73 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 
OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yeni Zelanda Hükümeti Arasında Hava Hizmetlerine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile Finlandiya Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ile Anlaşmaya İlişkin Protokol ve Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Senegal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallık Hükümeti Arasında 9 Eylül 1977 Tarihinde Yapılmış Olan Uluslararası Karayolu Nakliyatına İlişkin Anlaşmayı Tadil Eden Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 6 Mayıs 2004 Tarihinde Bakü'de İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Revizyonu ile İlgili Ek İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Mısır Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Enformasyon Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği'nden Türkiye Cumhuriyetine Doğal Gaz Sevkiyatına Dair, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti Arasında Anlaşma'nın, 5/6/2012 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Sona Erdirilmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Macaristan Savunma Bakanlığı ve Polonya Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Arasında İcra Edilecek Noble Sword-2010 Tatbikatına İlişkin Teknik Düzenleme'nin Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasında İmzalanan Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Yardımına İlişkin Anlaşmalar ve Notaların Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Bosna ve Hersek Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite'nin Anlaşma'ya Ek “menşeli Ürünler” Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol 1'in Değiştirilmesi Hakkındaki 1/2011 Sayılı Kararı'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Denizcilik Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Türkiye'ye İlişkin “insan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni” Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “insan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” ile İlgili Finansman Anlaşması ile Bu Anlaşmayı Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kredi Anlaşmasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Bazı Anlaşmaların Yürürlüğe Girdiği Tarihlerin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Maliye Bakanlığınca Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hibe Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Hırvatistan Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar
Dünya Bankası Grubu İçerisinde Yer Alan Çok Taraflı Yatırım Garanti Kurumu (Mıga) Tarafından Ülkemizde Yatırım Yapacak Yatırımcılara Sağlanacak Garantilerin Türkiye Tarafından Onaylanmasına İlişkin Esasları Kapsayan 4/10/1990 Tarihli Belgenin Yenilenmesi Amacıyla Hazırlanan Mektubun Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Seyşeller Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Nota Teatisi Yoluyla Akdedilen, “anadolu'da Ekonominin Desteklenmesi” Konulu Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2011 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
2011 Yılı Yatırım Programının Düzeltilmesi Hakkında Karar
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ürünlerin Enerji ve Diğer Kaynak Tüketimlerinin Etiketleme ve Standart Ürün Bilgileri Yoluyla Gösterilmesi Hakkında Yönetmelik
Basın ve Enformasyon Uzmanı ve Uzman Yardımcısı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Trafik Kazaları Nedeniyle İlgililere Sunulan Sağlık Hizmet Bedellerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sigorta Bilgi Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği 
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun Denetim Çalışmalarına İlişkin Yönetmelik
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği
Devlet Malzeme Ofisi Satınalma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gençlik ve Spor Şûraları Yönetmeliği
Bitkisel Gıda ve Yemin İhracatında Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi ve İhracattan Geri Dönen Ürünler İçin Uygulama Yönetmeliği
Bitkisel Üretimde Kullanılan Bitki Koruma Ürünlerinin Kayıtlarının Tutulması ve İzlenmesi Hakkında Yönetmelik
Arıcılık Yönetmeliği
Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği
Bitki Karantinası Yönetmeliği
Ahşap Ambalaj Malzemelerinin Isıl İşleme Tabi Tutulması ve İşaretlenmesine Dair Yönetmelik
Ev ve Süs Hayvanlarının Ticari Olmayan Hareketlerinde Uygulanacak Hayvan Sağlığı Şartlarına Dair Yönetmelik
Suni Tohumlama, Tabii Tohumlama ve Embriyo Transferi Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
Veteriner Teşhis ve Analiz Laboratuvarları Yönetmeliği
Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah ve Korunmasına Dair Yönetmelik
Kanatlı Tifosu ile Kanatlılarda Pullorum Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Nakledilebilir Süngerimsi Beyin Hastalıklarına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Bombus Arısı Yönetmeliği
Bruselloz ile Mücadele Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sığır Bovine Tüberkülozu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünlerinin Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik
Gıda Hijyeni Yönetmeliği
Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik
Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik
Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik
Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik
Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Amaç
Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik
Afrika At Vebası Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Bal Arılarının Amerikan Yavru Çürüklüğü Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Bal Arılarının Küçük Kovan Kurdu ile Tropileaps Akarı Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Durin Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Hayvan Hastaneleri Yönetmeliği
Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik
Hayvanlarda Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Esasları Hakkında Yönetmelik
Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında 3030 Sayılı Kanunun Uygulanması ile İlgili Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kosgeb Organlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Sicil Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Kosgeb Kobi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazların Bedellerinden Yapılan Kesintilerin Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığına Ait Bazı Yönetmeliklerin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatının Kuruluş, Görev, Yetki ve Sorumluluk Esasları Hakkında Yönetmelik
Askeri Okullara Alınan Öğrenciler ile Silahlı Kuvvetler Hesabına Fakülte ve Yüksek Okullarda Okuyan Öğrenciler İçin Yüklenme Senedi Düzenlenmesine ve Bu Okullardan Çeşitli Sebeplerle Ayrılacak Öğrencilere veya Kefillerine Ödettirilecek Tazminata Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Askeri Kadroların ve Ordu Mallarının Denetimine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Milli Savunma Bakanlığı Askeri İş Müfettişleri Yönetmeliği
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında Çalıştırılacak Yerli ve Yabancı Sözleşmeli Personel Hakkında Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Birden Çok Medya Hizmet Sağlayıcıya Ortaklıkla İlgili Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik
Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik
Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar
Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği
Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik
Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları
Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar
Sayıştay Denetim Yönetmeliği
Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları
Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği
Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik
Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği
Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (Shy-yolcu)
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Personeli Atama, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sürekli Uçuşa Elverişlilik ve Bakım Sorumluluğu Yönetmeliği (Shy M)
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Oryantiring Hakem Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Oryantiring Müsabaka Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Bilirkişilik Yönetmeliği
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Barolar Birliği Sosyal Yardım ve Dayanışma Fonu Yönetmeliği
Tedaş Türkiye Elektrik Dağıtım A.ş. Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.ş. (Tülomsaş) Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Gemi Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Vakıflar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca Verilecek İdari ve Mali Destekler Hakkında Yönetmelik
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Sınav Hizmetlerine Yönelik Mal ve Hizmet Alımları Yönetmeliği
Çevre ve Şehircilik Uzmanlığı Yönetmeliği
Atların Enfeksiyöz Anemisi Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Tesciline İlişkin Yönetmelik
Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarının Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Hakkında Yönetmelik
Hayvanların Tanımlanması ile Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretleri Yönetmeliği
Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği
Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
 Basın İlân Kurumu Teşkiline Dair 195 Sayılı Kanun Uyarınca Yayınlanacak İlân ve Reklâmlar ile Bunları Yayınlayacak Mevkuteler Hakkında 15 Şubat 1977 Tarihli ve 67 Sayılı Genel Kurul Kararının 79 Uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair Genel Kurul Kararı
Tekstil Sektöründe Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Tebliği
Sebze ve Meyve Ticareti ile Hal Kayıt Sistemi Hakkında Tebliğ
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 Ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2012 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 22 Nci, 23 Üncü ve 26 Ncı Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu Kararı
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Görev Dağılımı Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (2011-2013)hakkında Başbakanlık Genelgesi
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
14.7.2004 Günlü, 5220 Sayılı “sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 1. Maddesiyle 7.5.1987 Günlü, 3359 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'na Eklenen Ek Madde 2 Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125. Maddesi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
2.7.1993 Günlü, 485 Sayılı Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
İşçi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
İşçi Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
31.5.2006 Günlü, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
10.7.2008 Günlü, 5786 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
6.4.2011 Günlü, 6223 Sayılı Kamu Hizmetlerinin Düzenli, Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yürütülmesini Sağlamak Üzere Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat, Görev ve Yetkileri ile Kamu Görevlilerine İlişkin Konularda Yetki Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı
Danıştay Onikinci Daire Kararı 
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Danıştay Üçüncü Daire Kararı
Sayıştay Genel Kurulu İçtihadı Birleştirme Kararı
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı
'kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Maliye Bakanlığı ile İlgilendirilmesine Dair Tezkere <http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/11/20111126-1.htm>
VERGİ MEVZUATI
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Elektronik Defter Genel Tebliği
Gider Vergileri Genel Tebliği
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 2147 Sayılı Kanuna İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
ÇALIŞMA MEVZUATI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Petrol Alanında İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
Mispak Temizlik Turizm ve Gıda San. Paz. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Sancak Uçak İçi Servisleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Polyplex Europa Polyester Film San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Sfk Temizlik Hizmetleri Bilgisayar Turizm Yemekçilik Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti. (Eski Ünv. Gökhan Yem. Hizm. Bilg. Temz. Turz. Otomotiv San. ve Tic. Ltd. Şti.) -dcs Temizlik İlaçlama Danışma Tekstil Gıda İnşaat Bilg. Kargo Kurye Taş. Oto Kiralama San. ve Tic. Ltd. Şti.- Öznet Temizlik Orman Ürünleri Bilgisayar Otomasyon Kargo Kurye Servis Ziraat Elektrik Elektronik İnş.yem. Paz. Tic. ve San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Öznet Temizlik Orman Ürünleri Bilgisayar Otomasyon Kargo Kurye Servis Ziraat Elektrik Elektronik İnşaat Yemekçilik Pazarlama Tic. ve San. Ltd. Şti.-dcs Temizlik İlaçlama Danışma Tekstil Gıda İnş. Bilgisayar Kargo Kurye Taş. Oto Kiralama San. ve Tic. Ltd. Şti.- Hanoğlu Temizlik Hizmetleri Yemekçilik Yönetim Danışmanlığı Reklam Cenaze Bilgisayar Hizm. İnş. Madencilik Nakliye San. Ltd. Şti. Ortak Girişimi Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Trexta Tr Deri Mamulleri San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Doğan Sosyal Hiz. Kurye Dağ. Taş. İnş. Yat. San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Kontrol Bilgi Sistemleri Özel Eğitim, Danışmanlık, Tıbbi Cihaz, İnşaat, Turizm, Gıda, Tekstil, Temizlik, Nakliye San. Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Çarşamba İmar İnşaat Tic. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Ak-taş Dış Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
TEŞVİK MEVZUATI
01/10/2011 - 31/10/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/10/2011 - 31/10/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
01/10/2011 - 31/10/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/10/2011 - 31/10/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
1/10/2011 - 31/10/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01/11/2011 - 30/11/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listesi
01/11/2011 - 30/11/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
01/11/2011 - 30/11/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/11/2011 - 30/11/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Güneydoğu Anadolu Projesi Eylem Planı Kapsamındaki İllerde Süt Sığırcılığı Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Van'da Meydana Gelen Depremler Nedeniyle Zarar Gören Hayvan Yetiştiricilerine Yem Desteği Ödenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar
SERBSET MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI
Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Tebliğ
 Devlet Muhasebesi Standardı 22 (Dms 22) Genel Yönetime İlişkin Mali Bilgilerin Açıklanması
TİCARET MEVZUATI
Taşınabilir, Sarılmış Kompozit Gaz Tüpleri ile İlgili Tebliğ (Ts En 14427- Ts En 12245)
AVUKATLIK MEVZUATI
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

 

 

Yayın Tarihi : 22 Aralık 2011