80 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Borç Silme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Hazine Müsteşarlığı Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Borç Silme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
İzmir Expo Alanı Hakkında Kanun
İzmir Expo Alanı Hakkında Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu-gerekçe ve Komisyon Raporları
Turist Rehberliği Meslek Kanunu
Turist Rehberliği Meslek Kanunu-gerekçe ve Komisyon Raporları
BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair 1/2011 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Lehine Filistin Kurtuluş Örgütü Arasındaki Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komitenin Anlaşmaya Ek Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin 2/2010 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşması
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanması Hakkında Karar
Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni Çerçevesinde 2009 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Zeyilname No 1”in İlişik Notalarla Birlikte Onaylanması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet/resmi ve Hususi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Kültür Merkezi Kurulmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Çin Halk Cumhuriyeti Kalite Kontrolü, Denetim ve Karantina Genel İdaresi Arasında Türkiye'den Çin'e Gönderilen Tütünün Bitki Sağlığı Şartları Konusunda Protokol
İslam Konferansı Örgütü Şartı
Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kraljevo (Morava) Havalimanının Kısmen Yeniden İnşası Projesinin Finansmanına İlişkin Hibe Anlaşması
Her Tür Pasaport Hamili Tayland Vatandaşlarına, Türkiye'ye Yapacakları Turistik Amaçlı Seyahatlerde Türkiye'de Kalış Süreleri 180 Gün İçinde 90 Günü Geçmemek Kaydıyla Her Girişlerinde 30 Gün Süreyle Vize Muafiyeti Sağlanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Su Alanında Teknik İşbirliği Anlaşmas
Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan “üçüncü Program Amaçlı Çevresel Sürdürülebilirlik ve Enerji Sektörü Kalkınma Politikası Kredisi”ne İlişkin Anlaşma ve Eki Mektubun Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye ile Ukrayna Arasında Uluslararası Doğrudan Yük Demiryolu-feribot Hizmetinin Organizasyonu Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Anlaşma
2012 Yılının Ekim Ayında Başlayıp Kasım Ayında Tamamlanması Gereken Oda ve Borsaların Organ Seçimlerinin, 2013 Yılının Şubat Ayında Başlayıp Mart Ayında Tamamlanması Hakkında Karar
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Uyarınca Elkonulan Eşya veya Alıkonulan Aracın Muhafaza, Depolama, Yükleme, Boşaltma ve Nakliye Ücretlerine Dair Tebliğ
Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu ve İşyurtlarının İdare ve İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimlerinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hükümlülerin Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılmaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Elektronik Haberleşme Sektöründe Acil Yardım Çağrı Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Bitki Koruma Ürünleri Kontrol Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sümer Holding A.ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3/2/2012
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25/5/2012
Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dışişleri Bakanlığı Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Uzaktan Eğitim Merkezi Yönetmeliği
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Yüksek Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 29/5/2012
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkarlar Şûrası Yönetmeliği
Gümrük Muhafaza Görev Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İpekböceği Yumurtası Üretimi ve Kontrolüne İlişkin Yönetmelik
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Düzenlenmemiş Alanda Karşılıklı Tanıma Yönetmeliği 2/5/2012
Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman Köylülerinin Kalkındırılmalarının Desteklenmesi Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik
Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
Kosgeb Rehberlik ve Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Korunması Gerekli Taşınır Kültür ve Tabiat Varlıkları Koleksiyonculuğu ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür Yatırım ve Girişimlerine Taşınmaz Kullandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Görev Yerleri İtibarıyla Vergi Müfettişleri Yer Değiştirme Yönetmeliği
Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzmanlığı Yönetmeliği
Tika Uzmanlığı Yönetmeliği
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.ş. (Tülomsaş) Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personeli Sicil Amirleri Yönetmeliği
Noterlik Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliği
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
Ürün Denetmenliği Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Sağlık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Yönetmeliği
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Tapu ve Kadastro Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Orman Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ticari Taşıt Kullanma Belgesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Askeri Tarih Komisyonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa 2984 Sayılı Kanunla Eklenen Geçici Madde Hükümlerinin Uygulama Esaslarını Belirten Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
2809 Sayılı Kanunun Geçici 10. Maddesinin 2. Fıkrası Gereğince Öğretim Üyeliğine Yükseltilecek Sanat Dalları Öğretmenleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin Geçici 2. Maddesine Göre Konservatuvarlardan Üniversitelere Geçen Sözleşmeli Öğretim Elemanları ile İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
Enformatik Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
Özel Statülü Üniversiteler Üst Yönetim Kurullarının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Stratejik Araştırma ve Etüdler Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
Türk Ermeni İlişkileri Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
Yakın Çağ Tarih Araştırmaları Milli Komitesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurumları Satınalma ve İhale Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş İşleyiş ve Görev Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Varlıklar ve Tüketim Malzemesi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Esnaf ve Sanatkarlar Şûrası Yönetmeliği
Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
İçme Suyu Elde Edilen veya Elde Edilmesi Planlanan Yüzeysel Suların Kalitesine Dair Yönetmelik
Ürün Denetmenliği Yönetmeliği
Onuncu Kalkınma Planı Hazırlıkları Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Taşınmazları ile İlgili Yapılacak İşlemler Hakkında Başbakanlık Genelgesi
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
15.4.2010 Günlü, 5981 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
2.1.1961 Günlü, 195 Sayılı Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.7.2010 Günlü, 6008 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.10.1963 Günlü, 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.4.2006 Günlü, 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
11.4.1928 Günlü, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.5.2006 Günlü, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.11.2001 Günlü, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Milliyetçi ve Muhafazakar Parti Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Ergenekon Partisi'nin 2010 Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı
VERGİ MEVZUATI
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
 Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Harçlar Kanunu Genel Tebliği
Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6111 Sayılı Kanun Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Tebliğ
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Sirküleri
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumu Personeli Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
 Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankalarca Kamuya Açıklanacak Finansal Tablolar ile Bunlara İlişkin Açıklama ve Dipnotlar Hakkında Tebliğ
Kredi Riski Azaltım Tekniklerine İlişkin Tebliğ
Yapısal Pozisyona İlişkin Tebliğ
Risk Ölçüm Modelleri ile Piyasa Riskinin Hesaplanmasına ve Risk Ölçüm Modellerinin Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğ
Opsiyonlardan Kaynaklanan Piyasa Riski İçin Standart Metoda Göre Sermaye Yükümlülüğü Hesaplanmasına İlişkin Tebliğ
Menkul Kıymetleştirmeye İlişkin Risk Ağırlıklı Tutarların Hesaplanması Hakkında Tebliğ
ÇALIŞMA MEVZUATI
Sümer Holding A.ş. Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 3/2/2012
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 25/5/2012
8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Ünsan Petrol İnş. Mad. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Voestalpine Kardemir Demiryolu Sistemleri San. ve Tic. A.ş.-vademsaş Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Marmara Tem. Hizm. Gıda Bilg. Rek. ve Org. San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ulubat Gölü Sulama Birliği Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Gökkuşağı Sosyal Hiz. Sağ. Yat. Bilg. Sis. Gıda Tem. Hiz. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Merdan Sağ. Hiz. Bilgi İşlem Otom. Gıda Tem. Tur. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Global Grup Doğalgaz Tem. İlaç Bilgisayar Ağaç Taah. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
İpekböceği Yumurtası Üretimi ve Kontrolüne İlişkin Yönetmelik
Kırsal Kalkınma Programı Yönetim Otoritesinin Görevleri ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelik
 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hayvan Hastalıklarında Tazminat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
2011 Yılında Meydana Gelen Don Afetleri Nedeniyle Patates Ürünleri Zarar Gören Çiftçilere Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar
Tarımsal Kuraklıkla Mücadele ve Kuraklık Yönetimi Çalışmaları Hakkında Karar
Hububat Ürünü Alımı ve Satımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
Araştırma ve Geliştirme Destek Programı Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Tebliğ
Amaç
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
01/05/2012 - 31/05/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
 Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
01/05/2012 - 31/05/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/05/2012 - 31/05/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
01/05/2012 - 31/05/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
Balıkçı Gemisini Avcılıktan Çıkaranlara Yapılacak Destekleme Tebliği
Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerine Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ
İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
Yurtiçi Sertifikalı Tohum Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
Yem Bitkileri Desteklemeleri Uygulama Esasları Tebliği
Yurt İçi Sertifikalı Fidan/çilek Fidesi ve Standart Fidan Kullanımı Desteklemesi Hakkında Tebliğ
Yurt İçi Sertifikalı Tohum Üretiminin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ
Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre 2012 Yılı Ürünü Yağlı Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteğine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı Uygulama Tebliği
Yüksek Planlama Kurulu Kararı
Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Tebliğ
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
SERBSET MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI
Türkiye Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğlerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
MASAK MEVZUATI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar Hakkında Karar
TİCARET MEVZUATI
S&q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: Sgm 2009/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Ev Tipi Soğutma Cihazlarının Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
Ev Tipi Bulaşık Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
Ev Tipi Çamaşır Makinelerinin Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ
Televizyonların Enerji Etiketlemesine Dair Tebliğ

 

 

Yayın Tarihi : 29 Haziran 2012