantinası İnspektör Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Kullanılması ve Yurt Dışına Çıkarılması Hakkında Yönetmelik
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Başbakanlık Basın-yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personelinin Yurtdışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Silahlı Kuvvetlerde Görevli Öğretmenler Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İtalya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının 2012-2014 Yılları İkinci Uygulama Programı
Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adayların ve Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Orman Muhafaza Memurlarının Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Aktüerler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kadastro Haritalarının Sayısallaştırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Madencilik Faaliyetleri ile Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tse Uzmanlığı Yönetmeliği
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği
Gelir İdaresi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uydu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10/9/2012
Uyuşturucu Madde Yakalamalarında Ödenecek İkramiyelere İlişkin Karar
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Eşyanın Avrupa Ekonomik Topluluğu ile Efta Ülkeleri ve Efta Ülkelerinin Kendileri Arasında Taşınması Amacıyla Oluşturulan “ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme”ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar
Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme'ye Beyanda Bulunmak Suretiyle Katılmamız Hakkında Karar
Askeri Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük
Suriye'deki Durumun Oluşturduğu Tehdit ve Riskler Çerçevesinde Hudut, Şümul, Miktar ve Zamanı Hükümetçe Takdir ve Tespit Edilmek Kaydıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi ile Gerekli Düzenlemelerin Hükümet Tarafından Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin, Anayasanın 92'nci Maddesi Uyarınca Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar
Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Turizm Eğitim Merkezleri (Turem) Kuruluş Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Heliport Yapım ve İşletim Yönetmeliği (Shy-14b)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2013-2015 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları
Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10/9/2012
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 10/9/2012
Hayat Grubu Sigortaları Yönetmeliği
Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması
Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda Düzenleme Yapılması Hakkında Karar
1992 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşme'nin 2003 Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Satışına ve Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Transit Geçişine ve Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattının Geliştirilmesine İlişkin Anlaşma
1969 Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Sınırlandırma Miktarlarının Değişiklikleri
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdeniz'de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması 
Milletlerarası Finansman Kurumunun Sermaye Artırımına Katılmamız Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti-tacikistan Cumhuriyeti Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Azerbaycan Cumhuriyeti Kaynaklı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden Transit Geçen Doğal Gazın Türkiye Cumhuriyeti Toprakları Üzerinden Taşınması İçin Münhasır Boru Hattı Geliştirilmesine İlişkin Mutabakat Zaptı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması'nın Tarım Ürünlerinde Taviz Değişimi Hakkındaki Protokol I'e Tablo 1'in Eklenmesine Dair Ekli “1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararı”nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Polis Eğitimi Alanında İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Geçiş Hükümeti Arasında Libya Ulusal Polisinin Eğitimine ve Kapasite Geliştirmesine İlişkin İşbirliği Konulu Mutabakat Muhtırası
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Beşeri Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında “sarp-sarpi”, “çıldır/aktaş-kartsakhi” ve “posof/türkgözü- Akhaltsikhe” Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma ile Yolcuların, Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımına İlişkin Elektronik Veri Paylaşımının Detaylarına Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Irak'ın Kuzeyinden Ülkemize Yönelik Terör Tehdidinin ve Saldırılarının Bertaraf Edilmesi Amacıyla, Sınır Ötesi Harekat ve Müdahalede Bulunmak Üzere, Irak'ın Pkk Teröristlerinin Yuvalandıkları Kuzey Bölgesi ile Mücavir Alanlara Gönderilmesi ve Görevlendirilmesi İçin Türkiye Büyük Millet Meclisinin 17.10.2007 Tarihli ve 903 Sayılı Kararıyla Hükümete Verilen ve 08.10.2008, 06.10.2009, 12.10.2010 ve 05.10.2011 Tarihli 929, 948, 975 ve 1005 Sayılı Kararları ile Birer Yıl Uzatılan İzin Süresinin Anayasanın 92'nci Maddesi Uyarınca 17.10.2012 Tarihinden İtibaren Bir Yıl Daha Uzatılmasına Dair Karar
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Usul ve Esaslar
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Emekli Subaylar, Emekli Astsubaylar, Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri ile Muharip Gaziler Derneklerinin Yurtdışında Temsili ile Tanıtma Faaliyetleri ve Ulusal Bayram ve Kurtuluş Günleri Törenlerinde Giyecekleri Kıyafet Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Su Havzalarının Korunması ve Yönetim Planlarının Hazırlanması Hakkında Yönetmelik
Yayın Hizmetlerinin İzlenme ve Dinlenme Oranı Ölçümlerinin Yapılmasına ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Er Kazanından İaşe Edileceklere İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri Özel Beslenme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri Ortaöğretim Okulları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman ve Su İşleri Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği
2013 Yılı Programı ile 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Kredi Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kolombiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Tadilat Anlaşması Hakkında Karar
1971 Petrol Kirliliği Zararının Tazmini İçin Bir Uluslararası Fonun Kurulması ile İlgili Uluslararası Sözleşmeyi Değiştiren 1992 Protokolünün Tazminat Limitleri Değişiklikleri
<j1>milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
18/10/2012 Tarihli ve 28445 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de Yayımlanan 4/10/2012 Tarihli ve 2012/3839 Sayılı 2013 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki 2013 Yılı Programı
Haberleşme, Seyrüsefer, Gözetim Sistemleri Mania Kriterleri Hakkında Yönetmelik
İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı Ana Statüsünde Değişiklik Yapılmasına Dair Ana Statü
Bazı Andlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Aşı, Serum, Sulandırma Sıvısı ve Biyolojik Madde Gibi Veteriner Sağlık Ürünlerinden Numune Alma Esasları Hakkındaki Tebliğ (Tebliğ No: 2000/44)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Sansür Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 4/10/2012
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür, Sanat, Basın-yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Programı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Yönetmeliği
El Sanatları Eğitim Merkezi Müdürlükleri Yönetmeliği
Limanlar Yönetmeliği
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Yatırım Programında Yer Alan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerinin Kredi Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite'nin Anlaşma'ya Ek 'menşeli Ürünler' Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararı
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kırgızistan-türkiye Manas Üniversitesi'nin İşleyiş Esaslarına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 2012-2013-2014 Yılları İçin Kültür Alanında Değişim Programı
Türkiye-ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Vııı. Dönem Toplantısı Protokolü
Borçlanma Araçlarının İhraç Limitlerine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bitki Koruma ve Karantina Alanında İşbirliği Anlaşması
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür ve Turizm Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeligi
Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve Usuller ile Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkında Yönetmelik
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve Bünyesindeki Kurum Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Taşınır Mal Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Karasal Yayın ve Sıralama İhalesi Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Moldova Cumhuriyeti Tarım ve Gıda Endüstrisi Bakanlığı Arasında Tarım Alanında Ekonomik, Bilimsel ve Teknik Konularda İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Expo 2016 Antalya Kanunu
Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Satınalma Yönetmeliği
Devlet Personel Uzmanlığı Yönetmeliği
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Enerji Verimliliği Eğitim ve Sertifikalandırma Faaliyetleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2012/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Gümrük Genel Tebliği (Tır İşlemleri) (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No: 2)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gemiadamları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığından: Milli Eğitim Bakanlığı Okul-aile Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yönetmelik Orman Genel Müdürlüğünden: Orman Kadastrosu ve 2/b Uygulama Yönetmeliği
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Büyük Millet Meclisi Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik
Türkiye Büyük Millet Meclisi Onur Ödülü Yönetmeliği
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü Kontrolörleri Atama, Görev ve Yetki Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gıda Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Gençlik ve Spor Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik
Çay Kurumu Genel Müdürlüğü Eğitim Biriminin Kuruluş ve İşleyişi ile Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Orta Doğu Sinkrotron Işığı Deneysel Bilim ve Uygulamaları Uluslararası Merkezi (Sesame) İçin Fon Teminine İlişkin Beyan
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi İhtisas Personeli Sınav ve Atama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında “sarp-sarpi”, “çıldır/aktaş-kartsakhi” ve “posof/türkgözü- Akhaltsikhe” Kara Gümrük Geçiş Noktalarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşma ile Yolcuların, Taşıtların ve Eşyanın Uluslararası Dolaşımına İlişkin Elektronik Veri Paylaşımının Detaylarına Dair Protokol Eki'ün Onaylanması Hakkında Karar Hakkında Düzeltme
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü
İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hükümlü ve Tutuklular ile Ceza İnfaz Kurumları Personelinin İaşe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pazar Analizi Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti-iran İslam Cumhuriyeti Yüksek Hudut Komisyonu 26'ncı Dönem Toplantısı Tutanağı
Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Batı Mısır Kök Kurdu ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
Pepino Mozaik Virüsü ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
Yüzeysel Su Kalitesi Yönetimi Yönetmeliği
Sağlık Hizmetleri Lisans Yönetmeliği
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Petrol Piyasası Fiyatlandırma Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Araçların Ön Cam Buz Çözme ve Buğu Giderme Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (Ab/672/2010)
Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (Ab/109/2011)
Motorlu Araçlarda Araç Girişi ve Manevra Özelliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (Ab/130/2012)
Motorlu Araçların Vites Değiştirme Göstergeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (Ab/65/2012)
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dış Ticaret Organizasyonlarının Koordinasyonu Hakkında Başbakanlık Genelgesi
At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Hayvansal Gıdalar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) ve (C) Bentleri Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespitine İlişkin Karar
26/9/2011 Tarihli ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 Nci Maddesiyle İhdas Edilen Avukat Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Tahsis Edilmesi Hakkında Karar
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 Uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ekli Listede Belirtildiği Şekilde Tahsis Edilmesi ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerin İlgili Bölümlerine Eklenmesi; Maliye Bakanlığının 14/9/2012 Tarihli ve 9852 Sayılı Yazısı Üzerine Anılan Maddeye Göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/9/2012 Tarihinde Kararlaştırılmıştır.
3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Arasında, 19-23 Kasım 2012 Tarihlerinde Antalya'da Düzenlenecek Olan “orta ve Yakın Doğu'da Yasadışı Uyuşturucu Ticareti ve Bağlantılı Konular Alt Komisyonu 47 Nci Toplantısı”na İlişkin Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Askeri Müzeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Üyeliğine ve Üyelik Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Terör Eylemleri Nedeniyle Şehit ve Malul Olanların Yakınlarının ve Çalışabilecek Durumdaki Malullerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İstihdamı Hakkında Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Su Ürünleri Alanında Faaliyet Gösteren Gemilere İlişkin Hijyen Kuralları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
Doğal Gaz Piyasası Tarifeler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Koruyucu Aile Yönetmeliği
Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Polis Kolejine Giriş Yönetmeliği
Sağlık Meslekleri Kurulu Yönetmeliği
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Tütün Mamullerinin Zararlarından Korumaya Yönelik Üretim Şekline, Etiketlenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği
Palmiye Kırmızı Böceği ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Elektrik Piyasası Kanununun 11 İnci Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 Uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
Petrol Piyasası Kanununun 19 Uncu Maddesi Uyarınca 2013 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ
İşkolları Yönetmeliği
Mera Kanununun 30 Uncu Maddesi Gereğince Yapılacak Tahsilatlar ile Ödenecek Huzur Haklarına İlişkin Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Bulaşanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Elektrik ve Elektronik Sektörü Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2012-2016) Hakkında Yüksek Planlama Kurulu Kararı
Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Tunus Cumhuriyeti'ne Sağlanan Kredi ve Hibeye İlişkin Olarak İki Ülke Arasında 8 Kasım 2012 Tarihinde İmzalanan Anlaşmaların, İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
Katılım Öncesi Yardım Aracının (Ipa) 5. Bileşeni Kapsamında Ipard Yardımı Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Çok Yıllı Finansman Anlaşmasını (2007-2010) Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Katılım Öncesi Yardım Aracı-geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-kısım 1-a Çerçevesinde 2012 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasının Anlaşmaya Dair Beyanları İçeren Notalar ile Birlikte Onaylanması Hakkında Karar
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
E: 2009/38 (S.P.M.D);K: 2012/12 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı
E: 2010/51 (S.P.M.D);K: 2012/13 Sayılı Anayasa Mahkemesi Kararı
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Büyük Genel Kurulu Kararı
Danıştay İkinci Daire Kararı
Danıştay İkinci Daire Kararı
10.6.2010 Günlü, 5995 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.5.1930 Günlü, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.5.1930 Günlü, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
29.12.2010 Günlü, 6094 Sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.4.2006 Günlü, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
2.2.2005 Günlü, 5289 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
2.9.1971 Günlü, 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
30.3.2012 Günlü ve 6287 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
13.12.2004 Günlü, 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.5.2006 Günlü, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.12.1960 Günlü, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
21.7.1983 Günlü, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.12.1984 Günlü, 3093 Sayılı Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.11.1984 Günlü, 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.1.1961 Günlü, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
6.10.1983 Günlü, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.12.2004 Günlü, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
30.11.2011 Günlü, 6252 Sayılı Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
15.2.2011 Günlü, 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Adalet ve Kalkınma Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
5.11.2008 Günlü, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
3.7.2005 Günlü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5998 Sayılı Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.5.1930 Günlü, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.5.1930 Günlü, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.9.2004 Günlü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.10.1963 Günlü, 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.10.1963 Günlü, 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
28.5.1988 Günlü, 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.9.2004 Günlü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
6.1.1982 Günlü, 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
VERGİ MEVZUATI
Orta Vadeli Mali Plan
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oran ve Tutarları ile Tapu Harçları Oranlarının Belirlenmesi Hakkında Karar
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Orta Vadeli Program (2013-2015)
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar
2013-2015 Dönemi Bütçe Çağrısı
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair Karar
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
2013 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğ
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ(Tebliğ No: 2008-32/34)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ(Tebliğ No:2006-32/32)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Katılım Bankalarınca Uygulanacak Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyelerinin Müşterilerinin Risk Merkezi Nezdindeki Bilgilerinin Kendilerine ya Da Onay Vermeleri Koşuluyla Belirledikleri Tüzel Kişilere Verilmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
ÇALIŞMA MEVZUATI
Karşıyaka Petrol Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Odak Temizlik Peyzaj Yemek ve Danışmanlık Hizmeti Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Orpaş Endüstriyel ve Kurumsal Hizm. ve Ürün. San. Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar
Amcor Tobacco Packagıng İzmir Gravür Baskı San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Şenkaya Sos. Hiz. Elek. Bil. Özel Güv. Hizm. Özel Sağ. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Andaç Grup İnşaat Gıda Nak. Tem. İlaç Bilgisayar Yemek Üretim Hizmetleri Taah. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Çankaya Temizlik Gıda Sağ. Hiz. Dağ. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Sunman Sanayi Mamulleri İthalat İhracat ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Zeyveli Turizm Taş. Tem. Oto. Gıd. San. Tic. Ltd. Şti.-kışlalıteks. Tem. Bil. Gıda Tic. (Ömer Çakıcı) Adi Ortaklığı Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı Depo Birimi Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Özer-ay Tem. İnş. Tur. Bil. Sağ. Hiz. Yemek Ür. İnsan Kaynakları ve Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Toypa Mağazacılık Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Hobim Bilgi İşlem Hiz. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Akg Gazbeton İşletmeleri San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
“merkezde Günlük Çalışma Saatlerinin Tesbitine İlişkin Karar”da Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
On-is İnşaat Taahhüt Elektrik Elektronik Tıbbi Malz. Paz. Tem. Gıda Makine Bak. Onarım Teks. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Arbel Bakliyat Hububat Sanayi ve Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Bodrum Yalıkavak Tur. ve Yat Limanı Yatırımları ve Ticaret A.ş. (Palmarina) Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Çelebi Marina ve Yat İşletmeciliği A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ecetaş İnş. San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
İşkolu Tespit Kararı
İşkolu Tespit Kararı
İşkolu Tespit Kararı
İşkolu Tespit Kararı
İşkolu Tespit Kararı
Tekboy Tekstil ve Boyama San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 11 İnci Maddesinin Birinci Fıkrasının (B) ve (C) Bentleri Kapsamındaki Kamu İdarelerinde İstihdam Edilen Personelin Mali ve Sosyal Haklarının Belirlenmesinde Emsal Alınacak Devlet Memuru Kadro Unvanlarının Tespitine İlişkin Karar
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 39 Uncu Maddesiyle İhdas Edilen Uzman ve Uzman Yardımcısı Kadrolarının Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ekli Listede Belirtildiği Şekilde Tahsis Edilmesi ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvellerin İlgili Bölümlerine Eklenmesi; Maliye Bakanlığının 14/9/2012 Tarihli ve 9852 Sayılı Yazısı Üzerine Anılan Maddeye Göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/9/2012 Tarihinde Kararlaştırılmıştır.
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
İşkolları Yönetmeliği
TEŞVİK MEVZUATI
01/08/2012 - 31/08/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/08/2012 - 31/08/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/08/2012 - 31/08/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
01/08/2012 - 31/08/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
1/8/2012 - 31/8/2012 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/8/2012 - 31/8/2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01/09/2012 - 30/09/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/09/2012 - 30/09/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/09/2012 - 30/09/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
01/09/2012 - 30/09/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Karar
6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun 6 Ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrasında Yer Alan Başvuru Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar
1/9/2012 - 30/9/2012 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri
1/9/2012 - 30/9/2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No:2012/49)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01/10/2012 - 31/10/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/10/2012 - 31/10/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/10/2012 - 31/10/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
01/10/2012 - 31/10/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2012/48)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
3996 Sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-işlet-devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turqualıty®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01/11/2012 - 30/11/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/11/2012 - 30/11/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/11/2012 - 30/11/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
01/11/2012 - 30/11/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
EKONOMİ MEVZUATI
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Kotasyon Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ(Tebliğ No: 2006/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Yönetmeliği
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ
SERBSET MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI
Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu Kararı
İHALE MEVZUATI
Kamu İhale Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
KOOPERATİF MEVZUATI
Türkiye Kooperatifçilik Stratejisi ve Eylem Planı 2012-2016
TİCARET MEVZUATI
Otomotiv Yakıtları - Lpg - Özellikler ve Deney Yöntemleri ile İlgili Tebliğ (Ts En 589:2008+a1:2012 (En))
Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları - Yıldız Ağızlı ve Kombine Anahtarlar İçin Özellikler ile İlgili Tebliğ (Ts 3794)
Açık Kalıpta Çelik Dövmeler - Genel Mühendislik Uygulamaları ile İlgili Tebliğ (Ts En 10250-1 ve Ts En 10250-3)
Çelik Dövmeler - Kapalı Kalıpta - Genel Teknik Teslim Şartları ile İlgili Tebliğ (Ts En 10254)
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Sgm 2009/14)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gaz Kaynak Donanımı-300 Bar'a Kadar (30 Mpa) Basınç Regülatörleri ve Debimetreli Basınç Regülatörleri-kaynak, Kesme ve Benzeri İşlerde Kullanılan Gaz Tüpleri İçin Tebliğ (Ts En Iso 2503)
Yangından Korunma-yangın Söndürücü Maddeler-tozlar İçin Özellikler (Sınıf D Tozlar Hariç) ile İlgili Tebliğ (Ts En 615)
Alçak Frekans Kabloları ve Telleri-pvc Yalıtımlı ve Pvc Kılıflı-bölüm: 3 Pvc Yalıtımlı, Tekli, İkili ve Üçlülerden Oluşan Som veya Bükülü İletken Tellere Sahip Donanım Telleri ile İlgili Tebliğ (Ts Iec 60189-3)
Halka Açık Olmayan Şirketlerde Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ
Seyyar Yangın Söndürücüler-bölüm 10: Seyyar Yangın Söndürücünün En 3-7' Ye Uygunluğunu Değerlendirmek İçin Hükümler ile İlgili Tebliğ 
Alçak Frekans Kabloları-poliolefin Yalıtkanlı ve Nem Geçirmez Poliolefin Kılıflı ile İlgili Tebliğ 
Havşa Başlı, Altı Köşe Yuvalı Cıvatalar ile İlgili Tebliğ 
Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Cpc Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Yay Tipi Düz Pimler-yarıklı, Hafif Hizmet Tipi ile İlgili Tebliğ (Ts En Iso 13337)
Yay Tipi Düz Pimler-yarıklı, Ağır Hizmet Tipi ile İlgili Tebliğ (Ts En Iso 8752)
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Universal Sertifikasyon ve Gözetim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Yig/2010-08)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yapı Malzemelerinin Tabi Olacağı Kriterler Hakkında Yönetmelik Kapsamında Cpc Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.'nin Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Kapsamında Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Faaliyetlerinin Askıya Alınmasına Dair Tebliğ
Karayolu Yolcu Taşımacılığında Kullanılan Terminallere İlişkin Tavan Ücret Tarifeleri Hakkında Tebliğ
Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğ
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Udem Uluslararası Belgelendirme Denetim Eğitim Ltd. Şti. Nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Motorlu Araçlarda İklimlendirme Sistemlerinden Çıkan Emisyonlarla İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2006/40/at)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Motorlu Araçların Ön Cam Buz Çözme ve Buğu Giderme Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (Ab/672/2010)
Motorlu Araçların ve Römorklarının Belirli Sınıflarına Ait Paçalık Sistemleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (Ab/109/2011)
Motorlu Araçlarda Araç Girişi ve Manevra Özelliği ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (Ab/130/2012)
Motorlu Araçların Vites Değiştirme Göstergeleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (Ab/65/2012)
Kalibra Internatıonal Metroloji Ltd. Şti.'nin Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/at) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Elastomerik Sızdırmazlık Elemanlarını İçeren Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-bölüm 1: Anma Boyutları ve Toleranslar ile İlgili Tebliğ (Ts Iso 6194-1)
Elastomerik Sızdırmazlık Elemanlarını İçeren Döner Mil Dudak Tipi Keçeler-bölüm 2: Terimler ve Tarifler ile İlgili Tebliğ (Ts Iso 6194-2)
Toprak Ürünleri Sanayi Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
GİDER MEVZUATI
Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliği
Milli Emlak Genel Tebliği
Devlet Muhasebesi Standardı 11

 

Yayın Tarihi : 21 Aralık 2012