76 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - Gerekçe ve Komisyon Raporları
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - Gerekçe ve Komisyon Raporları
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - Veto
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - Gerekçe ve Komisyon Raporları
Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu -gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşma ile 22 Ekim 2009 Tarihli Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-kazak Üniversitesinin İşleyişine Dair Anlaşmaya Değişiklikler Getirilmesi Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - Gerekçe ve Komisyon Raporları
Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Gerekçe ve Komisyon Raporları
Çukurova Üniversitesinin Kktc'de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Çukurova Üniversitesinin Kktc'de Kampus Kurmasına İlişkin Çerçeve Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - Gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında Ortaklık Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - Gerekçe ve Komisyon Raporları
Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu
Çoğaltılmış Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu - Gerekçe ve Komisyon Raporları
İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
İslam Konferansı Örgütü Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- Gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun- Gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun-gerekçe ve Komisyon Raporları
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Afganistan Kara Kuvvetleri Birlikleri/personeline Türkiye'de Verilecek Eğitime İlişkin Protokol
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
 Türkiye Vakıflar Bankasi T.a.o. ile Avrupa Yatirim Bankasi Arasinda İmzalanan Vakıfbank İklim Değişikliği Kredisi Kredi Anlaşmasi
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1970 ve 1973 Sayılı Kararları Çerçevesinde Yürürlüğe Konulan 21/6/2011 Tarihli ve 2011/2001 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fas Krallığı Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknolojik İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasındaki Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesini Değiştiren Ek Sözleşme
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Endüstrisi Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkmenistan Hükümeti Arasında Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Türk-türkmen Komisyonu Hakkında Anlaşma
Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlan ve Reklamlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15/2/1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı
İnternet Servis Sağlayıcılığı Hizmeti Sunan İşletmecilere İlişkin Hizmet Kalitesi Tebliği
Tekrar Doldurulabilir Dikişsiz Çelik Gaz Tüplerine Dair Tebliğ (Ts En Iso 9809-1, Ts En Iso 9809-2, Ts En Iso 9809-3)
Kasnaklar-kayışlara Dair Tebliğ (Ts 148)
Vidalar ve Somunlar İçin Montaj Takımları-açık Ağızlı Anahtarlar ile İlgili Tebliğ (Ts 81)
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Lisans Başvurularına İlişkin Ölçüm Standardı Tebliği
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)
Kamu İç Denetçi Sertifikasının Derecelendirilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Enerji Verimliliği Strateji Belgesi 2012-2023
Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzükte Değişiklik Yapılmasına Dair Tüzük
Emniyet Genel Müdürlüğüne Ait Araç, Gereç, Mal ve Malzemelerin Satış, Hibe, Hek ve Hurda Durum ve İşlemleri ile Hizmet Satışına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Şeker Kurumu Personel Yönetmeliği
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sisteminin Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Derilerin Elde Edilmesi, Taşınması, Toplanması, Korunması Ambalajlanması ve Depolanması Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Elektrik ile İlgili Fen Adamlarının Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür ve Turizm Bakanlığınca Yerel Yönetimlerin, Derneklerin, Vakıfların ve Özel Tiyatroların Projelerine Yapılacak Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığı Okul-aile Birliği Yönetmeliği
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Basın-yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Polis Koleji Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği
Yemlerin Resmi Kontrolü İçin Numune Alma ve Analiz Metotlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşlarının Akreditasyonu Hakkında Yönetmelik
Denizyoluyla Taşınan Tehlikeli Yüklere İlişkin Uluslar Arası Kod Kapsamında Eğitim ve Yetkilendirme Yönetmeliği
Takograf Cihazları Servis Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmeliğin (96/57/at) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmeliğin (2000/55/at) Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Taşra Teşkilatı Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Turizm İşletmelerine Personel Yetiştirme Temel Eğitim Kursları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Diyaliz Merkezleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin Uluslararası Standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Numaralandırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İhracatı Geliştirme Uzmanlığı Yönetmeliği
Organize Sanayi Bölgelerinin Elektrik Piyasası Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Jandarma Kantin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İç Denetçi Adayları Belirleme, Eğitim ve Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Tarafından Taşınmaz Satın Alınması, Satılması, Trampa Yapılması, İrtifak Hakkı ve Benzeri Ayni Nitelikteki Hakların Tesisi ile Taşınmaz Kiralanması ve Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İki Taraflı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Aynı Yerde Doğal Gaz Depolama Faaliyetinde Bulunmak Üzere Lisans Başvurusunda Bulunan Tüzel Kişilerin Seçimi Hakkında Yönetmelik
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kaçak Petrolün Tespit ve Tasfiyesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Türkiye'de Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ankara Elektrik Havagazı ve Otobüs İşletme Müessesesi (Ego) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ce İşareti Yönetmeliği
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında Görevli Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Sayısal Oyunlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Yayın Yönetmeliği
Türk Silahlı Kuvvetleri Besleme Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Gelişen İşletmeler Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
At Yarışları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Sicil ve Başarı Değerlemesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gemi Acenteleri Yönetmeliği
Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlığı Yönetmeliği
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Bağlı Kuruluşları Hizmet Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Çeviri ve Yayım Yönetmeliği
Yazma Eser Uzmanlığı Yönetmeliği
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kimyevi Gübre Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmek Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik
Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Hakkında Başbakanlık Genelgesi
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
26.9.2004 Günlü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
26.5.2005 Günlü, 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
21.6.1934 Günlü, 2525 Sayılı Soyadı Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.10.1963 Günlü, 353 Sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
7.5.1987 Günlü, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
23.7.2010 Günlü, 6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
29.6.2001 Günlü, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
22.11.2001 Günlü, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.5.2006 Günlü, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.1.1961 Günlü, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
25.10.1984 Günlü, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
19.3.1969 Günlü, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.12.1960 Günlü, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.1.1961 Günlü, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
4.12.2004 Günlü, 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Danıştay İkinci Daire Kararı
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
 Yargıtay Büyük Genel Kurulu Kararı
Hakim ve Savcıların Derece Yükselmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı
Birinci Sınıfa Ayrılan ve Birinci Sınıf Olan Hakim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Esaslarına İlişkin Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı
VERGİ MEVZUATI
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği
 Katma Değer Vergisi Sirküleri
Vergi Usul Kanunu Sirküleri
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Çek Defterlerinin Baskı Şekline, Bankaların Hamile Ödemekle Yükümlü Olduğu Miktar ile Çek Düzenleme ve Çek Hesabı Açma Yasağı Kararlarının Bildirilmesine ve Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Sayı: 2010/2)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
ÇALIŞMA MEVZUATI
Sağlık Bakanlığına Bağlı İl Sağlık Müdürlükleri Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Katılım İnş. Gıda San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Thy Do&co İkram Hizmetleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Detay Gıda San. Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
01/01/2012 - 31/01/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/01/2012 - 31/01/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
01/01/2012 - 31/01/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/01/2012 - 31/01/2012 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
T.c. Ziraat Bankası A.ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Karar
Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar
4/11/2011-14/11/2011 Tarihleri Arasında Bitlis'te Yaşanan Don Afeti ile 23/10/2011 Tarihinde Van'da Meydana Gelen Deprem Nedeniyle Zarar Gören Bitlis'teki Gerçek ve Tüzel Kişilerin Düşük Faizli Kredi Borçlarının Ertelenmesine İlişkin 2011/2534 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Yurt Dışında Fuar Düzenlenmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Tebliğde (İhracat: 2010/5) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
T.c. Ziraat Bankası A.ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği
01.01.2012 - 31.01.2012 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
01.01.2012 - 31.01.2012 Tarihleri Arasında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
Payları Serbest İşlem Platformunda İşlem Görecek Halka Açık Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslar Tebliği
Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği
AVUKATLIK MEVZUATI
Adalet Bakanlığına Ait Depo ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ
İHALE MEVZUATI
Sağlık Bakanlığı Tarafından 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (F) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar
GİDER MEVZUATI
Milli Emlak Genel Tebliği
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ

 

 

Yayın Tarihi : 12 Mart 2012