72 Numaralı Güncelleme Paketi İçeriği

 

 

 

OSMANLI'DAN GÜNÜMÜZE T.C. KÜLLİYATI
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kapıköy ve Razi Kara Hudut Kapılarının Ortak Kullanımına İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ekvator Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye-azerbaycan Uzun Vadeli Ekonomik ve Ticari İşbirliği Programı ve İcra Planının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Planlama Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Çok Taraflı Yatırım Garanti Kuruluşu Sözleşmesinin Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Avrupa Birliği Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
Türkiye Su Enstitüsünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname 
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Orta Vadeli Program (2012-2014)
Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar
2012 Yılı Programı ile "2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasındaki 4 Nisan 1996 Tarihli Vize Kolaylığı Anlaşmasına Yapılacak Olan Eklemeler ve Değişiklikler Hakkında Protokol
2011/2233 Avrupa Topluluğu'nun Araştırma, Teknoloji Geliştirme ve Demonstrasyon Faaliyetleri İçin Yedinci Çerçeve Programı'na (2007-2013) Türkiye Cumhuriyeti'nin Katılımı Konusunda Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Topluluğu Arasında Mutabakat Zaptı'nda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Mektupların Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası Arasında İmzalanan, Kredi Anlaşması ve Eki Mektubun Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) Sınır Ötesi İşbirliği Bileşeni Kapsamında Türkiye'nin Enpı Karadeniz Havzası Programı'na Katılımının Finansmanına İlişkin Program Hakkında 2008 Yılı Finansman Anlaşmasına Ek No 1'in Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu Arasında Akdedilen Katılım Öncesi Yardım Aracı (Ipa) 5. Bileşeni Kapsamında Ipard Yardımı Çok Yıllı Finansman Anlaşması 2007-2010'un Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bangladeş Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol
5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanunun 3 Üncü Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Sürenin Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşması” ile “türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Demokratik Etiyopya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda İşbirliğine İlişkin Çerçeve Anlaşmasında Yapılan 1 Numaralı Değişiklik”in Onaylanması Hakkında Karar
Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezinin İşleyişine Dair Mutabakat Muhtırası'na ve Terörizmle Mücadele Mükemmeliyet Merkezinin Fonksiyonel İlişkisi Hakkındaki Mutabakat Muhtırası'na Macaristan'ın İştirakine İlişkin Katılım Belgelerinin Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Nijerya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Arasında Denizcilik Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar
Güneydoğu Avrupa (Gda) Kültür Bakanları Konseyi Şartnamesi
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Anlaşma
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moritanya İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşmasına Dair 1 Numaralı Değişiklik Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Adına Genelkurmay Başkanlığı ve Senegal Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı Arasında Dakar/senegal'de Bir Türkçe Dil Öğretim Merkezinin Açılması, Organizasyonu ve İşletilmesine İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar
Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Kereste Komitesi ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Avrupa Ormancılık Komisyonunun Ortak Toplantısı ile İlgili Düzenlemeler Konusunda Birleşmiş Milletler ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (Masak) ile Finlandiya Cumhuriyeti, Ulusal Soruşturma Bürosu, Mali İstihbarat Birimi (Fıu) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
Güney Doğu Avrupa'da Yüksek Performanslı Bir Demiryolu Ağının Kurulması Konusunda Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki
Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Kosova Cumhuriyeti Güvenlik Kuvveti Bakanlığı Arasında Askeri Eğitim İş Birliği Anlaşması
Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı Arasında Türk Kara Kuvvetleri İrtibat Subayları ve Abd Kara Kuvvetleri İrtibat Subaylarına İlişkin Anlaşma Muhtırası
Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar
Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su İşleri Bakanlığı Tarafından Yürütülmekte Olan Orman Rehabilitasyonu, Erozyon Kontrolü, Ağaçlandırma, Otlak Islahı ve Orman Yangınlarıyla Mücadele Faaliyetlerinin Desteklenmesi Amacıyla Türkiye Cumhuriyeti ile Fransız Kalkınma Ajansı Arasında 27 Ekim 2011 Tarihinde İmzalanan 150 Milyon Avro Tutarındaki Krediye İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşmanın Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar
Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin Kullanılması Hakkında Yönetmelik
Kamu Konutları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Teşkilatı ile Hizmet Birimlerinin Görev, Yetki ve Sorumluluklarına Dair Yönetmelik
Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri Kontrolörleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Patates Halka Çürüklüğü Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
Patates ve Domateste Bakteriyel Solgunluk ve Patateste Kahverengi Çürüklük Hastalığı ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ismarlama Protez ve Ortez Merkezleri ile İşitme Cihazı Merkezleri Hakkında Yönetmelik
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26/8/2011
Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği
Sivil Hava Ulaşımına Açık Havaalanlarında Yer Alan Terminaller ile Sıhhi İşyerleri İçin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte (Shy-33b) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Deniz Uçakları ile Hava Taşıma İşletmeciliği Yönetmeliği (Shy-deniz)
Hava Alanı Yapım, İşletim ve Sertifikalandırma Yönetmeliği (Shy-14a)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği (Shy-22)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Patates Kist Nematodları ile Mücadele Hakkında Yönetmelik
Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslar
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Gençlik ve Spor Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına Yapılan Şartlı Bağışlardan Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Verilmesi Hakkında Yönetmelik
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş ve Yeterlik Sınavları ile Uzmanlığa Atama, Yetiştirilme, Görev, Yetki ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İhracatçı Birlikleri İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kültür Müdürlüklerinin Görev-yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Turizm Bakanlığı Turizm Müdürlüklerinin Görev-yetki-sorumluluk ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri Tebliği
Elektrik Piyasasında Faaliyet Gösteren Üretim ve Dağıtım Şirketlerinin Lisansları Kapsamındaki Faaliyetlerinin İncelenmesine ve Denetlenmesine İlişkin Yönetmelik
Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türk Standardları Enstitüsü Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı Yönetmeliği
İskan Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dışişleri Bakanlığı Yurtiçi İrtibat Büroları Yönetmeliği
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Deniz ve Hava Bandı Telsiz Haberleşme Sistem veya Cihazları ile Seyrüsefer Cihazlarına Kurma ve Kullanım İzni Verilmesi, Ruhsatlandırılması ile Tarifelerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
Hayvan Sağlığı Kabini Açılış, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Veteriner Hekim Muayenehane ve Poliklinik Yönetmeliği
Türkiye Radyo-televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayın ve Uygulama Yönetmeliği
Tütün Mamullerinin Üretim ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Vagon Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Kadrolu Personel Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Tabiat Varlıklarını Koruma Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik
Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 26/8/2011
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Danıştay Memurları Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Çevre ve Şehircilik Şûrası Yönetmeliği
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Küçük Sanayi Sitelerinin Kredilendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sınai, Bilimsel ve Tıbbi (Sbt) Cihazlar Yönetmeliği
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat, Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7/9/2011
Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği
Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik
Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Şeker Fabrikaları A.ş. Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Akaryakıt İkmal ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Suretiyle Atanma Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği Amaç
Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları ile İdari Yargı Hakim Adaylarının Staj Dönemi ile Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Milletvekillerine, Yasama Organı Eski Üyelerine, Dışarıdan Atandıkları Bakanlık Görevi Sona Erenlere Tedavi Yardımı Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Müdürlüğü ve Stenografi Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Etil Alkol ve Metanolün Üretimi ile İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
İller Bankası Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İller Bankası Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İller Bankası Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İller Bankası Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tütün Üretimi, İşlenmesi, İç ve Dış Ticareti ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Petrol Piyasası Bilgi Sistemi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İller Bankası Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
İller Bankası Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kalkınma Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği
Fındık Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Lisanslı Depoculuk Tazmin Fonu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Pamuk Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yetkili Sınıflandırıcıların Lisans Alma, Faaliyet ve Denetimi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Zeytin Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Zeytinyağı Lisanslı Depo Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ordu Evleri, Askeri Gazinolar ve Sosyal Tesisler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ecza Depoları ve Ecza Depolarında Bulundurulan Ürünler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Frenleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (93/14/at) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım veya Orman Traktörlerini Tahrik Etmek Üzere Tasarlanan Motorlardan Çıkan Gaz Emisyonları ve Parçacık Kirleticilere Karşı Alınacak Tedbirlerle İlgili Tip Onayı Yönetmeliğinde (2000/25/at) Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bağımsız ve Ürünlere Entegre Salmastrasız Devirdaim Pompaları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Televizyonlar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Ev Tipi Soğutma Cihazları ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Ev Tipi Çamaşır Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Ev Tipi Bulaşık Makineleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Hakem Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tanık Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi
Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi Amaç ve Kapsam
2012-2014 Dönemi Bütçe Çağrısı
 İç Denetim Kalite Güvence ve Geliştirme Programı
 Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği Kapsamında Türk Standardları Enstitüsü'nün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Elektronik Gümrük İşlemleri Acil Durum Tebliği
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-sınıflandırma Kararları)
İletim Sistemi Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
İletim Sistemi İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Piyasa İşletim Gelirinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 Özelleştirme Yüksek Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Hakkında Başbakanlık Genelgesi
2012-2014 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları Genelge
Katılım Öncesi Ab'den Sağlanacak Fonların Yönetimi Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Van Depremi Yardım Kampanyası Hakkında Başbakanlık Genelgesi
 Dünya Ticaret Örgütü Müzakereler Koordinasyon Kurulu Hakkında Başbakanlık Genelgesi
Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2011-2013) Hakkında Başbakanlık Genelgesi
YARGI KARARLARI KÜLLİYATI
Genç Part Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2003/13 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/21»
10.10.1984 Günlü, 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2004/16;K:2011/63»
Genç Part Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2005/14 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/22»
Genç Parti Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2006/16 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/23»
31.1.2007 Günlü, 5578 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2007/23;K:2011/64»
Genç Parti Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2007/7 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/24»
12.3.2008 Günlü, 5748 Sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2008/31;K:2011/94»
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2008/54;K:2011/45»
17.7.1963 Günlü, 278 Sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2008/88;K:2011/85»
Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2008/32 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/30»
20.8.2008 Günlü 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/4;K:2011/15»
3.6.2007 Günlü, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/11;K:2011/93»
4.6.2008 Günlü, 5766 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/39;K:2011/68»
10.10.1984 Günlü, 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/50;K:2011/89»
16.6.2009 Günlü, 5904 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/62;K:2011/96»
22.11.2001 Günlü, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/85;K:2011/49»
8.6.1949 Günlü, 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/93;K:2011/73»
19.11.2009 Günlü, 5924 Sayılı Sayıştay Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/94;K:2011/90»
Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/25 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/31»
Vatanseverler Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/26 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/27»
Milliyetçi Hareket Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2009/44 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/25»
12.4.2000 Günlü, 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/9;K:2011/109»
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 12.5.1982 Günlü, 2670 Sayılı Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/23;K:2011/101»
26.10.1963 Günlü, 357 Sayılı Askeri Hakimler Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/32;K:2011/105»
24.6.1995 Günlü, 556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/38;K:2011/112»
14.7.1965 Günlü, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/46;K:2011/60»
26.9.2004 Günlü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/52;K:2011/113»
26.9.2004 Günlü, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/69;K:2011/116»
29/6/2001 Günlü, 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/75;K:2011/42(YÜRÜRLÜĞÜDURDURMA)»
13.4.1994 Günlü, 3984 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/91;K:2011/98»
22.5.2003 Günlü, 4857 Sayılı İş Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/99;K:2011/117»
19.10.2005 Günlü, 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/116;K:2011/118»
Vatanseverler Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/15 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/28»
Türkiye Müdafaa-i Hukuk Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/23 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/32»
Milliyetçi Hareket Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/44 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/26»
Vatanseverler Partisi Hakkında Anayasa Mahkemesi Kararı«E:2010/58 (SİYASİ PARTİ MALİ DENETİMİ);K:2011/29»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2009/273;K:2010/201»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2009/211;K:2010/176»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2009/181;K:2010/138»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2009/147;K:2010/137»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E: 2010/324;K: 2011/66»
1/8/2011 - 31/8/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri«1/8/2011 - 31/8/2011»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/323;K:2011/54»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/321;K:2011/53»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/320;K:2011/52»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/319;K:2011/51»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/317;K:2011/65»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/316;K:2010/365»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/315;K:2011/49»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/314;K:2011/48»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/313;K:2011/64»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/312;K:2011/47»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/306;K:2011/63»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/292;K:2010/361»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/287;K:2010/317»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/282;K:2011/30»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/279;K:2011/41»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/273;K:2010/241»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/270;K:2010/239»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/256;K:2011/29»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/245;K:2010/237»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/233;K:2011/28»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/231;K:2011/27»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/227;K:2011/26»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/226;K:2011/25»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/219;K:2010/277»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/214;K:2010/200»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/213;K:2010/235»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/211;K:2011/24»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/207;K:2011/61»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/198;K:2010/268»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/186;K:2010/256»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/185;K:2010/348»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/182;K:2011/22»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/178;K:2010/346»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/177;K:2010/254»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/156;K:2010/328»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/155;K:2011/20»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/154;K:2011/60»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/153;K:2010/231»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/152;K:2010/230»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/150;K:2010/251»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/148;K:2011/58»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/145;K:2010/227»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/144;K:2011/57»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/143;K:2010/175»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/140;K:2011/19»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/139;K:2010/226»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/137;K:2011/18»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/136;K:2011/56»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/132;K:2010/174»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/131;K:2010/225»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/126;K:2010/173»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/124;K:2010/223»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/123;K:2010/199»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/122;K:2011/17»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/120;K:2010/222»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/116;K:2010/196»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/112;K:2011/16»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/111;K:2011/15»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/110;K:2011/14»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/109;K:2011/40»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/107;K:2011/39»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/105;K:2011/13»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/103;K:2010/171»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/101;K:2010/220»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/100;K:2011/12»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/99;K:2010/327»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/97;K:2011/11»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/96;K:2010/169»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/93;K:2011/10»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/89;K:2010/218»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/88;K:2011/9»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/81;K:2010/193»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/79;K:2011/8»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/76;K:2010/191»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/75;K:2011/55»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/74;K:2011/7»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/73;K:2011/6»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/71;K:2010/216»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/69;K:2011/5»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/68;K:2010/215»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/62;K:2010/160»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/59;K:2010/190»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/56;K:2010/157»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/56 ;K:2010/56»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/55;K:2010/188»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/54;K:2010/213»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/54 ;K:2010/54»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/53;K:2010/326»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/53 ;K:2010/53»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/52;K:2010/212»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/52 ;K:2010/52»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/51;K:2010/156»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/51 ;K:2010/51»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/50 ;K:2010/50»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/49;K:2010/211»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/49 ;K:2010/49»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/48 ;K:2010/48»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/47;K:2010/187»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/47 ;K:2010/47»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/46;K:2010/154»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/46 ;K:2010/46»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/45;K:2010/210»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/45 ;K:2010/45»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/44;K:2010/209»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/43;K:2010/186»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/43 ;K:2010/43»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/42 ;K:2010/42»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/41;K:2010/153»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/40;K:2010/185»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/39;K:2010/208»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/38 ;K:2010/38»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/37;K:2010/152»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/37 ;K:2010/37»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/36;K:2010/207»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/36;K:2010/36»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/35;K:2010/151»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/35 ;K:2010/35»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/34;K:2010/150»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E: 2010/34;K: 2010/34»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/33;K:2011/4»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/32;K:2010/149»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/31;K:2010/206»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/28;K:2010/147»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/27;K:2011/2»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/25;K:2011/1»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/24;K:2010/146»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/23;K:2010/145»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/19;K:2010/144»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/18;K:2010/143»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/16;K:2010/142»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/15;K:2010/204»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/14;K:2010/203»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/13;K:2010/181»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/12;K:2010/180»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/11;K:2010/202»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/10;K:2010/141»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/8;K:2010/139»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2010/1;K:2010/177»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2011/12 ;K:2011/12»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2011/11 ;K:2011/11»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2011/9 ;K:2011/9»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2011/7 ;K:2011/7»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2011/6 ;K:2011/6»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2011/5 ;K:2011/5»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2011/4 ;K:2011/4»
Uyuşmazlık Mahkemesi Kararı«E:2011/1 ;K:2011/1»
Danıştay Onbirinci Daire Kararı«E:2011/2069;K:2011/3884»
Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2010/23381;K: 2011/13559»
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2010/18868;K: 2011/7869»
Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2011/10954;K: 2011/11235»
 Yargıtay 13. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2011/10951;K: 2011/11236»
 Yargıtay 17. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2011/4292;K: 2011/7072»
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2011/7044;K: 2011/9295»
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2011/7043;K: 2011/9294»
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2011/7041;K: 2011/9292»
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2011/7039;K: 2011/9290»
Yargıtay 18. Hukuk Dairesi Kararı«E: 2011/7038;K: 2011/8854»
VERGİ MEVZUATI
Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederasyonu Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
Orta Vadeli Program (2012-2014)
2012 Yılı Programı ile "2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar"ın Kabulü Hakkında Karar
12/10/2011 Tarihli ve 2011/2304 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 İnci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar
18 Ekim 2011 Tarihli ve 28088 Sayılı Mükerrer Resmi Gazetede Yayımlanan 11 Ekim 2011 Tarihli ve 2011/2303 Sayılı 2012 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı Eki
 Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliği
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliği
Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
Gelir İdaresi Başkanlığı Personeli Yer Değiştirme Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Beşeri İlaçların Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Sosyal Güvenlik Kurumları Harcama Belgeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
PARA-BANKA-FİNANS MEVZUATI
Devlet Yatırım Bankasının Türkiye İhracat Kredi Bankası A.ş. Adıyla Yeniden Düzenlenmesine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Meslek Personelinin Yarışma, Yetki ve Yeterlik Sınavları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların Üst Yönetimine Atanacakların Bildirimi, Yemin ve Mal Beyanında Bulunulması ve Karar Defterlerinin Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik
EKONOMİ MEVZUATI
İstanbul Gemi ve Yat İhracatçıları Birliği, İstanbul Değerli Maden ve Mücevherat İhracatçıları Birliği ile Orta Anadolu Çimento ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği'nin Unvanlarının Değiştirilmesine İlişkin Tebliğ
ÇALIŞMA MEVZUATI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
6/6/1978 Tarihli ve 7/15754 Sayılı Kararnameye Ektir.
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ Amaç ve Kapsam
Ekdağ Ekmek Dağıtım Gıda Kent Ekipmanları Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Mahle Filtre Sistemleri A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Altaş Ambarlı Liman Tesisleri Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Verbundplan Birecik Barajı İşletme Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Kamu İktisadi Teşebbüslerinde 2011 Yılında Uygulanacak Ücretlerin Tespitine İlişkin Tebliğ
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ
Reklamüssü Reklam Ajansı Prodüksiyon Danışmanlık Organizasyon Sanayi ve Dış Ticaret A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Şube Müdürlüğü Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Beltaş Beşiktaş Belediyesi İşletmecilik San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Envitec Çevre Teknolojileri İşl. İnş. İth. İhr. Nak. Mak. İmalat. ve Tic. San. Ltd. Şti. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Gazi Danışmanlık Müşavirlik ve Kontrollük Hizm. İnş. San. ve Tic. A.ş. Hakkında İşkolu Tespit Kararı
Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEŞVİK MEVZUATI
Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
Atıksu Arıtma Tesislerinde Kullanılan Elektrik Enerjisi Giderlerinin Bir Kısmının Geri Ödenmesine İlişkin Karar
12/10/2011 Tarihli ve 2011/2304 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan, Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri ve Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Kararda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar
2007/5 Sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
01/09/2011 - 30/09/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgelerinin (D1) Listes
01/09/2011 - 30/09/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Yurt İçi Satış ve Teslim Belgelerinin (D3) Listesi
01/09/2011 - 30/09/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Hariçte İşleme İzin Belgelerinin (H) Listesi
01/09/2011 - 30/09/2011 Tarihleri Arasında Düzenlenen Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin (Y) Listesi
FİRMA TALEBİNE İSTİNADEN İPTAL EDİLEN DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGELERİ
Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri
Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemine Dahil Olan Tarımsal İşletmelere Katılım Desteği Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
1/9/2011 - 30/9/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
Organik Tarım Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ
Doğu Anadolu Projesi Kapsamındaki İllerde Etçi ve Kombine Irklarla Kurulacak Damızlık Sığır İşletmesi Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
Islah Amaçlı Hayvan Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu İl Koordinatörlüklerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
SERMAYE PİYASASI MEVZUATI
İhraçcıların, Sermaye Piyasası Kurulunca Kayda Alınan, Satışı Yapılacak Sermaye Piyasası Araçlarının İhraç Değerleri Üzerinden Kurul'a Yatıracakları Ücrete İlişkin 28/7/2009 Tarihli ve 2009/15330 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Birleşme İşlemlerine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
SERBSET MUHASEBECİ, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MEVZUATI
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği
Bireysel Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı
İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı
Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı
1/8/2011 - 31/8/2011 Tarihleri Arasında Verilen Yatırım Teşvik Belgeleri
 Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı
Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı
İHALE MEVZUATI
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (B) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/eec) Kapsamında Uygulanacak Teknik Şartnamelerin Yayımlanması Hakkında Tebliğ
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TİCARET MEVZUATI
Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname
2010/4 Sayılı Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ
Marka Tescil Başvurularına Ait Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
Türk Standartları Enstitüsünün Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği (2009/23/at-eski 90/384/at) Kapsamında Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
Sca Belgelendirme ve Özel Eğitim Hizmetleri Limited Şirketinin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ
SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ MEVZUATI
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11 İnci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Yayın Tarihi : 21 Kasım 2011