79 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun
Güneydoğu Asyada Dostluk ve İşbirliği Andlaşmasını Değiştiren Üçüncü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Undp-istanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin (Iıcpsd) Kuruluşu ile İlgili Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Arasında Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi Sekretaryasına Dair Evsahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Uluslararası Karayolu Taşımacılığına İlişkin Sınır Geçiş İşlemlerinin Kolaylaştırılması Başlıklı 8 Numaralı Ekinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Bozulabilir Gıda Maddelerinin Uluslararası Taşımacılığı ve Bu Taşımacılık Faaliyetinde Kullanılacak Özel Ekipmana İlişkin Anlaşmaya Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Karayolu Trafiği Konvansiyonu ile Bu Konvansiyonu Tamamlayıcı Avrupa Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Bazı Kanunlar ile Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Tapu Kanunu ve Kadastro Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Hakkında Kanun
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Afet Sigortaları Kanunu
Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun ile Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Makedonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin 137 ve 138 Sayılı Guvernörler Kurulu Kararlarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gabon Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret ve Kalkınma Bankası Arasında Merkez Anlaşmasını Tadil Eden Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Ekonomik İşbirliği Örgütü Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasının 21 İnci Maddesinin Tadil Edilmesine İlişkin Kararın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Karadeniz Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Guvernörler Kurulu Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enerji ve Mineral Kaynaklar Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Uluslararası Para Fonu Ana Sözleşmesinde İcra Direktörleri Kurulu Reformuna İlişkin Olarak Yapılması Teklif Edilen Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Esendere ve Sero Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (Masak) ile Amerika Birleşik Devletleri Finansal Suçlarla Mücadele Birimi (Fincen) Arasında Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile İlgili Bilgi Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Tatbikatlar ve Eğitim Kursları İcra Edilmesine Dair İş Birliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İkili Ticari ve Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi ve Derinleştirilmesine İlişkin Çerçeve Anlaşması
Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme
Güneydoğu Asya'da Dostluk ve İşbirliği Andlaşması'nı Değiştiren Üçüncü Protokol
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesel Ofisi ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye'de Bir Dsö Ülke Ofisi Kurulması Üzerine Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşma
Çukurova Üniversitesi'nin Kktc'de Kampus Kurmasına İlişkin Çevçeve Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Yurt Açılması, İşletilmesi ve Yönetimi ile İlgili Protokol
Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı Arasında Gençlik ve Spor İşbirliği Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Kültür İşbirliği Programı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2012 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Türkiye Su Enstitüsü Personelinin Görev ve Yetkileri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bünyesinde 5 Adet Şube Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar
Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ
Radyo ve Televizyon Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 2)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Kablolu Yayın Lisans ve İzin Uygulama Esasları Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Radyo ve Televizyon Yayınları Telif Hakkı Ödeme Esasları Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 2)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 3)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 3)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 4)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Radyo ve Televizyon Yayınları Telif Hakkı Ödeme Esasları Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 6)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 7)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 8)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Kablolu Yayın Lisans Ücretleri ile Kablolu Yayın İzni Katsayıları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
 Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Reklam Gelirleri Üst Kurul Paylarının Yeminli Mali Müşavirler Tarafından Tasdik Edilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 5)'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 9)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
2011 Yılı Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 Üncü ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2008/1)'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine ve 5326 Sayıl Kabahatler Kanununun 3 Üncü ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2009 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/1)'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu Kapsamında Yapılacak Yetkilendirmeler, Sertifikalandırmalar, Raporlamalar ve Projeler Konusunda Uygulanacak Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/2)'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 Nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2009/3)'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 Üncü ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2010 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2010/1)'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 7 Nci Maddesine Göre Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ve Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2010/2)'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Yetki Belgesi ve Sertifika Bedelleri ile Sertifika Bedellerinin Yetkilendirilmiş Kurumlara Ödenecek Bölümü Hakkında Tebliğ (Sıra Numarası: 2011/1)'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 Uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 3 Üncü ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2011 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2011/2)'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Reklam Gelirleri Üst Kurul Payı Genel Tebliği (Seri No: 1)'nin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer Tehlikelere Dair Görev Yönetmeliği
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Amaç
Nükleer Tesislerin ve Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Yönetmeliği
Nükleer Madde Sayım ve Kontrol Yönetmeliği
Sanık Asker Kişiler İçin Avukatlık Ücretinin Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Basın-yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği
Belediye Fen Elemanlarını Geliştirme Kursu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Çeşitlerinin Kayıt Altına Alınması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünlerinin Reçeteli Satış Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Toplu Sözleşme Görüşmelerinin Yapılma Usul ve Esasları ile Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Kurum İdari Kurullarının Teşkili, Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik
Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
Ulusal Deprem Araştırma Programı Proje Destekleme Esaslarına Dair Yönetmelik
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dışişleri Uzmanlığı Yönetmeliği
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği
Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Görev ve Yetki Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Satma, Kiraya Verme Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Hissedarı Olduğu Anonim Şirketlerde Görev Yapan Personelin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Güneş Enerjisine Dayalı Üretim Tesisi Kurmak Üzere Yapılan Lisans Başvurularına İlişkin Yarışma Yönetmeliği
Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği 
Kızartmada Kullanılmakta Olan Katı ve Sıvı Yağlar İçin Özel Hijyen Kuralları Yönetmeliği
Büyük Ölçekli Haritaların Yapım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
1:5.000 Ölçekli Standart Topoğrafik Fotogrametrik Harita Yapımına Ait Teknik Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Mal ve Hizmet Alımları ile Yapım İşleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kalkınma Bakanlığı Planlama Uzmanlığı Yönetmeliği
Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığıkarayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Karayolları Genel Müdürlüğünün Sorumluluğu Altında Bulunan Otoyollar ile Erişme Kontrolünün Uygulandığıkarayollarında Geçiş Ücretlerinin Belirlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe İlişkin Düzeltme
Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü Taşınmaz Kiraya Verme İşlemleri Genel Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ve Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları Yönetmeliği
Kültür Bakanlığı Ödüller Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı İstisna Sözleşmesi Yönetmeliği
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Maliye Bakanlığı Maliye Uzmanlığı Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığına İlk Defa Yapılacak Atamalar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Menkul Kıymetler Borsalarında Üyeliğe ve Kotasyona İlişkin Yönetmelik
Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Organlarına İlişkin Yönetmelik
Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Bağlı Eğitim Hastaneleri Döner Sermaye İşletmeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri Subay Sınıflandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Askerlik Yükümlülüğünü Milli Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetlerinin İhtiyaç Duyduğu Yedek Subay Adaylarının Seçimine İlişkin Şekil ve Esaslar ile Celp Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Tekstil Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ziraat Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Borsa Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Oda Muamelat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ticaret Borsalarında Mesleklerin Gruplandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ptt Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
<j1>rekabet Kurumu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı İdari ve Hizmet Birimleri Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Düzeltme
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sanayi Şûrası Yönetmeliği
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Personeli Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Asma Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çilek Fidesi Üretimi, Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Meyve Fidanı ve Üretim Materyali Sertifikasyonu ile Pazarlaması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliği
Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Kütüphane ve Arşiv Yönetmeliği
Milletvekilleri ile Yasama Organı Eski Üyelerine Kimlik ve Rozet Verilmesine Dair Yönetmelik
Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programına İlişkin Yönetmelik
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının Sorumluluğundaki Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği
Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Anayasa Mahkemesi Raportör Yardımcısı Adaylarının Eğitimi Hakkında Yönetmelik
Danıştay Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kek Eşbaşkanlıkları Hakkında Başbakanlık Genelgesi
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
 Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığı Kararı
20.11.2008 Günlü, 5812 Sayılı Kamu İhale Kanunu ile Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
28.1.2010 Günlü, 5951 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
24.6.1995 Günlü, 552 Sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.5.1981 Günlü, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
3.6.2010 Günlü, 5983 Sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
11.6.2010 Tarihli ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
9.6.1932 Günlü, 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
13.10.1983 Günlü, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
18.2.2009 Günlü, 5838 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
İtiraz Yoluna Başvuran : Trabzon İdare Mahkemesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
12.1.2011 Günlü, 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
13.2.2011 Günlü, 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 31.3.2011 Günlü, 6217 Sayılı Yargı Hizmetlerinin Hızlandırılması Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.5.1930 Günlü, 1632 Sayılı Askeri Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Danıştay Onbeşinci Daire Kararı 
VERGİ MEVZUATI
Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 Nci Maddesi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 İnci ve 30 Uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetleri Hakkındaki 22/7/2006 Tarihli ve 2006/10731 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (A) ve (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarına İlişkin Karar
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
Gelir Vergisi Sirküleri
Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri
Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Sirküleri
Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Sirküleri
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri
31.05.2012 Tarihine Kadar Verilmesi Gereken Mükellef Bilgileri Bildiriminin Verilme Süresinin Uzatılmasına Dair Açıklama
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Personeline Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesine İlişkin Esaslar
İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ
Genel Sağlık Sigortası Geçiş Süresinin Tamamlanması ve Kurumların Sağlık Yardımlarının Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir İşlemlerine İlişkin Tebliğ
Kamu Personelinin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapan Askeri ve Sivil Personelin Genel Sağlık Sigortası Kapsamına Alınması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
ÇALIŞMA MEVZUATI
Sis-tem Sosyal Hizmetler San. ve Tic. Ltd. Şti. - Bilge Can İnşaat Nakliye Temizlik Taahhüt İşleri Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Duman Kardeşler Tem. İl. Yem. İnş. Tur. Nak. Pet. Oto. Giy. İl. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Dikili Jeotermal Gıda Turizm Tekstil Tic. ve San. A. Ş. İsmetpaşa Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Yıldırım Belediyesi Kreşi Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Mgı-coutier Makina Yedek Parça İmalat ve Sanayi A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Real Hizmet Yönetim Temizlik Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Fresenius Ecza Deposu Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Miralbueno Otomotiv Yan San. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ulusoy Deniz Yolları İşletmeciliği A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ulusoy Çeşme Liman İşletmesi A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Yıldırım Belediyesi Jimnastik Spor Kulübü Derneği Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Yerel Yönetim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklara Dair Toplu Sözleşme
Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
TEŞVİK MEVZUATI
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
2011 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
2012 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar
Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
01.03.2012 - 31.03.2012 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri
01.03.2012 - 31.03.2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
01/04/2012 - 30/04/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/04/2012 - 30/04/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
01/04/2012 - 30/04/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/04/2012 - 30/04/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
01/04/2012 - 30/04/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
01.04.2012 - 30.04.2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
01.04.2012 - 30.04.2012 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2011/26)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
 Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar
Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Karar
Menkul Kıymetlerin Geri Alma veya Satma Taahhüdü ile Alım Satımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İHALE MEVZUATI
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2012 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2012 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ
TİCARET MEVZUATI
Anonim Şirket Esas Mukavelelerinde İmtiyaz Tesis Eden Hükümlerin Uyarlanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İç Ticaret 2012/1)'in Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
AVUKATLIK MEVZUATI
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife
GİDER MEVZUATI
 Devlet Muhasebesi Standardı 18 (Dms 18) Bölümsel Raporlama
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

 

 

Yayın Tarihi : 4 Haziran 2012